FAKULTI PENGAJIAN ISLAM SYARAT KHAS PROGRAM STPM / STAM DIPLOMA / SETARAF SALURAN KEDUA. Lulus mata pelajaran Bahasa Arab pada

Size: px
Start display at page:

Download "FAKULTI PENGAJIAN ISLAM SYARAT KHAS PROGRAM STPM / STAM DIPLOMA / SETARAF SALURAN KEDUA. Lulus mata pelajaran Bahasa Arab pada"

Transcription

1 FAKULTI PENGAJIAN ISLAM PROGRAM Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah) (Usuluddin & Falsafah) (Pengajian Arab & Tamadun Islam) (Pangajian Dakwah & Kepimpinan) (Pengajian Al- Quran & Al- Sunnah) 8 Semester Kampus: UKM Bangi, Kota Bharu, Johor Bahru, Kuching, Alor Setar, Kota Kinabalu, Bukit Merah SYARAT KHAS PROGRAM STPM / STAM DIPLOMA / SETARAF SALURAN KEDUA Memenuhi Syarat Am Universiti; serta Memenuhi Syarat Am Universiti; serta peringkat SPM/setaraf; dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut: Bahasa Arab Usuluddin Syariah; dan Mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut: Usuluddin/Syariah/ Bahasa Melayu/ Sejarah/Geografi/ Kesusasteraan Melayu Komunikatif/ Literature in English /Ekonomi/ Pengajian Perniagaan/ Perakaunan/ Information and Communications Technology (ICT) /Matematik Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid; dan peringkat SPM/setaraf peringkat SPM/setaraf; dan Memiliki Diploma Maktab Perguruan Islam atau Sijil Menengah Agama (Rabie Thanawi) atau Sijil Latihan Perguruan Asas, Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekurang-kurangnya mendapat Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Usuluddin atau Syariah di peringkat STPM, serta tiga (3) tahun pengalaman sebagai guru; atau Lulus dengan Kepujian Diploma lain yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.00; dan Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari semester satu (1) hingga semester akhir; atau Calon lepasan STPM (Bukan Tahun Semasa) hendaklah Mendapat sekurangkurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut: Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf; serta Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia dan peringkat SPM/setaraf; dan Lulus SPM dan Sijil Menengah Agama atau lulus Diploma yang berkaitan; dan Mendapat Kepujian dalam satu (1) mata pelajaran lain di peringkat SPM; dan Mempunyai pengalaman kerja sekurangkurangnya lima (5) tahun sebagai Guru Agama atau bidang berkaitan; dan Lulus ujian / temuduga yang ditetapkan *Kursus yang ditawarkan tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa Page 1

2 Bahasa Arab Usuluddin / Syariah; dan Mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut: Usuluddin/Syariah/Bahasa Melayu /Sejarah/Geografi/Kesusasteraan Melayu Komunikatif/Literature in English/Ekonomi/Pengajian Perniagaan/Perakaunan/Information and Communications Technology (ICT)/ Matematik *Kursus yang ditawarkan tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa Page 2

