לארשי תנידמ הרובחתה דרשמ השבי להנימ תירוביצ הרובחת ףגא

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "לארשי תנידמ הרובחתה דרשמ השבי להנימ תירוביצ הרובחת ףגא"

Transcription

1

2 מדינת ישראל משרד התחבורה אגף תחבורה ציבורית מינהל יבשה לכבוד מר אלכס לנגר המשנה למנכ"ל משרד התחבורה א.נ., הנדון הגשת הדו"ח המסכם של הועדה הבינמשרדית לגיבוש נהלים הנחיות ותנאים מחייבים להסעת ילדים ברכבי הסעה מוגש לעיונך הדו"ח המסכם של הועדה הבינמשרדית לגיבוש הנחיות, נהלים ותנאים מחייבים להסעת ילדים ברכבי הסעה. בדו"ח שורת המלצות לשיפור הבטיחות במערך הסעות הילדים, אשר מתייחסות לתחומים שונים, החל בכח האדם, ועד כלי הרכב המורשים דרך תנאי ההסעה ועוד. למרות המאמצים להגיע להסכמה נרחבת מפורטות בדו"ח הסתייגויות של חלק מחברי הועדה. קדמו לדו"ח זה מספר דו"חות ביניים אשר עוסקים בנושאים ממוקדים, כגון: סקר ספרות, מבנה הרכב ועוד. הועדה קיימה מספר רב של דיונים הן בהרכבה המלא, הן בצוות המצומצם והן בועדת ההיגוי המורחבת, אשר נתנו במה למגוון הדעות השונות וייצוג למרבית הגופים הקשורים בעניין. דיוני הועדה התארכו, הרבה מעבר לצפוי בתחילתה, עקב הקושי המיוחד לרכז את הנתונים הנדרשים, בשל מורכבות הנושאים והסוגיות שעלו לדיון והצורך לגבש הסכמות רחבות ככל הניתן לפתרונות המוצעים. ברצוני להודות לכל אלה אשר עסקו במלאכה, חברי הועדה וצוות הייעוץ ובמיוחד לפרופ' שלום הקרט אשר הסכים ללוות את עבודת הוועדה, למר ישראל גביש מחברת מרטנס הופמן ולגב' עידית פתל אשר ריכזה את עבודת הוועדה במסירות. כידוע, ביטול תקנה 84 ז' המאפשרת הושבת 3 ילדים במושב, נמצאת בימים אלו בדיון ציבורי, הן בתקשורת והן אצל המחוקק. אני מוצא לנכון להבהיר כי לאור תמיכת משרד החינוך בביטול התקנה אין לנו כל התנגדות לביטולה, אם כי הבחינה המקצועית של הנושא המתוארת בפירוט בדו"ח אינה מעניקה לנושא זה את המקום הראשון מבחינת סדרי עדיפויות לשיפור רמת הבטיחות בהסעות הילדים. לכן המלצות הוועדה לא כוללות את ביטול התקנה, אלא ממליצות על תיקונה. בברכה, העתקים: חברי הועדה יהודה אלבז יו"ר הועדה הבינמשרדית 2

