קשירות.s,t V שני צמתים,G=(V,E) קלט: גרף מכוון מ- s t ל- t ; אחרת.0 אם יש מסלול מכוון פלט: הערה: הגרף נתון בייצוג של רשימות סמיכות.

Size: px
Start display at page:

Download "קשירות.s,t V שני צמתים,G=(V,E) קלט: גרף מכוון מ- s t ל- t ; אחרת.0 אם יש מסלול מכוון פלט: הערה: הגרף נתון בייצוג של רשימות סמיכות."

Transcription

1 סריקה לרוחב פרק 3 ב- Kleinberg/Tardos

2 קשירות.s,t V שני צמתים,G=(V,E) קלט: גרף מכוון מ- s t ל- t ; אחרת.0 אם יש מסלול מכוון פלט: הערה: הגרף נתון בייצוג של רשימות סמיכות.

3 קשירות.s,t V שני צמתים,G=(V,E) קלט: גרף מכוון מ- s t ל- t ; אחרת.0 אם יש מסלול מכוון פלט: הערה: הגרף נתון בייצוג של רשימות סמיכות.

4 קשירות.s,t V שני צמתים,G=(V,E) קלט: גרף מכוון מ- s t ל- t ; אחרת.0 אם יש מסלול מכוון פלט: הערה: הגרף נתון בייצוג של רשימות סמיכות. s

5 קשירות.s,t V שני צמתים,G=(V,E) קלט: גרף מכוון מ- s t ל- t ; אחרת.0 אם יש מסלול מכוון פלט: הערה: הגרף נתון בייצוג של רשימות סמיכות. s t

6 קשירות.s,t V שני צמתים,G=(V,E) קלט: גרף מכוון מ- s t ל- t ; אחרת.0 אם יש מסלול מכוון פלט: הערה: הגרף נתון בייצוג של רשימות סמיכות. s t

7 קשירות.s,t V שני צמתים,G=(V,E) קלט: גרף מכוון מ- s t ל- t ; אחרת.0 אם יש מסלול מכוון פלט: הערה: הגרף נתון בייצוג של רשימות סמיכות. s t

8 רעיון ראשון לאלגוריתם ונתקדם באופן חמדני. נתחיל מ- s s t 3

9 רעיון ראשון לאלגוריתם ונתקדם באופן חמדני. נתחיל מ- s s t 3

10 רעיון שני לאלגוריתם וננסה את כל האפשרויות להתקדם. נתחיל מ- s אם דרגת היציאה של כל צומת, יש exp(n) אפשרויות להתקדם n צעדים. s t 4

11 סריקה לרוחב - מעבר חסכוני על האפשרויות ל- n צמתים לכל היותר. לצורך בכל צעד אפשר להגיע ההמשך לא חשוב איך הגענו לצומת מסויים. n צעדים. חזית של צמתים שאפשר להגיע אליהם אחרי נשמור בצעד הבא החזית תעבור לשכנים החדשים של החזית הנוכחית s t 5

12 סריקה לרוחב - מעבר חסכוני על האפשרויות ל- n צמתים לכל היותר. לצורך בכל צעד אפשר להגיע ההמשך לא חשוב איך הגענו לצומת מסויים. n צעדים. חזית של צמתים שאפשר להגיע אליהם אחרי נשמור בצעד הבא החזית תעבור לשכנים החדשים של החזית הנוכחית 0s t 5

13 סריקה לרוחב - מעבר חסכוני על האפשרויות ל- n צמתים לכל היותר. לצורך בכל צעד אפשר להגיע ההמשך לא חשוב איך הגענו לצומת מסויים. n צעדים. חזית של צמתים שאפשר להגיע אליהם אחרי נשמור בצעד הבא החזית תעבור לשכנים החדשים של החזית הנוכחית 0s t 5

14 סריקה לרוחב - מעבר חסכוני על האפשרויות ל- n צמתים לכל היותר. לצורך בכל צעד אפשר להגיע ההמשך לא חשוב איך הגענו לצומת מסויים. n צעדים. חזית של צמתים שאפשר להגיע אליהם אחרי נשמור בצעד הבא החזית תעבור לשכנים החדשים של החזית הנוכחית 0s t 5

15 סריקה לרוחב - מעבר חסכוני על האפשרויות ל- n צמתים לכל היותר. לצורך בכל צעד אפשר להגיע ההמשך לא חשוב איך הגענו לצומת מסויים. n צעדים. חזית של צמתים שאפשר להגיע אליהם אחרי נשמור בצעד הבא החזית תעבור לשכנים החדשים של החזית הנוכחית 0s 3 3 t 5

16 סריקה לרוחב - מעבר חסכוני על האפשרויות ל- n צמתים לכל היותר. לצורך בכל צעד אפשר להגיע ההמשך לא חשוב איך הגענו לצומת מסויים. n צעדים. חזית של צמתים שאפשר להגיע אליהם אחרי נשמור בצעד הבא החזית תעבור לשכנים החדשים של החזית הנוכחית 0s 3 3 t 4 5

17 סריקה לרוחב - מעבר חסכוני על האפשרויות ל- n צמתים לכל היותר. לצורך בכל צעד אפשר להגיע ההמשך לא חשוב איך הגענו לצומת מסויים. n צעדים. חזית של צמתים שאפשר להגיע אליהם אחרי נשמור בצעד הבא החזית תעבור לשכנים החדשים של החזית הנוכחית 0s 3 3 5t 4 5

18 סריקה לרוחב - מעבר חסכוני על האפשרויות ל- n צמתים לכל היותר. לצורך בכל צעד אפשר להגיע ההמשך לא חשוב איך הגענו לצומת מסויים. n צעדים. חזית של צמתים שאפשר להגיע אליהם אחרי נשמור בצעד הבא החזית תעבור לשכנים החדשים של החזית הנוכחית 6 0s 3 3 5t 4 5

19 סריקה לרוחב - מעבר חסכוני על האפשרויות ל- n צמתים לכל היותר. לצורך בכל צעד אפשר להגיע ההמשך לא חשוב איך הגענו לצומת מסויים. n צעדים. חזית של צמתים שאפשר להגיע אליהם אחרי נשמור בצעד הבא החזית תעבור לשכנים החדשים של החזית הנוכחית 6 0s 3 3 5t 4 5

20 BFS(G,s,t) for each x V {s} do visited[x] no end for frontier (s) while frontier do x first in frontier for each y Adj(x) do if visited[y] = no then visited[y] yes add y to frontier end if end for remove x from frontier end while return visited[t] = yes סריקה לרוחב (BFS) מציין אם הגענו כבר ל- x מחזיק את החזית לפי סדר ההגעה בצעד הזה נאמר שהקשת (x,y) נסרקה מוסיפים את y בסוף הרשימה 6

21 סיבוכיות המשתנה frontier ימומש על ידי תור. כל פעולה (שליפת ראש.O() התור, הכנסה, הוצאה) עולה אתחול: O( V ) ב- x : צומת x מוכנס לתור לכל היותר פעם אחת. זמן הטיפול O() הכנסה לתור: הוצאה מהתור: ()O מעבר על השכנים: O( Adj[x] ) סה כ: O( V + E ) O( V ) + x V {O() + O( Adj[x] )} = 7

