PENGAJARAN Menggunakan pembolehubah dan operator matematik dalam atur cara yang dibangunkan.

Size: px
Start display at page:

Download "PENGAJARAN Menggunakan pembolehubah dan operator matematik dalam atur cara yang dibangunkan."

Transcription

1 PENGAJARAN KOD ARAHAN 4.1 Kod Arahan Menggunakan pembolehubah dan operator matematik dalam atur cara yang dibangunkan. Kandungan Muka Surat Rancangan Pengajaran 326 Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lampiran Lembaran Kerja Skema Jawapan 334

2 22 PENGAJARAN 22 Persedian: 30 minit Pengajaran: 2 x 60 minit BIDANG PEMBELAJARAN Penerapan Pemikiran 4.0 Kod Arahan Komputasional: Leraian (Decomposition) Standard Kandungan Pengecaman Corak 4.1 Kod Arahan (Pattern Recognition) Peniskalaan (Abstraction) Standard Pembelajaran Pengitlakan (Generalisation) Murid boleh: Munggunakan pembolehubah dan operator matematik dalam atur cara yang dibangunkan. Bahan Bantu Mengajar (BBM) Bahan untuk kelas Bahan untuk setiap murid LCD Projektor Komputer atau komputer riba Lampiran 22-1 Scratch (boleh diguna secara atas talian atau luar talian) Lembaran Kerja 22-1 Lembaran Kerja 22-2 Lembaran Kerja 22-3 Prasyarat Sebelum memulakan sebarang pengajaran atur cara Scratch, guru dinasihatkan untuk melaksanakan satu pengajaran Persediaan Penggunaan Scratch dulu. Dalam pengajaran tersebut, murid didedahkan kepada asas pengaturcaraan Scratch dan perbendaharaan kata yang terdapat dalam Scratch seperti Sprite, costume dan sebagainya. Persediaan Guru imbas kembali penggunaan blok Scratch dengan murid sebelum mengajar pengajaran ini. Guru menghasilkan kalkulator sendiri menggunakan Scratch supaya dapat dijadikan contoh. Rujukan fail: Pengajaran 17.sb2 Bagi memudahkan guru mengumpul semua ciptaan murid semasa pengajaran Scratch, guru boleh menghasilkan studio dalam laman sesawang Scratch untuk setiap tugasan yang diberi kepada murid. Untuk pengajaran ini, dicadangkan guru menyediakan satu studio yang bernama: I. Kalkulator PENGAJARAN 22 Sumber Tambahan Pengenalan Scratch: 3e6a9ef6e3997fdf1c29222cb791be31 /pdfs/help/getting-started-guide-scratch2.pdf BBM Scratch yang boleh digunakan untuk menghiaskan kelas. Sumber ini mempunyai pelbagai fungsi dalam Scratch yang dijadikan sebagai kad hiasan. Video tutorial untuk belajar pelbagai atur cara Scratch: Tutorial membina atur cara kalkulator: 325

3 22 RANCANGAN PENGAJARAN Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan 15 Minit Set Induksi 1. Guru menunjukkan kalkulator Scratch Pengajaran 17.sb2. (Jangan tunjukkan kod arahan yang digunakan.) 2. Murid menuliskan pseudokod bersama dengan guru untuk kalkulator yang ditunjukkan. (Lembaran Kerja 22-1 m/s ) Contoh pseudokod kalkulator: a) Mula b) Tekan butang mula/padam. c) Masukkan nombor pertama. d) Nombor pertama disimpan di ruang nombor pertama. e) Masukkan nombor kedua. f) Nombor kedua disimpan di ruang nombor kedua. g) Tekan operasi matematik yang ingin digunakan. h) Jawapan keluar di ruang jawapan. i) Tamat 3. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki untuk melukiskan carta alir untuk kalkulator. 4. Setiap kumpulan membentangkan jawapan masing-masing. 5. Guru memberikan ulasan dan membetulkan sebarang kesilapan. Contoh jawapan carta alir: Lembaran Kerja 22-1 Skema Jawapan (m/s ) BBM: Komputer/ komputer riba Scratch Lembaran kerja 22-1 Fail Scratch Pengajaran 17.sb2 Penerapan Pemikiran Komputasional: Leraian Pengecaman Corak Pengitlakan Peniskalaan PENGAJARAN Minit Aktiviti 1: Kalkulator Asas 1. Guru menerangkan bahawa nombor yang ingin disimpan dalam kalkulator dinamakan sebagai pembolehubah. 2. Guru bertanya kepada murid jumlah pembolehubah yang perlu dicipta untuk kalkulator. (tiga: Nombor pertama, nombor kedua dan jawapan) 3. Guru menunjukkan cara untuk mewujudkan pembolehubah dalam atur cara Scratch. Langkahnya seperti berikut: a) Pilih Data b) Pilih Make a Variable (Pemboleh ubah = Variable) 1 2 BBM: Komputer/ komputer riba Scratch Lembaran Kerja 22-2 Penerapan Pemikiran Komputasional: Leraian Pengecaman Corak Pengitlakan Peniskalaan c) Kotak di bawah akan muncul. Taip nama pembolehubah yang ingin dicipta. 326

4 22 Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan d) Namakan pembolehubah pertama sebagai Nombor Pertama. e) Murid ulang langkah 2-4 untuk mencipta pembolehubah yang lain. 4. Murid mencipta 3 pemboleh ubah yang lain diperlukan untuk kalkulator. 5. Guru menerangkan bahawa Scratch juga boleh melakukan operasi Matematik. 6. Guru menunjukkan cara untuk melakukan operasi Matematik dalam Scratch. Langkahnya seperti berikut: a) Tekan Operators b) Pilih operasi Matematik yang ingin digunakan. PENGAJARAN Murid membina kod arahan kalkulator dengan menggunakan Lembaran Kerja 22-1 sebagai rujukan. 8. Guru membimbing murid semasa aktiviti ini. 9. Murid diberi 20 minit untuk membina kod arahan Scratch. 10. Murid dikehendaki untuk menguji dan membaiki ralat yang terdapat dalam atur cara. 11. Murid membentangkan hasil kerja masing-masing. 327

5 22 Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan 45 Minit Aktiviti 2: Kalkulator fungsi tertentu 1. Murid-murid membuka fail Scratch baharu. 2. Setiap murid diberi kad arahan untuk membina kalkulator mengikut kad arahan yang diberi. (Lampiran 22-1 m/s 332) 3. Murid diberi 30 minit untuk membina projek masing-masing. 4. Guru membimbing murid semasa aktiviti dijalankan. 5. Pada akhir 30 minit, murid-murid dikehendaki untuk memuat naik kalkulator masing-masing ke studio KALKULATOR yang telah dihasilkan oleh guru. 6. Murid-murid diberi 10 minit untuk mencuba kalkulator yang dicipta oleh rakan sekelas. 7. Murid dikehendaki untuk memberi comment dan like ciptaan kalkulator yang diminati. 8. Selepas 10 minit, guru memilih 3 kalkulator yang mendapat paling banyak like dan menunjukkannya kepada kelas sebagai contoh. 9. Guru memberi Lembaran Kerja 22-3 (m/s 333) kepada muridmurid. Murid-murid mengisikan refleksi masing-masing dalam Lembaran Kerja BBM: Komputer/ komputer riba Scratch Lembaran Kerja 22-1 (m/s 329) Penerapan Pemikiran Komputasional: Leraian Pengecaman Corak Pengitlakan Peniskalaan PENGAJARAN Minit Penutup 1. Guru mendapatkan semula perhatian murid-murid dan menanyakan soalan berikut: a. Apakah cabaran paling besar yang anda hadapi ketika membuat projek ini? b. Dengan tutorial yang kamu belajar hari ini, apakah lagi yang anda rasa boleh cipta selain kalkulator? BBM: Lembaran Kerja 22-3 (m/s 333) 328