3 נערך ונכתב על ידי חברת מרטנס הופמן צוות העבודה ראש הצוות ישראל גביש, כלכלן ויועץ ארגוני. מומחה או"ש יוסי פוזנר, מהנדס תעשיה וניהול. מומחה רכב מנחם שדה, מהנדס מכונות עם התמחות בהנדסת רכב. מומחית תנועה אריאלה אושפיז,מהנדסת אזרחית עם התמחות בהנדסת תנועה. מומחה משפטי עו"ד שלמה לנדרס. איסוף מידע בינלאומי - חב" טלדן. מהנדסת תעשיה וניהול - גיל מרטנס. בהנחיית ועדה בין משרדית מר יהודה אלבז מנהל אגף בכיר תחבורה ציבורית משרד התחבורה יו"ר הועדה עו"ד שרית זוכוביצקי-אורי - הלשכה המשפטית משרד התחבורה מר יוסי נזרי - ממונה היסעים ומוניות - משרד התחבורה גב' שוש ימין - מנהלת אגף הסעות והצטיידות - משרד החינוך דר' רחל רותם - מ"מ תחום זהירות ובטיחות בדרכים - משרד החינוך מר רותם זהבי - מנהל בטיחות מוסדות חינוך - משרד החינוך עו"ד רוני לוינגר - יעוץ משפטי אגף התנועה משטרת ישראל דר' דן לינק ראש תחום תשתיות ותנועה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים אינג' יצחק לביא ממונה פרויקטים מיוחדים בתח"צ משרד התחבורה מר חזי יהלומי מנהל גף קציני בטיחות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בליווי וועדת היגוי חברי הועדה הבינמשרדית גב' אפרת כהן - אגף תקציבים-רפרנטית חינוך משרד האוצר מר שאול מרידור - אגף תקציבים-רפרנט תחבורה משרד האוצר מר נתן מלמד סגן ראש מחלקת תקינה-אגף הרכב משרד התחבורה ד"ר נחום פוספלד יועץ הנדסת אנוש מר יוסי ספי דיין - יו"ר ארגון מפעילי התחבורה להסעת תלמידים במועצות האזוריות מר מאיר אבירם - נציג מרכז השלטון המקומי - מנהל המח' לחינוך - מועצה אזורית דר' השרון מר משה נאה - מטה הבטיחות המגזר החרדי - עיריית ירושלים מר גרשון בינט - מנהל מח' מידע במגזר חרדי - עיריית ירושלים מר ציון דנוך ועד ההורים הארצי עו"ד תמר פלד המועצה לשלום הילד גב' לירי אנדי - סמנכ"ל מחקר ופיתוח מדיניות ארגון "בטרם" 3

4 עו"ד נטע דגן - היועצת משפטית - בזכות, המרכז לזכויות אדם מר שמעון בוסקילה קצין בטיחות בתעבורה מועצה אזורית מטה יהודה מר דוד פרייברג - קצין בטיחות בתעבורה - מועצה אזורית בני שמעון גב' טובי קורן בית חולים "אילן" ריכוז, ליווי וניהול: פרופ' שלום הקרט הטכניון גב' עידית פתל אגף תחבורה ציבורית נתיבי איילון.P.G.L- 4

5 תוכן עניינים תקציר מנהלים... מבוא מטרת העבודה שיטת העבודה שלב א' סקר ספרות ובדיקת עמדות איסוף חומר רקע מהארץ ומהעולם שלב ב' גיבוש המסגרת הכללית להספקת שירותי הסעות ילדים בישראל שלב ג' גיבוש דרישות בנושאים ספציפיים כללי המלצות בנושא כלי הרכב המלצות בנושא הסעה המלצות בנושא כ"א הסתייגויות שלב ד' כתיבת נהלים ומפרטים נוהלי התקשרויות של רשויות מקומיות עם קבלני הסעות דרישות חובה ממפעיל שירותי ההסעה פיקוח ואכיפה ענישה שלב ה' מסקנות והמלצות מעקב ודיווחים פעולות הדרושות ממשרד התחבורה לצורך יישום המלצות הועדה פעולות דרושות ממשרד החינוך לצורך ישום המלצות הועדה הועדה הייעודית להסעת ילדים רשויות מקומיות משרד התמ"ת ו/או חברות פרטיות משטרת ישראל... נספח א' נתוני תאונות דרכים... נספח ב' חוות דעת ארגונומית... נספח ג' תוספת נספחים למכרז הסעות... 5

6 א- ב- רשימת טבלאות טבלה נושא נתוני מוסעים בהסעות תלמידים לפי סוג רשות ואמצעי תחבורה... נתוני כלי רכב... נתוני תאונות דרכים בהסעות ילדים בשנים 2000 עד אביזרים להתקנה בכלי רכב... עמוד , אביזרים להתקנה בכלל כלי הרכב... : אביזרים נוספים להתקנה בכלי רכב חדשים... סוגי דיווחים... 6

