POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Size: px
Start display at page:

Download "POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI"

Transcription

1 POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENYENGGARAAN PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : HAIDAR NUR RIFHAN BINTI BASIR Jawatan : Tarikh : 08 September 2017 NAMA : MOHD ARIFFIN BIN AMAN Jawatan : Timbalan Pengarah (Sokongan Akademik) Tarikh : 08 September 2017 TERKAWAL

2 Mukasurat 1 /17 KANDUNGAN HALAMAN 1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES Umum Proses Rujukan Sumber-Sumber Yang Diperlukan Yang Perlu Dikomunikasi Definisi Singkatan SIPOC DIAGRAM Penyenggaraan Pembaikan Penyenggaraan Pembaikan (Dengan Syarikat Luar) Penyenggaraan Pembaikan (Dengan Syarikat Pembekal) Penyenggaraan Pencegahan Berkala ( ) SWIMLANE Penyenggaraan Pembaikan Penyenggaraan Pembaikan (Dengan Syarikat Luar) Penyenggaraan Pembaikan (Dengan Syarikat Pembekal) Penyenggaraan Penyenggaraan Pencegahan ( ) PROSES KERJA Penyenggaraan Pembaikan Penyenggaraan Pembaikan (Dengan Syarikat Luar) Penyenggaraan Pembaikan (Dengan Syarikat Pembekal) Penyenggaraan Pencegahan Berkala ( ) P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) RISIKO DAN PELUANG KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR PERLU DISELENGGARA (REKOD) LAMPIRAN KAWALAN DAN PINDAAN TERKAWAL

3 Mukasurat 2 /17 1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES 1.1 Umum Proses PENERANGAN 1) Objektif Prosedur ini adalah sebagai panduan bagi memastikan pengurusan penyenggaraan infrastruktur ICT dilaksanakan sepenuhnya supaya proses Pemberian Perkhidmatan Pendidikan berjalan dengan sempurna dan lancar. 2) Skop (key activities) a. Merancang Penyenggaraan Pembaikan b. Merancang Penyenggaraan Pencegahan Berkala c. Melaksana Penyenggaraan Pembaikan d. Melaksana Penyenggaraan Pencegahan Berkala 3) Indikator kecemerlangan proses a. Semua aduan kerosakan disiasat b. Aduan kerosakan diselesaikan c. Status penyelesaian aduan kerosakan disahkan d. Penyenggaraan pencegahan dilaksanakan mengikut jadual 4) Pemilik proses a. 5) Pelanggan proses 5.2 a. Staf b. c. d. Juruteknik e. Perolehan f. Aset 6) Pihak berkepentingan 4.2 a. Kementerian Pendidikan Tinggi b. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti c. Politeknik Melaka d. Unit 1.2 Rujukan RUJUKAN Rujukan 7.5 (external references) a. Standard ISO 9001:2015 b. DKICT Jabatan Pendidikan Politeknik Rujukan dalaman 7.5 (internal references) a. Semua Proses Kerja b. Takwim P&P 1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7 SUMBER-SUMBER PENERANGAN Manusia Juruteknik Perolehan Aset TERKAWAL

4 Mukasurat 3 /17 Pemilik Proses Infrastruktur Bangunan dan utility 7.1.3(a) Pejabat dan Ruang Kerja, perkakasan, perisian 7.1.3(b) dan printer Sistem Aduan Online Pengangkutan (c) - maklumat dan komunikasi 7.1.3(d) Kemudahan internet dan intranet perlu dikaliberasi Bahan 7 Alat tulis Persekitaran Selamat & kondusif Pengetahuan Kemahiran teknologi ICT Keperluan standard Keperluan organisasi dan pihak berkepentingan Kompetensi kakitangan 7.2 Kemahiran ICT Pernah mengikuti kursus berkaitan ICT Lain-lain Yang Perlu Dikomunikasi 7.4 Tanggungjawab Masa Kaedah Penerima / 1 hari Agihan Juruteknik Online/Manual 1. Aduan (Online/Manual) 2. Jadual Pelaksanaan Penyenggaraan Berkala 3. Borang Penyenggaraan Berkala 1.5 Definisi / Jurteknik Mengikut bulan Mengikut tempoh jadual Cetakan Jadual Borang Bertulis Juruteknik PERKATAAN Juruteknik Perolehan PENERANGAN ialah pegawai yang dilantik untuk mengurus dan memantau urusan penyenggaraan teknologi maklumat yang melibatkan peralatan, perisian, sistem aplikasi dan rangkaian serta bertanggungjawab dalam pengurusan infrastruktur ICT ialah pegawai yang membantu tugas-tugas PTM dan menguruskan serta melaksanakan urusan penyenggaraan serta bertanggungjawab dalam pengurusan infrastruktur ICT Juruteknik yang melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan peralatan, perisian, sistem aplikasi dan rangkaian Perolehan adalah pegawai yang dilantik bagi TERKAWAL

5 Mukasurat 4 /17 Aset Penyenggaraan Pembaikan Penyenggaraan Pencegahan Syarikat Luar Syarikat Pembekal menguruskan urusan perolehan bekalan atau perkhidmatan daripada syarikat luar Aset adalah pegawai yang dilantik bagi menguruskan aset alih kerajaan PMK di jabatan/unit masingmasing Penyenggaraan yang dilaksanakan ke atas peralatan ICT yang rosak dan penyenggaraan dilaksanakan berdasarkan aduan kerosakan yang diterima Penyelenggaraan yang dilakukan ke atas peralatan tertentu mengikut jangkamasa seperti yang dicatatkan di dalam jadual pelaksanaan penyenggraan berkala Syarikat Luar ialah syarikat yang syarikat yang telah dilantik oleh PMK melalui prosedur perolehan untuk membekal sebarang bentuk bekalan/perkhidmatan Syarikat Pembekal ialah syarikat yang telah dilantik oleh KPT/PMK untuk membekalkan peralatan sewaan 1.6 Singkatan SINGKATAN PTM PPTM JK PP PPA SL SP ICT KPT PMK PENERANGAN Pengawai Juruteknik Perolehan Aset Syarikat Luar Syarikat Pembekal Information Communications Technology Kementerian Pendidikan Tinggi Politeknik Melaka TERKAWAL