22 מציאת מסלול while frontier do x first in frontier for each y Adj(x) do if visited[y] = no then from[y] x visited[y] yes add y to frontier end if end for remove x from frontier end while באתחול, לכל x V from[x] nil 8

23 חישוב מספר הצעדים while frontier do x first in frontier for each y Adj(x) do if visited[y] = no then from[y] x level[y] level[x] + visited[y] yes add y to frontier end if end for remove x from frontier end while באתחול: level[s] 0 x V {s}, level[x] 9

24 הוכחת נכונות את המספר המינימלי של קשתות במסלול מ- s ל- נסמן ב-( d(s,x x (או אם אין מסלול כזה). מסלול מ- s ל- x באורך d(s,x) נקרא קצר ביותר. מסלול משפט: בתום ריצת BFS(G,s,t) לכל.level[x] = d(s,x),x V אם <,d(s,x) אזי יש מסלול קצר ביותר מ- s ל- x שמורכב ממסלול קצר ביותר מ- s ל-[ from[x בתוספת הקשת.(from[x],x) from[x] s x t 0

25 הוכחת נכונות (המשך) הוכחה נוכיח את המשפט באינדוקציה על.d(s,x) בנוסף לנטען במשפט, נניח באינדוקציה שלכל y V עם d(s,x) d(s,y) > מתקיים ש- y נכנס ל- frontier אחרי x. בסיס האינדוקציה: = 0,d(s,x) כלומר x. = s הטענה נכונה על פי האתחול. נניח נכונות לכל x עבורו.d(s,x) < k יהי y V עבורו.d(s,y) = k נסמן (x,y) E} F(y) = {x V: d(s,x)=k- ו- (x,y) E}.B(y) = {x V: d(s,x) > k-

26 הוכחת נכונות (המשך) על פי הנחת האינדוקציה, כל איברי F(y) נכנסים (ולכן גם יוצאים) ל- או כל איבר ב-( B(y. y לפני frontier יהי x האיבר הראשון של F(y) שיוצא מ- frontier. כאשר סורקים את (x,y) עדיין no.visited[y] = בשלב זה מעדכנים את from[y] ו-[ level[y כנדרש, ו- y נכנס ל- frontier. אם z V מקיים d(s,y),d(s,z) > אזי z נכנס ל- frontier רק כאשר האיבר הראשון מ-( F(z יוצא מ- frontier, אבל לכל צומת F(z) z מתקיים -k,d(s,z ) > לכן לפי הנחת האינדוקציה, כל איברי F(z) נכנסים ל- frontier אחרי x. שימו לב שאם =,d(s,x) אזי כלל. לא נכנס ל- frontier x לכן,F(x) =

27 מסקנות נגדיר גרף מכוון (V,E ) G = על ידי: V = {x V: level[x] < } E = {(from[x],x): x V {s}} זהו עץ מכוון שמושרש ב- s. הצמתים ב- V הם בדיוק הצמתים הנגישים מ- s. לכל צומת כזה x, המסלול מ- s ל- x ב- G הוא מסלול קצר ביותר מ- s ל- x ב- G. 3

28 הדגמה

29 הערות אפשר להריץ את האלגוריתם על גרף לא מכוון. ל- x. ומ- y ל- y תיסרק בשני כיוונים: מ- x {x,y} כל קשת רק הסריקה הראשונה יכולה לגלות צומת חדש. כל הקשתות מחברות צמתים בשכבות סמוכות (ערכי level level זהים). שונים ב- ), או צמתים באותה השכבה (ערכי יש שימושים רבים לסריקה לרוחב: זיהוי רכיבים קשירים, חישוב מרחק בין צמתים, בדיקה אם גרף הוא דו-צדדי,... 5

Depth-First Search DFS

Depth-First Search DFS Depth-First Search DFS (Depth-First Search) DFS חיפוש לרוחב חיפ וש לעומק (DFS) הוא אלג וריתם לסרי קת הגרפים. פועל גם על גרפים מ כוו נים וגם על בלתי מ כוו נים בהינתן גרף,G=(V,E) אלגוריתם DFS מבקר בכל הצמתים

More information

הגדרה: משפחת עצים תקרא מאוזנת אם (n.h(t) = O(log

הגדרה: משפחת עצים תקרא מאוזנת אם (n.h(t) = O(log עצים מאוזנים Lecture 4 of Geger & Ita s slde brochure www.cs.techo.ac.l/~dag/courseds הגדרה: משפחת עצים תקרא מאוזנת אם (.h(t) = O(log Geger & Ita, עצים מאוזנים Lecture 4 of Geger & Ita s slde brochure

More information

תכנון אלגוריתמים, אביב 2010, תרגול מס' 7 סריקה לעומק, מיון טופולוגי, רכיבים קשירים היטב. time time 1

תכנון אלגוריתמים, אביב 2010, תרגול מס' 7 סריקה לעומק, מיון טופולוגי, רכיבים קשירים היטב. time time 1 תרגול מספר 7 סריקה לעומק, מיון טופולוגי, רכיבים קשירים היטב DFS() 1 For each vertex u V[ ] 2 color[ WHITE 3 [ NIL 4 time 0 5 For each vertex u V[ ] 6 If color[ WHITEthen 7 DFS-VISIT( u ) DFS-VISIT(u) 1

More information

עץ תורשה מוגדר כך:שורש או שורש ושני בנים שכל אחד מהם עץ תורשה,כך שערך השורש גדול או שווה לסכום הנכדים(נכד-הוא רק בן של בן) נתון העץ הבא:

עץ תורשה מוגדר כך:שורש או שורש ושני בנים שכל אחד מהם עץ תורשה,כך שערך השורש גדול או שווה לסכום הנכדים(נכד-הוא רק בן של בן) נתון העץ הבא: שאלה 1 עץ תורשה מוגדר כך:שורש או שורש ושני בנים שכל אחד מהם עץ תורשה,כך שערך השורש גדול או שווה לסכום הנכדים(נכד-הוא רק בן של בן) נתון העץ הבא: 99 80 50 15 40 34 30 22 10 13 20 13 9 8 א. ב. ג. האם העץ

More information

Hebrew Ulpan HEB Young Judaea Year Course in Israel American Jewish University College Initiative

Hebrew Ulpan HEB Young Judaea Year Course in Israel American Jewish University College Initiative Hebrew Ulpan HEB 011-031 Young Judaea Year Course in Israel American Jewish University College Initiative Course Description Hebrew is not only the Sacred Language of the Jewish people, but it is also

More information

קובץ שאלות פתורות אביב 2102

קובץ שאלות פתורות אביב 2102 קובץ שאלות פתורות אביב 2102 שאלה 0 SCC DFS, מצאו תנאי הכרחי ומספיק לכך שגרף מכוון ) ( יקיים את התכונה הבאה: בכל ריצת DFS על, הצומת בעל זמן הסיום הגדול ביותר )אחרון( הינו צומת בעל דרגת כניסה פתרון הצומת