7 תקציר מנהלים ר ק ע א. הועדה הבינמשרדית לגיבוש הנחיות נהלים ותנאים מחייבים להסעת ילדים ברכבי הסעה, מונתה ע"י סמנכ"ל בכיר יבשה במשרד התחבורה, במטרה לקבוע הנחיות מחייבות להסעות ילדים בישראל, בצורה יעילה ובטוחה, באמצעות גיבוש נהלים ותנאים מחייבים, לרבות התווית דרכים ליישומם בשטח והצעות לעיגונם בחוק ובתקנות. ב. ג. בועדה חברים נציגי משרדי התחבורה, האוצר והחינוך, נציגי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הרשויות המקומיות, ונציגי גופים ציבוריים העוסקים בתחום. בראש הועדה עמד מנהל אגף בכיר תחבורה ציבורית במשרד התחבורה. ליווי הועדה נעשה ע"י צוות מקצועי מחברת הייעוץ מרטנס- הופמן יועצים לניהול בע"מ. צוות הייעוץ כלל כלכלן ומומחים בתחום בטיחות ורכב, הנדסת תנועה, משפטים ואו"ש. כמו כן, הסתייעה הוועדה בפרופ' שלום הקרט, יועץ בטיחות מטעם משרד התחבורה. במסגרת עבודת הצוות נסקרו מערכי הסעות תלמידים בארץ ובעולם, בעיקר בארצות המערביות - ארה"ב, אנגליה, גרמניה, אירלנד ואוסטרליה. מהמידע שנאסף נמצא כי קיים שוני מהותי בין השיטה להסעות תלמידים בארה"ב לבין השיטה להסעות תלמידים במדינות אחרות. בארה"ב מתבצעות ההסעות באמצעות מערך אוטובוסים מיוחד, קימות הוראות תנועה מיוחדות בעת הורדת/העלאת תלמידים והדרישות להכשרת נהגי ההסעות ילדים מחמירות. בארצות האחרות שנבדקו מאפייני ההסעות דומים למצב הקיים בארץ. דמיון רב קיים בבעיות המעסיקות את האחראים על הסעות ילדים בארץ ובחו"ל: אין מידע מספק על תאונות דרכים, התוכניות המטפלות בזהירות בדרכים לילדים מיושנות, הדרכת הנהגים אינה מספקת, בכלי הרכב חסרים אביזרי בטיחות הכרחיים וליווי הסעות הילדים על ידי מבוגרים אינו מספק. במספר ארצות כדוגמת אנגליה ואוסטרליה הוחלט על פעולות מקיפות לשיפור הבטיחות בהסעות. פעולות אלה כללו בין היתר תכניות ייעודיות להגברת המודעות לזהירות בדרכים אצל תלמידים, שפור רמת נהיגת הנהגים, והקמת בסיסי נתונים ייחודיים על תאונות דרכים בהסעות תלמידים. ד. בחינת תיקי תאונות דרכים בארץ בהם מעורבים רכבי הסעה, בשנים מלמדת כי 19 מתוך 141 התאונות, שלהן נמצא תיעוד במשטרה, אירעו במסגרת הסעות תלמידים, מחצית מהתאונות אירעו באוטובוסים ומחציתם באוטובוסים זעירים. עיקר התאונות אירעו בעת הירידה והעלייה מהרכב ולא בעת ההסעה. יש לומר כי, נתונים אלו צריכים להיבחן בזהירות מאחר וקיימת בעיית תיעוד של תאונות. לאחר בחינת הממצאים כפי שהוצגו לעיל הגיעה הועדה למסקנה כי אין הצדקה לאמץ את הדגם האמריקאי כדגם כולל. הועדה סבורה כי יש לפעול לשיפור רמת הבטיחות בכל אחד ממרכיבי ההסעות אשר לגביהם קיים סיכון בהסעות הילדים. 7

