ARKEOLOGI, SEJARAH DAN BUDAYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ARKEOLOGI, SEJARAH DAN BUDAYA"

Transcription

1 ARKEOLOGI, SEJARAH DAN BUDAYA ARKEOLOGI, SEJARAH DAN BUDAYA Seminar Antarabangsa Ke-3 Arkeologi, Sejarah Dan Budaya Di Alam Melayu Bilik Senat & Bilik Majlis, 23 & 24 Disember 2014 Universiti Kebangsaan Malaysia Editor Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman Ros Mahwati Ahmad Zakaria Mohd Rohaizat Abdul Wahab Editor Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman Ros Mahwati Ahmad Zakaria Mohd Rohaizat Abdul Wahab ISBN Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia (IAAM)

2 ARKEOLOGI, SEJARAH DAN BUDAYA Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-3 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu Bilik Senat & Bilik Majlis, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Disember 2014 Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman Ros Mahwati Ahmad Zakaria Mohd Rohaizat Abdul Wahab Kumpulan Kebudayaan, Kesenian & Warisan Alam Melayu (ATMA) & Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi (FSSK) Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Kluster Sejarah, Warisan dan Sosio Budaya (MPN) & Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia (IAAM) Bangi 2014

3 Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Bangi, Selangor Darul Ehsan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM 2014 Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM. Cetakan Pertama, 2014 Dicetak di Malaysia oleh: S&T PHOTOCOPY CENTER Jalan Reko, Sungai Tangkas Kajang, Selangor. ISBN Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu (Ke-3: 2014: Bangi, Selangor) ARKEOLOGI, SEJARAH DAN BUDAYA : Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-3 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu, Bilik Senat & Bilik Majlis, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Disember 2014 / Editor: Zuliskandar Ramli, Mohd Samsudin Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Mohd Rohaizat Abdul Wahab ISBN Archeology and History--Malaysia--Congresses. 2. Civilization, Malay--Malaysia--Congresses 3. Zuliskandar Ramli I. Mohd Samsudin II. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman III. Ros Mahwati Ahmad Zakaria IV. Mohd Rohaizat Abdul Wahab V. 986

4 Kandungan Kandungan Prakata v xi KERTAS PLENARI 1. Zuliskandar Ramli -- Petempatan Masyarakat Pesisir Prasejarah: TumpuanTerhadap Masyarakat Prasejarah Di Negeri Johor 3 Bahagian I BAHASA, LINGUISTIK DAN KESUSASTERAAN 2. Muhammad Nur Latif -- Rekonstruksi Fenom Purba Dialek Bentong Manu J. Widyaseputra -- Māyā-Sulūk-Līlā : Hermeneutik Wayang Dalam Tradisi Jawa Dan Perubahan Sosial 4. Muhammad Salman Palewai, Siti Rogayah Hj.Tibek, Fariza Md Sham & Zulkefli Aini -- Mesej Keikhlasan dalam Novel Negeri Lima Menara 5. Lukman -- Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Teknik Peer Feed-Back Dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Mahasiswa: Kajian Eksperimental 6. Fajar Wijanarko -- Sastera Cětha-Asthabrata: Dualisme Rajadharma dan Rajaniti Dalam Ramayana 7. Asriani Abbas -- Documenting Passive-Voice of Makassarese Language as The Representative of Preservation Of Vernaculars in South Sulawesi 8. Kamsinah, M.Hum -- Prinsip-prinsip Kesemestaan Dalam Pembentukan Kalimat Pasif Bahasa Indonesia 9. Mohd Sabri Hasan, Shahrul Azman Mohd Noah & Nazlena Mohamad Ali -- Teknik Ringkasan Isi Utama Berdasarkan Ciri Kata Bagi Pengecaman Ayat Terpenting Dalam Dokumen Berita Bahasa Melayu 10. Muhammad Darwis, M.S & Kamsinah, M. HUM -- Sokongan Bahasa Indonesia Terhadap Pengembangan Bahasa Bugis: Kasus Penggunaan Bahasa Bugis Pada Media Sosial Fesbuk 11. Nurhayati, M.Hum -- Sikap Bahasa Perempuan Karier Terhadap Penggunaan Bahasa Mamuju dan Bahasa Indonesia di Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Abbas, S.S., M.Hum -- Refleksi Idealisme Perempuan Indonesia Dalam 143

5 Novel Layar Terkembang Karya Sutan Takdir Alisyahbana vi 13. Nuraidar Agus -- Perilaku Kesantunan Wanita dan Pria Bugis Sebagai Representasi Norma Budaya Pangadereng 155 Bahagian II ARKEOLOGI, KEBUDAYAAN DAN WARISAN 14. Khalila Ilia Ismail & Mohd Faizal Musa -- Makanan Dalam Pembayang Pantun Melayu Berdasarkan Kumpulan Kurik Kundi Merah Saga: Satu Pengamatan Awal 15. Azni Hanim Hamzah, Salina Abdul Manan & Noor Hafiza Ismail -- Keunikan Motif Melayu Dalam Kain Tenun Pahang 16. Noor Hafiza Ismail, Hamdzun Haron, Zuliskandar Ramli, Salina Abdul Manan & Azni Hanim Hamzah -- Motif Ukiran Kayu Pada Mimbar Masjid Terengganu 17. Ahmad Helmi Mohd Mukhtar, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Hasnira Hassan, Salina Abdul Manan, Norlelawaty Haron, Sharifah Nor Izzati Sayed Hasan & Mohd Shafiq Mohd Ali -- Bentuk Dan Motif: Batu Nisan Diraja Perak 18. Salina Abdul Manan, Hamdzun Haron, Zuliskandar Ramli, Noor Hafiza Ismail, Norlelawaty Haron, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Hasnira Hassan, Mohd Shafiq Mohd Ali & Azni Hanim Hamzah -- Destar Warisan Negeri Sembilan Darul Khusus Nurkhazilah Idris, Liza Marziana Haji Mohammad Noh, Shaliza Dasuki, Fazlina Mohd Radzi, Nurhasliza Abdullah & Nurhikmah Mat Yusof -- Menyingkap Sisipan Elemen Tradisional Melayu di Kampung Cina Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Norlelawaty Haron, Ahmad Helmi Mohd Mukhtar, Hasnira Hassan & Salina Abdul Manan -- Penggunaan Kain Kapas India Dalam Penjilidan Al-Quran Kulit Merah Pantai Timur Semenanjung Tanah Melayu Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Zuliskandar Ramli, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Ahmad Helmi Mohd Mukhtar, Hasnira Hassan, Norlelawaty Haron, Salina Abdul Manan & Mohd Shafiq Mohd Ali -- Bentuk-Bentuk Bangau Pada Perahu Tradisional Di Pantai Timur 22. Muhamad Shafiq Bin Mohd Ali, Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab & Bambang budi Utomo Analisis Sinar-X Berpendarflour (XRF) Dan Pembelauan Sinar-X (XRD) Bata Purba Di Candi Asem (TLJ V)