More information

מבני נתונים תרגיל 4 פתרון

מבני נתונים תרגיל 4 פתרון מבני נתונים תרגיל 4 פתרון גלעד אשרוב 2 ביוני 2014 תרגיל 1. לסעיפים הבאים, כתבו אלגוריתמים הכי יעילים (אסימפטוטית) למשימה, והסבירו מדוע לא ניתן לבנות אלגוריתם יעיל יותר: 1. כתבו אלגוריתם המקבל כקלט עץ בינארי,

More information

בעיית שיבוץ משימות.J כל משימה j J מאופיינת על הקלט: קבוצת משימות.t(j) s(j) וזמן סיום ידי זמן התחלה J J של משימות לא חופפות בזמן, הפלט: תת-קבוצה שהיא מ

בעיית שיבוץ משימות.J כל משימה j J מאופיינת על הקלט: קבוצת משימות.t(j) s(j) וזמן סיום ידי זמן התחלה J J של משימות לא חופפות בזמן, הפלט: תת-קבוצה שהיא מ אלגוריתמים חמדנים בעיות ניהול משאבים קידוד Huffman בעיית עץ פורש מינימום פרק 4 ב- Kleinberg/Tardos הרעיון: בונים את הפלט בהדרגה. בכל צעד בוחרים החלטה אופטימלית לאותו הצעד ולא משנים אותה. בדרך כלל זהו רעיון

More information

. s בנוסף, המרחק בקשתות על העץ מ- s לכל צומת ב- R הוא מינימאלי. נותן פיתרון ל: מציאת מסלול קצר ביותר מהמקור לכל צומת. גלוי צמתים ברי הגעה מהמקור.

. s בנוסף, המרחק בקשתות על העץ מ- s לכל צומת ב- R הוא מינימאלי. נותן פיתרון ל: מציאת מסלול קצר ביותר מהמקור לכל צומת. גלוי צמתים ברי הגעה מהמקור. :BFS חיפוש לרוחב. בנוסף, המרחק R ומייצר עץ שבו כל הצמתים V, E סורק את BFS בקשתות על העץ מ- לכל צומת ב- R הוא מינימאלי. נותן פיתרון ל: מציאת מסלול קצר ביותר מהמקור לכל צומת. גלוי צמתים ברי הגעה מהמקור.

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. קיץ תשע"ד, מועד ב, 2014 מועד הבחינה: מספר השאלון: 416 016117, Thinking Skills נספח: כישורי

More information

תרגול מס' 01 אלגוריתם דיניץ

תרגול מס' 01 אלגוריתם דיניץ , V תרגול מס' 01 אלגוריתם דיניץ הגדרה: רשת שכבות : תהי N רשת שיורית אשר קיים בה מסלול קצר ביותר מ- אל t באורך k. u V d ( u מכילה את הקודקודים 0 k ). E שכבה של רשת השכבות עבור. ( V, E d הוא המרחק המינימאלי

More information

מספר השאלון: Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( א נ ג ל י ת (MODULE F) ספרות )מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי(

מספר השאלון: Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( א נ ג ל י ת (MODULE F) ספרות )מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי( בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 016117 מספר השאלון: Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( א נ ג ל י ת א. משך הבחינה: שעה וחצי שאלון

More information

אנגלית (MODULE E) בהצלחה!

אנגלית (MODULE E) בהצלחה! 3 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל חורף תשע"ט, 2019 מועד הבחינה: משרד החינוך 016481 מספר השאלון: א. משך הבחינה: שעה ורבע אנגלית שאלון ה' (MODULE E) ג רסה א' הוראות לנבחן מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה

More information

אלגוריתמים 1 דפי עזר

אלגוריתמים 1 דפי עזר אלגוריתמים 1 דפי עזר DA אלגוריתמים מיון טופולוגי קלט: גרף שהוא פלט: מיון טופולוגי של הגרף חשב את קבוצת כל המקורות בגרף, נסמנה ב- S 1 אתחל 2 3 בחר 1 S L l מהגרף, יחד עם כל הקשתות היוצאות ממנו : ll1 l 1

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ב, מועד ב מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016117 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( א. משך הבחינה: שעה וחצי אנגלית שאלון

More information

בהצלחה! (MODULE C) Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary

בהצלחה! (MODULE C) Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ז, 2017, מועד ב מועד הבחינה: משרד החינוך 403 016104, מספר השאלון: אנגלית שאלון ג' (MODULE C) ג רסה א' הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעה וחצי ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

More information

Rules Game (through lesson 30) by Nancy Decker Preparation: 1. Each rule board is immediately followed by at least three cards containing examples of

Rules Game (through lesson 30) by Nancy Decker Preparation: 1. Each rule board is immediately followed by at least three cards containing examples of Rules Game (through lesson 30) by Nancy Decker Preparation: 1. Each rule board is immediately followed by at least three cards containing examples of the rule. (Choose three cards appropriate to the lesson

More information

אנגלית שאלון ז' ג רסה א' הוראות לנבחן בהצלחה! )4( ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. (MODULE G)

אנגלית שאלון ז' ג רסה א' הוראות לנבחן בהצלחה! )4( ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. (MODULE G) 3 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל חורף תשע"ט, 2019 מועד הבחינה: משרד החינוך 016582 מספר השאלון: א. משך הבחינה: שעה וארבעים וחמש דקות אנגלית שאלון ז' (MODULE G) ג רסה א' הוראות לנבחן מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

More information

מכונת מצבים סופית תרגול מס' 4. Moshe Malka & Ben lee Volk

מכונת מצבים סופית תרגול מס' 4. Moshe Malka & Ben lee Volk מכונת מצבים סופית תרגול מס' 4 1 מכונת מצבים סופית Finite State Machine (FSM) מודל למערכת ספרתית מכונת מצבים סופית: קלט: סדרה אינסופית של אותיות...,I3,I1,I2 בא"ב input out פלט: סדרה אינסופית של אותיות O

More information

אנגלית ספרות בהצלחה! /המשך מעבר לדף/ נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי

אנגלית ספרות בהצלחה! /המשך מעבר לדף/ נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. קיץ תשע"ד, מועד ב, 2014 מועד הבחינה: מספר השאלון: 414 016115, Thinking Skills נספח: כישורי

More information

שאלון ו' הוראות לנבחן

שאלון ו' הוראות לנבחן סוג הבחינה: א. בגרות לבתי ספר על- יסודיים ב. בגרות לנבחני משנה ג. בגרות לנבחנים אקסטרניים מועד הבחינה: תשס"ו, מועד ב מספר השאלון: 406 016107, י ת ל ג נ א שאלון ו' )MODULE F( הוראות לנבחן א. משך הבחינה:

More information

A R E Y O U R E A L L Y A W A K E?