3 SENARAI KURSUS MENGIKUT PROGRAM PROGRAM SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) KURSUS * PPPY1122 Maharat al Muhadathah Wa al- Khitabah * PPPG1123 Sejarah Perundangan Islam * PPPG1133 Sistem Undang-Undang di Malaysia * PPPG2283 Fiqh Jenayah * PPPG3243 Kaedah-Kaedah Fiqh * PPPG2163 Fiqh Munakahat * PPPG3113 Siyasah Syari iyyah * PPPG1233 Usul Fiqh II * PPPG2173 Fiqh Muamalat I * PPPG3123 Fiqh Mawarith * PPPG1253 Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Perbandingan * PPPG3252 Kajian Teks Syariah * PPPG3283 Kajian Persoalan Fiqh Semasa SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN & FALSAFAH) * PPPY1122 Maharat al Muhadathah Wa al- Khitabah * PPPH1113 Kajian Tafsir * PPPH1153 Pengantar Falsafah * PPPH2123 Perbandigan Agama * PPPH2313 Firaq Islamiah * PPPH1123 Falsafah Islam * PPPH1143 Ilmu Kalam * PPPH3133 Kajian Al-Quran Masa Kini * PPPH2113 Logik dan Pemikiran Kritis * PPPH2333 Tasawwur Islam * PPPH3313 Kajian Ajaran Sesat * PPPH3113 Falsafah Moden * PPPH3142 Kajian Teks Usuluddin & Falsafah * PPPH3163 Kajian Hadith Masa Kini SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH & KEPIMPINAN) * PPPY1242 Metodologi Al-Quran dan Al-Hadith * PPPY1122 Maharat al Muhadathah Wa al-khitabah * PPPY1252 Pengantar Qiraat dan Hafazan * PPPY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam * PPPY1142 Maharat al-istima wa al- Fahm * PPPM1013 Jihad Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah * PPPM1023 Manusia dalam Al-Quran * PPPM2013 Ilmu Pidato dan Debat * PPPM1043 Gerakan Misionari Kristian * PPPM1053 Kajian Budaya Etnik Malaysia * PPPM2033 Pembangunan Islam dan Perubahan Sosiobudaya *Kursus yang ditawarkan tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa Page 3

4 * PPPG1263 Ekonomi Islam * PPPG3163 Undang-Undang dan Pentadbiran Pusaka, Wasiat dan Wakaf * PPPG1243 Falsafah Tasyri * PPPG3224 Latihan Ilmiah * PPPG2203 Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia * PPPG3273 Institusi Pemerintahan Islam * PPPG3293 Sistem Kehakiman Perbandingan * PPPH2323 Isu Akidah dalam Al-Quran dan Hadith * PPPH2423 Falsafah Agama * PPPH2443 Psikologi Agama * PPPH1133 Kajian Hadith * PPPH3124 Latihan Ilmiah * PPPH3423 Falsafah Akhlak * PPPH3303 Tasawuf Perbandingan * PPPM2043 Ilmu Organisasi Dakwah * PPPM3243 Adab Al-Ikhtilaf * PPPM2063 Psikologi Dakwah * PPPM3022 Kajian Teks Dakwah dan Kepimpinan * PPPM3033 Teknik Maklumat Dakwah * PPPM3163 Pengurusan Kewangan Organisasi Islam * PPPM2023 Metodologi Dakwah kepada Non Muslim * PPPM1033 Sekularisme, Orientalisme dan Islam * PPPM3137 Etika Kerja dan Perkhidmatan Islam * PPPM3273 Kaunseling Islam * PPPM3313 Bimbingan Saudara Baru * PPPM3044 Latihan Ilmiah * PPPM3133 Pengurusan dan Kepimpinan Wanita Islam * PPPM3293 Islam dan Kesenian *Kursus yang ditawarkan tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa Page 4

5 PROGRAM SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM (AL-QURAN & AL-SUNNAH) KURSUS * PPPY1122 Maharat al Muhadathah Wa al-khitabah * PPPN1113 Kajian Ulum Al-Quran * PPPN1103 Tafsir Ayat-Ayat Hukum * PPPN1153 Hadith Hukum * PPPN1133 Kajian Ulum Al-Hadith * PPPN2433 Pengajian Qiraat * PPPN3173 Akhlak dalam Al-Quran dan Al-Sunnah * PPPN3333 Hadith I * PPPN3133 Tafsir I * PPPN3213 Al-Amthal dalam Al-Quran dan Al-Sunnah * PPPN1142 Kajian Teks Tafsir dan Hadith * PPPN3103 Pendidikan Al-Quran * PPPN2343 Kajian Tafsir al-ma thur dan al-ra yi * PPPN3123 Tafsir Bandingan * PPPN3363 Sikap Orientalis terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah * PPPN3143 Tafsir II * PPPN2323 Ilmu Takhrij SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM (ARAB & TAMADUN ISLAM) * PPPY1122 Maharat al Muhadathah Wa al-khitabah * PPPJ1113 Pensejarahan Islam * PPPJ1123 Al-Nahw Wa Al-sarf I * PPPJ1103 Penulisan Makalah Arab * PPPJ1203 Al-Balaghah * PPPJ2312 Kajian Teks Sastera Arab dan Tamadun Islam * PPPJ1213 Terjemahan Arab Melayu Arab I * PPPJ1223 Sejarah dan Tamadun Islam di Malaysia * PPPJ2303 Ilmu Bahasa Arab * PPPJ1143 Perkamusan Arab * PPPJ2353 Metodologi Kajian Teks Sastera Arab * PPPJ2323 Sejarah dan Tamadun Islam di Asia Tenggara * PPPJ2403 Sastera Arab Moden * PPPJ2413 Dunia Islam Abad ke 20 * PPPJ1263 Perang Salib * PPPJ2363 Tamadun Islam Zaman Umawi dan Abasi * PPPJ2443 Terjemahan Arab Melayu Arab II *Kursus yang ditawarkan tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa Page 5