6 22 LEMBARAN KERJA 22-1 Pseudokod Kalkulator Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk kalkulator yang ditunjukkan oleh guru anda. Pseudokod Kalkulator: PENGAJARAN 22 Simbol Carta Alir: Mula Tamat Proses Input Pilihan 329

7 22 Carta Alir Kalkulator: PENGAJARAN

8 22 LEMBARAN KERJA 22-2 Tutorial Kalkulator Berikut merupakan langkah untuk mencipta kalkulator yang boleh melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi untuk dua nombor. 1. Menghasilkan Sprite ( + - x ). 2. Menghasilkan Sprite (mula/padam). 3. Memasukkan latar belakang yang sesuai. (Boleh pilih daripada senarai yang sedia ada atau customize sendiri mengikut kreativiti). 4. Mewujudkan 3 blok pembolehubah dalam Menu DATA a. Jawapan b. Nombor Pertama c. Nombor Kedua 5. Membina atur cara untuk Sprite Membina atur cara untuk Sprite Membina atur cara untuk Sprite x. PENGAJARAN Membina atur cara untuk Sprite 9. Membina atur cara untuk Sprite mula/padam. 331

9 22 LAMPIRAN 22-1 Kad Arahan Potong kad arahan di bawah. Setiap murid perlu mendapat satu kad arahan. Luas dan perimeter segi empat tepat. Luas = a x b Perimeter = 2a x 2b PENGAJARAN 22 Luas dan perimeter segi empat sama. Luas = a x a Perimeter = a + a + a +a Luas dan perimeter segi tiga. Luas = 0.5 x a x h Perimeter = a + b + c Luas dan lilitan bulatan. Luas = πj2 (π = 3.14) Lilitan = 2πj (π = 3.14) 332

10 22 LEMBARAN KERJA 22-3 Refleksi: Kalkulator Jawab semua soalan di bawah untuk ketiga-tiga kalkulator yang telah anda pilih antara rakan sekelas anda: 1. Projek siapakah yang anda minati? 2. Kenapa anda meminati projek tersebut? 3. Apakah yang dilakukan oleh rakan anda yang berbeza daripada anda? Contoh: Saya meminati projek Akmal. Saya mendapati bahawa projek Akmal amat menarik kerana Sprite yang dia gunakan amat unik dan sesuai. Akmal memuat masuk Sprite sendiri yang dicari di internet. PENGAJARAN 22 Bagaimanakah saya boleh menambah baik projek saya? Contoh: Saya boleh gunakan blok kerana Saya akan keluarkan blok kerana Saya akan tukar Sprite saya kepada kerana 333

11 SKEMA JAWAPAN LEMBARAN KERJA 22-1 Pseudokod Kalkulator 22 Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk kalkulator yang ditunjukkan oleh guru anda. Pseudokod Kalkulator: 1. Tekan butang mula/padam. 2. Masukkan nombor pertama. 3. Nombor pertama disimpan di ruang nombor pertama. PENGAJARAN Masukkan nombor kedua. 5. Nombor kedua disimpan di ruang nombor kedua. 6. Tekan operasi matematik yang ingin digunakan. 7. Jawapan keluar di ruang jawapan. Simbol Carta Alir: Mula Tamat Proses Input Pilihan 334

12 22 Carta Alir Kalkulator: Mula Tekan mula/padam Masukkan nombor pertama Simpan nombor pertama sebagai nombor pertama PENGAJARAN 22 ya Tambahkan nombor pertama dengan nombor kedua Masukkan nombor kedua Simpan nombor kedua sebagai nombor kedua Simbol + ditekan ya Tolakkan nombor pertama dengan nombor kedua tidak Simbol - ditekan ya tidak Simbol x ditekan tidak Darabkan nombor pertama dengan nombor kedua ya Simbol / ditekan Bahagikan nombor pertama dengan nombor kedua tidak Tunjukkan jawapan di ruang jawapan Tamat 335

13 PENGAJARAN KOD ARAHAN 4.1 Kod Arahan Menghasilkan atur cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan. Kandungan Muka Surat Rancangan Pengajaran 338 Lembaran Kerja Lembaran Kerja Skema Jawapan 346

14 23 PENGAJARAN 23 Persedian: 5-10 minit Pengajaran: 120 minit BIDANG PEMBELAJARAN Penerapan Pemikiran 4.0 Kod Arahan Komputasional: Leraian (Decomposition) Standard Kandungan Pengecaman Corak 4.1 Kod Arahan (Pattern Recognition) Pengitlakan (Generalisation) Standard Pembelajaran Peniskalaan (Abstraction) Murid boleh: Menghasilkan atur cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan Menguji atur cara dan membaiki ralat pada kod arahan yang dihasilkan. Bahan Bantu Mengajar (BBM) Bahan untuk kelas LCD Projektor Fail Scratch Permainan Pong: Pengajaran 19.sb2 Bahan untuk setiap murid Komputer atau komputer riba Scratch Lembaran Kerja 23-1 Lembaran Kerja 23-2 Prasyarat Murid sudah belajar menggunakan pemboleh ubah dan operator Matematik dalam atur cara Scratch. Persediaan Guru membuat tutorial Pong Game sebelum kelas untuk biasakan diri dengan tutorial tersebut. Guru menghasilkan Pong Game sendiri menggunakan Scratch supaya dapat dijadikan contoh. Fail rujukan: Pengajaran 18.sb2 Bagi memudahkan guru mengumpul semua ciptaan murid semasa pengajaran Scratch, guru boleh menghasilkan studio dalam laman sesawang Scratch untuk setiap tugasan yang diberi kepada murid. Untuk pengajaran ini, dicadangkan guru menyediakan satu studio yang bernama: Permainan Pong PENGAJARAN 23 Sumber Tambahan Permainan serupa Pong yang boleh dihasilkan menggunakan Scratch: search/google_results/?q=pong+game&date=anytime Pengenalan Scratch: 3e6a9ef6e3997fdf1c29222cb791be31 /pdfs/help/getting-started-guide-scratch2.pdf BBM Scratch yang boleh digunakan untuk menghiaskan kelas. Sumber ini mempunyai pelbagai fungsi dalam Scratch yang dijadikan sebagai kad hiasan. Video tutorial untuk belajar pelbagai atur cara Scratch: 337