8 עיקר ההמלצות א. כלי רכב הועדה ממליצה להתקין אביזרים בטיחותיים ברכב המסיע ילדים. חלק מהאביזרים יותקנו בכלל כלי הרכב (כולל כלי רכב קיימים) וחלקם יותקנו בכלי רכב חדשים בלבד, וזאת מאחר ולא ניתן להתקינם בכלי רכב קיימים (כגון חגורות בטיחות באוטובוסים ישנים). האביזרים הבטיחותיים יותקנו במטרה לשפר את הבטיחות בעיקר בתחום: הגדלת שדה ראיית הנהג, הבטחת העלייה והירידה מהרכב, מניעת סגירת הדלת באופן בלתי מבוקר, הגברת הבולטות של כלי הרכב באמצעות סימון ואזהרה ומניעת לכידת ילדים ברכב חונה. זאת ועוד, אוטובוסים חדשים יחויבו בהתקנת מעטפת לפגושים לשם שיפור ההגנה הפסיבית. הועדה ממליצה לבחון את התשתית הקיימת של רכבי ההסעה ולקבוע תאריך יעד שלאחריו יתבצעו כל הסעות התלמידים כאשר התלמידים מרוסנים בחגורות בטיחות. כלי רכב שלא יעמדו בכל הדרישות לא יאושרו להסעות ילדים לאחר המועד שייקבע. הסעה ב. 1) חצית כביש הועדה ממליצה לבחון אפשרות לאמץ את הנוהג המקובל בארה"ב לפיו יש לעצור את התנועה בדרך בעת העלאת תלמידים והורדתם בתחנות הסעה. כמו כן, ממליצה הועדה לשנות את הוראות החצייה הקיימות ולקבוע כי חציית התלמידים תעשה לפני עזיבת הרכב את התחנה. יישום שינוי זה יבוצע כמיקשה אחת ועד לאימוצו יש להמשיך בחציה ע"פ הנוהל הקיים דהיינו חצית הכביש לאחר נסיעת רכב ההסעה. נציין כי המלצה זו נמצאת בדיון בועדת התיאום הבינמשרדית לתקנות התעבורה, ויש להמתין להתייחסותה. מספר הנוסעים באוטובוס הועדה ממליצה להוריד את הגיל המקסימלי המאפשר הושבת 3 ילדים במושב מגיל 14 שנים לגיל 10 שנים. רשות מקומית שתבחר להסיע 3 ילדים במושב תחויב בהתקנת מושב אחוד ובהתקנת 3 חגורות בטיחות במושב בהתאם. (2 ירידה מאוטובוס קבלת המלצות הועדה בנוגע למלווה יאפשרו בתנאים מסוימים הקלה מהנהלים הקיימים ומתן אפשרות להורדת ילדים מהדלת האחורית באוטובוסים. (3 8

9 ג. כח אדם 1) נהגים הועדה ממליצה לקבוע דרישות סף לקבלת הרשיון ודרישות בעת חידושו לנהגים שיורשו להסיע ילדים בין היתר הועדה ממליצה לקבוע דרישות בתחומים של: הדרכה, תעודת יושר, מבחני כשירות פיזית ופסיכולוגית ודרישת ותק מינימלי בנהיגה. מלווים הועדה ממליצה לחייב את הסעות התלמידים בליווי מבוגר. תפקידו של המלווה יהיה להבטיח את בטיחות הילדים בעת הנסיעה ובעיקר בעת עלייתם לרכב וירידתם ממנו ובעת חציית הכביש. בסיום הנסיעה יהיה המלווה אחראי לוודא כי לא נשארו ילדים ברכב. אנו רואים בהמלצה זו מכשיר מרכזי בהתמודדות עם הגורמים העיקריים לתאונות בהסעת ילדים, עם זאת לאור העלויות הכרוכות ביישום המלצה זו הועדה מציעה לקבוע הפעלתה בשלבים תוך קביעת סדרי עדיפויות למימוש. (2 קצין בטיחות הועדה ממליצה על שינוי הדגשים בעבודת קציני הבטיחות, באופן בו תינתן תשומת לב מיוחדת למימד האנושי תוך ביצוע בקרה קפדנית על מקצועיות הנהגים ופעילותם על פי התקנות. הועדה ממליצה לחייב את כל הגורמים העוסקים בהסעת ילדים ובכלל זה מוסדות המסיעים את תלמידיהם באופן עצמאי בפיקוח קצין בטיחות. (3 רכז הסעות הועדה ממליצה למנות בכל מוסד חינוך בו היקף ההסעות עולה על 300 מוסעים רכז הסעות. הרכז יהווה סמכות מקצועית במוסד החינוך שתעסוק בריכוז הדרכות התלמידים, קליטת התלמידים המגיעים בהסעות ופיזורם בתום הלימודים. (4 ד. מסגרת כללית 1) קוד אתי הועדה ממליצה לגבש קוד אתי להתנהגות ילדים בזמן ההסעות. משרד החינוך יבטיח הטמעתו אצל הילדים ויפקח על יישומו תוך הפעלת מנגנוני ענישה מתאימים במידת הצורך. הדרכה הועדה ממליצה לרענן את תכניות ההדרכה בתכנים והן בעזרים מתקדמים. העוסקות בהתנהגות הילדים בעת ההסעה, הן (2 9