6 * PPPN3393 Kajian Mukhtalif Al-Hadith * PPPN3114 Latihan Ilmiah * PPPN3343 Kajian Hadith Maudu dan Daif * PPPN3453 Hadith II * PPPJ3523 Balaghah Al-Quran Wa Al-Hadith * PPPJ3534 Latihan Ilmiah * PPPJ2463 Sejarah dan Pemikiran Politik Islam * PPPJ2473 Dunia Islam Abad ke 19 *Kursus yang ditawarkan tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa Page 6

UNDERGRADUATE PROGRAMMES

UNDERGRADUATE PROGRAMMES UNDERGRADUATE PROGRAMMES GENERAL ADMISSION REQUIREMENTS A candidate must have the Malaysian Education Certificate (SPM), or equivalent, with credits in Malay language or credits in July paper Malay language,

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

LAPORAN JAWATANKUASA MAJLIS DEKAN-DEKAN PENGAJIAN ISLAM MENGKAJI PROFIL PENGAJIAN ISLAM INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)

LAPORAN JAWATANKUASA MAJLIS DEKAN-DEKAN PENGAJIAN ISLAM MENGKAJI PROFIL PENGAJIAN ISLAM INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) LAPORAN JAWATANKUASA MAJLIS DEKAN-DEKAN PENGAJIAN ISLAM MENGKAJI PROFIL PENGAJIAN ISLAM INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) Mohd. Nasran Mohamad 1 Ruzman Md. Noor 2 Muhamad Rahimi Osman 3 Engku Ahmad

More information

BUTIRAN PERIBADI

BUTIRAN PERIBADI BUTIRAN PERIBADI 2011-2016 PAGE 2 MUSTAFA KAMAL BIN AMAT MISRA Tempat lahir: Kluang, Johor Tarikh lahir: 10 September 1986 Jantina Kewarganegaraan Lelaki Malaysia No Kad Pengenalan 860910235213 Pendidikan

More information

BUTIRAN PERIBADI PROF. MADYA DATO DR. AHMAD BIN ABDULLAH

BUTIRAN PERIBADI PROF. MADYA DATO DR. AHMAD BIN ABDULLAH BUTIRAN PERIBADI 2004-2013 PROF. MADYA DATO DR. AHMAD BIN ABDULLAH JABATAN KEPIMPINAN DAN DASAR PENDIDIKAN FAKULTI PENDIDIKAN, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARA BANGSA SELANGOR MUHAMMAD FAIRUZ BIN A. ADI (0777)

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK 2) Pada TK2 ; Pegawai i. Berpengetahuan dan faham asas rekabentuk

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN (SUBJEK JABATAN) AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN

SUKATAN PEPERIKSAAN (SUBJEK JABATAN) AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN SUKATAN PEPERIKSAAN (SUBJEK JABATAN) AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN PEGAWAI KEBUDAYAAN 1. Tarikh Sukatan Peperiksaan diluluskan oleh Lembaga Peperiksaan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan.