6 vii 23. Hamid Muhammad Isa -- Muzium Di Malaysia: Antara mendepani Cabaran Dan Pemerkasaan Jiwa 24. Azlina Musa & Yusmilayati Yunos -- Permainan Tradisi Berlaga Ayam: Kajian Kes Di Kampung Pasir Mas, Kelantan 25. Daeng Haliza Daeng Jamal, Zuliskandar Ramli & Mastor Surat -- Penyesuaigunaan Semula Bangunan Bersejarah Di Malaysia: Isu Dan Cabarannya 26. Adnan Jusoh, Yunus Sauman, Khairi Ariffin, Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman -- Loceng Gangsa Di Asia Tenggara Dan Kepentingannya Dalam Konteks Arkeologi 27. Azharudin Mohamed Dali -- Memburu Dan Menjerat Haiwan Di Tanah Melayu: Antara Kebijakan Melayu Dan Kemegahan Kolonial 28. Zuraidah Hassan, Zuliskandar Ramli & Farhana Abdullah -- Penyelidikan Secara Lamgsung Dan Tidak Langsung Ke Atas Kepelbagaian Jenis Seramik Di Kedah 29. Zainab Roslan & Zuliskandar Ramli -- Prospek Pembangunan Pelancongan Warisan Di Bukit Jugra Dalam Perspektif Arkeo & Eko-Pelancongan 30. Norlelawaty Haron, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ahmad Helmi Mohd Mukhtar, Hasnira Hassan, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Salina Abdul Manan & Mohd Shafiq Mohd Ali -- Kajian Terhadap Penggunaan Bahan, Teknik Pembuatan Dan Motif Pada Blok Batik 31. Zalikha Binti Bahari Perkembangan Industri penanaman Kelapa Di negeri- Negeri Melayu Bersekutu : Satu Kajian Awal 32. Sharifah Nur Izzati Sayed Hasan, Zuliskandar Ramli, Hamdzun Haron, Hasnira Hassan, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ahmad Helmi Muktar, Norlelawaty Haron, Salina Abdul Manan & mohd Shafiq Mohd Ali -- Reka Bentuk Manik di Sabah Dan Sarawak 33. Muhammad Tarmizi Hasni, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman & Zuliskandar Ramli -- Sungai Mas: Pusat Pentadbiran Maritim Dan Interpot Utama Lembah Bujang 34. Toto Widyarsono The Collection of Artists Archive Through Oral History: Indonesian Experience 35. Mohamed Razeef Bin Abdul Razak, Azahar Bin harun & Dzul Haimi bin Md. Zain Wang Kertas Malaysia Siri Pertama Sabagai Simbol Sebuah Negara Merdeka Noor Aisyah Mokhtar, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Kamarul 405

7 viii Afizi Kosman Kewujudan Kota Melayu Melaka 37. Zulkfli bin Md Yusoff, Zul Haimi Bin Md Zain & Arba iyah Binti Ab. Aziz -- Rupa Bentuk Dan Ragam Hias Pada Artifak Tradisi Melayu: Kukuran- Kajian Kes Di Muzium Negara 38. Fahrijah Faisal & Mastor Surat Perwatakan Seni Bina Warisan Banjar Di Kalimantan Selatan- Indonesia Bahagian III FALSAFAH, KESENIAN & TEKNOLOGI 39. Hasnira Hassan -- Pemikiran Reka Betuk Dalam Kalangan Seniman Naskhah Al-Quran Kilau Gaya Terengganu Yakob Jati Yulianto -- Seni Gejog Lesung: Penyediaan Ruang Interaksi Saiful Akram Bin Che AB Ghafar -- Visualisasi Imej Dan Identiti Bangsa Melayu Pada Visual Propaganda Sewaktu Pendudukan Jepun Di Malaya, H. M. Zainuddin Daulay -- Inter- Religious Followers Tolerance In Indonesia: The New Order s Policy Toward Inter- Religious Relationship Agussani, Syafrizal & Rodi Wahyudi -- Integriti Sosial Dan Pemerkasaan Pendidikan Kajian Kes: Penerokaan Am Di Kawasan Transmigrasi Di Tapung, Kampar Riau Moh. Taufiqul Hakim -- Estetika Di Dalam Hikayat Malim Deman Mohd Faizal Bin Musa -- Hak Asasi Manusia Dalam Pepatah Minang Liliy Salwani Binti Razali & Shaiful Bahri Md. Radzi -- Unsur Maritim Dalam Sastera Rakyat Berbentuk Puisi: Satu Wacana Berdasarkan Pengangkutan Air 47. Mastor Surat -- Rangkakerja Pemikiran Seni Bina Islam Di Malaysia: Satu Penilaian Semula 48. Abd. Rahman Bin Ismail & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman -- Sifat Taat Setia Pendekar Melayu Bahagian IV ALAM SEKITAR, EKOLOGI & MASYARAKAT 49. Fauziah Che Leh, Mohd Nasuhairee Abdull Manaf, Mohd Hairy Ibrahim, 625

8 ix Khairi Ariffin & Baharudin Omar -- The Need And Significance of Place Identity of Tourism Sector In Small Towns In Perak State: A Case Study of Teluk Intan And Batu Gajah, Perak 50. Ahmad Jaffri Bin Ahmad Zaini & Mohd bin Samsuddin -- Perkhidmatan Awam Malaysia: Tranformasi Dari Perkhidmatan Awam Kolonial Ke Perkhidmatan Awam Untuk Tanah Air ( ) 51. Muhlis Hadrawi, Ding Chong Ming & Rahilah Omar -- Integrasi Perkahwinan Orang Melayu Dan Elit Bugis Di Kerajaan Tanete Sulawesi Selatan 52. Haliadi, Nordin Hussen & Ahmad Ali Bin Seman -- Sistem Pendidikan Melahirkan Golongan Elit Di Sulawesi Tengah Ernie Zahdina Binti Hj Md Seruddin & Chong Shin -- Pantang Larang Dalam Aktiviti Penanaman Padi Suku Kedayan: Analisis Semantik Pragmatik 54. Hanafie Suleman, M. A Menembus Keterisolasian, Membangun Interaksi: Studi Tentang Dinamika Masyarakat Poso Pada Awal Abad Ke Syafrizal, Rahimah Abdul Aziz & Agussani -- Polisi Transmigrasi Dan Proses Ubahsuai Identiti orang OCU: Perspektif Hubungn Majoriti- Minoriti Di Tapung 56. Main Rindam & Fatan Hamamah Yahaya -- Ekotorism Petempatan Orang Asli Di lenggong, Perak: Analisis SWOT (C) Bahagian V SEJARAH, POLITIK DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA 57. Johny A. Khusyairi Urban Javanese Christians In Colonial Java: An Introductory Explanation 58. Lukman Nadjamuddin The maritime Ruller of Moutong; Tombolotutu A Study of Local Resistance Against Imperialism 59. Mohd Al-Adib Samuri & Nik Nur Farhana Binti Sulaiman Pendekatan Mahkamah Syariah Terhadap Keganasan Rumah Tangga Dalam Kes Matrimonial 60. Mohd Faidz Bin Mohd Zain, Samsu Adabi bin Mamat Dan & Junaidi Awang Besar Pilihan Raya Kecil Kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Pengkalan Kubor, Kelantan: Satu Analisis Terhadap Pola Pengundi Etnik Melayu 61. Shuwaibah Bt Rasidi -- Negeri Raman Dari Perspektif Sejarah: Sejarah Awal Dan Pelebaran Kuasa