15 23 RANCANGAN PENGAJARAN Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan 30 Minit Set Induksi BBM: 1. Guru menunjukkan permainan Pong berikut menggunakan Lembaran Kerja Scratch (m/s ) Fail: Pengajaran 18.sb2 Fail Scratch 2. Guru tidak boleh menunjukkan kod arahan untuk permainan tersebut. 3. Murid dibahagikan kepada kumpulan. 4. Setiap kumpulan dikehendaki untuk menuliskan pseudokod dan carta alir untuk permainan Pong yang baru ditunjukkan. (Lembaran Kerja 23-1 m/s ) permainan Pong: Pengajaran 18.sb2 Penerapan Pemikiran PENGAJARAN Murid membentangkan pseudokod dan carta alir masing-masing. Komputasional: 30 Minit 6. Guru memberikan ulasan dan membetulkan sebarang kesilapan. (Jawapan pseudokod dan carta alir terdapat di muka surat ) 7. Guru menerangkan bahawa hari ini, murid-murid akan menghasilkan permainan Pong Game seperti yang ditunjukkan menggunakan Scratch. Aktiviti 1: Tutorial Pong Game 1. Murid membuka Scratch dan tutorial Create a Pong Game. Leraian Pengecaman Corak Pengitlakan Peniskalaan BBM: Komputer/ komputer riba Scratch Penerapan Pemikiran Komputasional: Leraian Pengecaman Corak Pengitlakan Peniskalaan 2. Murid-murid diberi 30 minit untuk mengikuti tutorial tersebut daripada langkah 1 sehingga langkah 6 untuk menghasilkan permainan Pong sendiri. 338

16 23 Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan Langkah tutorial yang murid perlu ikut untuk menghasilkan permainan Pong sendiri. PENGAJARAN Minit 3. Murid membentangkan hasil kerja masing-masing. Aktiviti 2: Pelbagai Pilihan 1. Guru menerangkan bahawa permainan yang telah dicipta masih tidak lengkap. 2. Guru menunjukkan semula carta alir untuk permainan Pong. (Lembaran Kerja 23-1 m/s ) Mula BBM: Lembaran Kerja 23-1 Penerapan Pemikiran Komputasional: Leraian Tekan bendera hijau Pengecaman Corak Set markah kepada 0 Pengitlakan Peniskalaan Bola bergerak secara rawak dan pemain mengawal padel dengan tetikus Markah tambah 1 ya Bola sentuh padel tidak Bola sentuh garis merah tidak Bola pantul atas padel ya Paparkan KAMU KALAH tidak Adakah markah lebih daripada 10 Henti semua ya Paparkan KAMU MENANG Tamat 339

17 23 Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan 3. Guru bertanya kepada murid bahagian carta alir yang telah siap dicipta dalam Scratch semasa aktiviti Guru menyuruh murid bulatkan bahagian carta alir yang menunjukkan pilihan. 5. Guru menunjukkan cara untuk mencipta kod arahan pelbagai pilihan untuk pilihan bola sentuh padel. PENGAJARAN 23 Tamat 6. Murid mengikut arahan guru untuk mencipta kod arahan tersebut. 7. Guru menerangkan kod arahan yang dicipta. 8. Murid teruskan untuk mencipta kod arahan pelbagai pilihan untuk bola sentuh garis merah sendiri. 9. Guru membimbing murid jika murid kurang faham. 10. Guru memperkenalkan operasi perbandingan. 11. Guru menunjukkan semula carta alir dan membincangkan cara menghasilkan kod arahan untuk menentukan pemenang. 340

18 23 Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan PENGAJARAN 23 Tamat 12. Murid-murid diberi 30 minit untuk menambah baik atur cara permainan Pong di Aktiviti 1 dan pastikan permainan mereka mempunyai ciri-ciri berikut: a. Markah untuk setiap pemain. (pemboleh ubah) b. Permainan akan tamat jika bola tersentuh sesuatu. (pelbagai pilihan) c. Pemain akan menang apabila pemenang mencapai sesuatu markah. (operasi perbandingan) 13. Murid memuat naik permainan Pong masing-masing ke laman sesawang Scratch. 14. Murid-murid diberi 10 minit untuk main sebanyak mungkin permainan Pong ciptaan rakan sekelas. Murid dikehendaki untuk memberi komen kepada setiap ciptaan yang dilihat dan menekan butang like sekiranya mereka suka bermain permainan Pong. 341

19 23 Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan *Jika sekolah anda tidak mempunyai internet, murid boleh menjalankan Gallery Walk untuk melihat hasil kerja rakan sekelas. Guru boleh menggunakan sticker atau bahan lain untuk PENGAJARAN 23 murid mengundi hasil kerja yang terbaik. 15 Minit 15. Selepas 10 minit, guru memilih 3 permainan Pong yang mendapat paling banyak like dan menunjukkannya kepada kelas sebagai contoh. Refleksi 1. Guru memberi Lembaran Kerja 23-2 (m/s 345) kepada muridmurid. Murid-murid diberi 15 minit untuk mengisikan refleksi masing-masing dalam Lembaran Kerja Guru mendapatkan semula perhatian murid-murid dan menanyakan soalan berikut: a. Apakah cabaran paling besar yang anda hadapi ketika BBM: Lembaran Kerja 23-2 (m/s 345) membuat projek ini? b. Apakah yang anda rasa anda boleh buat selain daripada permainan Pong dengan melihat tutorial Scratch? 342

20 23 LEMBARAN KERJA 23-1 Pseudokod Permainan Pong Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk permainan Pong yang ditunjukkan oleh guru anda. Pseudokod Permainan Pong PENGAJARAN 23 Simbol Carta Alir: Mula Tamat Proses Input Pilihan 343

21 23 Carta Alir Permainan Pong: PENGAJARAN

22 23 LEMBARAN KERJA 23-2 Refleksi: Permainan Pong Jawab semua soalan di bawah untuk ketiga-tiga permainan Pong yang telah anda pilih antara rakan sekelas anda: 1. Projek siapakah yang anda minati? 2. Kenapa anda meminati projek tersebut? 3. Apakah yang dilakukan oleh rakan anda yang berbeza daripada anda? Contoh: Saya meminati projek Akmal. Saya mendapati bahawa projek Akmal amat menarik kerana Sprite yang dia gunakan amat unik dan sesuai. Akmal memuat masuk Sprite sendiri yang dicari di internet. PENGAJARAN 23 Bagaimanakah saya boleh menambah baik projek saya? Contoh: Saya boleh gunakan blok kerana Saya akan keluarkan blok kerana Saya akan tukar Sprite saya kepada kerana 345

23 SKEMA JAWAPAN LEMBARAN KERJA 23-1 Pseudokod Permainan Pong 23 Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk permainan Pong yang ditunjukkan oleh guru anda. Pseudokod Permainan Pong 1. Mula 2. Tekan bendera hijau untuk mula. 3. Set markah sebagai Bola bergerak secara rawak dan pemain menggerakkan padel menggunakan tetikus. 5. Jika bola sentuh padel, markah bertambah satu kemudian bola pantul atas padel. Jika markah pemain lebih daripada 10, paparkan kamu menang. Jika tidak, ulang semula ke langkah Jika bola tidak sentuh padel, adakah bola sentuh garis merah? Jika bola sentuh garis merah, paparkan kamu kalah. Jika tidak, ulang semula ke langkah Tamat Simbol Carta Alir: Mula Tamat Proses PENGAJARAN 23 Input Pilihan 346