More information

Lampiran A : PETA NEGERI KEDAH

Lampiran A : PETA NEGERI KEDAH Lampiran A : PETA NEGERI KEDAH Sumber : Kedah 1771-1821, The Search For Security and Independence, OXFORD UNIVERSITY PRESS LONDON NEW YORK Lampiran B : MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH SUMBER : LAMAN INFO

More information

PEMBANGUNAN KOMPETENSI

PEMBANGUNAN KOMPETENSI PEMBANGUNAN KOMPETENSI SASARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DIS 1. SAY IT IN ENGLISH WITH CONFIDENCE 1 HARI Terbuka 16 2. KESELAMATAN PEJABAT DAN RISIKO 1 HARI Pelaksana 17 (Gred 11-40)

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine Tamadun Islam dan Tamadun

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

UniKL MITEC COURSE LEARNING PLAN

UniKL MITEC COURSE LEARNING PLAN UniKL MITEC COURSE LEARNING PLAN SECTION A: COURSE DETAILS To be shared with students. 1 Course 2 Name Course 3 Code Academic Staff Name(s) 4 Rationale for inclusion of Course in the 5 Semester & Year

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

Petikan-Petikan Titah

Petikan-Petikan Titah PROSPEKTUS KUPU SB 2015/2016 1 2 PROSPEKTUS KUPU SB 2015/2016 Petikan-Petikan Titah.. Oleh itu, bersukut dengan Tahun Baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan

More information

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN Masa: 2 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

FAKULTI PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

FAKULTI PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA http://fom.um.edu.my www.ummc.edu.my 2010/2011 FAKULTI PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA ISI KANDUNGAN Muka surat 1. IJAZAH SARJANA ANESTESIOLOGI (MAnaes) 1 Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2001

More information

Petikan-Petikan Titah

Petikan-Petikan Titah Petikan-Petikan Titah.. Oleh itu, bersukut dengan Tahun Baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

PANDUAN PRASISWAZAH Fakulti Pengajian Islam Sesi Akademik

PANDUAN PRASISWAZAH Fakulti Pengajian Islam Sesi Akademik PANDUAN PRASISWAZAH Fakulti Pengajian Islam Sesi Akademik 2014-2015 Pengurusan Fakulti Pengajian Islam Duduk di hadapan dari kiri: Dr. Haziyah Hussin (Ketua Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat),

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 4.2 STAFF RECEIVING NATIONAL / INTERNATIONAL RECOGNITION AND AWARDS Target : 20% of Staff Received Recognition and Awards Achievement : 49.3% (Formula = 36 staff

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan Tahap Kecekapan 1(TK 1) i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip berkaitan

More information

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat untuk pengesahan dalam jawatan Juruteknik Perubatan U19

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat untuk pengesahan dalam jawatan Juruteknik Perubatan U19 SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN JURUTEKNIK PERUBATAN (PROSTHETIK DAN ORTHOTIK) GRED U19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI)

SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI) SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI) CALON: NOOR SYAHIDA ABDUL RAHMAN 13P101007P BIDANG: SYARIAH DAN MUAMALAT PENYELIA BERSAMA O

More information

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 7 April 2014 7 April 2014 P.U. (A) 93 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN

More information

Oleh: Ahmad Faisal bin Abdul Hamid * Saudah binti Hassan **

Oleh: Ahmad Faisal bin Abdul Hamid * Saudah binti Hassan ** SEJARAH PENERBITAN EMPAT JURNAL AWAL DI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA (History of Four Early Journals Publication in Academy of Islamic Studies, University of Malaya) Oleh: Faisal @ Ahmad

More information

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) MPU Semester 1 / /2020. Panduan Module

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) MPU Semester 1 / /2020. Panduan Module UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery,Dental Surgery, Pharmacy, Nursing, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU MAKMAL DAPUR LATIHAN GRED C17 FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU MAKMAL DAPUR LATIHAN GRED C17 FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTM SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU MAKMAL DAPUR LATIHAN GRED C17 FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1. Tarikh Sukatan : 24 MEI