9 x 62. H. Muhammad Bahar Akkase Teng -- Islam dan Peradaban Di Wilayah Tanah Mandar (Sulawesi Barat) Dalam Perspektif Sejarah 63. Kandar Pemogokan Pekerja Pemerintah Cirebon 1952: Satu Kajian Peran SOBSI Dalam Pergerakan Pekerjaan Di Indonesia 64. Ahamad Jama amin Bin Yang & Izuan Bin Razali -- Pemaknaan Kuasa Dalam Kepimpinan Politik Melayu Di Malaysia: Suatau Interpretasi Sejarah 65 Nurul Izzati Binti Md. Mustafa, Adnan Jusoh, Khairi Ariffin, Nabir Abdullah & Kamal Kamaruddin Peranan Dan Hubungan Gajah Dengan Masyarakat Di Tanah Melayu: Dari Zaman Pra-Kolonial Hingga Kemasukan kuasa British 66 Murni Deraman & Ahmad Kamal Ariffin Bin Mohd Rus Perjuangan Memartabatkan Bahasa Kebangsaan: Haryati Hasan & Khazin Mohd Tamrin Laporan MAIK Mengenai Masalah Sosial Di Kelantan Sebelum Perang Dunia Kedua 68 Fazlina Mohd Radzi, Shaliza Dasuki & Nurkhazilah Idris Kartun Editorial Melayu Pasca Pilihan Raya Umum 2008: Rupa, Jiwa Dan Kritikan 69 Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali, Mohd Faidz Mohd Zain & Muhammad Hazim Abdul Ghazali Politik Melayu Pasca Pilihan Raya Umum 2013: Kajian Kes Di Program Perumahan Rakyat (PPR) Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 70 Ridayani Simanjuntak & Mohd Samsudin -- Peranan Malik Dalam Hubungan Indonesia-Malaysia ( ) 71 Mohd Anis Abdul Samad & Zuliskandar Ramli -- Bentuk dan Hiasan Rehal: Satu Tinjauan Umum 72 Shah Alam -- Urbanisation In Sriksetra, Ca Fifth To Ninth Centuries: Form, Function, Continuity And Change. 73 Khalid Jusoh, Teo Kok Seong & Mohd Samsudin -- Perkembangan Kepimpinan Penghulu di Negeri Johor Tahun Sivarajan Ponniah & Mohd Kasturi Nor Abd Aziz -- Pentadbiran Mukim di Alam Melayu: Pengaruh British dan Penglibatan Penghulu Dalam Pentadbiran Mukim di Kedah

10 71 BENTUK DAN HIASAN REHAL: SATU TINJAUAN UMUM MOHAMMAD ANIS BIN ABDUL SAMAD & ZULISKANDAR RAMLI Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sebagai sebuah kitab suci yang dimuliakan, al-quran ditangani dengan amat berhati-hati sama ada pada perkara menyentuh, membawa, membaca, menyimpan, malah hinggalah kepada soal pelupusannya. Segala hal yang berkaitan dengan mashaf Quran itu diperindah, daripada tulisan, hiasan muka surat, kulit, bungkusan, dan tidak ketinggalan pada rehal yang dicipta khas untuk meletakkan al-quran bagi tujuan bacaan. Secara sepintas lalu, kertas kerja ini cuba merakamkan kepelbagaian reka bentuk dan ragam hias rehal yang dihasilkan oleh pelbagai bangsa dari seluruh pelosok dunia. Ini penting bagi memberikan suatu gambaran umum bahawa rehal adalah rekaan yang berasal daripada tradisi Islam, diterima dan diguna pakai di seluruh dunia Islam sebagai alat untuk meletakkan kitab suci al-quran, sekali gus memuliakan nya. Asas rekaannya hampir sama, namun tetap terdapat beberapa perbezaan dari segi bahan yang digunakan, teknik pembuatan, ukuran, bentuk, motif dan hiasan yang disesuaikan dengan kreativiti seniman, budaya dan tradisi seni bangsa yang berbeza-beza. Walaupun berbeza rupa dan gaya, namun tujuan rekaannya tetap sama, iaitu untuk memuliakan Kalamullah. Kata kunci : Rehal, bentuk, hiasan dan ukiran kayu PENGENALAN Rehal adalah pengalas buku yang boleh dilipat buka dan tutup, mudah dibawa berpergian, banyak digunakan di masjid-masjid, sekolah-sekolah dan di dalam rumah, sebagai alat untuk meletakkan al-quran dan buku untuk tujuan pembacaan (Thomas Patrick Hughes 1895). Selain objek budaya seperti keris, songket, tepak sirih, pena, dan buku, rehal juga popular dan sering digunakan sebagai lambang dalam lencana-lencana sekolah, logo-logo institusi dan lambang persatuan. Di Kota Bharu, Kelantan, arca rehal menghiasi landskap bandar tersebut. Lambang dan imej rehal juga sering menghiasi pintu-pintu gerbang, antaranya pintu gerbang di Kota Makkah, dan pintu gerbang Universiti Malaya. Kaitannya yang rapat dengan kitab suci Al-Quran membuatkan rehal sering digunakan sebagai simbol atau lambang yang menggambarkan ketinggian ilmu, kemajuan tamadun, kemuliaan akhlak, dan yang paling penting ianya membawa imej Islam sebagai cara hidup. Ianya digunakan sebagai lambang dalam rekaan lencana, logo, bangunan dan hiasan lanskap sudah cukup menggambarkan rehal sebagai objek budaya yang istimewa. OBJEKTIF Kertas kerja ini disediakan dengan objektif mendokumentasikan pelbagai reka bentuk dan ragam hias rehal. Tinjauan secara umum ini penting sebelum penelitian lebih terperinci