10 ה. הפעלה והתקשרויות 1) אחריות מפעילים הועדה ממליצה לקבוע כי מפעילי שירותי הסעה יעסיקו נהגים ויפעילו כלי רכב מורשים להסיע ילדים. המפעיל יהיה אחראי להעברת ידע בהדרכה שוטפת לנהגים ולמלווים המועסקים על ידו (בנוסף להכשרות המחויבות על פי דין). התקשרויות הועדה ממליצה לקבוע כי משרד החינוך, בשיתוף מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות יפרסם נוסח מכרז וחוזה אחידים מחייבים לביצוע הסעות תלמידים לכלל מוסדות החינוך. המכרז יקבע את הדרישות המינימאליות מהספקים בהתאם להמלצות המופיעות במסמך זה. (2 אכיפה יישום ההמלצות והטמעת השיפורים שפורטו לעיל מחייבים פעולות בקרה ואכיפה. פעולות אלו יבוצעו במישור האדמיניסטרטיבי (כגון בקרת רישוי נהגים ורכב, עמידה בתנאי המכרז והחוזה וכיו"ב), להבטחת רמת הבטיחות ברכבי ההסעה ובנושאים התנועתיים ובמקביל במישור האכיפתי כאשר במסגרת זו תבוצע אכיפה על כל סוגי רכבי ההסעה ביניהם: רכבי רשויות (בעיקר אוטובוסים צהובים), רכבי הסעה של חברות הקשורות בקשר חוזי עם רשויות מקומיות ורכבים המשמשים להסעה לטיולים פרטיים כדוגמת טיולי בי"ס, חוגים, תנועות נוער וכד'. פעילות האכיפה תבוצע עפ"י תכנון מראש (כולל ביקורת פתע) ובהתייחס לאירועים בטיחותיים. האכיפה תבוצע באמצעות גורמי האכיפה של משטרת ישראל, הרשויות המקומיות ומשרד החינוך. (3 ו. דיווחים 1) מידע על תאונות לאור החוסר במידע אמין ומפורט על תאונות בהסעות ילדים, ממליצה הועדה למנות אחראי במשרד החינוך, אשר ירכז את המידע אשר יתקבל מהמשטרה, ממשרד התחבורה וממשרד החינוך. בנוסף על האמור ממליצה הועדה כי האחראי במשרד החינוך יבצע תחקירים וינתח את הממצאים וירכז צוות בין משרדי שימליץ על דרכי פעילות בהמשך. המידע המתקבל ייאסף במאגר שיהיה נגיש לכל הגורמים הקשורים. 10

11 דיווחים שוטפים הועדה רואה חשיבות רבה בקבלת מידע שוטף לכל הרמות להערכת תפקודה של מערכת ההסעות. ככלל, ניתן לסווג את המידע לשתי קבוצות עיקריות: - מידע על פעולות, תקלות, ואירועים. - מידע על פעולות הבקרה והפיקוח. הועדה ממליצה כי צוות בינמשרדי יבחן אחת לתקופה את המידע שנצבר ובהתאם לזאת יחליט על טיפול מערכתי בבעיות. (2 הפעילות הנדרשות ממשרדי הממשלה ליישום המלצות הועדה משרד התחבורה 1) לקבוע תקנות להתקנת אביזרים לכלי רכב, חצית כביש, תנאי סף לנהגים, לתקן את - לקבוע סדרי עליה וירידה לקבוע חובת לווי בהסעות תלמידים, 84 ז', תקנה מהאוטובוס. לקבוע נהלים לבניית מערך הדרכה לנהגי ילדים, מתן התרים להסעות ילדים לנהגים - ולכלי רכב העומדים בתקנות. לקבוע נוהל לבחינת אביזרים במכוני רישוי. - לבחון יישום תקנת חצית כביש. - תהיה לקבוע מועד שבו כל הסעת ילדים ברכב הסעה מ\ואל בית ספר תחויב כשהילדים חגורים ומלווים במבוגר. - משרד החינוך 2) לקבוע הנחיות פעולה למלווה בכלל ובחינוך מיוחד בפרט במסגרת חוזר מנכ"ל. - למנות רכזי הסעות בית ספריים ולהגדיר את תפקידם ולפקח על פעילותם. - לחבר קוד אתי, להטמיעו, ולאוכפו. - לקבוע נוסח אחיד לחוזים ומכרזים. - לרענן תוכניות הדרכה לילדים. - לקבוע דרכי פיקוח על המצאות מלווים ופעילותם. - למנות אחראי לריכוז ואיסוף המידע מתאונות בהסעות תלמידים. - למנות צוות בינמשרדי לבחינת המידע הנצבר. - רשויות מקומיות 3) לפקח על יישום ההמלצות בביצוע ההסעות החל מקביעת מסלולים ותחנות איסוף - והורדה ועד להפעלת מלווים. לבצע בקרה על מפעילי ההסעות. - לבצע התקשרויות בהתאם להנחיות משרד החינוך. - משטרת ישראל 4) לבצע מבצעי אכיפה על ההיסעים. - ז. 11