More information

Diterbitkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia Tingkat 14B, Menara PKNS-PJ No. 17 Jalan Yong Shook Lin Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan

Diterbitkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia Tingkat 14B, Menara PKNS-PJ No. 17 Jalan Yong Shook Lin Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Diterbitkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia Tingkat 14B, Menara PKNS-PJ No. 17 Jalan Yong Shook Lin 46050 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Tel +6003-7968 7002 Fax +6003-7956 9496 Email akreditasi@mqa.gov.my

More information

RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA: ANALISA UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA

RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA: ANALISA UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA Volume: 3 Issues: 13 [December, 2018] pp. 236-244] International Journal of Law, Government and Communication eissn: 0128-1763 Journal website: www.ijgc.com RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA:

More information

PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK: PENGURUSAN PENGANJURAN EKSPO INOVASI ISLAM (i-inova) USIM

PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK: PENGURUSAN PENGANJURAN EKSPO INOVASI ISLAM (i-inova) USIM PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK: PENGURUSAN PENGANJURAN EKSPO INOVASI ISLAM (i-inova) USIM 1 Wan Fauriah Binti Wan Samad, Timbalan Pendaftar, di Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP), Universiti Sains Islam Malaysia

More information

CURRICULUM VITAE. Lot 1342, Kg. Nakhoda Saamah, Lorong Masjid Ar-Rahman Bachok, Kelantan, MALAYSIA

CURRICULUM VITAE. Lot 1342, Kg. Nakhoda Saamah, Lorong Masjid Ar-Rahman Bachok, Kelantan, MALAYSIA CURRICULUM VITAE Nama : PROF. MADYA DR. AZHAR BIN MUHAMMAD TarikhLahir : 19 Oktober 1964 Warganegara : Malaysia Jawatan Kini : Profesor Madya DS53 Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

Jurnal Hadhari 6 (2) (2013) ABDUL KARIM ALI RAHIMIN AFFANDI ABD. RAHIM SYED MOHD JEFFRI SYED JAAFAR 1 ABSTRAK

Jurnal Hadhari 6 (2) (2013) ABDUL KARIM ALI RAHIMIN AFFANDI ABD. RAHIM SYED MOHD JEFFRI SYED JAAFAR 1 ABSTRAK www.ukm.my/jhadhari TRANSFORMASI PENGAJIAN TINGGI ALIRAN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBANGUNAN MODAL INSAN: PENGALAMAN APIUM (Transformation of Islamic Studies in Higher Education as a Basis for Human Capital

More information

The Practice and Awareness of Reading Al-QuranAmong New Students of Politeknik Kuala Terengganu

The Practice and Awareness of Reading Al-QuranAmong New Students of Politeknik Kuala Terengganu J. Basic. Appl. Sci. Res., 5(10)16-23, 2015 2015, TextRoad Publication ISSN 2090-4304 Journal of Basic and Applied Scientific Research www.textroad.com The Practice and Awareness of Reading Al-QuranAmong

More information

WAQF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MALAYSIA: ITS IMPLEMENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

WAQF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MALAYSIA: ITS IMPLEMENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Malaysian Accounting Review, Special Issue Vol. 9 No. 2, 115-121, 2010 WAQF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MALAYSIA: ITS IMPLEMENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Mohd Afendi Mat Rani Accounting

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) MPU Semester Pendek / 1 / 2 (Short Semester / 1 / 2) Panduan Module

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) MPU Semester Pendek / 1 / 2 (Short Semester / 1 / 2) Panduan Module UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery,Dental Surgery, Pharmacy, Nursing, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical

More information

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA (3) IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH (INSANIAH)

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA (3) IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH (INSANIAH) PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA (3) IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH (INSANIAH) NOORZAWANI BIN ZAINAL Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (PTK1) BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (PTK1) BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (PTK1) BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Mempunyai pengetahuan melaksanakan bidang tugas jawatannya selaras dengan peraturan-peraturan