11 936 / Mohammad Anis & Zuliskandar dilakukan tentang ciri khas rehal Melayu, dari aspek bahan, proses pembuatan, reka bentuk, ragam hias, estetika, fungsi dan falsafah. BENTUK Kamus Dewan (1993) telah menerangkan maksud bentuk sebagai lingkaran sesuatu objek. Susan I. Lewis, (1995) mengatakan bahawa semua bentuk geometri sama ada dua dimensi atau tiga dimensi adalah melambangkan bentuk. Chang Hon Woon, (1997) pula menegaskan bahawa bentuk ialah imej yang bersifat tiga dimensi dikenali sebagai bentuk pepejal dan isipadu serta wujud dalam tiga dimensi yang mempunyai kedalaman dan ketebalan. Rosalin Ragan, (2000) memperjelaskan bahawa bentuk adalah objek tiga dimensi iaitu yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Kebanyakan buku yang menerangkan tentang bentuk biasanya menggabungkan bentuk dengan rupa kerana bentuk dan rupa biasanya berkait rapat dan memberi makna yang hampir sama. Cuma sedikit bezanya bentuk lebih kepada tiga dimensi dan rupa biasanya dua dimensi. 1 Gambar 1 Bentuk Geometri Bentuk sesuatu alat atau rekaan biasanya terhasil menurut keperluan fungsi atau kegunaannya. Ini ada perkara asas dalam sesuatu rekaan atau ciptaan, yang seterusnya akan mempengaruhi rupa bentuknya secara umum. Sebagai contoh, pensel umumnya mempunyai bahagian batang berbentuk silinder kecil, bagi membolehkannya mudah dan selesa dipegang dengan jari ketika menulis. Pada hujung pensel ada bentuk kon, di mana bahagian paling tajam adanya mata pensel. Bentuk kon ini juga memudahkan mata pensel diraut apabila tumpul. Ini cuma salah satu daripada ribuan contoh yang menjelaskan bahawa reka bentuk sesuatu alat bergantung pada keperluan fungsinya. Bentuk Rehal Bentuk rehal pernah digambarkan dalam beberapa penulisan terdahulu. Antaranya, dalam artikel bertajuk Folding Chairs And Koran Stands, pengalaman Reverend Cinrad Jabob Hiltebrandt melihat rehal di dalam masjid sewaktu mengembara ke Turki pada tahun 1657 telah dirakamkan seperti berikut:..several stools like camp-stools which could be folded up. They were shut, and inside them were books wrap up in green cloth. I opened them and saw that they were in Arabic; a book, the Koran, written in golden letters. 2 Dalam artikel yang sama, Otto Kurz (1972) juga mengaitkan bahawa bentuk rehal menyerupai kerusi lipat di Eropah, namun berbeza pada bukaan bahagian atas. 1 Abd. Rasid Ismail, 2014, Alam Sebagai Motif Kraftangan Fabrik Melayu Tradisi, Penerbit UiTM, ms Otto Kurz, Folding Chairs And Koran Stands, dalam Islamic Art In The Metropolitan Museum Of Art, ms.307

12 Mohammad Anis & Zuliskandar / 937 Gambar 2 Bentuk Rehal Tenas Effendy (2011) menjelaskan dengan lebih terperinci tentang bentuk rehal. Menurutnya apabila ditutup, rehal kelihatan seperti satu lembaran papan. Namun apabila dibuka, kelihatan seperti huruf X. 3 Secara umumnya, rehal yang berbentuk seperti huruf X ini yang diterima sebagai bentuk rehal yang asal dan asas. Walaupun muncul pelbagai bentuk rekaan yang turut dipanggil rehal berdasarkan fungsinya untuk meletakkan al-quran, reka bentuk yang muncul terkemudian itu nampaknya masih belum dapat menandingi rehal berbentuk X dari segi estetika, simbolisme dan falsafah nya. Sebagai contoh, imej-imej yang digunakan pada logo, lencana dan hiasan landskap rata-ratanya masih menggunakan rehal bentuk X sebagai perlambangan kepada alat pengalas kitab suci al-quran. Setakat ini, belum dijumpai lagi imej-imej rehal moden seperti bentuk meja kecil atau berkotak digunakan sebagai lambang rehal dalam mana-mana logo atau lencana. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan penjelasan oleh Thomas Patrick Hughes (1895) tentang rehal seperti berikut ; A small book stand made so as to fold up for convenience in travelling, but now is generally used as a book stand in mosques and Muslim schools to support the Quran and other books as the student reads his lesson from them. They are also used in private dwellings. Kenyataan tersebut turut dibantu dengan ilustrasi seperti berikut ; Ilustrasi 1 Bentuk Rehal Secara umumnya, dapatlah disimpulkan bahawa dalam keadaan dibuka, rehal tradisional kelihatan seperti 2 keping papan bersilang membentuk huruf X. Biasanya 3 Tenas Effendy, Serba Sedikit Tentang Rehal, dalam Katalog Rehal, ms. 10.

13 938 / Mohammad Anis & Zuliskandar bahagian tengah rehal bersendi, membolehkannya ditutup apabila tidak digunakan dan dibuka semula untuk meletakkan kitab Al-Quran. Bahagian-bahagian Rehal Rehal boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kepala atau muka, jejari dan kaki rehal. Bahagian kepala fungsinya untuk meletakkan al-quran yang hendak dibaca, bahagian jejari di tengah, dan bahagian kaki menampung dan meninggikan al-quran yang diletakkan di atasnya (Rashidah Mohd. Nuri 2007). Kenyataan ini selari dengan penjelasan Adiguru Seni Ukir Melayu, Wanpo, dalam forum bertajuk Wacana Warisan : Rehal yang telah diadakan di Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya pada 22 Oktober Gambar 3 Bahagian-bahagian rehal Sumber : Tenas Effendy 2011 Dalam pendapat lain, budayawan Melayu Riau, Bapak Tenas Effendy (2011) menamakan 3 bahagian pada rehal sebagai badan, pinggang dan kaki. Bahagian atas atau badan rehal apabila dibuka disebut muka rehal. Bahagian pinggang rehal dibuat sendi yang berfungsi untuk membuka dan menutup rehal. Kaki rehal ada berpintu, jika besar disebut gerbang ilmu, jika kecil disebut tingkap ilmu. 4 Gambar 4 Bahagian-bahagian rehal Sumber : Tenas Effendy 2011 Fungsi bahagian kepala atau muka rehal ialah sebagai tempat untuk meletakkan al- Quran. Biasanya kepala rehal berbentuk segi empat, melengkung atau separuh bulat. Terdapat juga kepala rehal yang berbentuk bucu tajam di bahagian puncaknya. 4 Tenas Effendy, Serba Sedikit Tentang Rehal, dalam Katalog Rehal, ms

14 Mohammad Anis & Zuliskandar / 939 Gambar 5 Pelbagai bentuk kepala/muka rehal. Rehal biasanya diperbuat daripada papan yang dibelah dua, pada bahagian tengahnya ada beberapa sendi yang menghubungkan keduanya. Sendi rehal berfungsi untuk menutup dan membuka papan rehal. Bilangan sendi biasanya lima, tetapi terdapat juga rehal-rehal yang dibuat dengan 3, 4, 6, 7 sendi, terkadang sehingga berbelas bilangannya. Selain kaedah sendi, ada juga bahagian tengah rehal hanya menggunakan teknik selak yang mencantumkan dua

15 940 / Mohammad Anis & Zuliskandar keping papan secara bersilang. Suatu masa dahulu, rehal jenis ini biasa dijumpai di kampungkampung, digunakan oleh kanak-kanak yang belajar mengaji di masjid, surau atau rumah guruguru mengaji. Gambar 6 Rehal jenis berselak Kaki rehal adalah bahagian paling bawah yang berfungsi mengukuhkan kedudukan rehal semasa dibuka serta dan meninggikan permukaannya. Terdapat pelbagai bentuk kaki rehal sama ada segi empat, bentuk mihrab dan sebagainya. Gambar 7 Variasi kaki rehal bentuk segi empat dan mihrab.