A R E Y O U R E A L L Y A W A K E? A R E Y O U R E A L L Y A W A K E? ב ר ו ך א ת ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה עו ל ם, ה מ ע ב יר ש נ ה מ ע ינ י ות נ ומ ה מ ע פ ע פ י Blessed are You, Hashem our God, King of the Universe, who removes sleep from

More information

סיכום מבני נתונים )שיעור( מרצה: אלכס סמורודניצקי. להערות: אמיר נווה

סיכום מבני נתונים )שיעור( מרצה: אלכס סמורודניצקי. להערות: אמיר נווה סיכום מבני נתונים )שיעור( מרצה: אלכס סמורודניצקי להערות: אמיר נווה amirnaveh1@mailhujiacil /13//30/40 שיעור 4 מבני נתונים: מרצה: אלכס סמורודניצקי salex@cshujiacil שעת קבלה: יום ג' //:40-//:40 בניין רוס

More information

תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך א נ ג ל י ת שאלון א' Corresponds with Module A (Without Access to Information from Spoken Texts) גרסה א'

תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך א נ ג ל י ת שאלון א' Corresponds with Module A (Without Access to Information from Spoken Texts) גרסה א' תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך מקום להדבקת מדבקת נבחן א נ ג ל י ת סוג בחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: מבחן מטה לבתי ספר תיכוניים חורף תשע"ד 29.01.2014 מותאם לשאלון א' של בחינת הבגרות שסמלו

More information

זו מערכת ישרת זוית )קרטזית( אשר בה יש לנו 2 צירים מאונכים זה לזה. באותו מישור ניתן להגדיר נקודה על ידי זוית ורדיוס וקטור

זו מערכת ישרת זוית )קרטזית( אשר בה יש לנו 2 צירים מאונכים זה לזה. באותו מישור ניתן להגדיר נקודה על ידי זוית ורדיוס וקטור קארדינטת קטבית y p p p במישר,y הגדרנ נקדה על ידי המרחקים מהצירים. ז מערכת ישרת זית )קרטזית( אשר בה יש לנ צירים מאנכים זה לזה. באת מישר ניתן להגדיר נקדה על ידי זית רדיס קטר. (, ) הרדיס קטר מסתבב )נגד כין

More information

א נ ג ל י ת בהצלחה! ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים )מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי( השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית.

א נ ג ל י ת בהצלחה! ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים )מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי( השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית. בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. א. משך הבחינה: שעה ורבע מועד הבחינה: חורף תשס"ז, 2007 מספר השאלון: 406 016107, א נ ג ל י

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ב, מועד ב מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016115 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית שאלון ד' (MODULE D) א. משך הבחינה:

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ב, 2012 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016115 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית שאלון ד' (MODULE D) א. משך הבחינה:

More information

שאלון ו' הוראות לנבחן

שאלון ו' הוראות לנבחן סוג הבחינה: א. בגרות לבתי ספר על- יסודיים ב. בגרות לנבחני משנה ג. בגרות לנבחנים אקסטרניים מועד הבחינה: תשס"ה, מועד ב מספר השאלון: 406 016107, י ת ל ג נ א שאלון ו' )MODULE F( הוראות לנבחן א. משך הבחינה:

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016115 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית שאלון ד' (MODULE D) א. משך הבחינה:

More information

שאלון ד' הוראות לנבחן

שאלון ד' הוראות לנבחן סוג הבחינה: א. בגרות לבתי ספר על- יסודיים ב. בגרות לנבחני משנה ג. בגרות לנבחנים אקסטרניים מועד הבחינה: תשס"ה, מועד ב מספר השאלון: 404 016105, י ת ל ג נ א שאלון ד' )MODULE D( הוראות לנבחן א. משך הבחינה:

More information

Practical Session No. 13 Amortized Analysis, Union/Find

Practical Session No. 13 Amortized Analysis, Union/Find Practical Session No. 13 Amortized Analysis, Union/Find Amortized Analysis Refers to finding the average running time per operation, over a worst-case sequence of operations. Amortized analysis differs

More information

ãówh,é ËÓÉÔê ÌW W É Å t" Y w f É ËÓÉÑ É èw É f Ñ u ð NNM YóQ' ÌW W É Y ÉgO d óqk É w f ym Éd É u ð NNM ÌWNQMH uqo ð NNM ÌWNQMH

ãówh,é ËÓÉÔê ÌW W É Å t Y w f É ËÓÉÑ É èw É f Ñ u ð NNM YóQ' ÌW W É Y ÉgO d óqk É w f ym Éd É u ð NNM ÌWNQMH uqo ð NNM ÌWNQMH * .1.2.3 (X).1.2.3.4.5.6 בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל חורף תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016117 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית שאלון

More information

מבני נתונים תרגיל 5 שאלות לגבי העבודה יש להעלות בפורום של הקורס או בשעות הקבלה של המרצה או המתרגל האחראיים על העבודה.

מבני נתונים תרגיל 5 שאלות לגבי העבודה יש להעלות בפורום של הקורס או בשעות הקבלה של המרצה או המתרגל האחראיים על העבודה. מבני נתונים תרגיל 5 תאריך פרסום: תאריך הגשה: מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, תומר כהן נהלי הגשת עבודה: את העבודה יש להגיש בזוגות. את הפתרון לעבודה זו עליכם לכתוב בקובץ word )או כל כתבן אחר לפי טעמכם האישי(,

More information

ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים א נ ג ל י ת (MODULE B) הוראות מיוחדות: )2( בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. בהצלחה!

ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים א נ ג ל י ת (MODULE B) הוראות מיוחדות: )2( בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. בהצלחה! בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. חורף תשס"ח, 2008 מועד הבחינה: מספר השאלון: 402 016103, א. משך הבחינה: שעה ורבע א נ ג ל י

More information

יסודות מבני נתונים. תרגול :9 ערימה - Heap

יסודות מבני נתונים. תרגול :9 ערימה - Heap יסודות מבני נתונים תרגול :9 ערימה - Heap maximum שאלה: כמה זמן לוקח לחפש איבר בערימה? תשובה:,O(n) למרות שבערימה קיים סדר מסויים. Heaps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 דוגמה: 7 11 13 21 12 17 20 34

More information

(MODULE E) ב ה צ ל ח ה!

(MODULE E) ב ה צ ל ח ה! סוג הבחינה: א. בגרות לבתי ספר על- יסודיים ב. בגרות לנבחני משנה מועד הבחינה: קיץ תשס"ד, 2004 מספר השאלון: 016106 י ת ל ג נ א שאלון ה' (MODULE E) הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעה ורבע בשאלון זה שני פרקים.

More information

ASP.Net MVC + Entity Framework Code First.

ASP.Net MVC + Entity Framework Code First. ASP.Net MVC + Entity Framework Code First 1 הקדמה בפרק הזה יוצג שימוש בFirst EntityFramework Code עבור ה use case הבאים : ASP.Net MVC ASP.Net Web API ASP.Net MVC + Scaffolding הערה : Framework Entity הוצג

More information

אנגלית שאלון ז' (MODULE G) ג רסה א' הוראות לנבחן )מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי )

אנגלית שאלון ז' (MODULE G) ג רסה א' הוראות לנבחן )מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי ) בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. חורף תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: 407 016108, מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית

More information

שאלה ) 1 מבחינה של פרופ' נוגה אלון ( G V עם משקלים על הקשתות, ונתון עץ פורש מינימלי של G. נניח

שאלה ) 1 מבחינה של פרופ' נוגה אלון ( G V עם משקלים על הקשתות, ונתון עץ פורש מינימלי של G. נניח כל הזכויות שמורות קובץ זה נכתב על-ידי שלומי. אין להעתיקו או להציגו מחוץ לאתר של שלומי. באתר שלי ניתן למצוא פתרונות גם בקורסים נוספים. www.shlomir.com www.shlomiru.com שאלה ) 1 מבחינה של פרופ נוגה אלון

More information

תצוגת LCD חיבור התצוגה לבקר. (Liquid Crystal Display) המערכת.