More information

IC No: Race: Malay. Birthdate: 26 July 1973 Place of Birth: K Terengganu. Citizenship: Malaysian Religion: Islam

IC No: Race: Malay. Birthdate: 26 July 1973 Place of Birth: K Terengganu. Citizenship: Malaysian Religion: Islam A BRIEF CURRICULAR VITAE Name: MOHD NOR MAMAT IC No: 730726-11-5005 Race: Malay Birthdate: 26 July 1973 Place of Birth: K Terengganu Citizenship: Malaysian Religion: Islam Current Position: Senior Lecturer

More information

PUTTING ISLAM TO WORK E-PUB

PUTTING ISLAM TO WORK E-PUB 01 December, 2017 PUTTING ISLAM TO WORK E-PUB Document Filetype: PDF 382.74 KB 0 PUTTING ISLAM TO WORK E-PUB Education, Politics, and Religious Transformation in Egypt. Religious Studies Textbooks in Arabic.

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

Akademi Pengajian Islam

Akademi Pengajian Islam Akademi Pengajian Islam Buku Panduan Ijazah Tinggi Sesi 2017 / 2018 ISI KANDUNGAN Am Ucapan Kata Alu-aluan Pengarah 1 Pengenalan Ringkas Akademi Pengajian Islam 6 Kalendar Akademik, Sesi 10 Pengurusan

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA STPM/J1 Penggal 2 STPM 2013 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN, ARAHAN, AMARAN, DAN PERINGATAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENGGAL 2 TAHUN 2013 ARAHAN

More information

BAB 2 BIOGRAFI WAEL BAHJAT HALLAQ. Penglibatan Wael Bahjat Hallaq dalam pengkajian hukum Islam dan ușūl al-fiqh

BAB 2 BIOGRAFI WAEL BAHJAT HALLAQ. Penglibatan Wael Bahjat Hallaq dalam pengkajian hukum Islam dan ușūl al-fiqh BAB 2 BIOGRAFI WAEL BAHJAT HALLAQ 2.1 Pengenalan Penglibatan Wael Bahjat Hallaq dalam pengkajian hukum Islam dan ușūl al-fiqh khususnya telah menyumbang kepada pelbagai penghasilan buku dan artikel berkaitan

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical Chemistry,

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Perpustakaan yang dilantik terus;

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Perpustakaan yang dilantik terus; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU PERPUSTAKAAN GRED S17 PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ----------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH KURIKULUM KURSUS COURSE CURRICULUM TEL : 03 8769 2100 FAX : 03 8926 2900 URL : www.niosh.com.my

More information

ASSOCIATE EDITORS. Department of Al-Quran & Al-Hadith Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia

ASSOCIATE EDITORS. Department of Al-Quran & Al-Hadith Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia i ASSOCIATE EDITORS Mohd Yakub @Zulkifli Bin Mohd Yusoff Monika@Munirah Binti Abd Razak Mustaffa Bin Abdullah Ahmad K Kasar Faisal Bin Ahmad Shah Thabet Ahmad Abdallah Abu-Alhaj Selamat Amir Muhamad Alihanafiah

More information

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2007 12008 April 2008 AGE464 - lslamic Accounting [Perakaunan Islam] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara.

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Sepanjang tahun 2014, Bahagian Latihan telah melaksanakan beberapa program kerjasama latihan kebombaan. Antaranya

More information

CHAPTER IV ANALYSIS OF SAYYID QUTB S THOUGHT ON THE OBEDIENCE TO GOVERNMENT

CHAPTER IV ANALYSIS OF SAYYID QUTB S THOUGHT ON THE OBEDIENCE TO GOVERNMENT 65 CHAPTER IV ANALYSIS OF SAYYID QUTB S THOUGHT ON THE OBEDIENCE TO GOVERNMENT A. The Pattern of Obedience to the Government on Sayyid Qutb s Perspective Obedience to the state is no longer the providence