6 Mukasurat 5 /17 2. SIPOC DIAGRAM Penyenggaraan Pembaikan SOURCE OF INPUTS Staf / /Juruteknik INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVERS OF OUTPUTS Aduan (Online/Manua l) Agihan Aduan Rosak SERAH ADUAN KENALPASTI KEROSAKAN LAKSANA SENGGARA PEMBAIKAN Agihan Aduan Rosak Boleh Dibaiki Tidak Boleh Dibaiki / Juruteknik / Juruteknik Staf /Juruteknik Staf Telah Dibaiki SAH STATUS PEMBAIKAN Borang Aduan Sistem Aduan Staf TERKAWAL

7 Mukasurat 6 / Penyenggaraan Pembaikan (Dengan Syarikat Luar) SOURCE OF INPUTS INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVERS OF OUTPUTS /Juruteknik Rosak MAKLUM STATUS KEROSAKAN Kew.Pa-9 Perolehan Perolehan Rosak PERIKSA Boleh/Tidak Boleh Dibaiki Syarikat Luar Syarikat Luar Syarikat Luar Boleh Dibaiki Sebut harga Nota minta Pesanan Tempatan (LO) Boleh Dibaiki PROSES PEROLEHAN LAKSANA SENGGARA PEMBAIKAN Pesanan Tempatan (LO) Telah Dibaiki Syarikat Luar /Juruteknik Perolehan Syarikat Luar /Juruteknik Perolehan Tidak Boleh Dibaiki Telah Dibaiki SYOR PROSES PELUPUSAN SAH STATUS PEMBAIKAN Senarai Untuk Dilupuskan Borang Aduan Sistem Aduan Aset Staf TERKAWAL

8 Mukasurat 7 / Penyenggaraan Pembaikan (Dengan Syarikat Pembekal) SOURCE OF INPUTS INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVERS OF OUTPUTS /Juruteknik Rosak LAPOR ADUAN KEROSAKAN Laporan Syarikat Pembekal Syarikat Pembekal Rosak PERIKSA Boleh/Tidak Boleh Dibaiki Syarikat Pembekal Syarikat Pembekal Boleh/Tidak Boleh Dibaiki Alat ganti LAKSANA SENGGARA PEMBAIKAN Telah Dibaiki Juruteknik /Juruteknik Telah Dibaiki HANTAR Borang Aduan Staf TERKAWAL

9 Mukasurat 8 / Penyenggaraan Pencegahan Berkala ( ) SOURCE OF INPUTS /Juruteknik /Juruteknik INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVERS OF OUTPUTS Jadual Pelaksanaan Penyenggaraa n Pencegahan Rosak LAKSANA PENYENGGARA AN PENCEGAHAN LAKSANA PENYENGGARA AN PEMBAIKAN Borang Penyenggara an Pencegahan Telah Di senggara Rosak Telah Dibaiki /Juruteknik /Juruteknik Borang Penyenggaraa n Pencegahan SEMAK STATUS PENYENGGARA AN Borang Penyenggara an Pencegahan TERKAWAL

10 Mukasurat 9 /17 3. SWIMLANE Penyenggaraan Pembaikan PEGAWAI/ PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI STAF PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI /JURUTEKNIK KOMPUTER KENAL PASTI KEROSAKAN TERIMA ADUAN KEROSAKAN LAPOR ADUAN SERAH ADUAN KEROSAKAN TERIMA ADUAN KEROSAKAN KENALPASTI KEROSAKAN BOLEH BAIKI YA TIDAK ASET ALIH YA TIDAK LAKSANA TINDAKAN PENYENG- GARAAN DENGAN SYARIKAT PEMBEKAL LAKSANA TINDAKAN PENYENGGARAAN LAKSANA TINDAKAN PENYENGGA- RAAN DENGAN SYARIKAT LUAR KEMASKINI STATUS TINDAKAN TERIMA HANTAR TANDATANGAN PENGESAHAN TANDATANGAN PERAKUAN STATUS ADUAN TERKAWAL

11 Mukasurat 10 / Penyenggaraan Pembaikan (Dengan Syarikat Luar) PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI /JURUTEKNIK KOMPUTER PENOLONG PEGAWAI ASET PEGAWAI PEROLEHAN SYARIKAT LUAR MAKLUM STATUS KEROSAKAN SEDIA KEW.PA-9 HUBUNGI SYARIKAT LUAR PERIKSA SYOR PROSES PELUPUSAN MAKLUM STATUS PEMERIKSAAN TIDAK BOLEH BAIKI YA MAKLUM STATUS PROSES PEROLEHAN HANTAR SEBUTHARGA TERIMA LO & ISI PENGESAHAN PENGELUARAN SENGGARA PERIKSA TERIMA DIBAIKI HANTAR DIBAIKI TIDAK BOLEH GUNA YA KEMASKINI PENGESAHAN PENERIMAAN KEMASKINI STATUS TINDAKAN KEMASKINI REKOD PENYENGGARAAN SERAH HANTAR TERKAWAL