תצוגת LCD חיבור התצוגה לבקר. (Liquid Crystal Display) המערכת. 1 (Liquid Crystal Display) תצוגת LCD בפרויקט ישנה אפשרות לראות את כל הנתונים על גבי תצוגת ה- LCD באופן ברור ונוח. תצוגה זו היא בעלת 2 שורות של מידע בעלות 16 תווים כל אחת. המשתמש יכול לראות על גבי ה- LCD

More information

הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית

הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016117 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית

More information

ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים א נ ג ל י ת (MODULE B) הוראות מיוחדות: )2( בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. בהצלחה!

ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים א נ ג ל י ת (MODULE B) הוראות מיוחדות: )2( בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. בהצלחה! בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. תשס"ז, מועד ב מועד הבחינה: מספר השאלון: 402 016103, א. משך הבחינה: שעה ורבע א נ ג ל י ת

More information

מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית (MODULE C) מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי قاموس إنجليزي - إنجليزي - عربي

מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית (MODULE C) מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי قاموس إنجليزي - إنجليزي - عربي בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. חורף תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: 403 016104, מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית

More information

תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך א נ ג ל י ת שאלון ב' Corresponds with Module B גרסה ב' הוראות לנבחן

תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך א נ ג ל י ת שאלון ב' Corresponds with Module B גרסה ב' הוראות לנבחן תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך מקום להדבקת מדבקת נבחן סוג בחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: מבחן מטה לבתי ספר תיכוניים חורף תשע"ד 29.01.2014 מותאם לשאלון ב' של בחינת הבגרות שסמלו 016103 א

More information

חזרה, מיונים פולינה לוצקר

חזרה, מיונים פולינה לוצקר חזרה, מיונים פולינה לוצקר מבני נתונים ואלגוריתמים שיעורי בית- תזכורת.20.11 יש להגיש את התרגיל במערכת submit עד השעה 23:55 יש לממש את הערימה בחלק השני לבד- אני אבדוק! בתאריך יש להשתמש אך ורק במיון ערימה

More information

SEEDS OF GREATNESS MINING THROUGH THE STORY OF MOSHE S CHILDHOOD

SEEDS OF GREATNESS MINING THROUGH THE STORY OF MOSHE S CHILDHOOD Anatomy ofa l eader: them oshestory SEEDS OF GREATNESS MINING THROUGH THE STORY OF MOSHE S CHILDHOOD FOR LESSONS IN LEADERSHIP ש מ ות EXODUS CHAPTER 2 א ו י ל ך א י ש, מ ב ית ל ו י; ו י ק ח, א ת-ב ת-ל

More information

המבנה הגאומטרי של מידה

המבנה הגאומטרי של מידה התוכנה מאפשרת לרשום מידות מסוגים שונים בסרטוט, במגוון סגנונות ובהתאם לתקנים המקובלים. רצוי לבצע מתן מידות בשכבה המיועדת לכך. לכל מידה יש תכונות של בלוק. תהליך מתן המידות מתחיל תמיד מקביעת סגנון המידות.

More information

סיבוכיות זמן ריצה רדוקציות ושלמות ב- NP המחלקה P הגדרה: = המחלקה NP הגדרה: שפה סגירות שפות הגדרה: רדוקציה

סיבוכיות זמן ריצה רדוקציות ושלמות ב- NP המחלקה P הגדרה: = המחלקה NP הגדרה: שפה סגירות שפות הגדרה: רדוקציה סיבוכיות סיכום סיבוכיות זמן ריצה הגדרה: עבור פונקציה : N N נגדיר את בתור אוסף השפות שניתן לפתור אותן בעזרת אלגוריתם שרץ בזמן עבור קבוע cכלשהו. המחלקה P הגדרה: = המחלקה NP הגדרה: שפה טענה: 0,1 היא ב- NPאם

More information

תוכן העניינים: פרק סדרות סיכום תכונות הסדרה החשבונית:... 2 תשובות סופיות:...8 סיכום תכונות הסדרה ההנדסית:...10

תוכן העניינים: פרק סדרות סיכום תכונות הסדרה החשבונית:... 2 תשובות סופיות:...8 סיכום תכונות הסדרה ההנדסית:...10 תוכן העניינים: פרק סדרות סיכום תכונות הסדרה החשבונית: שאלות לפי נושאים: 3 שאלות העוסקות בנוסחת האיבר הכללי: 3 שאלות העוסקות בסכום סדרה חשבונית: 4 שאלות מסכמות: 5 תשובות סופיות: 8 סיכום תכונות הסדרה ההנדסית:

More information

מ ש ר ד ה ח י נ ו ך ה פ ד ג ו ג י ת א ש כ ו ל מ ד ע י ם על ה ו ר א ת ה מ ת מ ט י ק ה מחוון למבחן מפמ"ר לכיתה ט', רמה מצומצמת , תשע"ב טור א'

מ ש ר ד ה ח י נ ו ך ה פ ד ג ו ג י ת א ש כ ו ל מ ד ע י ם על ה ו ר א ת ה מ ת מ ט י ק ה מחוון למבחן מפמר לכיתה ט', רמה מצומצמת , תשעב טור א' ה פ ו י ת ש כ ו ל מ ע י ם על ה ו ר ת ה מ ת מ ט י ק ה כ" ייר, תשע".5.0 מחוון למחן מפמ"ר לכיתה ט', רמה מצומצמת 0, תשע" שלה סעיף תשוות טור ' ניקו מפורט והערות תשוה: סעיף III נקוות תשוה מלה נק' לכל שיעור משיעורי

More information

הקיטסיגול הרבחה יעדמל בלושמה גוחה

הקיטסיגול הרבחה יעדמל בלושמה גוחה ניהול מערכות תובלה ושינוע ניתוב רכבים בעיית הסוכן הנוסע Traelig Salesperso Problem הבעיה: מעבר בכל הקודקודים (בשאיפה - קודקוד) במינימום עלות/זמן/מרחק נסיעה שימושים: סוכן נוסע, ביקור מהנדס שירות סיבוכיות

More information

עצים ועצי חיפוש חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 5.5 Trees (91 97) Chapter 13 Binary Search Trees ( )

עצים ועצי חיפוש חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 5.5 Trees (91 97) Chapter 13 Binary Search Trees ( ) עצים ועצי חיפוש Lecture3 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.techio.ac.il/~dag/courseds Chapter 5.5 rees 9 97) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 3 Biary Search rees 44 6) Geiger & Itai, 00 עצים דוגמאות

More information

Advisor Copy. Welcome the NCSYers to your session. Feel free to try a quick icebreaker to learn their names.