More information

The Element of Self-Hisbah in Human Management Practices

The Element of Self-Hisbah in Human Management Practices The Element of Self-Hisbah in Human Management Practices Azrin Ibrahim, Afifi Farhana Mhd Poad To Link this Article: http://dx.doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4964 DOI: 10.6007/IJARBSS/v8-i11/4964 Received:

More information

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6  MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE ON EDUCATION IN ISLAMIC CIVILIZATION AND THE ROLE OF ISLAMIC CIVILIZATION

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

*Corresponding author. Keywords: Students Perception, hadith status, textbook, Islamic Educational, Form One and 2 KBSM, SMAP Kajang

*Corresponding author. Keywords: Students Perception, hadith status, textbook, Islamic Educational, Form One and 2 KBSM, SMAP Kajang The Understanding of Hadith Status In Form One And Form Two Islamic Education Textbook KBSM: A Case Study in Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Kajang, Selangor Kefahaman Status Hadis dalam BukuTeks

More information

Malay Culture in Chinese Muslim Newly Convert (Muallaf) Perspective: Selangor Case Study

Malay Culture in Chinese Muslim Newly Convert (Muallaf) Perspective: Selangor Case Study Doi:10.5901/mjss.2016.v7n2s1p325 Abstract Malay Culture in Chinese Muslim Newly Convert (Muallaf) Perspective: Selangor Case Study Syarul Azman Shaharuddin 1 Abur Hamdi Usman 1 Muhammad Yusuf Marlon 1

More information

ULUM AL-QURAN COURSE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A COMPARATIVE STUDY OF SELECTED PUBLIC UNIVERSITIES IN MALAYSIA

ULUM AL-QURAN COURSE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A COMPARATIVE STUDY OF SELECTED PUBLIC UNIVERSITIES IN MALAYSIA ULUM AL-QURAN COURSE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A COMPARATIVE STUDY OF SELECTED PUBLIC UNIVERSITIES IN MALAYSIA Mohamed Akhiruddin Ibrahim Dr., Faculty of Quranic and Sunnah Studies, Universiti

More information

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH KEDOKTORAN) 2017

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH KEDOKTORAN) 2017 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH KEDOKTORAN) 2017 SUSUNAN PERATURAN BAHAGIAN I PERMULAAN Peraturan 1. Nama, Mula

More information

DAY 2 15 MARCH AM-9.00AM 8.30AM AM 10.30AM-11.00AM 11.00AM-01.00PM 1.00PM-2.00PM 2.30PM-5.30PM 5.30PM (LEVEL 2)) (LEVEL 2)) (LEVEL 2))

DAY 2 15 MARCH AM-9.00AM 8.30AM AM 10.30AM-11.00AM 11.00AM-01.00PM 1.00PM-2.00PM 2.30PM-5.30PM 5.30PM (LEVEL 2)) (LEVEL 2)) (LEVEL 2)) DAY 1 14 MARCH 2016 8.00AM-9.00AM 9.00AM- 10.30AM 10.30AM-11.00AM 11.00AM-01.0PM 1.00PM-2.00PM 2.30PM-5.30PM 5.00PM Registration Parallel Presentation Session 1 Morning Break Coffee/ Tea Break Parallel

More information

SILIBUS PENGAJIAN DI UM DAN UKM

SILIBUS PENGAJIAN DI UM DAN UKM PENGAJIAN AKIDAH DIINSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP SILIBUS PENGAJIAN DI UM DAN UKM Oleh: Mohd Fauzi Hamat ** Abstrak Pengajian akidah adalah antara bidang pengajian

More information

MATA PELAJARAN UMUM (MPU) PENERAJU TRANSFORMASI PENDIDIKAN HOLISTIK. Universiti Selangor (UNISEL)

MATA PELAJARAN UMUM (MPU) PENERAJU TRANSFORMASI PENDIDIKAN HOLISTIK. Universiti Selangor (UNISEL) MATA PELAJARAN UMUM (MPU) PENERAJU TRANSFORMASI PENDIDIKAN HOLISTIK Ng Ming Yip 1, Iswandi Harahap Bin Burhanuddin 2 Universiti Selangor (UNISEL) mingyip@unisel.edu.my, iswandi@unisel.edu.my ABSTRAK Mata