12 Mukasurat 11 / Penyenggaraan Pembaikan (Dengan Syarikat Pembekal) PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI /JURUTEKNIK KOMPUTER SYARIKAT PEMBEKAL LAPOR ADUAN KEROSAKAN TERIMA ADUAN KEROSAKAN PERIKSA TIDAK BOLEH BAIKI PERIKSA YA SENGGARA TUKAR ALAT GANTI TIDAK BOLEH GUNA YA KEMASKINI STATUS TINDAKAN HANTAR TERKAWAL

13 Mukasurat 12 / Penyenggaraan Penyenggaraan Pencegahan ( ) PEGAWAI TEKNOLOGI PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI /JURUTEKNIK KOMPUTER SEMAK JADUAL PELAKSANAAN PENYENGGARAAN PENCEGAHAN LAKSANA TINDAKAN PENYENGGARAAN PENCEGAHAN PERIKSA TIDAK BOLEH GUNA YA LAKSANA TINDAKAN PENYENGGARAAN PEMBAIKAN CATAT STATUS TINDAKAN SEMAK STATUS TINDAKAN TANDATANGAN PENGESAHAN TERKAWAL

14 Mukasurat 13 /17 4. PROSES KERJA Penyenggaraan Pembaikan Bil Tanggung jawab Tindakan 1. Staf Lapor aduan kerosakan (Online/Manual) 2. PTM/PPTM Serah aduan kerosakan (Online/Manual) 3. PPTM/JK Kenalpasti kerosakan : a. Boleh baiki Laksana tindakan penyenggaraan b. Tidak boleh baiki : Aset Alih Laksana Proses Kerja Penyenggaraan Pembaikan (Syarikat Luar) Sewaan Laksana Proses Kerja Penyenggaraan Pembaikan (Syarikat Pembekal) 4. PPTM/JK Kemas kini status tindakan (Lampiran 1 : Borang Aduan ) 5. PPTM/JK Hantar peralatan telah dibaiki 6. Staf Terima peralatan telah dibaiki Sah status pembaikan 7. PTM/PPTM Sah status pembaikan 4.2 Penyenggaraan Pembaikan (Dengan Syarikat Luar) Bil Tanggung jawab Tindakan 1. PPTM/JK Maklum status kerosakan 2. PP Sedia Kew.Pa-9 (Lampiran 2 : Borang Aduan Aset Alih Kerajaan (Kew.Pa-9)) Hubungi syarikat luar 3. SL Periksa peralatan : a. Boleh baiki - Hantar sebutharga b. Tidak boleh baiki - Maklum status pemeriksaan 4. PP Laksana proses perolehan (Jika peralatan boleh dibaiki) Maklum status pemeriksaan (Jika peralatan tidak boleh dibaiki) 5. PPA Syor proses pelupusan Maklum status peralatan 6. SL Terima LO & peralatan Isi pengesahan pengeluaran peralatan (Lampiran 1 : Borang Aduan ) Laksana senggara pembaikan peralatan Hantar peralatan telah dibaiki 7. PP Terima peralatan telah dibaiki 8. PPTM/JK Periksa peralatan telah dibaiki : a. Boleh guna TERKAWAL

15 Mukasurat 14 /17 Bil Tanggung jawab Tindakan b. Tidak boleh guna 9. PP Kemaskini pengesahan penerimaan peralatan (Lampiran 1 : Borang Aduan ) Serah peralatan telah dibaiki 10. PPA Kemaskini rekod penyenggaraan a. Sistem Pengurusan Aset (SPA) 11. PPTM/JK Kemaskini status tindakan (Lampiran 1 : Borang Aduan ) Hantar peralatan telah dibaiki 4.3 Penyenggaraan Pembaikan (Dengan Syarikat Pembekal) Bil Tanggung jawab Tindakan 1. PPTM/JK Lapor aduan kerosakan 2. SP Terima aduan kerosakan Periksa peralatan a. Boleh baiki - Laksana senggara peralatan b. Tidak boleh baiki - Tukar alat ganti 3. PPTM/JK Periksa peralatan a. Boleh guna b. Tidak boleh guna Kemaskini status tindakan (Lampiran 1 : Borang Aduan ) Hantar peralatan 4.4 Penyenggaraan Pencegahan Berkala ( ) Bil Tanggung jawab Tindakan 1. PPTM/JK Semak jadual pelaksanaan penyenggaraan pencegahan (Lampiran 3 : Jadual Pelaksanaan Penyenggaraan Berkala) Laksana tindakan penyenggaraan pencegahan Periksa peralatan : a. Boleh guna Catat status tindakan (Lampiran 4 : Borang Penyenggaraan Berkala) b. Tidak boleh guna Laksana tindakan penyenggaraan pembaikan 2. PTM Semak status tindakan Sah pengesahan tindakan TERKAWAL