Advisor Copy. Welcome the NCSYers to your session. Feel free to try a quick icebreaker to learn their names. Advisor Copy Before we begin, I would like to highlight a few points: Goal: 1. It is VERY IMPORTANT for you as an educator to put your effort in and prepare this session well. If you don t prepare, it

More information

תרגול 11 תור עץ חיפוש בינארי

תרגול 11 תור עץ חיפוש בינארי 2018 מבוא למדעי המחשב תרגול 11 תור עץ חיפוש בינארי ראינו בהרצאות מבני נתונים נוספים עצים בינאריים עצי חיפוש בינאריים תור מחסנית נראה בתרגול מבני נתונים חדשים תור ממשק + מימוש + שאלה עץ חיפוש בינארי תזכורת

More information

ניפוי שגיאות )Debug( מאת ישראל אברמוביץ

ניפוי שגיאות )Debug( מאת ישראל אברמוביץ ניפוי שגיאות )Debug( מאת ישראל אברמוביץ בדף העבודה יש תירגול בסביבת העבודה לשפת #C לסביבות עבודה אחרות. )2015 )Visual Studio אך היא מתאימה גם לשפת Java וגם o 1. ריצה של כל התוכנית ועצירה בסוף יש לבחור

More information

CML כנס שנתי של מודעות ל- CML 4-6 לאוקטובר 2018, מלון רמדה, חדרה

CML כנס שנתי של מודעות ל- CML 4-6 לאוקטובר 2018, מלון רמדה, חדרה תפקידן של עמותות החולים במחקרים ואיסוף PRO סקר בינלאומי על הפסת טיפול ב- גיורא שרף מייסד ומנהל עמותת חולי CML מייסד ומנהל עמותת חלי"ל האור מייסד ומנהל עמותת הגג של כל עמותות ה- CML בעולם CML כנס שנתי של

More information

הקיטסיגול הרבחה יעדמל בלושמה גוחה

הקיטסיגול הרבחה יעדמל בלושמה גוחה ניהול מערכות תובלה ושינוע זרימה ברשת עץ פורס מינימאלי Minimal Spanning Tree הבעיה: מציאת חיבור בין כל קודקודי גרף במינימום עלות שימושים: פריסת תשתית אלגוריתם חמדן (Greedy) Kruskal(1956) Prim(1957) השוואה

More information

אנגלית בהצלחה! ובאתר של אגף הבחינות במשרד החינוך. השימוש במילון אחר טעון אישור של הפיקוח על הוראת האנגלית. הוראות מיוחדות:

אנגלית בהצלחה! ובאתר של אגף הבחינות במשרד החינוך. השימוש במילון אחר טעון אישור של הפיקוח על הוראת האנגלית. הוראות מיוחדות: 3 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל חורף תשע"ט, 2019 מועד הבחינה: משרד החינוך 016381 מספר השאלון: א. משך הבחינה: שעה ורבע אנגלית שאלון א' (MODULE A) ג רסה א' הוראות לנבחן מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה

More information

תרגול 8. Hash Tables

תרגול 8. Hash Tables תרגול Hash Tables ds-ps חידה מהשיעור הקודם בכל השקים המטבעות שוקלים ורק בשק אחד המטבעות שוקלים.. מותר לנו לבצע שקילה אחת בלבד! איך נדע מה השק הקל יותר? שקים עם מטבעות ds-ps מה היה לנו דיברנו על מבני נתונים

More information

Name Page 1 of 6. דף ט: This week s bechina starts at the two dots in the middle of

Name Page 1 of 6. דף ט: This week s bechina starts at the two dots in the middle of Name Page 1 of 6 ***Place an X if Closed גמרא (if no indication, we ll assume Open חזרה (גמרא of the :דף times.בל 'נ marked, using the contact info above by Sunday, December 25, 2016 and we ll send it

More information

פרק היררכי

פרק היררכי - 287-10 פרק בינרי עץ היררכי חוליות מבנה דמיינו לעצמכם משפחה: הורים, ילדים, נכדים וכן הלאה. אנו רוצים לשמור מידע על בני המשפחה ועל קשרי המשפחה ביניהם. כל מבני הנתונים שהכרנו עד עכשיו אינם מתאימים למטרה

More information

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7 שאלה )מועד א 2013( לפניך מספר הגדרות: תת מילה של המילה word הינה רצף של אותיות עוקבות של word פלינדרום באורך le היא מילה בעלת le אותיות שניתן לקרוא אותה משמאל לימין וגם מימין

More information

פרק מיון וחיפוש - לשם מה? הגדרה

פרק מיון וחיפוש - לשם מה? הגדרה פרק מיון וחיפוש - לשם מה? מה הוא מיון? מיון נתונים הוא סידורם בסדר עולה או יורד. מיון יכול להיות מספרי או אלפביתי. ברשימת נתונים ממוינת ניתן לייעל את זמן איתור הנתונים. מה הוא חיפוש? חיפוש הוא תהליך איתור

More information

םימתירוגלאו םינותנ ינבמ המירעו תינס, חמ רות רקצול הנילופ

םימתירוגלאו םינותנ ינבמ המירעו תינס, חמ רות רקצול הנילופ תור,מחסנית פולינה לוצקר וערימה מבני נתונים ואלגוריתמים מנהלות מרצה הקורס: פרופסור יורם לוזון פולינה מתרגלת: לוצקר אימייל: polinalutbiu@gmail.com, שעות קבלה: 13:00-15:00 יום שני בתיאום מראש. אתר הקורס:

More information

A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do.

A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do. A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do. No cell phones. No driving. No shopping. No TV. It s not so easy to stop doing these things for a

More information

Patents Basics. Yehuda Binder. (For copies contact:

Patents Basics. Yehuda Binder. (For copies contact: Patents Basics Yehuda Binder (For copies contact: elissa@openu.ac.il) 1 Intellectual Property Value 2 Intellectual Property Rights Trademarks Copyrights Trade Secrets Patents 3 Trademarks Identify a source

More information

Computer Structure. Exercise #1 יש להגיש את התשובות הסופיות על גבי טופס זה.

Computer Structure. Exercise #1 יש להגיש את התשובות הסופיות על גבי טופס זה. שם: ת.ז: ציון: Computer Structure Exercise #1 יש להגיש את התשובות הסופיות על גבי טופס זה. שאלה 1 appleממש מערכת אשר קולטת בכל מחזור שעון ביט קלט בודדX. כדי להגדיר את הפלט של המערכת במחזור השעון הappleוכחי

More information

BEAUTY AND UGLINESS. Global Day of Jewish Learning: Curriculum. A Project of the Aleph Society

BEAUTY AND UGLINESS. Global Day of Jewish Learning: Curriculum.   A Project of the Aleph Society BEAUTY AND UGLINESS Global Day of Jewish Learning: Curriculum www.theglobalday.org A Project of the Aleph Society Title FACILITATOR S GUIDE By Rabbi Meir Klein, with Danny Drachsler Introduction (10 minutes)

More information

חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( 2 שאלות )בחירה מ - 4( סה"כ 50 נקודות

חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( 2 שאלות )בחירה מ - 4( סהכ 50 נקודות פרטים כלליים מועד הבחינה: מספר השאלון: משך הבחינה: בכל זמן 1 3 שעות מבחן 009 חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון פרק

More information

The Connection between Town Planning, Public Taking (Appropriation) and Land Appraisal

The Connection between Town Planning, Public Taking (Appropriation) and Land Appraisal The Connection between Town Planning, Public Taking (Appropriation) and Land Appraisal Adv. Shahar HARARI, Israel Key words: Town Planning, Appropriation, Appraisal SUMMARY It seems illogical that the

More information

Which Way Did They Go?