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

Blog :

Blog : PERSONAL IDENTIFICATION Full name : ZULKIFLI BIN HASAN Postal Address (UK) : 10 Clarence Street Bowburn, DH6 5BB United Kingdom Address (Malaysia) : PT 22107, Jalan Kolej 11 Desa Kolej, Bandar Baru Nilai

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

Pengurusan dan Pentadbiran Islam di Malaysia: Sumbangan Terhadap Pembangunan Politik, Ekonomi dan Sosial

Pengurusan dan Pentadbiran Islam di Malaysia: Sumbangan Terhadap Pembangunan Politik, Ekonomi dan Sosial Pengurusan dan Pentadbiran Islam di Malaysia: Sumbangan Terhadap Pembangunan Politik, Ekonomi dan Sosial Muhammad Syahir Abu Bakar 1 Wan Fariza Wan Alyati Wan Zakaria 2 Kamaruddin Salleh 3 ABSTRAK Pengurusan

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE MAS RYNNA WATI AHMAD FBMK 2011 5 WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY

More information

MODUL PROMOSI 1. Latar belakang KISDAR? Adakah KISDAR ini sebuah institusi Pengajian Tinggi Awam?

MODUL PROMOSI 1. Latar belakang KISDAR? Adakah KISDAR ini sebuah institusi Pengajian Tinggi Awam? MODUL PROMOSI 1. Latar belakang KISDAR? Kolej Islam Darul Ridzuan telah ditubuhkan pada tahun 1999 oleh Majlis Agama Islam Perak dan Adat Istiadat Melayu Perak. Pada September 1999 seramai 11 orang pensyarah

More information

Fakulti Pengajian Islam Sesi Akademik

Fakulti Pengajian Islam Sesi Akademik PANDUAN SISWAZAH Fakulti Pengajian Islam Sesi Akademik 2014-2015 Fakulti Pengajian Islam 1 Pengurusan Fakulti Pengajian Islam Duduk di hadapan dari kiri: Dr. Haziyah Hussin (Ketua Hal Ehwal Jaringan Industri

More information

ISU KUTIPAN ZAKAT TANPA KEBENARAN: KAJIAN DARI PERSPEKTIF PERUNDANGAN SYARIAH

ISU KUTIPAN ZAKAT TANPA KEBENARAN: KAJIAN DARI PERSPEKTIF PERUNDANGAN SYARIAH ISU KUTIPAN ZAKAT TANPA KEBENARAN: KAJIAN DARI PERSPEKTIF PERUNDANGAN SYARIAH PENDAHULUAN Mohd Anuar Ramli & Mohammad Naqib Hamdan Universiti Malaya Zakat merupakan satu ibadat yang berdimensikan kehartaan

More information

Pengaruh Komponen Kurikulum Ilmu Siasah Syar iyyah dalam Kursus Teras Universiti

Pengaruh Komponen Kurikulum Ilmu Siasah Syar iyyah dalam Kursus Teras Universiti VOL. 13 ISSN 1511-8393 JULAI/JULY 2012 http://www.ukm.my/jmalim/ Pengaruh Komponen Kurikulum Ilmu Siasah Syar iyyah dalam Kursus Teras Universiti (Influence of Siasah Syar iyyah Curriculum Component in

More information

CURRICULUM VITAE ABDULLAAH JALIL

CURRICULUM VITAE ABDULLAAH JALIL CURRICULUM VITAE ABDULLAAH JALIL Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai Negeri Sembilan Darul Khusus MALAYSIA Tel: (06) 798 6332 H/P:

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI FBMK 2013 42 EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON

More information

A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia

A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia SRI WAHYU SAKINA AHMAD SANUSI Department of Accounting and Finance, Faculty of Management and Muamalah sriwahyu@kuis.edu.my NURAULIANI

More information