16 Mukasurat 15 /17 5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) Perancangan 8.1 (P) Output perancangan Jadual Penyenggaraan Pencegahan Borang Penyenggaraan Berkala Kelulusan perancangan Timbalan Pengarah (Sokongan Akademik) Perlaksanaan & Kawalan 8.5 (DO,CHECK & CONTROL) Kaedah kawalan 8.5 Rujuk dan akur kepada proses kerja Penggunaan borang-borang seperti di lampiran Pemantauan pegawai atasan Kawalan Proses yang Syarikat Luar disumber luar 8.4 Syarikat Pembekal Identifikasi dan Borang Aduan kemudahkesanan Nama Pengadu Harta hak milik pelanggan Data Pengadu Pemuliharaan Khidmat selepas Pengujian peralatan perkhidmatan Kawalan Perubahan Tindakan 10 (ACTION) Penilaian keberkesanan Tindakan pembetulan 10.2 Penambahbaikan 10.3 Penilaian pencapaian objektif kualiti Penilaian pencapaian piagam pelanggan Penilaian audit dalaman dan luaran Rujuk proses kerja Tindakan Pembetulan Semakan pelaksanaan proses kerja 6. RISIKO DAN PELUANG 6.1 Sila rujuk perincian dan analisis dalam Pelan Pengurusan Risiko dan Peluang RISIKO OBJEKTIF PROSES PELUANG Kegagalan infrastruktur ICT Tindakan pencegahan Mengukuhkan keselamatan rangkaian & aplikasi Memasang antivirus terkini Memohon peruntukan yang mencukupi Pelupusan & perolehan peralatan ICT PM dan CM, Rangkaian & Aplikasi PENYENGGARAAN Memastikan pengurusan penyenggaraan infrastruktur ICT dilaksanakan sepenuhnya supaya proses Pemberian Perkhidmatan Pendidikan berjalan dengan sempurna dan lancar. Penambahbaikan infrastruktur ICT Strategi mencapai peluang Memohon peruntukan ABM/RMK di peringkat jabatan dan kementerian Membuat perolehan dan kerja-kerja naiktaraf merangkumi aspek peralatan, perisian, rangkaian dan teknikal TERKAWAL

17 Mukasurat 16 /17 7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4 Sila rujuk proses kerja Kawalan Output Tidak Akur BIL OUTPUT POTENSI OUTPUT TIDAK AKUR 1. Borang Aduan 2. Jadual Penyenggaraan Pencegahan Berkala Tindakan penyelesaian aduan kerosakan tidak dikemaskini Status penyelesaian aduan kerosakan tidak dikemaskini Pelaksanaan penyenggaraan pencegahan tidak dilaksanakan mengikut jadual TINDAKAN PENCEGAHAN (sebelum berlaku) Semakan dibuat oleh PTM/PPTM Semakan jadual penyenggaraan secara kerap TINDAKAN PEMBETULAN (jika berlaku) Proses kemaskini dilaksanakan segera Proses penyenggaraan dilaksanakan segera 8. PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5 REKOD 1. Borang Aduan 2. Borang Aduan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-9) 3. Jadual Pelaksanaan Penyenggaraan Berkala 4. Borang Penyenggaraan Berkala 9. LAMPIRAN 8.5 TEMPOH TEMPAT SIMPANAN SIMPANAN 3 tahun Fail Borang Aduan 3 tahun Fail Borang Aduan 1 tahun Fail Prosedur Manual Kualiti 3 tahun Fail Laporan Penyenggaraan Pencegahan Berkala ICT KATEGORI Am Am Am Am RUJUKAN NAMA LAMPIRAN 1) Lampiran 1 : (1)( ) Borang Aduan 2) Lampiran 2 : (2)( ) Borang Aduan Aset Alih Kerajaan (Kew.Pa-9) 3) Lampiran 3 : (3)( ) Jadual Pelaksanaan Penyenggaraan Berkala 4) Lampiran 4 : (4)( ) Borang Penyenggaraan Berkala TERKAWAL

18 Mukasurat 17 / KAWALAN DAN PINDAAN 7.5 KAWALAN i. Semua maklumat yang didokumenan merupakan organizational knowledge organisasi. ii. ini adalah terkawal dan tidak dibenarkan disebarluas kepada pihak luar tanpa kebenaran ketua organisasi. iii. Dokumen ini hendaklah sentiasa dikaji semula dan ditambahbaik dari semasa ke semasa. iv. Rujuk Prosedur Kawalan Rekod dan Prosedur Kawalan Dokumen untuk sebarang proses kajian semula pindaan, kajian semula dan edaran. v. Semua maklumat diedar melalui samada: a. E-Document b. Hardcopy vi. Sekiranya maklumat dari laman web dimuat turun dan dicetak; maklumat dikira sebagai salinan tidak terkawal. vii. Keluaran: Perubahan besar melebihi 50% viii. Pindaan: Perubahan kecil kurang dari 50% KRONOLOGI PENAMBAHBAIKAN PROSES: KELUARAN TARIKH KUATKUASA PINDAAN YANG DIPINDA M. SURAT TARIKH KELULUSAN P01. P02. P03. TERKAWAL

19 LAMPIRAN 1 Nama No. Telefon Jabatan / Unit Lokasi Jenis / Model No. Pendaftaran / No. Siri Jenis Tarikh Aduan UNIT TEKNOLOGI BORANG ADUAN KEROSAKAN PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 BUTIRAN PENGADU BUTIRAN KEROSAKAN DIISI OLEH UNIT TEKNOLOGI STATUS TINDAKAN *SEKIRANYA PENYENGGARAAN PEMBAIKAN OLEH SYARIKAT *PENGESAHAN PENGELUARAN Nama Tarikh Siasatan Tindakan Nama Syarikat Aksesori Dikeluarkan Nama, Tanda Tangan & Cop Status Selesai Pada Hari Sama Tarikh Selepas 1 Hari Lebih 7 Hari Catatan *PENGESAHAN PENERIMAAN Tindakan-tindakan lain Pembaikan Oleh Syarikat Cadangan Lupus Catatan Nama, Tanda Tangan & Cop Tarikh Dibaiki Diakui Siap Oleh Pengadu Nama & Tanda Tangan Tarikh Tarikh PENGESAHAN STATUS PENYENGGARAAN PEMBAIKAN Disahkan Oleh Nama & Tanda Tangan Tarikh (1)( )