Which Way Did They Go? Direction Sheet: Leader Participants will chart the route that the Israelites took on their journey out of Egypt. There are two sets of directions available. The travelogue given in Shemot (Exodus) gives

More information

א נ ג ל י ת בהצלחה! ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים מילון דו לשוני או מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי הוראות מיוחדות:

א נ ג ל י ת בהצלחה! ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים מילון דו לשוני או מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי הוראות מיוחדות: בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. תשס"ז, מועד ב מועד הבחינה: מספר השאלון: 401 016102, א. משך הבחינה: שעה ורבע א נ ג ל י ת

More information

NATIONAL COUNCIL OF YOUNG ISRAEL. Shavuot Nation JEWISH EDITION. Compiled by Gabi Weinberg Teen Program Director

NATIONAL COUNCIL OF YOUNG ISRAEL. Shavuot Nation JEWISH EDITION. Compiled by Gabi Weinberg Teen Program Director NATIONAL COUNCIL OF YOUNG ISRAEL Shavuot Nation JEWISH EDITION Compiled by Gabi Weinberg Teen Program Director Just Dress? Or is Tzniut something more? By Jacob and Penina Bernstein, Youth Directors at

More information

נילי חמני

נילי חמני מבנה שריר שלד (מקרוסקופי) עטוף ברקמת חיבור (אפימזיום) מחולקלצרורותתאישרירשכלאחדמהםעטוף ברקמתחיבורנוספת (פרימזיום) (תא) שרירעטוףברקמתחיבורמשלו כלסיב (אנדומזיום) לרקמות החיבור בשריר תפקיד חשוב ביצירת המבנה

More information

Global Day of Jewish Learning

Global Day of Jewish Learning Global Day of Jewish Learning Curriculum Under the Same Sky: The Earth is Full of Your Creations www.theglobalday.org A Project of the Aleph Society Title facilitator s guide Ruler, Steward, Servant: Written

More information

THINKING ABOUT REST THE ORIGIN OF SHABBOS

THINKING ABOUT REST THE ORIGIN OF SHABBOS Exploring SHABBOS SHABBOS REST AND RETURN Shabbos has a multitude of components which provide meaning and purpose to our lives. We will try to figure out the goal of Shabbos, how to connect to it, and

More information

P NP DTIME( nc ) :,A p B

P NP DTIME( nc ) :,A p B ד ר ב ב יב י ת ת ג : : M )",( : Q. Q c, acc,.q,q acc,q c Q. ". Σ. δ: Q\{q acc,q rct } Σ Q Σ {R,L} :., C - C C C : : C,C, x " x M C. 1 i C C +. c acc. 3 : x M x M ". acc. c x M x M ". x xlx M, x

More information

מבוא למחשב בשפת פייתון

מבוא למחשב בשפת פייתון 234221 מבוא למחשב בשפת פייתון 3 מבני בקרה ולולאות פרופ' ראובן בר-יהודה דין לייטרסדורף הפקולטה למדעי המחשב הטכניון מכון טכנולוגי לישראל נערך ע"י יעל ארז 1 פקודות והזחות 2 פקודה פשוטה >>> 3+2 5 >>> x = 5

More information

מבנה ההרצאה חלק א' 1 (הסבר על הסימולטור.Torcs 2 (הסבר על תחרות EvoStar 2010 ביחד עם הדגמה של.GA חלק ב' הסבר על המאמר

מבנה ההרצאה חלק א' 1 (הסבר על הסימולטור.Torcs 2 (הסבר על תחרות EvoStar 2010 ביחד עם הדגמה של.GA חלק ב' הסבר על המאמר מרצה:מתי בוט מבנה ההרצאה חלק א' 1 (הסבר על הסימולטור.Torcs 2 (הסבר על תחרות EvoStar 2010 ביחד עם הדגמה של.GA חלק ב' הסבר על המאמר The WCCI 2008 Simulated Car Racing Competition, CIG08 חלק א' 1 Torcs -

More information

Name Page 1 of 5. דף ז. This week s bechina begins with the fifth wide line at the top of

Name Page 1 of 5. דף ז. This week s bechina begins with the fifth wide line at the top of Name Page 1 of 5 ***Place an X if Closed גמרא (if no indication, we ll assume Open חרה (גמרא of the :דף times Please email or fax your completed בחינה using the contact info above by Sunday, December 4,

More information

ALEPH-TAU Hebrew School Lesson 204 (Nouns & Verbs-Masculine)

ALEPH-TAU Hebrew School Lesson 204 (Nouns & Verbs-Masculine) Each chapter from now on includes a vocabulary list. Each word in the vocabulary lists has been selected because it appears frequently in the Bible. Memorize the vocabulary words. Vocabulary * 1 ז כ ר

More information

שאלות חזרה לקראת מבחן מפמ"ר אינטרנט וסייבר

שאלות חזרה לקראת מבחן מפמר אינטרנט וסייבר שאלות חזרה לקראת מבחן מפמ"ר אינטרנט וסייבר שאלה.1 ייצוג מידע בטבלה שלפניכם מספרים בבסיס. כל מספר מיוצג ע"י 5 סיביות. 10011 = 01100 = 00111 = 11000 = 11010 = 00101 = 10000 = 01111 = ד. יש להשלים את הערך

More information

תרגול נושאי התרגול כעץ חיפוש בינארי : העץ הימני. Inorder(x) 1) if x NULL 2) then Inorder(left(x)) 3) print key[x] 4) Inorder(right(x))

תרגול נושאי התרגול כעץ חיפוש בינארי : העץ הימני. Inorder(x) 1) if x NULL 2) then Inorder(left(x)) 3) print key[x] 4) Inorder(right(x)) : VII מרצה: פרופ' אמיר גבע מתרגל: חורש בן שטרית תרגול עצים בינארים נושאי התרגול א) עצי חיפוש בינאריים. ב) עצים אדומים שחורים. עץ חיפוש בינארי עץ חיפוש בינארי זהו עץ בינארי בו בכל צמת הבן הימני גדול-שווה

More information

FILED: NEW YORK COUNTY CLERK 07/16/2014 INDEX NO /2014 NYSCEF DOC. NO. 134 RECEIVED NYSCEF: 07/16/2014 EXHIBIT 37

FILED: NEW YORK COUNTY CLERK 07/16/2014 INDEX NO /2014 NYSCEF DOC. NO. 134 RECEIVED NYSCEF: 07/16/2014 EXHIBIT 37 FILED: NEW YORK COUNTY CLERK 07/16/2014 INDEX NO. 652082/2014 NYSCEF DOC. NO. 134 RECEIVED NYSCEF: 07/16/2014 EXHIBIT 37 Translated from the Hebrew Sharf Translations Message sent From: Tomer Shohat

More information

Interrogatives. Interrogative pronouns and adverbs are words that are used to introduce questions. They are not inflected for gender or number.