24 23 Carta Alir Permainan Pong: PENGAJARAN 23 Tamat 347

25 PENGAJARAN KOD ARAHAN 4.1 Kod Arahan Menghasilkan atur cara yang melibatkan penggunaan ulangan. Kandungan Muka Surat Rancangan Pengajaran 350 Lembaran Kerja Lembaran Kerja Skema Jawapan 356

26 24 PENGAJARAN 24 Persedian: 5-10 minit Pengajaran: 120 minit BIDANG PEMBELAJARAN Penerapan Pemikiran 4.0 Kod Arahan Komputasional: Leraian (Decomposition) Standard Kandungan Pengecaman Corak 4.1 Kod Arahan (Pattern Recognition) Pengitlakan (Generalisation) Standard Pembelajaran Peniskalaan (Abstraction) Murid boleh: Menghasilkan atur cara yang melibatkan penggunaan ulangan. Bahan Bantu Mengajar (BBM) Bahan untuk kelas LCD Projektor Fail Scratch: Pengajaran 19.sb2 Bahan untuk setiap murid Komputer atau komputer riba Scratch Lembaran Kerja 24-1 Lembaran Kerja 24-2 Prasyarat Murid sudah belajar menggunakan pemboleh ubah dan operator Matematik dalam atur cara Scratch. Persediaan Guru menghasilkan Generative Art sendiri menggunakan Scratch supaya dapat dijadikan contoh. Rujukan fail: Guru hendaklah menghasilkan studio dalam laman sesawang Scratch untuk menyimpan setiap tugasan yang diberi kepada murid. PENGAJARAN 24 Sumber Tambahan Contoh Generative Art: Nota tentang kod arahan ulangan: Contoh melukiskan segi empat: 349

27 24 RANCANGAN PENGAJARAN Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan 20 Minit Set Induksi 1. Guru menerangkan bahawa murid perlu menuliskan pseudokod untuk menggerakkan robot supaya robot tersebut berjalan dan menghasilkan satu segi empat sama. 2. Murid dibahagikan kepada kumpulan untuk menulis pseudokod tersebut. (Lembaran Kerja 24-1 m/s 354) 3. Murid boleh bayangkan mereka sebagai robot yang memerlukan arahan untuk berjalan dalam bentuk segi empat sama. Contoh jawapan pseudokod: a) Jalan 5 langkah. b) Pusing 90 darjah. c) Jalan 5 langkah. d) Pusing 90 darjah. e) Jalan 5 langkah. f) Pusing 90 darjah. g) Jalan 5 langkah. 4. Murid membentangkan jawapan masing-masing. 5. Guru menyemak jawapan murid dengan menyuruh murid demonstrasikan pseudokod yang dituliskan. 6. Guru bertanyakan murid sama ada terdapat langkah yang diulang? (jalan 5 langkah, Pusing 90 darjah) 7. Guru menerangkan pseudokod yang ditulis boleh disingkatakan menggunakan ulangan. 8. Murid menambah baik arahan masing-masing menggunakan ulangan. Contoh jawapan: a) Ulang 4 kali: i) Pusing 90 darjah. ii) Jalan 5 langkah. BBM: Lembaran Kerja 24-1 (m/s 354) Penerapan Pemikiran Komputasional: Leraian Pengecaman Corak Pengitlakan Peniskalaan PENGAJARAN Minit Aktiviti 1: Ulangan 1. Guru menjelaskan bahawa murid akan belajar kod arahan ulangan dalam Scratch. 2. Guru menjelaskan kod arahan ulangan dalam Scratch dengan menggunakan carta alir seperti berikut: BBM: Komputer/ komputer riba Scratch LCD Projektor Fail Scratch : Pengajaran 19.sb2 350

28 24 Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan Mula Pen melukis diturunkan Set pembolehubah = 1 Tidak Pembolehubah <=4 Ya Jalan 5 Langkah Pusing 90 Pembolehubah tambah 1 Tamat Penerapan Pemikiran Komputasional: Leraian Pengecaman Corak Pengitlakan Peniskalaan PENGAJARAN Guru menerangkan bahawa blok ulangan dalam Scratch berfungsi sebagai blok yang mempunyai pelbagai pilihan di dalamnya. 4. Blok ulangan akan semak jika fungsi di dalamnya (1) telah berulang ikut pemboleh ubah yang diletakkan (2). (2) (1) 5. Guru menunjukkan apa yang kod arahan tersebut boleh buat. (lukis segi empat sama yang kecil) 351

29 24 Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan Fail: Pengajaran 24.sb2 Fail: Pengajaran 6. Guru bertanya kepada murid cara memperbesarkan segi empat 24.sb2 sama yang dilukiskan. (meningkatkan nombor move 5 steps ) 7. Murid diberi cabaran berikut: a) Melukiskan 2 segi empat sama. (no overlapping) b) Melukiskan satu segi tiga. *Fail Scratch Jawapan: Pengajaran 19.sb2 8. Murid membuat cabaran tersebut menggunakan Scratch. 9. Murid membentangkan kod arahan masing-masing. 10. Guru memberikan ulasan dan membetulkan sebarang kesilapan. PENGAJARAN Minit Aktiviti 2: Generative Art 1. Guru memaparkan beberapa contoh hasil penggunaan ulangan melalui Scratch. Fail: AKTIVITI 3.1_KONSEP_ULANGAN.sb2 2. Murid diminta untuk mencuba sendiri AKTIVITI 3.1 pada komputer masing-masing dan meneroka sendiri beberapa control yang berkaitan dengan ulangan yang terdapat dalam Scratch iaitu : a. Repeat. b. Repeat Until. c. Forever BBM: Komputer/ komputer riba Scratch LCD Projektor Fail Scratch: AKTIVITI 3.1_ KONSEP_ ULANGAN.sb2 Penerapan Pemikiran Komputasional: Leraian Pengecaman Corak Pengitlakan Peniskalaan 3. Guru menerangkan bahawa tugasan murid ialah menghasilkan satu ciptaan seni yang bersifat rawak (Generative Art) seperti berikut: 352

30 24 Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan 4. Guru menerangkan bahawa murid mesti menggunakan kod arahan ulangan untuk menghasilkan ciptaan seni tersebut. 5. Murid diberi 20 minit untuk menghasilkan ciptaan seni masing-masing. 6. Murid diingati untuk membaiki sebarang ralat yang terdapat dalam kod arahan masing-masing. 7. Murid memuat naik ciptaan seni masing-masing ke laman sesawang Scratch. 8. Murid diberi 10 minit untuk mencuba dan melihat ciptaan seni rakan sekelas. Semasa itu, murid-murid dikehendaki untuk memberi komen kepada setiap ciptaan yang dilihat dan menekan butang like jika merasakan ciptaan seni tersebut amat menarik dan bagus. PENGAJARAN 24 *Jika sekolah anda tidak mempunyai internet, murid boleh menjalankan Gallery Walk untuk melihat hasil kerja rakan sekelas. Guru boleh menggunakan sticker atau bahan lain untuk murid mengundi hasil kerja yang terbaik. 9. Selepas 10 minit, guru memilih 3 ciptaan seni yang mendapat paling banyak like dan menunjukkannya kepada kelas sebagai contoh. 10. Guru memberi Lembaran Kerja 24-2 (m/s 358) kepada muridmurid. Murid-murid diberi 15 minit untuk mengisikan refleksi masingmasing dalam Lembaran Kerja Minit Refleksi 1. Guru mendapatkan semula perhatian murid-murid dan menanyakan soalan berikut: a. Apakah cabaran paling besar yang anda hadapi ketika membuat projek ini? b. Dengan tutorial yang kamu belajar hari ini, apakah lagi yang anda rasa boleh buat selain Generative Art? BBM: Lembaran Kerja 24-2 (m/s 358) 353