12 משמעויות כספיות מירב המלצות הועדה אינן כרוכות בהשקעה ניכרת של משאבים. מיעוטן מחייב הקצאת מקורות מתאימים בעיקר לשם: הורדת הרף להושבת שלושה ילדים במושב מגיל 14 לגיל 10 השקעה הנאמדת ב- 28 (ביטול התקנה מוערך בהקצאת תקציב של כ- 50 מש"ח לשנה). תוספת מלווים להסעות לבתי ספר יסודיים השקעה הנאמדת בכ- 65 מש"ח לשנה. בשל העלות התקציבית הכרוכה ביישום ההמלצות המחייבות ליווי ההסעות, בשלבים תוך קביעת סדרי העדיפויות כלהלן: שלב - 1 חובת ליווי כאשר משך ההסעה עולה על 40 דקות. הוצאה המוערכת בכ- 20 מש"ח לשנה. מש"ח לשנה מומלץ ליישמו שלב 2- חובת לווי כאשר מספר הילדים עד גיל 10 עולה על 20. הוצאה המוערכת בכ- 30 מש"ח לשנה. שלב - 3 חובת ליווי בכל ההסעות לבתי ספר יסודיים (למעט אוטובוסים ציבוריים זעירים). הוצאה המוערכת ב כ- 15 מש"ח לשנה. קיימות הסתייגויות של חלק מחברי הוועדה להמלצות הדוח (ראה עמ' 37). 12

13 מבוא הגדרת הסעות ילדים לצורך מסמך זה הסעות ילדים מוגדרות כהסעות המתבצעות באמצעות אוטובוסים ואוטובוסים ציבוריים זעירים ובכללם הסעות של ילדים בעלי מוגבלויות למעט הסעות תלמידים בקווי שרות סדירים, כשמתקיים לפחות אחד או יותר מהתנאים הבאים: מספר הילדים עד גיל 18 ברכב עולה על 7 ילדים. ההסעה הינה אל או מ - מוסד חינוכי או מתנ"ס. הסעה של לפחות ילד אחד עם מוגבלויות. ר ק ע הסעת התלמידים במערכת החינוך ניתנות במסגרת יישום חוק חינוך חובה בחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי והחינוך העצמאי לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם. ומסובסדות על ידיו. הפעלת מערכת ההיסעים הקצאת ההסעות מתבצעת על פי אמות מידה שנקבעו ע"י משרד החינוך על מתבססת מיפוי מקומות המגורים של התלמידים וקביעת אזורי רישום תוך הקפדה על ויסות נכון של תלמידים למוסדות החינוך השונים ושמירה על שילוב חברתי- אינטגרציה. מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים, שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוך במקום, משיקולים פדגוגיים וכלכליים. בנוסף, משרד החינוך מסייע בהקמת חטיבות ביניים עירוניות שאליהם מגיעים התלמידים, מאזורים שונים בעיר ומהסביבה הקרובה באמצעות הסעות מוסדרות בכך מושגת אינטגרציה בחינוך בין תלמידים בעלי רקע חברתי שונה. ובנוסף על כך שיטה זו מאפשרת להציע לתלמידים מגוון מגמות לימוד בחטיבות הביניים..1 זאת ועוד, מערכת ההיסעים נותנת מענה חשוב גם לתלמידי החינוך המיוחד תוך שהיא נותנת מענה לסוגי הלקויות השונים הקיימים אצל תלמידי החינוך המיוחד ובכך למעשה מאפשרות לתלמידי החינוך המיוחד ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים. במסגרת הסעות תלמידים ניתן לכלול גם הסעות שאינן זוכות לסבסוד משרד החינוך כדוגמת הסעות לבתי ספר פרטיים או הסעות למוסדות חינוך של המגזר החרדי. החינוך החרדי מתאפיין בצרכים השונים במהותם מאלו של החינוך הכללי. לצרכים יחודיים אלה השלכות לגבי הסעות הילדים כפי שיפורט להלן: תלמידי המגזר לומדים במוסדות חינוך המשתייכים לקהילה שההורים מזוהים עמה. א. במקרים רבים מוסדות החינוך מרוחקים מבית ההורים ויש צורך בהסעה למוסד. הסעה זו אינה עומדת בתבחינים להשתתפות מתקציב משרד החינוך מאחר וקיימים מוסדות חינוך דומים בסמוך לבית ההורים. 13