Interrogatives. Interrogative pronouns and adverbs are words that are used to introduce questions. They are not inflected for gender or number. 1 Interrogative pronouns and adverbs are words that are used to introduce questions. They are not inflected for gender or number. 2 As a result of their nature, interrogatives indicate direct speech. Because

More information

שנת לימודים סמסטר מועד ניתן בתאריך מרצה מתרגל שאלות. 0, 3 r. n ויהי : 2 איתי בארלי גרסה / /1/14 פרופ' אהוד לרר איתי בארלי. a.

שנת לימודים סמסטר מועד ניתן בתאריך מרצה מתרגל שאלות. 0, 3 r. n ויהי : 2 איתי בארלי גרסה / /1/14 פרופ' אהוד לרר איתי בארלי. a. הסתברות לדו-חוגי פתרון מבחן איתי בארלי גרסה 3.3 3/4 א' א' //4 פרופ' אהוד לרר איתי בארלי שנת לימודים סמסטר מועד ניתן בתאריך מרצה מתרגל a. תשובה: שאלות. f Y r, r r, r :, r 3 r, r 3, 3 r. r ויהי,, Y : הסבר:

More information

המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון מבני נתונים, סמסטר אביב 2102 עבודת בית מספר - 2 מעשית

המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון מבני נתונים, סמסטר אביב 2102 עבודת בית מספר - 2 מעשית המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון מבני נתונים, סמסטר אביב 2102 עבודת בית מספר - 2 מעשית נושאים: מערכים, רשימות מרצה ומתרגלים אחראים: איתן בכמט, איסנה וקסלר, רז ניסים תאריך פרסום: 11.21 תאריך הגשה:

More information

תורשכ ירפס לכ ץבוק " ב י קלח יללכ רעש

תורשכ ירפס לכ ץבוק  ב י קלח יללכ רעש בס"ד קובץ כל ספרי כשרות י"ב חלק שער כללי הו"ל בחמלת ה' עלי בזכות אבותי ורבותי הקדושים זי"ע הק' שלום יהודה גראס, אבדק"ק האלמין יצ "ו חלק י "ב 4 ספרים ספר א': הפקעת שערים חלק א': קול קורא'ס שיצאו לאור נגד

More information

HEBREW THROUGH MOVEMENT

HEBREW THROUGH MOVEMENT HEBREW THROUGH MOVEMENT ש מ ע Originally developed as a complement to the JECC s curriculum, Lasim Lev: Sh ma and Its Blessings, plus Kiddush Jewish Education Center of Cleveland March, 2016 A project

More information

DNS פרק 4 ג' ברק גונן מבוסס על ספר הלימוד "רשתות מחשבים" עומר רוזנבוים 1

DNS פרק 4 ג' ברק גונן מבוסס על ספר הלימוד רשתות מחשבים עומר רוזנבוים 1 DNS פרק 4 ג' שכבת האפליקציה, פרוטוקול ברק גונן מבוסס על ספר הלימוד "רשתות מחשבים" עומר רוזנבוים מאת 1 בסיום הפרק נדע: מה תפקיד פרוטוקול?DNS לשם מה צריך?DNS מהי ההיררכיה של כתובות דפי האינטרנט? מהו,TLD

More information

eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1]

eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1] eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

More information

שבות תחום מצוות עשה שזמן גרמא סמיכה תקיעה, שברים, תרועה. The אי ור of performing any מלאכה on Rosh HaShanah שופר in preparation of the

שבות תחום מצוות עשה שזמן גרמא סמיכה תקיעה, שברים, תרועה. The אי ור of performing any מלאכה on Rosh HaShanah שופר in preparation of the A B C בס"ד Intro מסכת ראש השנה of דף לג learn בע"ה Today we will Some of the topics we will learn about today include: A discussion regarding the איסור of performing any forbidden for Rosh שופר on Yom

More information

ונגלה כבוד הוי' Veniglah K vod Havayah

ונגלה כבוד הוי' Veniglah K vod Havayah ונגלה כבוד הוי' Veniglah K vod Havayah 43 FOREWORD MASHIACH S DAY The Haftorah of recited on Acharon shel Pesach (the final day of Pesach) contains many prophecies the Era of the Redemption including

More information

במבוא מורחב למדעי המחשב בשפת פייתון

במבוא מורחב למדעי המחשב בשפת פייתון עמוד 1 מתוך 11 בחינה במבוא מורחב למדעי המחשב בשפת פייתון 8630.0081.80 סמסטר ב', מועד ב',תשע"ב 12/08/2012 אוהד ברזילי, אמיר רובינשטיין הוראות )נא לקרוא!( משך הבחינה שלוש שעות, חלקו את זמנכם ביעילות. בבחינה

More information

Reflection Session: Sustainability and Me

Reflection Session: Sustainability and Me Goals: Participants will: identify needs in their home communities apply their sustainability learning to the conditions of their home communities design a sustainable project idea and evaluate the ideas

More information

סה"כ נקודות סה"כ 31 נקודות סה"כ 21 תוכן עניינים של פתרון המבחן. לולאת for )נתון אלגוריתם... מעקב, פלט

סהכ נקודות סהכ 31 נקודות סהכ 21 תוכן עניינים של פתרון המבחן. לולאת for )נתון אלגוריתם... מעקב, פלט מבחן 0220 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

More information

Name Page 1 of 5. ,דף ד: This week s bechina starts at the bottom of שיר של חול

Name Page 1 of 5. ,דף ד: This week s bechina starts at the bottom of שיר של חול Name Page 1 of 5 לימוד מסכת ביצ מוקדש לע''נ בחור יעקב יצחק ע'' ב''ר בנימין סענדראוויטש ***Place an X if Closed גמרא (if no indication, we ll assume Open חזר (גמרא of the :דף times.בל 'נ marked, using the

More information

ANNEXURE "E1-1" FORM OF IRREVOCABLE STANDBY LETTER OF CREDIT PERFORMANCE OF CONTRACT (WHERE PRICES ARE NOT LINKED TO AN ESCALATION FORMULA)

ANNEXURE E1-1 FORM OF IRREVOCABLE STANDBY LETTER OF CREDIT PERFORMANCE OF CONTRACT (WHERE PRICES ARE NOT LINKED TO AN ESCALATION FORMULA) ANNEXURE "E1-1" FORM OF IRREVOCABLE STANDBY LETTER OF CREDIT PERFORMANCE OF CONTRACT (WHERE PRICES ARE NOT LINKED TO AN ESCALATION FORMULA) Dear Sirs, Re: Standby Letter of Credit No: Please advise the

More information

Summing up. Big Question: What next for me on my Israel Journey?

Summing up. Big Question: What next for me on my Israel Journey? Summing up Goals: To facilitate feedback and debrief of the learning period To clarify and fix the Four Hatikvah Questions as the ongoing framework for approaching Israel To begin to concentrate participants

More information