20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 2.4 Lampiran A KEW.PA-9 Bahagian I (Untuk diisi oleh Pengadu) 1. Jenis Aset : 2. Nombor Siri Pendaftaran Aset/ : Komponen 3. Pengguna Terakhir : 4. Tarikh : 5. Perihal : 6. Nama Dan Jawatan : 7. Tarikh : BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH Bahagian II (Untuk diisi oleh Aset/ Teknikal) 8. Jumlah Kos Penyelenggaraan Terdahulu: 9. Anggaran Kos Penyelenggaraan : 10. Syor Dan Ulasan : 11. Nama Dan Jawatan : 12. Tarikh : Bahagian III (Keputusan Ketua Jabatan/ Bahagian/ Seksyen/ Unit) Diluluskan/ Tidak Diluluskan*. Tandatangan Nama: Jawatan:. Tarikh:. Nota: * Potong mana yang berkenaan

21 LAMPIRAN 3 UNIT TEKNOLOGI JADUAL PELAKSANAAN PENYENGGARAAN BERKALA PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 BULAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS ZON ZON JABATAN ZON UNIT ZON MAKMAL ZON KULIAH ZON SERVER KETERANGAN ZON : ZON JABATAN Semua Jabatan * ZON UNIT Semua Unit * ZON MAKMAL Semua Makmal ZON KULIAH Semua Dewan & Bilik Kuliah ZON SERVER Semua Server * Tidak Termasuk Sewaan (3)( )

22 LAMPIRAN 4 UNIT TEKNOLOGI BORANG PENYENGGARAAN BERKALA PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 No. Pendaftaran No. Siri Jenis Jenama / Model Zon Jabatan / Unit Nama Pengguna Lokasi Tandakan / pada ruang status bagi tindakan penyenggaraan yang dilaksanakan : STATUS BIL. TINDAKAN 1. Scandisk / Defragment File 2. Check Visual / Monitor Display / LCD Display 3. Check Sound System 4. Check Operating System ( OS ) 5. Check & Update Antivirus 6. Check Network Connection 7. Test Run Catatan : Di Senggara Oleh : Nama : Jawatan : Tarikh : Di Semak Oleh : Nama : Jawatan : Tarikh : (4)( )

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PENYEDIAAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : Mohd.Din bin Md Nor @ Abd.Latif Jawatan : Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Tarikh

More information

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA Jawatan : SITI RAMLAH BINTI AHMAD : Penolong Pegawai Tadbir Kanan

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara untuk mengurus pembangunan ICT baharu atau naik taraf di semua PTJ UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus. Prosedur ini merangkumi semua perolehan Universiti

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, tindakan, bidang tugas dan tanggungjawab untuk proses perolehan yang dibuat secara rundingan terus (Direct Negotiation).

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus secara elektronik. Prosedur ini merangkumi semua

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

PROSEDUR KERJA UMUM ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN UKM-SPKP-PKU11

PROSEDUR KERJA UMUM ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN UKM-SPKP-PKU11 PROSEDUR KERJA UMUM ADUAN UKM-SPKP-PKU11 Disediakan Disemak Diluluskan Jawatankuasa SPKP UKM... ABU BAKAR MAIDIN Ketua Pustakawan / Timbalan Wakil Pengurusan... AB. AZIZ OTHMAN Pendaftar / Wakil Pengurusan

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini memperincikan cara mengurus drug/produk di Farmasi Utama UVH menurut prosedur UPM/OPR/FPV/P005, langkah 6.2 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi proses pengurusan

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini memperincikan cara mengurus drug/produk di Farmasi Utama UVH menurut prosedur UPM/OPR/FPV/P005, langkah 6.2 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi proses pengurusan

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah membina rekod item bahan terbitan bersiri bercetak yang telah dijilid dan sedia berjilid. Meliputi jurnal berjilid dan sedia berjilid yang dilanggan.

More information

PROSEDUR SOKONGAN KEPUASAN PELANGGAN. PK.UniMAP.(P).11. Disediakan oleh : Disemak oleh : Diluluskan oleh :

PROSEDUR SOKONGAN KEPUASAN PELANGGAN. PK.UniMAP.(P).11. Disediakan oleh : Disemak oleh : Diluluskan oleh : MS ISO 91:25 Tarikh Kuatkuasa 17 Febuari 26 Muka Surat 1 daripada 14 PROSEDUR SOKONGAN KEPUASAN PELANGGAN Disediakan oleh : Disemak oleh : PEGAWAI KUALITI PENGURUS KUALITI Diluluskan oleh : (PROF. MADYA

More information

PENGURUSAN. Kod Dokumen : UPM/PGR/P008 PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO UPM

PENGURUSAN. Kod Dokumen : UPM/PGR/P008 PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO UPM Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara untuk melaksanakan Mesyuarat Kajian Semula pengurusan pada tempoh yang dirancang. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua perancangan, pelaksanaan,

More information

PENGURUSAN. Kod Dokumen : UPM/PGR/P008 PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO UPM

PENGURUSAN. Kod Dokumen : UPM/PGR/P008 PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO UPM Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara untuk melaksanakan Mesyuarat Kajian Semula pengurusan pada tempoh yang dirancang. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengendalian maklum balas pelanggan yang diterima daripada pelanggan yang menerima perkhidmatan Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini

More information

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT POLITEKNIK MELAKA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:201 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT TARIKH: 8 SEPTEMBER 2017 1 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG KANDUNGAN PROSES PENGURUSAN RISIKO

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P003 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P003 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara/proses untuk: 1.1 Memastikan pelupusan yang betul bagi ketakakuran yang dikesan untuk aktiviti-aktiviti, produk dan perkhidmatan;

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P003 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, TINDAKAN PENCEGAHAN, DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P003 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, TINDAKAN PENCEGAHAN, DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara/proses untuk: 1.1 Memastikan pelupusan yang betul bagi ketakakuran yang dikesan untuk aktivitiaktiviti, produk dan perkhidmatan; 1.2 Mengambil tindakan