16 Mohammad Anis & Zuliskandar / 941 Gambar 8 Pelbagai bentuk kaki rehal. PELBAGAI JENIS REHAL Seiring peredaran zaman, pelbagai bentuk dan jenis rehal telah dicipta. Kepelbagaian ini boleh dibezakan berdasarkan (i) jenis bahan yang digunakan dan (ii) faktor dwi-fungsi pada rehalrehal yang direka cipta. Walaupun pembuatan rehal sangat sinonim dengan seni pertukangan dan ukiran kayu, ada juga rehal-rehal yang dihasilkan menggunakan bahan selain kayu seperti plastik, buluh, dawai, logam, akrilik, papan lapis (ply-wood), cardboard, kristal dan sebagainya.

17 942 / Mohammad Anis & Zuliskandar Gambar 9 Pelbagai jenis rehal berdasarkan bahan Selain itu, jenis rehal juga boleh dikenal pasti berdasarkan faktor dwi-fungsi seperti rehal berkotak, meja kecil (Rehal DHO dan Rehal Eka) dan rehal Tajdeed (rehal dengan fungsi tambahan sebagai beg). Paling banyak digunakan dan laris di pasaran tempatan kini ialah yang bentuknya seperti meja kecil (Dalia Ismail 2010).

18 Mohammad Anis & Zuliskandar / 943 Gambar 10 Beberapa jenis rehal yang mempunyai dwi-fungsi. Laukh Rehal tradisional Uzbekistan Satu lagi jenis rehal yang unik dikenali sebagai laukh. Ianya dibuat daripada sekeping kayu yang dipotong berjalur menjadi bentuk segi empat. Apabila dibuka dengan caranya yang tersendiri, akan terbentuk lah sebuah rehal yang cantik, malah ada yang berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat. Walaupun dikatakan sebagai rehal tradisional Uzbekistan, rehal seumpama ini juga boleh dijumpai di Malaysia, seperti di Kelantan, koleksi Muzium Negara dan Institut Kraf Negara (IKN).

19 944 / Mohammad Anis & Zuliskandar Gambar 11 Rehal jenis laukh HIASAN PADA REHAL Setelah keperluan fungsinya dipenuhi, rehal dihias dan diperindah. Secara umumnya hiasan pada rehal biasanya dikaitkan dengan seni ukiran kayu. Otto Kurz (1972) pernah mengatakan rehal diperindah dengan hiasan seni ukiran yang mempesonakan, adakalanya ditatah dengan bahan seperti tiram dan gading. K.K. Aziz (2004) juga menyatakan bahawa rehal diperindah dengan seni ukiran kayu dan hiasan yang berseni dan halus. (K.K. Aziz 2004). Dalam konteks kesenian Melayu, rehal diperelok dengan seni ukiran kayu. Sepertimana dalam seni ukiran kayu Melayu, rehal juga diukir menggunakan teknik ukiran tebuk timbul atau ukiran tebuk tembus. Unsur yang biasa digunakan ialah flora, geometri, kosmos dan kaligrafi (Wan Ramli 1997). Indrawati Zahid (2009) juga mengulangi rehal kayu berukir yang dihasilkan oleh orang Melayu biasanya menggunakan motif flora, kosmos, geometri dan kaligrafi, yang digubah menjadi pola atau ragam hias tertentu, bagi mencerminkan nilai estetik dalam seni reka ukiran yang secara langsung mengandungi makna dan falsafah menurut pandangan hidup orang Melayu. Selain ukiran, sebenarnya ada pelbagai lagi cara digunakan untuk mencantikkan rehal bergantung kreativiti seniman, budaya dan tradisi seni bangsa yang berbeza-beza. Antaranya dilukis dan diwarnakan, ditatah dengan kulit tiram, gading, kayu atau tembaga, ditampal dengan kulit telur, disapu dengan perada emas, disaluti dengan kertas timah, kain baldu, dan sebagainya. Sebagai contoh, rehal daripada Timur Tengah banyak dihias dengan seni tatahan sama ada kulit tiram, gading dan sebagainya. Rehal daripada Indonesia pula banyak yang diberi sentuhan lukisan dan diwarnakan.

20 Mohammad Anis & Zuliskandar / 945 Gambar 12 Pelbagai jenis hiasan pada rehal. KESIMPULAN

21 946 / Mohammad Anis & Zuliskandar Rehal adalah hasil rekaan orang Islam (K.K. Aziz 2004), dan hal ini turut dipersetujui oleh Otto Kurz (1972) dalam kenyataannya the pliable Koran stand moving on hinges is an Islamic invention. Berdasarkan bukti-bukti manuskrip, miniatur dan koleksi muzium, ciptaan rehal didapati telah tersebar ke serata pelosok dunia, antaranya dijumpai digunakan di India, Jepun, Nepal, Afrika, Somalia dan Surinam, malah turut ditiru dan digunakan dalam tradisi agama lain seperti Kristian, Buddha dan Hindu. (Otto Kurz 1972) Tersebar luasnya rekaan rehal ke serata pelosok dunia secara tidak langsung telah mempelbagaikan rupa, bentuk, gaya dan hiasan rehal. Setiap rekaan menggambarkan identiti seni dan budaya masyarakat yang menghasilkannya. Keunikan kerja seni dan budaya inilah yang perlu difahami dan dihayati supaya kita dapat membina identiti dan jati diri bangsa kita, disamping saling kenal mengenal keunikan seni dan budaya bangsa lain. Gambar 13 Rehal di seantero dunia RUJUKAN Abdul Halim Nasir Ukiran Kayu Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abd. Rasid Ismail Alam Sebagai Motif Kraftangan Fabrik Melayu Tradisi. Shah Alam: Penerbit UiTM. Dalia Ismail Transformasi & Falsafah Tersurat Rehal. Millenia Muslim, Januari Dzul Haimi Md. Zain (pnyt.) Seni Kraf Kayu: Motif & Teknik. Rawang: Institut Kraf tangan Negara. D zul Haimi Md. Zain Qur an Illumination, Al-Qur an : The Sacred Art of Revelation. Kuala Lumpur: Islamic Art Museum Malaysia Publication. Ernst Kuhnel The Minor Arts of Islam. Terj. Katherine Watson. New York: Cornell University Press.