31 24 LEMBARAN KERJA 24-1 Pseudokod Segi Empat Sama Tuliskan pseudokod robot anda untuk menghasilkan segi empat sama. Pseudokod Segi empat sama: PENGAJARAN 24 Pseudokod Segi empat sama (versi kedua): 354

32 24 LEMBARAN KERJA 24-2 Refleksi: Generative Art Jawab semua soalan di bawah untuk ketiga-tiga Generative Art yang telah anda pilih antara rakan sekelas anda: 1. Projek siapakah yang anda minati? 2. Kenapa anda meminati projek tersebut? 3. Apakah yang dilakukan oleh rakan anda yang berbeza daripada anda? Contoh: Saya meminati projek Akmal. Saya mendapati bahawa projek Akmal amat menarik kerana Sprite yang dia gunakan amat unik dan sesuai. Akmal memuat masuk Sprite sendiri yang dicari di internet. PENGAJARAN 24 Bagaimanakah saya boleh menambah baik projek saya? Contoh: Saya boleh gunakan blok kerana Saya akan keluarkan blok kerana Saya akan tukar Sprite saya kepada kerana 355

33 SKEMA JAWAPAN LEMBARAN KERJA 24-1 Pseudokod Segi Empat Sama 24 Tuliskan pseudokod robot anda untuk menghasilkan segi empat sama. Pseudokod Segi empat sama: Mula 1) Jalan 5 langkah. 2) Pusing 90 darjah. 3) Jalan 5 langkah. 4) Pusing 90 darjah. 5) Jalan 5 langkah. 6) Pusing 90 darjah. 7) Jalan 5 langkah. Tamat Pseudokod Segi empat sama (versi kedua): PENGAJARAN 24 Mula Set pemboleh ubah = 1 Selagi pembolehubah <= 4 Jalan 5 langkah Pusing 90 darjah Pembolehubah tambah 1 Ulang Selagi Pembolehubah <=4 Tamat 356

34 PENGAJARAN KOD ARAHAN 4.1 Kod Arahan Membangunkan atur cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan, ulangan, pembolehubah dan operator Matematik Menguji atur cara dan membaiki ralat pada kad arahan yang dihasilkan. Kandungan Muka Surat Rancangan Pengajaran Lembaran Kerja Lembaran Kerja

35 25 PENGAJARAN 25 Persedian: 5-10 minit Pengajaran: 3 x 60 minit BIDANG PEMBELAJARAN Penerapan Pemikiran 4.0 Kod Arahan Komputasional: Leraian (Decomposition) Standard Kandungan Pengecaman Corak 4.1 Kod Arahan (Pattern Recognition) Pengitlakan (Generalisation) Standard Pembelajaran Peniskalaan (Abstraction) Murid boleh: Membangunkan atur cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan, ulangan, pembolehubah dan operator Matematik Menguji atur cara dan membaiki ralat pada kod arahan yang dihasilkan. Bahan Bantu Mengajar (BBM) Bahan untuk kelas Contoh aplikasi dalam Scratch: 1. Kalkulator: 2. Memory Game: 3. Minecraft Quiz: 4. Harry Porter Sorting Hat Quiz: Bahan untuk setiap murid Lembaran Kerja 25-1 Lembaran Kerja 25-2 Prasyarat Guru perlu merujuk kepada Lampiran Design Thinking untuk melaksanakan Pengajaran 25. Guru seharusnya sudah mengajar murid standard pembelajaran dan sebelum mengajar pengajaran ini. Pengajaran ini menggabungkan pseudokod, carta alir serta pengaturcaraan Scratch untuk menghasilkan satu permainan atau aplikasi. PENGAJARAN 25 Persediaan Guru membaca tentang proses Design Thinking dan biasakan diri dengannya melalui laman sesawang di sumber tambahan. Bagi memudahkan guru mengumpul semua ciptaan murid semasa pengajaran Scratch, guru boleh menghasilkan studio dalam laman sesawang Scratch untuk setiap tugasan yang diberi kepada murid. Untuk pengajaran ini, dicadangkan guru menyediakan studio yang bernama: Scratch Final Project Sumber Tambahan Video menerangkan Design Thinking: Penerangan Design Thinking: designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/modeguidebootcamp2010l. pdf?sessionid=e29682c7569e583344b123a7116d9172e65e

36 25 RANCANGAN PENGAJARAN Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan 10 Minit Set Induksi BBM: 1. Guru menerangkan bahawa untuk kelas yang seterusnya, murid Komputer/ akan mendapat lebih masa untuk mencipta satu aplikasi Komputer riba menggunakan atur cara Scratch. Scratch 2. Guru menunjukkan aplikasi yang dicipta menggunakan Scratch di bawah sebagai inspirasi dan menggalakkan murid untuk berfikir secara kreatif. Kalkulator: Memory Game: Minecraft Quiz: PENGAJARAN 25 Harry Porter Sorting Hat Quiz: 3 x 60 Minit Aktiviti 1: 1. Misi murid kali ini adalah untuk mencipta semula pengalaman pengguna aplikasi (user experience), yang melibatkan gabungan pelbagai pilihan, ulangan, pembolehubah dan operator Matematik. 2. Murid diberi Lembaran Kerja 25-1 (m/s ) untuk melaksanakan tugasan ini. 3. Guru hanya membimbing murid dalam aktiviti ini. Guru digalakkan untuk memberi lebih autonomi kepada murid untuk melaksanakan aktiviti ini tetapi masih lagi memantau kemajuan murid. BBM: Lembaran Kerja 25-1 (m/s ) Penerapan Pemikiran Komputasional: Leraian Pengecaman Corak 4. Murid dikehendaki untuk mengikut masa yang ditetapkan bagi Pengitlakan setiap langkah dalam Lembaran Kerja Peniskalaan 5. Aktiviti ini dijalankan selama 3 waktu (60 minit/waktu). Semasa waktu pertama, murid seharusnya telah mendapatkan penyataan masalah mereka. Waktu kedua digunakan untuk melakarkan idea mereka. Gunakan waktu kedua untuk menuliskan pseudokod dan melukiskan carta alir untuk idea mereka. Waktu ketiga digunakan untuk mecipta aplikasi mereka dalam Scratch dan mendapatkan maklum balas daripada rakan sekelas. 1. Temu Duga (Waktu Pertama) Murid diberi masa yang lebih lama untuk betul-betul memahami pengalaman rakan mereka semasa menggunakan aplikasi yang sudah wujud. Galakkan murid untuk merancang soalan yang ingin ditanya dahulu sebelum menjalankan temuduga. 2. Meneroka lagi (Waktu Pertama) Murid boleh menjalankan carian lanjut melalui laman sesawang tentang aplikasi yang pernah rakan mereka gunakan sebelum sesi temu duga kedua ini. 359