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 Tujuan Garis panduan ini bertujuan memberi penerangan tentang klasifikasi bahan rosak, kaedah memproses bahan rosak untuk dihantar ke Penjilidan, proses kerja setelah bahan dibaikpulih oleh Penjilidan,

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

PEMBANGUNAN KOMPETENSI

PEMBANGUNAN KOMPETENSI PEMBANGUNAN KOMPETENSI SASARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DIS 1. SAY IT IN ENGLISH WITH CONFIDENCE 1 HARI Terbuka 16 2. KESELAMATAN PEJABAT DAN RISIKO 1 HARI Pelaksana 17 (Gred 11-40)

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses perolehan, pemprosesan dan pengkatalogan bahan monograf, media dan terbitan bersiri. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/PKU/P005

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/PKU/P005 Halaman : 1 / 11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara pengendalian simpanan bekalan di PKU. Prosedur ini merangkumi cara pengendalian pembelian, penerimaan, simpanan, pengeluaran dan pelupusan

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat untuk pengesahan dalam jawatan Juruteknik Perubatan U19

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat untuk pengesahan dalam jawatan Juruteknik Perubatan U19 SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN JURUTEKNIK PERUBATAN (PROSTHETIK DAN ORTHOTIK) GRED U19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

RE ORDER ADVISE STOR FARMASI KLINIK KESIHATAN UBAT BUKAN UBAT VAKSIN REAGENT

RE ORDER ADVISE STOR FARMASI KLINIK KESIHATAN UBAT BUKAN UBAT VAKSIN REAGENT RE ORDER ADVISE STOR FARMASI KLINIK KESIHATAN UBAT BUKAN UBAT VAKSIN REAGENT LAMPIRAN 1 Lampiran B Daripada: Bil No: /(tahun) Kepada: PEGAWAI FARMASI, PKD KOTA TINGGI

More information

ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN 1.0 TUJUAN OBJEKTIF DAN SKOP 3

ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN 1.0 TUJUAN OBJEKTIF DAN SKOP 3 Halaman: 1/19 ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN TAJUK MUKA SURAT 1.0 TUJUAN 3 2.0 OBJEKTIF DAN SKOP 3 3.0 STRUKTUR DAN ELEMEN DALAM SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR 3.1 DASAR EMS 3 3.2 PERANCANGAN 4 3.2.1 ASPEK

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-AST/P012. PROSEDUR PENGURUSAN ASET Tarikh: 05/06/2015

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-AST/P012. PROSEDUR PENGURUSAN ASET Tarikh: 05/06/2015 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Universiti Prosedur ini merangkumi semua aktiviti di dalam pengurusan aset universiti yang meliputi urusan penerimaan

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-AST/P012. PROSEDUR PENGURUSAN ASET Tarikh: 22/08/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-AST/P012. PROSEDUR PENGURUSAN ASET Tarikh: 22/08/2011 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Universiti Prosedur ini merangkumi semua aktiviti di dalam pengurusan aset universiti yang meliputi urusan penerimaan

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan Tahap Kecekapan 1(TK 1) i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip berkaitan

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pengendalian profesional I, II dan III bagi Program Doktor Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi tatacara

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM No. CPD OPR: (PSAS) 1/2017 HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO (Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD

More information

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN POLITEKNIK MELAKA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 900:0 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN TARIKH : 8 September 07 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG KANDUNGAN PROSES PENGURUSAN RISIKO

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

PEJABAT NAIB CANSELOR. Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Mesyuarat JKKP-UPM dan JKKP-PTJ.

PEJABAT NAIB CANSELOR. Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Mesyuarat JKKP-UPM dan JKKP-PTJ. Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Mesyuarat JKKP-UPM dan. 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan dan pelaksanaan Mesyuarat JKKP- UPM dan merangkumi keahlian,

More information

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: SOK/PYG/GP01 GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN BAIK PULIH 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK 2) Pada TK2 ; Pegawai i. Berpengetahuan dan faham asas rekabentuk

More information

Hak Cipta Terpelihara Arkib Negara Malaysia PERUNDANGAN DAN PERATURAN DALAM PENGURUSAN REKOD

Hak Cipta Terpelihara Arkib Negara Malaysia PERUNDANGAN DAN PERATURAN DALAM PENGURUSAN REKOD PERUNDANGAN DAN PERATURAN DALAM PENGURUSAN REKOD OBJEKTIF Melaksanakan pengurusan rekod dengan betul berdasarkan perundangan dan peraturan yang telah ditetapkan dan masih berkuatkuasa penggunaannya 2 KANDUNGAN

More information

PEJABAT PENDAFTAR MANUAL KUALITI. Ringkasan Pindaan Dokumen Dokumen Baru WP Pendaftar Pindaan Skop Pensijilan

PEJABAT PENDAFTAR MANUAL KUALITI. Ringkasan Pindaan Dokumen Dokumen Baru WP Pendaftar Pindaan Skop Pensijilan UTM - PENDAFTAR Muka : 1 / 46 PROFIL PINDAAN Edisi No. Pindaan No. BPD Ringkasan Pindaan Dokumen Disediakan Oleh Disahkan Oleh Tarikh Kuatkuasa 2 0 - Dokumen Baru WP Pendaftar 07.12.2012 2 A 25/2013 2

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-AST/P012. PROSEDUR PENGURUSAN ASET Tarikh: 18/08/2016

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-AST/P012. PROSEDUR PENGURUSAN ASET Tarikh: 18/08/2016 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara Universiti Prosedur ini merangkumi semua aktiviti di dalam pengurusan aset universiti yang meliputi urusan penerimaan,