22 Mohammad Anis & Zuliskandar / 947 Geza Feherveri. t.th. The Holy Qur'an And Its Place In A Mosque. Jabriyya: The Arab Times Tareq Rajab Museum of Islamic Calligraphy in. Khadijah Mohamad Nor Keunikan Kraftangan Rehal, Kosmo. 12 November. Otto Kurz Folding Chairs and Koran Stands. Dlm. R. Ettinghausen (pnyt.). Islamic Art in the Metropolitan Museum of Art. New York: Metropolitan Museum of Art. Rahmah Bujang & Nor Azlin Hamidon Kesenian Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, UM. Rashidah Binti Mohd. Nuri, Seni Ukir Islam: Kajian Ke Atas Motif Hiasan Dan Penggunaan Rehal Di Kalangan Umat Islam Di Malaysia. Latihan Ilmiah, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Siti Zainon Ismail, Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Syed Ahmad Jamal Rupa Dan Jiwa. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Tenas Effendy Serba Sedikit Tentang Rehal. Katalog Rehal. Akademi Pengajian Melayu: Universiti Malaya. Thomas Patrick Hughes A Dictionary Of Islam. London: W.H. Allen & Co. Wan Ramli Wan Mohamad Rehal: Seni Ukiran Melayu Yang Bertahan, Dewan Budaya. April. Zamre Abu Hassan, Mohammad Nazzri Ahmad & Mohammad Anis Abdul Samad Katalog Rehal. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Zawiyah Baba (pnyt.). 2010, Warisan Seni Ukir Kayu Melayu. Bangi: Institut Alam Dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6  MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE ON EDUCATION IN ISLAMIC CIVILIZATION AND THE ROLE OF ISLAMIC CIVILIZATION

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine Tamadun Islam dan Tamadun

More information

Batu Acheh: Jumpaan Terbaharu Di Pulau Langkawi, Kedah Malaysia

Batu Acheh: Jumpaan Terbaharu Di Pulau Langkawi, Kedah Malaysia Jurnal Arkeologi Malaysia September 2016, Vol 29, No 2, hlm. 1-14 ISSN 0128-0732 (Print) XXXX-XXXX (Online) Diterbitkan oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia Batu Acheh: Jumpaan Terbaharu Di Pulau Langkawi,

More information

Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur. Cetakan Pertama 2014 Hakcipta Akademi Pengajian Melayu

Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur. Cetakan Pertama 2014 Hakcipta Akademi Pengajian Melayu Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur Cetakan Pertama 2014 Hakcipta Akademi Pengajian Melayu Hakcipta terpelihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula,

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 4.2 STAFF RECEIVING NATIONAL / INTERNATIONAL RECOGNITION AND AWARDS Target : 20% of Staff Received Recognition and Awards Achievement : 49.3% (Formula = 36 staff

More information

Faridah Noor Mohd Noor, Rosmadi bin Fauzi, Zulkarnain bin Abdul Rahman, Nurul Izzati Md. Mustafa, Muhamad Fathi Marzuki, Siti Normalis Zakaria

Faridah Noor Mohd Noor, Rosmadi bin Fauzi, Zulkarnain bin Abdul Rahman, Nurul Izzati Md. Mustafa, Muhamad Fathi Marzuki, Siti Normalis Zakaria Faridah Noor Mohd Noor, Rosmadi bin Fauzi, Zulkarnain bin Abdul Rahman, Nurul Izzati Md. Mustafa, Muhamad Fathi Marzuki, Siti Normalis Zakaria University of Malaya MALAYSIA Introduction Discussion with

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

CURRICULUM VITAE FOR GHAZALI YUSRI ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA. Ghazali Yusri Abd Rahman

CURRICULUM VITAE FOR GHAZALI YUSRI ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA. Ghazali Yusri Abd Rahman CURRICULUM VITAE FOR GHAZALI YUSRI ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA Name: Address: Tel: Email: Website: Ghazali Yusri Abd Rahman Academy of Language Studies Universiti Teknologi MARA 40450

More information

ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA. Prosiding. Prosiding. Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Muhlis Hadrawi Akin Duli

ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA. Prosiding. Prosiding. Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Muhlis Hadrawi Akin Duli ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH SEJARAH & & BUDAYA BUDAYA Prosiding Prosiding Seminar Seminar Antarabangsa Antarabangsa Ke-4 Ke-4 Arkeologi, Arkeologi, Sejarah Sejarah dan dan

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

SIMBOLISME DALAM SENI PERTUKANGAN PERAHU TRADISIONAL MELAYU DI PANTAI TIMUR

SIMBOLISME DALAM SENI PERTUKANGAN PERAHU TRADISIONAL MELAYU DI PANTAI TIMUR Conference Proceeding: 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON CREATIVE MEDIA, DESIGN & TECHNOLOGY (REKA2014) SIMBOLISME DALAM SENI PERTUKANGAN PERAHU TRADISIONAL MELAYU DI PANTAI TIMUR Mohd Rohaizat Abdul Wahab

More information

ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA. Prosiding. Prosiding. Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Muhlis Hadrawi Akin Duli

ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA. Prosiding. Prosiding. Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Muhlis Hadrawi Akin Duli ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH SEJARAH & & BUDAYA BUDAYA Prosiding Prosiding Seminar Seminar Antarabangsa Antarabangsa Ke-4 Ke-4 Arkeologi, Arkeologi, Sejarah Sejarah dan dan

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

CURRICULUM VITAE. Akmar Hayati Ahmad Ghazali. Name of School / Institution obtained

CURRICULUM VITAE. Akmar Hayati Ahmad Ghazali. Name of School / Institution obtained PERSONAL DETAIL Full Name Designation Specialization CURRICULUM VITAE Akmar Hayati Ahmad Ghazali Senior Lecturer Journalism Title: Dr Department/Faculty Jabatan Komunikasi, Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi,Universiti

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara.