37 25 Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan 3. Dapatan Anda (Waktu Pertama) Murid perlu merumuskan dan memilih maklumat daripada kedua-dua sesi temu duga yang berguna untuk mencipta penyelesaian mereka. 4. Penyataan Masalah (Waktu Pertama) Pastikan penyataan masalah murid adalah khusus, bermakna dan boleh diselesaikan menggunakan atur cara Scratch. 5. Lukiskan Idea Anda (Waktu Kedua) Murid diberi masalah yang lebih lama supaya mereka dapat memikirkan lebih banyak idea sebagai penyelesaian kepada penyataan masalah. Murid juga boleh menggunakan laman sesawang Scratch untuk meneroka ciptaan aplikasi murid lain bagi mendapatkan idea yang lebih bernas. 6. Kongsikan idea anda untuk mendapatkan maklum balas. (Waktu Kedua) Langkah ini membantu murid memilih idea yang terbaik daripada semua idea yang dilakarkan semasa langkah 5. Murid memilih idea mengikut maklum balas rakan mereka dan bukannya pendapat sendiri. 7. Membuat Refleksi dan Menjana Idea Akhir. (Waktu Kedua) Murid membuat refleksi terhadap maklum balas rakan mereka tentang idea mereka. Kemudian, murid memilih satu idea yang paling bagus untuk dicipta. Murid melakarkan idea tersebut dengan cara Storyboard dahulu supaya senang dibayangkan fungsi aplikasi mereka. Kemudian, murid menulis pseudokod dan carta alir untuk aplikasi mereka supaya senang dibangunkan pada Scratch nanti. 8. Bina (Waktu Ketiga) Murid membuka Scratch dan membina aplikasi telah dirancang oleh mereka semasa langkah Kongsikan prototaip dan dapatkan maklum balas. (Waktu Ketiga) Murid berkongsi aplikasi yang dicipta menggunakan Scratch kepada rakan mereka untuk mendapatkan maklum balas. Setelah menerima maklum balas, murid dikehendaki untuk membaiki atau menambah baik aplikasi mereka dan akhir sekali memuat naik ke studio guru, Scratch Final Project. Pastikan murid menulis penyataan masalah kepada aplikasi masing-masing. PENGAJARAN

38 25 Masa Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan 30 Minit Refleksi 1. Setelah murid selesai memuat naik aplikasi masing-masing, guru menyuruh semua murid untuk mencuba aplikasi yang dibangunkan oleh rakan mereka dalam studio Scratch Final Project. 2. Murid dikehendaki untuk menilai sama ada aplikasi yang dibangunkan menepati penyataan masalah yang dikemukakan serta keselesaan aplikasi tersebut. Murid digalakkan untuk memberikan komen dalam laman sesawang Scratch bagi setiap aplikasi yang dicuba. Jika murid berasa aplikasi tersebut baik, tekan butang like. 3. Murid diberi 15 minit untuk mencuba sebanyak mungkin aplikasi yang boleh dalam studio Scratch Final Project. 4. Guru memilih 3 aplikasi yang mempunyai paling banyak like untuk dijadikan contoh. 5. Murid menulis refleksi masing-masing dalam Lembaran Kerja 25-2 (m/s 368). BBM: Lembaran Kerja 25-2 (m/s 368) Penerapan Pemikiran Komputasional: Leraian Pengecaman Corak Pengitlakan Peniskalaan PENGAJARAN

39 25 LEMBARAN KERJA 25-1 Design Thinking: Pengalaman Aplikasi Empati Misi anda: Mencipta semula pengalaman rakan anda semasa menggunakan sesuatu aplikasi. (User experience) 1. Temu Duga (20 min, 2 sesi x 10 minit/sesi) Catatan temu duga pertama Gunakan lembaran kerja ini untuk membantu anda mencipta pengalaman rakan anda terhadap aplikasi. (User experience) PENGAJARAN Meneroka Lagi (20 min, 2 sesi x 10 minit/sesi) Catatan temu duga kedua 362

40 25 3. Dapatan Anda (10 min) Takrif Rumuskan dapatan anda semasa dua sesi temu duga yang telah dijalankan. Buat inferens terhadap apa yang kamu dapat semasa temu duga. PENGAJARAN Pernyataan Masalah (5 min) nama perlukan satu cara untuk keperluan pengguna kerana / tetapi pandangan anda 363

41 25 5. Idea Anda (20 min) Lakarkan 3-5 idea radikal untuk mencapai keperluan pengguna anda. Ideate pernyataan masalah anda PENGAJARAN Kongsikan idea anda untuk mendapatkan maklum balas (10 min, 2 sesi x 5 minit/sesi) Catatan 364

42 25 7. Membuat refleksi dan menjana idea baru Lakarkan idea anda. Gunakan petak di bawah untuk melukiskan cara aplikasi anda berfungsi dalam Scratch. (langkah demi langkah) (15 min) Ideate PENGAJARAN

43 25 Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk aplikasi Scratch anda. (20 min) Ideate PENGAJARAN

44 25 8. Bina solusi anda! (30 min) Bina sesuatu rakan anda boleh gunakan. Prototaip [bina solusi fizikal, bukan di sini] PENGAJARAN Kongsikan solusi anda dan dapatkan maklum balas. (10 min, 2 sesi x 5 minit/sesi) Apa yang bagus? Apa yang boleh ditambah baik? Soalan tambah Idea tambahan 367

45 25 LEMBARAN KERJA 25-2 Aplikasi Scratch: Maklum Balas dan Refleksi Jawab semua soalan di bawah untuk ketiga-tiga aplikasi yang telah anda pilih antara rakan sekelas anda: 1. Projek siapakah yang anda minati? 2. Kenapa anda meminati projek tersebut? 3. Apakah yang dilakukan oleh rakan anda yang berbeza daripada anda? Cuba sebanyak aplikasi yang dicipta oleh rakan anda. Pilih 3 aplikasi yang paling anda minati dan isikan maklum balas di bawah. Isikan juga refleksi anda tentang ciptaan aplikasi anda sendiri. Contoh: Saya meminati projek Akmal. Saya mendapati bahawa projek Akmal amat menarik kerana Sprite yang dia gunakan amat unik dan sesuai. Akmal memuat masuk Sprite sendiri yang dicari di internet. PENGAJARAN 25 Bagaimanakah saya boleh menambah baik projek saya? Contoh: Saya boleh gunakan blok kerana Saya akan keluarkan blok kerana Saya akan tukar Sprite saya kepada kerana 368

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR Version History Project ID Project Name LAMAN WEB KOMUNITI MANUAL Document Status Draft Version Date Author Version Summary 23

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib Bab 1 Modul PdP Melalui "Key Point" 1.1 Asas komputasional ialah suatu proses pemikiran bagi menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 8 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan Inductively

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

Abstrak. R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Hairani Sani

Abstrak. R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Hairani Sani 46 R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hairani Sani hairani_sani@moe.edu.sg Ibrizi Ishak ibrizi_ishak@moe.edu.sg Sekolah Rendah Woodlands Abstrak Tugasan penulisan yang berdasarkan

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah membina rekod item bahan terbitan bersiri bercetak yang telah dijilid dan sedia berjilid. Meliputi jurnal berjilid dan sedia berjilid yang dilanggan.