More information

Cadangan Tindakan Tambahbaik:

Cadangan Tindakan Tambahbaik: JKKualiti (KHAS) : Lampiran Agenda 2 (iv) SENARAI SEMAK PELAKSANAAN PERALIHAN PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MENGGUNAKAN STANDARD ISO 9001:2015 STANDARD ISO 9001:2015 MANUAL KUALITI UPM KLAUSA SENARAI

More information

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH KURIKULUM KURSUS COURSE CURRICULUM TEL : 03 8769 2100 FAX : 03 8926 2900 URL : www.niosh.com.my

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara pengendalian peperiksaan profesional I, II dan III bagi Program Doktor Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Prosedur ini merangkumi

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan keputusan peperiksaan

More information

2.1 Arahan kerja ini merupakan sebahagian daripada Proses Tuntutan Hasil/ Amanah (Rujuk : PA/UPKK.BEND/002/KL)

2.1 Arahan kerja ini merupakan sebahagian daripada Proses Tuntutan Hasil/ Amanah (Rujuk : PA/UPKK.BEND/002/KL) PEJABAT BENDAHARI UTM KUALA LUMPUR UNIT PENERIMAAN & KAWALAN KREDIT NAMA DOKUMEN : ARAHAN KERJA PROSES PENERIMAAN NO. RUJUKAN : AK/UPKK.BEND/001/KL Versi : Kedua Mod : 1 Tarikh Mod : 17 September 2013

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR Version History Project ID Project Name LAMAN WEB KOMUNITI MANUAL Document Status Draft Version Date Author Version Summary 23

More information

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR AGENDA 5.1.3 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR Tujuan 1. Kertas ini adalah bertujuan untuk mendapat pertimbangan dan ketetapan Mesyuarat

More information

OBJEKTIF KUALITI LAIN-LAIN JABATAN/UNIT

OBJEKTIF KUALITI LAIN-LAIN JABATAN/UNIT OBJEKTIF KUALITI LAIN-LAIN JABATAN/UNIT PROGRAM RADIOGRAFI PROGRAM KEJURURAWATAN PROGRAM TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN PROGRAM PENDIDIKAN LANJUTAN KEJURURAWATAN (a) 90% syarahan dan amalan klinikal dilaksanakan

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 8 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan Inductively

More information

Dasar Keselamatan ICT

Dasar Keselamatan ICT Dasar Keselamatan ICT Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Jabatan Perdana Menteri 24 Mei 2010 Versi 5.3 SEJARAH DOKUMEN TARIKH VERSI KELULUSAN TARIKH KUATKUASA 02 April

More information

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG UNIT PEMBANGUNAN INSTRUKSIONAL DAN MULTIMEDIA.

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG UNIT PEMBANGUNAN INSTRUKSIONAL DAN MULTIMEDIA. POLITEKNIK MELAKA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:201 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG UNIT PEMBANGUNAN INSTRUKSIONAL DAN MULTIMEDIA. TARIKH: 8 September 2017 1 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG KANDUNGAN

More information

PROSEDUR PERMOHONAN DAN KELULUSAN HAKMILIK STRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MENURUT AKTA HAKMILIK STRATA (PINDAAN 2013) AKTA A1450

PROSEDUR PERMOHONAN DAN KELULUSAN HAKMILIK STRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MENURUT AKTA HAKMILIK STRATA (PINDAAN 2013) AKTA A1450 PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN PROSEDUR PERMOHONAN DAN KELULUSAN HAKMILIK STRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MENURUT AKTA HAKMILIK STRATA (PINDAAN 2013) AKTA A1450 BILANGAN

More information

PEJABAT BENDAHARI UNIT PENERIMAAN & KAWALAN KREDIT NAMA DOKUMEN : NO. RUJUKAN : ARAHAN KERJA PROSES PENERIMAAN AK/UPKK.BEND/001 Versi : Kedua Mod : 3 Tarikh Mod : 1 Nov 2015 1.0 OBJEKTIF Arahan Kerja ini

More information

Polisi ipad Pensyarah

Polisi ipad Pensyarah Polisi ipad Pensyarah Kolej PERMATA Insan Kod Rujukan IPPP15-01 Versi V1 Tarikh Versi 1 Oktober 2015 Disediakan oleh Ahmad Faiz Bin Ab Aziz [Pegawai Teknologi Maklumat, KPI] Disahkan oleh 1. Pengenalan

More information

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Perpustakaan yang dilantik terus;

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Perpustakaan yang dilantik terus; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU PERPUSTAKAAN GRED S17 PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ----------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

DASAR PERPUSTAKAAN UTM

DASAR PERPUSTAKAAN UTM DASAR PERPUSTAKAAN UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2014 SEKSYEN B : DASAR PENTADBIRAN DAN TEKNIKAL xii. Pembatalan Langganan 61 3.1.3 Perolehan Bahan Hadiah & Pertukaran 62 a. Bahan Hadiah & Pertukaran

More information

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM 28 Oktober 2016 28-30 Oktober 2016 9.30 am 12.10 pm 2.30 pm 3.00 pm Berkumpul di KLIA Berlepas ke Brunei Darussalam dengan penerbangan Royal Air Brunei

More information

PEKELILING ICT BIL. 1 TAHUN 2009 DASAR KESELAMATAN ICT (DKICT) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEKELILING ICT BIL. 1 TAHUN 2009 DASAR KESELAMATAN ICT (DKICT) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Rujukan Kami : KP.BTMK(S)/1/08/007/01 JLD 2 ( 28 ) Tarikh : Februari 2009 Semua Setiausaha / Pengarah Bahagian Semua Pengarah Pelajaran Negeri Kementerian Pelajaran Malaysia PEKELILING ICT BIL. 1 TAHUN