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Sepanjang tahun 2014, Bahagian Latihan telah melaksanakan beberapa program kerjasama latihan kebombaan. Antaranya

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM 28 Oktober 2016 28-30 Oktober 2016 9.30 am 12.10 pm 2.30 pm 3.00 pm Berkumpul di KLIA Berlepas ke Brunei Darussalam dengan penerbangan Royal Air Brunei

More information

DAY 2 15 MARCH AM-9.00AM 8.30AM AM 10.30AM-11.00AM 11.00AM-01.00PM 1.00PM-2.00PM 2.30PM-5.30PM 5.30PM (LEVEL 2)) (LEVEL 2)) (LEVEL 2))

DAY 2 15 MARCH AM-9.00AM 8.30AM AM 10.30AM-11.00AM 11.00AM-01.00PM 1.00PM-2.00PM 2.30PM-5.30PM 5.30PM (LEVEL 2)) (LEVEL 2)) (LEVEL 2)) DAY 1 14 MARCH 2016 8.00AM-9.00AM 9.00AM- 10.30AM 10.30AM-11.00AM 11.00AM-01.0PM 1.00PM-2.00PM 2.30PM-5.30PM 5.00PM Registration Parallel Presentation Session 1 Morning Break Coffee/ Tea Break Parallel

More information

ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA. Prosiding. Prosiding. Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Muhlis Hadrawi Akin Duli

ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA. Prosiding. Prosiding. Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Muhlis Hadrawi Akin Duli ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH SEJARAH & & BUDAYA BUDAYA Prosiding Prosiding Seminar Seminar Antarabangsa Antarabangsa Ke-4 Ke-4 Arkeologi, Arkeologi, Sejarah Sejarah dan dan

More information

PHS & U. October - December 2012 Issue: 6. ~ Connecting Library with APEX community ~ Exhibitions

PHS & U. October - December 2012 Issue: 6. ~ Connecting Library with APEX community ~ Exhibitions PHS & U Edition: ~ Connecting Library with APEX community ~ October - December 2012 Issue: 6 Exhibitions 2012 2012 @PHS Exhibitions at Perpustakaan Hamzah Sendut The exhibitions had been organized by Perpustakaan

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA. Prosiding. Prosiding. Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Muhlis Hadrawi Akin Duli

ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA. Prosiding. Prosiding. Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Muhlis Hadrawi Akin Duli ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH SEJARAH & & BUDAYA BUDAYA Prosiding Prosiding Seminar Seminar Antarabangsa Antarabangsa Ke-4 Ke-4 Arkeologi, Arkeologi, Sejarah Sejarah dan dan

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FUNDAMENTALS ENTREPRENEURSHIP ETR 300) DAMAI SAUJANA HOMESTAY AGENCY PREPARED FOR: ASSOC. PROF. DR. ISMAIL BIN AB. WAHAB PREPARED BY: MUSA BIN TOMPANG MASLIANA BINTI MOHAMAT

More information

Kandungan / 3. disunting oleh. Abdul Latif Samian Nazri Muslim

Kandungan / 3. disunting oleh. Abdul Latif Samian Nazri Muslim Kandungan / 3 disunting oleh Abdul Latif Samian Nazri Muslim INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI 2014 ATMA-SALAM3[00]kand.pmd 3 5/16/2014, 4:39 PM 4 / Isu-Isu Sains &

More information

BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS

BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS SAMSURYADI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL

More information

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ESTIMATION AND DISTRIBUTION OF EXHAUST SHIP EMISSION FROM MARINE TRAFFIC IN THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE USING AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) DATA HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

Knowledge of Fardhu Ain Among Students with Hearing Difficulties

Knowledge of Fardhu Ain Among Students with Hearing Difficulties Tinta Artikulasi Membina Ummah 3(1), 2017 76-1, e-issn: 22-60X 67 Knowledge of Fardhu Ain Among Students with Hearing Difficulties Siti Muhibah Hj. Nor Special Education Department, Institut Pendidikan

More information

The Malay Narrative Story Writing in the 1920S

The Malay Narrative Story Writing in the 1920S rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn 2289-7909 KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR VOL. 4 NO.2 (SEPTEMBER 2017): pp 234-249 The Malay Narrative Story Writing in the 1920S Khalid Ludin @ Jamaluddin, Fahed

More information

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD A project report

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 5 September 5 September P.U. (A) 234 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Abd Ganing Laengkang e-mel:abdulganing@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. ABSTRAK

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2007 12008 April 2008 AGE464 - lslamic Accounting [Perakaunan Islam] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

BUTIRAN PERIBADI

BUTIRAN PERIBADI BUTIRAN PERIBADI 2011-2016 PAGE 2 MUSTAFA KAMAL BIN AMAT MISRA Tempat lahir: Kluang, Johor Tarikh lahir: 10 September 1986 Jantina Kewarganegaraan Lelaki Malaysia No Kad Pengenalan 860910235213 Pendidikan

More information

Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula

Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula Jurnal Arkeologi Malaysia September 2016, Vol 29, No 2, hlm. 35-42 ISSN 0128-0732 (Print) XXXX-XXXX (Online) Diterbitkan oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula Muhamad

More information

*Corresponding author. Keywords: Students Perception, hadith status, textbook, Islamic Educational, Form One and 2 KBSM, SMAP Kajang

*Corresponding author. Keywords: Students Perception, hadith status, textbook, Islamic Educational, Form One and 2 KBSM, SMAP Kajang The Understanding of Hadith Status In Form One And Form Two Islamic Education Textbook KBSM: A Case Study in Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Kajang, Selangor Kefahaman Status Hadis dalam BukuTeks

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

ISU SYARIAH & UNDANG-UNDANG Pencerakinan Isu Wahana Pelestarian Akademik

ISU SYARIAH & UNDANG-UNDANG Pencerakinan Isu Wahana Pelestarian Akademik ISU SYARIAH & UNDANG-UNDANG Pencerakinan Isu Wahana Pelestarian Akademik SIRI 20 disunting oleh Md. Yazid Ahmad Anwar Fakhri Omar Mohammad Zaini Yahaya JABATAN SYARIAH FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

Architecture according to the Perspective of the Qur'an: An Evaluation

Architecture according to the Perspective of the Qur'an: An Evaluation Architecture according to the Perspective of the Qur'an: An Evaluation Anisah Bahyah Hj Ahmad, 1* Wan Kamal Mujani 2, Rosiah Othman 3 1 General Studies Department, Universiti Kuala Lumpur-Malaysian Institute

More information

CURRICULUM VITAE. Mohd. Zariat Abdul Rani Warganegara (Citizenship) Profesor Madya

CURRICULUM VITAE. Mohd. Zariat Abdul Rani Warganegara (Citizenship) Profesor Madya CURRICULUM VITAE A. BUTIR-BUTIR PERIBADI (Personal Details) Nama Penuh (Full Name) No. MyKad / No. Pasport (Mykad No. / Passport No.) Jawatan (Designation) Mohd. Zariat Abdul Rani Warganegara (Citizenship)

More information

Proceeding INTERNATIONAL CONFERENCE OF GLOBAL ISLAMIC STUDIES (ICGIS 14) Date 5 th June 2014

Proceeding INTERNATIONAL CONFERENCE OF GLOBAL ISLAMIC STUDIES (ICGIS 14) Date 5 th June 2014 Proceeding INTERNATIONAL CONFERENCE OF GLOBAL ISLAMIC STUDIES (ICGIS 14) Date 5 th June 2014 Venue Salford University & British Muslim Heritage Centre Organized by Department of Syariah, Faculty of Islamic

More information

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AL-MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 PERBEZAAN BARIS I

More information

PUTTING ISLAM TO WORK E-PUB

PUTTING ISLAM TO WORK E-PUB 01 December, 2017 PUTTING ISLAM TO WORK E-PUB Document Filetype: PDF 382.74 KB 0 PUTTING ISLAM TO WORK E-PUB Education, Politics, and Religious Transformation in Egypt. Religious Studies Textbooks in Arabic.