More information

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI Noor Azean Atan & Mohd Ariff Bin Badarudin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR

VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR Siti Nur Atikah Binti Mohd Asri Dr. Tengku Siti Meriam Binti Tengku Wook Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Application [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Application [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CPT114 Logic & Application [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT Oleh Zaharin Bin Liam zaharin_liam@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini bertujuan menambah baik amalan pengajaran

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 9 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini dtubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan JEOL NMR

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023)

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) AKTIVITI INDIVIDU 1 Disediakan untuk: DR. NOR AZMAN BIN ISMAIL Disediakan Oleh: AFIZA BINTI ABDUL WAHAB SX090417CJJ03 811125-07-5882 ANALISIS KEBERKERSANAN LAMAN

More information

PENGGUNAAN TEKNIK BERCERITA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA TERHADAP TOPIK CAHAYA DI KUCHING

PENGGUNAAN TEKNIK BERCERITA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA TERHADAP TOPIK CAHAYA DI KUCHING PENGGUNAAN TEKNIK BERCERITA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA TERHADAP TOPIK CAHAYA DI KUCHING Alan Bong Chung Leong Dr. Tan Ming Tang Jabatan Sains IPG Kampus Batu Lintang, Sarawak

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN Masa: 2 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

MANUAL PANDUAN PENGGUNA

MANUAL PANDUAN PENGGUNA MANUAL PANDUAN PENGGUNA MODEL : PMS9-1310 PMS9v3-2 2 1 6 S/N : http://www.promas.com.my http://www.promas.biz PMS-9 / PMS-9v3 : FUNGSI (PAPARAN BIASA) 1. Memaparkan Kalendar Tarikh (Masehi dan Hijrah berselang-seli).

More information

Oleh. Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip ABSTRAK

Oleh. Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip ABSTRAK KESAN PENGGUNAAN TEKNIK 2P BERBANTUKAN VARIASI LEMBARAN KERJA DALAM MENGATASI MASALAH KESILAPAN MENULIS HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT Oleh Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip syed_lihin@yahoo.com

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

PENGGUNAAN B-PoP: RASULULLAH, KEKASIH ALLAH DALAM MEMBANTU MURID MEMAHAMI DAN MENGINGAT KEPERIBADIAN NABI MUHAMMAD SAW

PENGGUNAAN B-PoP: RASULULLAH, KEKASIH ALLAH DALAM MEMBANTU MURID MEMAHAMI DAN MENGINGAT KEPERIBADIAN NABI MUHAMMAD SAW PENGGUNAAN B-PoP: RASULULLAH, KEKASIH ALLAH DALAM MEMBANTU MURID MEMAHAMI DAN MENGINGAT KEPERIBADIAN NABI MUHAMMAD SAW NURSA IDAH SAFFA BINTI MUHAMMAD SAUFI nursaidahsaffa@gmail.com ABSTRAK Kajian ini

More information

Abstrak. Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video

Abstrak. Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video 44 Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video Eity Norhyezah Asyurah Eity_norhyezah_asyurah@moe.edu.sg Hayati Murni Mohamed Yacob hayati_murni_mohamed_yacob@moe.edu.sg

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

1. Kekuatan. 2. Kelemahan. 3. Langkah Mengatasi

1. Kekuatan. 2. Kelemahan. 3. Langkah Mengatasi Contoh Refleksi Pengajran(Daripada Pensyarah EL B19) REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO (Ini hanya contoh sahaja, Anda boleh menulis apa saja tentang pengalaman, situasi P&P, perasaan, kekuatan, kelemahan, masalah,

More information

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Lawn Bowls Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SUKFAC) 2017. 2. PERATURAN 2.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 1998/99. April 1999

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 1998/99. April 1999 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 1998/99 April 1999 CAP102/CMP102 - Pengaturcaraan Lanjutan dan Struktur Data CSC122 - Penyelesaian Masalah dan Pengaturcaraan

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

PENGGUNAAN KIT LAMPU ISYARAT QALQALAH (KLIQ) MEMBANTU MURID MEMBEZAKAN QALQALAH SUGHRᾹ DAN KUBRᾹ. NOR AZWA ASSHIFA BINTI ASSERI

PENGGUNAAN KIT LAMPU ISYARAT QALQALAH (KLIQ) MEMBANTU MURID MEMBEZAKAN QALQALAH SUGHRᾹ DAN KUBRᾹ. NOR AZWA ASSHIFA BINTI ASSERI PENGGUNAAN KIT LAMPU ISYARAT QALQALAH (KLIQ) MEMBANTU MURID MEMBEZAKAN QALQALAH SUGHRᾹ DAN KUBRᾹ NOR AZWA ASSHIFA BINTI ASSERI azwaasshifa@gmail.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk

More information

PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT. Oleh

PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT. Oleh PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT Oleh Shahidatul Akmal binti Ahmady sweetsyaieda89@gmail.com ABSTRAK Penyelidikan

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011

SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011 MESYUARAT MAJLIS KE-117 SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011 1 SU Peperiksaan Seni Visual Puan Shama Cameela binti Mohammad Nama Panel: 1.

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

LAMAN WEB PERBANDINGAN HARGA PAKAIAN. Ainul Suhana Binti Abd. Rahim Dr. Umi Asma Binti Mokhtar

LAMAN WEB PERBANDINGAN HARGA PAKAIAN. Ainul Suhana Binti Abd. Rahim Dr. Umi Asma Binti Mokhtar LAMAN WEB PERBANDINGAN HARGA PAKAIAN Ainul Suhana Binti Abd. Rahim Dr. Umi Asma Binti Mokhtar Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Inflasi telah memberi impak yang

More information

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2007 12008 April 2008 AGE464 - lslamic Accounting [Perakaunan Islam] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN TAJUK MENINGKATKAN PENGHASILAN KAJIAN TINDAKAN DALAM KALANGAN PEMIMPIN SEKOLAH MELALUI PORTAL E- PEMBELAJARAN (ep) PENYELIDIK: 1. SULIMAN BIN

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati dari awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda memahami

More information

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengiraan objek dalam imej bermaksud mengira objek yang terdapat dalam imej.

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

APLIKASI ROBOT ḤAJARUL ASWAD DALAM MEMBANTU MENGINGAT PERISTIWA PERLETAKAN ḤAJARUL ASWAD PENDIDIKAN ISLAM

APLIKASI ROBOT ḤAJARUL ASWAD DALAM MEMBANTU MENGINGAT PERISTIWA PERLETAKAN ḤAJARUL ASWAD PENDIDIKAN ISLAM APLIKASI ROBOT ḤAJARUL ASWAD DALAM MEMBANTU MENGINGAT PERISTIWA PERLETAKAN ḤAJARUL ASWAD PENDIDIKAN ISLAM NUR QARDIRAH BINTI ISA nurqardirah@gmail.com ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

SISTEM PENJADUALAN SYIF. Nurul Iddayu Bahari Idrus. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

SISTEM PENJADUALAN SYIF. Nurul Iddayu Bahari Idrus. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK SISTEM PENJADUALAN SYIF Nurul Iddayu Bahari Idrus Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengurusan operasi harian merupakan satu aspek penting dalam sesebuah organisasi

More information

Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod. Abstrak

Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod. Abstrak 27 Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod Asiyah Sheik Mohamed Ismail asiyah_sheik_mohamed_ism@moe.edu.sg Khaziah Yem khaziah_yem@moe.edu.sg Sekolah Rendah Eunos Abstrak Murid-murid

More information

PENGGUNAAN KAEDAH COCOM UNTUK MEMBANTU MURID TAHUN EMPAT MENGENAL PASTI DAN MEMBANDING BEZA KEDUDUKAN KERAJAAN MELAYU AWAL SERTA GEOGRAFINYA.