14 ב. ג. ד. ה. ככלל, המשפחות החרדיות מאופינות ברמה סוציו אקונומית נמוכה ובשל כך אין באפשרותן לרכוש שירותיי הסעה ברמה סבירה. כתוצאה מכך, חלק מהילדים מוסעים ללא פיקוח בכלי רכב ישנים השייכים לנהגים פרטיים וחלקם האחר מוסע גם הוא ללא פיקוח בכלי רכב השייכים למוסדות החינוך עצמם. בביקורות שנעשו ע"י המשטרה נמצאו ליקויי בטיחות בחלק ניכר מכלי הרכב המסעים ילדים במגזר זה. בשנת הלימודים תשס"א היו מספר תאונות קטלניות בהסעות ילדים של המגזר החרדי. בעקבות זאת ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה דיון בנושא הסעות ילדים והחליטה כי יש לבדוק את נושא הסעות הילדים ובכלל זה את ההסעות במגזר החרדי ולהמליץ למשרדי הממשלה על דרכי פעולה. בסוף שנת הלימודים תשס"ד אירעו שתי תאונות דרכים קטלניות בעת הסעת תלמידים; בתאונה אחת אוטובוס להסעת ילדים דרס למוות פעוט שירד מהאוטובוס בתחנה וחצה את הכביש בעת עקיפת אוטובוס אחר להסעת ילדים. בתאונה נוספת רכב צבאי התנגש באוטובוס להסעת ילדים וגרם להתהפכותו, כתוצאה מכך נהרגו שלושה ילדים ונפצעו ארבעים ושבעה. במסגרת הסעות פרטיות לילדים ניתן לכלול: הסעות תלמידים במסגרת פעילות לימודית מחוץ לכותלי בית הספר (כגון ביקור - במוזיאון, יום שדה, טיול וכד'). (כגון הסעות לחוגים, לפעילויות הסעות במסגרת פעילויות חינוך בלתי פורמליות - וכד'). הסעות לקייטנות בחופשות בעיקר בחודשי הקיץ. - הסעות מזדמנות לטיולים (במסגרת תנועות נוער או מסגרות ארגוניות אחרות). - בעקבות החלטות ועדת הכלכלה של הכנסת, כאמור לעיל, הוקמה במהלך שנת 2001 ועדת היגוי הכוללת נציגים של הגורמים העוסקים בהסעות ילדים: ממשרדי ממשלה נציגים ממשרדי התחבורה החינוך האוצר משטרת ישראל והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. רשויות מקומיות ארגון מועצות אזוריות, מרכז שלטון מקומי, קציני בטיחות, אחראים על הסעות ילדים ברשויות. ארגונים/עמותות ציבוריות וועד הורים ארצי, ארגון "בטרם", ארגון "בזכות", ומומחים חיצוניים. בראש ועדת ההיגוי מונה לעמוד מר יהודה אלבז מנהל אגף בכיר לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה. ריכוז וועדת ההיגוי הוטל על גב' עידית פתל מחב' נתיבי איילון P.G.L.- פרופ' שלום הקרט מהטכניון שימש כיועץ מקצועי לועדה. חברת מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ לוותה את עבודת הוועדה בהכנת מסמכים, ניירות רקע והגשת המלצות ומינתה צוות הכולל כלכלנים ומהנדסי תעשיה וניהול. 14