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

Seni Kaligrafi (Khat) di Mihrab Masjid-Masjid Negeri Malaysia dan Hubungannya dengan Seni Visual

Seni Kaligrafi (Khat) di Mihrab Masjid-Masjid Negeri Malaysia dan Hubungannya dengan Seni Visual Jurnal Seni dan Pendidikan Seni 1 Seni Kaligrafi (Khat) di Mihrab Masjid-Masjid Negeri Malaysia dan Calligraphy (Khat) in Mihrab of the State Mosques in Malaysia and its Relationship to Visual Arts Ridzuan

More information

ASSOCIATE EDITORS. Department of Al-Quran & Al-Hadith Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia

ASSOCIATE EDITORS. Department of Al-Quran & Al-Hadith Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia i ASSOCIATE EDITORS Mohd Yakub @Zulkifli Bin Mohd Yusoff Monika@Munirah Binti Abd Razak Mustaffa Bin Abdullah Ahmad K Kasar Faisal Bin Ahmad Shah Thabet Ahmad Abdallah Abu-Alhaj Selamat Amir Muhamad Alihanafiah

More information

MAQASID AL-SYARIAH DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN: SUATU PERBAHASAN AWAL

MAQASID AL-SYARIAH DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN: SUATU PERBAHASAN AWAL 278 KANUN [JULAI 2016] MAQASID AL-SYARIAH DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN: SUATU PERBAHASAN AWAL (Maqasid al-syariah in the Federal Constitution: A Preliminary Exposition) Shamrahayu A. Aziz srahayu@iium.edu.my

More information

THE RELIABILITY OF AL-MAFQUD LIFE DETERMINATION PERIOD BASED ON THE PHYSICAL AND HEALTH ASPECTS

THE RELIABILITY OF AL-MAFQUD LIFE DETERMINATION PERIOD BASED ON THE PHYSICAL AND HEALTH ASPECTS THE RELIABILITY OF AL-MAFQUD LIFE DETERMINATION PERIOD BASED ON THE PHYSICAL AND HEALTH ASPECTS Department of Real Estate Fakulty of Business and Technology Management Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA

PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA i PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA SKRIPSI Oleh: RAPOLO LUMBAN GAOL 121201093/BUDIDAYA HUTAN

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

DASAR PERPUSTAKAAN UTM

DASAR PERPUSTAKAAN UTM DASAR PERPUSTAKAAN UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2014 SEKSYEN B : DASAR PENTADBIRAN DAN TEKNIKAL xii. Pembatalan Langganan 61 3.1.3 Perolehan Bahan Hadiah & Pertukaran 62 a. Bahan Hadiah & Pertukaran

More information

ROOSFA HASHIM ABSTRAK

ROOSFA HASHIM ABSTRAK Jurnal Melayu (6) 2011: 137-152 Perkembangan Jurnal Ilmiah Melayu Dalam Kalangan Melayu Watan (Development of Scholarship Journals among the Malays) ROOSFA HASHIM ABSTRAK Makalah ini adalah tinjauan sepintas

More information

Oleh. Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip ABSTRAK

Oleh. Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip ABSTRAK KESAN PENGGUNAAN TEKNIK 2P BERBANTUKAN VARIASI LEMBARAN KERJA DALAM MENGATASI MASALAH KESILAPAN MENULIS HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT Oleh Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip syed_lihin@yahoo.com

More information

AKMAR HAYATI AHMAD GHAZALI

AKMAR HAYATI AHMAD GHAZALI AKMAR HAYATI AHMAD GHAZALI Address: Department of Faculty of Modern Languages and 43400 UPM, SERDANG Nationality: Malaysia Date of Birth: 5/8/1973 Marital status: Married Identity Card Number: 730805-08-6118

More information

Institusi Raja-Raja Melayu: Peranannya dalam Memelihara Kedudukan Islam dari Sudut Perlembagaan

Institusi Raja-Raja Melayu: Peranannya dalam Memelihara Kedudukan Islam dari Sudut Perlembagaan International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman) 2(2), 2014: 121-127 Nazri Muslim 121 Institusi Raja-Raja Melayu: Peranannya dalam Memelihara Kedudukan Islam dari Sudut Perlembagaan NAZRI

More information

Pengurusan Pengetahuan dalam Pengajian Alam Melayu: Pembangunan Pangkalan Data Seni Ukir Melayu Tradisional. Suhaimi Umar, Rizal Yusof & Supyan Hussin

Pengurusan Pengetahuan dalam Pengajian Alam Melayu: Pembangunan Pangkalan Data Seni Ukir Melayu Tradisional. Suhaimi Umar, Rizal Yusof & Supyan Hussin Pengurusan Pengetahuan dalam Pengajian Alam Melayu: Pembangunan Pangkalan Data Seni Ukir Melayu Tradisional Suhaimi Umar, Rizal Yusof & Supyan Hussin 1.0 Pengenalan Pengajian Alam Melayu merupakan salah

More information

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Vol. 10, No. 2 (2015) 286-296, ISSN: 1823-884x PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Ahmad Rizal Mohd Yusof,

More information

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP 1 (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP 1 (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN Syarat pertandingan adalah seperti berikut :- a) Pertandingan ini dibuka kepada murid

More information

Mohd Roslan Mohd Nor* Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia ABSTRAK

Mohd Roslan Mohd Nor* Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia ABSTRAK MENELADANI SEJARAH UMAT ISLAM DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT HADHARI YANG GEMILANG ABAD KE-21: (Taking Lessons of Muslims History in Shaping Excellent Hadhari Community of the 21st Century) Mohd Roslan Mohd

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

PERKEMBANGAN INSTITUSI KEILMUAN DI ANDALUS PADA ABAD KE 10M HINGGA 13M

PERKEMBANGAN INSTITUSI KEILMUAN DI ANDALUS PADA ABAD KE 10M HINGGA 13M Volume: 2 Issue: 6 [December, 2017] pp.236-245] Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com PERKEMBANGAN INSTITUSI KEILMUAN DI ANDALUS PADA ABAD

More information

KATA ADJEKTIF DALAM UJARAN MASYARAKAT BANJAR

KATA ADJEKTIF DALAM UJARAN MASYARAKAT BANJAR KATA ADJEKTIF DALAM UJARAN MASYARAKAT BANJAR Abstrak Nur Hafizah Razali 1, Normaliza Abd Rahim 1 Kajian ini memberi fokus kepada makna kata adjektif dalam bahasa Banjar. Kata adjektif yang dipilih dianalisis

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information