PENGGUNAAN KAEDAH COCOM UNTUK MEMBANTU MURID TAHUN EMPAT MENGENAL PASTI DAN MEMBANDING BEZA KEDUDUKAN KERAJAAN MELAYU AWAL SERTA GEOGRAFINYA. PENGGUNAAN KAEDAH COCOM UNTUK MEMBANTU MURID TAHUN EMPAT MENGENAL PASTI DAN MEMBANDING BEZA KEDUDUKAN KERAJAAN MELAYU AWAL SERTA GEOGRAFINYA. MOHAMMAD FIRDAUS BIN SALIN mohdfirdaus927@yahoo.com.my ABSTRAK

More information

HAFAZAN MASRUR DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN MINAT DAN PENGUASAAN MURID UNTUK MENGHAFAZ SURAH AL- C ᾹDIYᾹT

HAFAZAN MASRUR DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN MINAT DAN PENGUASAAN MURID UNTUK MENGHAFAZ SURAH AL- C ᾹDIYᾹT HAFAZAN MASRUR DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN MINAT DAN PENGUASAAN MURID UNTUK MENGHAFAZ SURAH AL- C ᾹDIYᾹT ASMA SALSABILAH BINTI ZAIPUDIN asma070395@yahoo.com ABSTRAK Pembelajaran Hafazan dalam Bidang al-quran

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information

PELAKSANAAN TUGASAN DIALOG TENTANG ISLAM MENERUSI FACEBOOK DALAM KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAKWAH

PELAKSANAAN TUGASAN DIALOG TENTANG ISLAM MENERUSI FACEBOOK DALAM KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAKWAH ISSN 2232-0431 / e-issn 2504-8422 VOL. 11 (OCT) 2017: pp 95-108 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Journal of Islamic Social Sciences and Humanities مجلة الثقافة اإلسالمية واإلنسانية Submission date: 15/06/2017

More information

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA STPM/J1 Penggal 2 STPM 2013 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN, ARAHAN, AMARAN, DAN PERINGATAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENGGAL 2 TAHUN 2013 ARAHAN

More information

Jamalludin Bin Harun & Khairun Nisak Binti Basaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Jamalludin Bin Harun & Khairun Nisak Binti Basaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Pembangunan Sistem Pembelajaran Menerusi Web Bagi Mempelajari Topik Teknologi Multimedia Menerusi Web Dengan Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah Jamalludin Bin Harun & Khairun Nisak

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini memperincikan cara mengurus drug/produk di Farmasi Utama UVH menurut prosedur UPM/OPR/FPV/P005, langkah 6.2 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi proses pengurusan

More information

SENARAI PEMERIKSA KURSUS PROGRAM DIPLOMA SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2015/2016 FE % Bilangan Pelajar

SENARAI PEMERIKSA KURSUS PROGRAM DIPLOMA SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2015/2016 FE % Bilangan Pelajar Lampiran A SENARAI PEMERIKSA KURSUS PROGRAM DIPLOMA SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2015/2016 Dalam menyediakan jadual waktu peperiksaan, Unit Peperiksaan memerlukan maklumat terkini mengenai kursus kursus

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini memperincikan cara mengurus drug/produk di Farmasi Utama UVH menurut prosedur UPM/OPR/FPV/P005, langkah 6.2 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi proses pengurusan

More information

SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA. Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub

SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA. Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem e-pelaporan

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

PENDEKATAN BIMBINGAN RUKUN SOLAT MURID TAHUN EMPAT MENGGUNAKAN KAEDAH MNEMONIK BERBANTUKAN MULTIMEDIA. Oleh

PENDEKATAN BIMBINGAN RUKUN SOLAT MURID TAHUN EMPAT MENGGUNAKAN KAEDAH MNEMONIK BERBANTUKAN MULTIMEDIA. Oleh PENDEKATAN BIMBINGAN RUKUN SOLAT MURID TAHUN EMPAT MENGGUNAKAN KAEDAH MNEMONIK BERBANTUKAN MULTIMEDIA Oleh AMY SHARIMIE BINTI SARIPUDIN amysha89@gmail.com ABSTRAK Penyelidikan tindakan ini dijalankan untuk

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF by IRA MARANTIKA NIM 201332065 ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY MURIA KUDUS UNIVERSITY 2018 i ii DEIXIS USED

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

SISTEM PEMBANGUNAN LAMAN WEB AKOMODASI BERASASKAN AWAN. Muhammad Nazmi Bin Anuar Zamri Murah

SISTEM PEMBANGUNAN LAMAN WEB AKOMODASI BERASASKAN AWAN. Muhammad Nazmi Bin Anuar Zamri Murah SISTEM PEMBANGUNAN LAMAN WEB AKOMODASI BERASASKAN AWAN Muhammad Nazmi Bin Anuar Zamri Murah Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Kepentingan maklumat dan pengurusan

More information

PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS:

PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS: PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS: NORAZILA BINTI ANIAH Penilaian Stok Dalam Perakaunan Penulis:

More information

Sesi taklimat untuk ibu bapa/waris. Jabatan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Hougang

Sesi taklimat untuk ibu bapa/waris. Jabatan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Hougang Sesi taklimat untuk ibu bapa/waris Jabatan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Hougang Guru Bahasa Melayu Cikgu Zarina (Darjah 2) supaya ibu bapa sedia maklum dan peka akan perkara-perkara yang dijalankan oleh

More information

KERTAS PENERANGAN (INFORMATION SHEET)

KERTAS PENERANGAN (INFORMATION SHEET) PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST ) PETI SURAT 7012 JALAN PETANI 19/1 SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN KERTAS PENERANGAN (INFORMATION SHEET) KOD DAN NAMA PROGRAM / PROGRAM

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD A project report

More information

TONG SAMPAH PINTAR BERASASKAN INTERNET PELBAGAI PERKARA (IOT)

TONG SAMPAH PINTAR BERASASKAN INTERNET PELBAGAI PERKARA (IOT) TONG SAMPAH PINTAR BERASASKAN INTERNET PELBAGAI PERKARA (IOT) Nur Hidayah Binti Rizuan Prof. Dr. Salwani Abdullah Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Internet pelbagai

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

DASAR PERPUSTAKAAN UTM

DASAR PERPUSTAKAAN UTM DASAR PERPUSTAKAAN UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2014 SEKSYEN B : DASAR PENTADBIRAN DAN TEKNIKAL xii. Pembatalan Langganan 61 3.1.3 Perolehan Bahan Hadiah & Pertukaran 62 a. Bahan Hadiah & Pertukaran

More information