More information

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KANDUNGAN SEKTOR AWAM

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KANDUNGAN SEKTOR AWAM (Lampiran kepada Surat Ketua Pengarah MAMPU) Rujukan MAMPU : UPTM 159/05/648/1 (14) Tarikh : 11 September 2009 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KANDUNGAN SEKTOR AWAM Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan

More information

GARIS PANDU, PROSEDUR PERMOHONAN & PENGELUARAN LESEN AHLI GABUNGAN/ KELAB BENUA UCI

GARIS PANDU, PROSEDUR PERMOHONAN & PENGELUARAN LESEN AHLI GABUNGAN/ KELAB BENUA UCI 1. DEFINISI & PRINSIP Lesen ialah dokumen pengenalan yang dikeluarkan oleh PKBM/UCI (PERSEKUTUAN KEBANGSAAN BERBASIKAL MALAYSIA) bagi melayakkan seseorang pelumba atau pegawai untuk menyertai sesebuah

More information

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM No Permohonan/ Polisi Application/ Policy No Pemilik Polisi Policy Owner No. K.P. Pemilik Polisi Policy Owner s I.C. No Sila tandakan di tempat yang berkenaan. Please

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses perolehan, pemprosesan dan pengkatalogan bahan monograf, media dan terbitan bersiri. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

Dasar Keselamatan ICT. Universiti Malaysia Pahang

Dasar Keselamatan ICT. Universiti Malaysia Pahang Dasar Keselamatan ICT Universiti Malaysia Pahang Versi 2.1 JAWATANKUASA PEMANDU TEKNOLOGI MAKLUMAT (JPICT) UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Muka Surat 1 dari 113 PRAKATA Syukur kehadrat Allah SWT, Dasar Keselamatan

More information

Arahan Kerja Selamat Bekerja Di Jalanraya. Pen. Pengurus OSHE Management, PPM, ND. No Muka Surat /01/14 All Pages Original issue DCA

Arahan Kerja Selamat Bekerja Di Jalanraya. Pen. Pengurus OSHE Management, PPM, ND. No Muka Surat /01/14 All Pages Original issue DCA PROFAIL PROSES Nama Proses Arahan Kerja Selamat Bekerja Di Jalanraya Pemilik Proses Pengurus JKH/OSH Management, PPM, ND Version No. 1.0 Ketua Proses Pen. Pengurus OSHE Management, PPM, ND Date Created

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (PTK1) BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (PTK1) BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (PTK1) BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Mempunyai pengetahuan melaksanakan bidang tugas jawatannya selaras dengan peraturan-peraturan

More information

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Peneraju Proses: Pejabat Naib Canselor, (Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Peneraju Proses: Pejabat Naib Canselor, (Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN () Peneraju : Pejabat Naib Canselor, (Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen () untuk mendapatkan

More information

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG POLITEKNIK MELAKA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 900:0 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG BAHAGIAN/JABATAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR TARIKH: 8 SEPTEMBER 07 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG KANDUNGAN PROSES

More information

Dasar Keselamatan ICT. Universiti Malaysia Pahang

Dasar Keselamatan ICT. Universiti Malaysia Pahang Dasar Keselamatan ICT Universiti Malaysia Pahang Versi 2.2 TERHAD Muka Surat 1 dari 117 SEJARAH DOKUMEN TARIKH VERSI KETERANGAN PERUBAHAN 2009, 2010, 2011 1.0 2013, 2014, Julai 2015, Ogos 2015 2.0 Pengemaskinian

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

LAPORAN STATUS TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2017 (QMS ISO 9001 KALI KETUJUH)

LAPORAN STATUS TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2017 (QMS ISO 9001 KALI KETUJUH) LAPORAN STATUS TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2017 (QMS ISO 9001 KALI KETUJUH) BIL. MINIT PERINCIAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2016 Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara Fast-Track di Mahkamah Rendah Malaya

Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2016 Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara Fast-Track di Mahkamah Rendah Malaya Circular No 053/2016 Dated 2 Mar 2016 To Members of the Malaysian Bar Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2016 Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara Fast-Track di Mahkamah Rendah Malaya

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN 1951 Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank. Tajuk ringkas dan pemakaian [31hb Disember 1951]

More information

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Veterinar (Fakulti Farmasi) yang dilantik terus;

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Veterinar (Fakulti Farmasi) yang dilantik terus; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU VETERINAR GRED G17 FAKULTI FARMASI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ----------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 25 Mac 2015 25 March 2015 P.U. (A) 54 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 MEDICAL (SETTING OF EXAMINATION

More information

SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA. Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub

SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA. Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem e-pelaporan

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P006. PROSEDUR PENGURUSAN PERAKAUNAN Tarikh: 05/06/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P006. PROSEDUR PENGURUSAN PERAKAUNAN Tarikh: 05/06/2015 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Pengurusan. 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi perkara-perkara berikut:- (i) Memproses permohonan daripada Pusat Tanggungjawab berkaitan

More information

Sistem Permohonan Pinjaman Perkhidmatan dan Kemudahan Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa (HEMA)

Sistem Permohonan Pinjaman Perkhidmatan dan Kemudahan Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa (HEMA) Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: 2 Year: 2017 ISBN: 978-967-0194-95-7 1 Sistem Pinjaman Perkhidmatan dan Kemudahan Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa (HEMA)

More information

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Lawn Bowls Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SUKFAC) 2017. 2. PERATURAN 2.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut

More information

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Peneraju : PEJABAT BURSAR Kelulusan Mesyuarat: MESYUARAT PENGURUSAN, PEJABAT BURSAR Kali ke- 4/2015 Tarikh: 29 April 2015 Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:

More information