15 בראש הצוות של חברת מרטנס הופמן עמד מר ישראל גביש, כלכלן המתמחה בייעוץ ארגוני. הצוות הסתייע במומחים בהנדסת רכב, הנדסת תנועה יעוץ משפטי כמו גם בחברה לאיסוף מידע לצורך לימוד הנושא בחו"ל. ועדת ההיגוי קימה כ- 10 דיונים וזאת בנוסף לדיונים שנערכו במסגרת וועדת היגוי בין משרדית שכללה את צוות העבודה ואת נציגי משרד התחבורה האוצר, החינוך והמשטרה במסגרת זו דנה ועדת ההיגוי במסמכים המסכמים את שלבי בחינת הנושא והמסקנות הנגזרות מהם כמו גם במספר חוות דעת שהוגשו לפי בקשות ספציפיות. הדו"ח המסכם את המלצות הועדה הבינמשרדית והסתייגויות חלק מחברי הועדה מפורטות בסעיף 6.5 להלן. מטרת העבודה קביעת מסגרת להסעת ילדים בישראל בצורה יעילה ובטוחה באמצעות גיבוש הנחיות, נהלים ותנאים מחייבים בתחומים הרלוונטיים לנושא לרבות התווית דרכים ליישומם בשטח ולעיגונם בחוק ובתקנות. שיטת העבודה העבודה נערכה בשלבים כמפורט להלן: שלב א' - סקר ספרות ובדיקת עמדות איסוף חומר רקע מהארץ ומהעולם שלב ב' - גיבוש המסגרת הכללית להסעת ילדים בישראל שלב ג' - גיבוש דרישות לתנאי הנסיעה, כח האדם, כלי הרכב והמפעילים שלב ד' - כתיבת נהלים ומפרטים להסעת ילדים שלב ה' - מסקנות הועדה והמלצותיה שלב ו' - דו"ח מסכם.2.3 תאור שיטת העבודה תכנון ועיצוב שאלון לראיון. - ראיון גורמים הקשורים לנושא. - ניתוח נתונים שנאספו בלמ"ס, ברשויות מקומיות ועוד. - איסוף פירסומים מהשנים האחרונות בנושא הסעות ילדים. - איסוף וניתוח נתוני תאונות דרכים בשנים האחרונות-בוצע ע"י פרופ' הקרט. - איסוף מידע שיטתי מארה"ב, אנגליה, גרמניה - כולל ראיונות עם מספר אנשי מפתח בכל - מדינה. קבלת ממצאים ונתונים ממספר נציגויות של ישראל בחו"ל, כאשר החומר המפורט ביותר - נמסר מנציגויות אירלנד ואוסטרליה. 15

16 שלב א' - סקר ספרות ובדיקת עמדות ומהעולם 4.1 סקר מצב קיים בארץ חוקים ותקנות איסוף חומר רקע מהארץ המסגרת החוקית המתייחסת להסעת ילדים שעל יישומם אחראי משרד התחבורה מתבססת 1 על חוקים ותקנות. בנוסף משרד החינוך מפרסם חוזרים להפעלת מחייבים למכרזים ולחוזים בין ספקי שרות ההסעות לרשויות המקומיות. ההסעות ונוסחים.4 נותני השירות א) ב) ג) ד) ה) ו) מחלקת תחבורה במועצות אזוריות - חלק גדול מהזכאים להסעות מתגוררים במועצות אזוריות. המועצות האזוריות באמצעות מחלקות התחבורה שלהן מפעילות כלי רכב השיכים למועצה ) בדרך כלל כלי רכב אלו צבועים צהוב ). חברות הסעה פרטיות - חברות הסעה הקשורות בקשר חוזי לאספקת שירותי הסעה לרשות המקומית. 2 מוסדות חינוך - הסעות המבוצעות בכלי רכב המצויים בבעלות המוסד החינוכי. מסיעים בלתי מורשים - שאינם משתייכים לחברה מסודרת. מפעילי תחבורה ציבורית חברות בעלות רשיון להפעלת קו שירות באוטובוסים קווים אלו מותאמים להסעת תלמידים למוסדות חינוך בהתאם לצורכיהם. מוניות - המשמשות גם להסעות תלמידי חינוך מיוחד ובמקרים מיוחדים משמשים השלמה להסעת תלמידי החינוך הרגיל. תקציב ע"פ נתוני משרד החינוך לשנת התקציב 2004 סה"כ תקציב ההסעות עומד על 525 מ' לשנה (ללא החינוך החרדי) 55% מהתקציב מוקצה למועצות אזוריות (290 מ' ) ו- 45% ממנו מוקצה לרשויות מקומיות אחרות.( מ' 235) נציין כי קיימת הבחנה ברורה בין המאפיינים של המוסעים על ידי הרשויות מקומיות ובין אלו המוסעים על ידי המועצות אזוריות. ברוב הרשויות המקומיות כ- 72% מתקציב מההסעות מיועד להסעות תלמידים בחינוך מיוחד ו- 28% להסעת תלמידים בחינוך רגיל. במועצות אזוריות רק 20% מהתקציב מיועד להסעת תלמידים בחינוך מיוחד. לחינוך החרדי מוקצה תקציב של מש"ח המתחלק בין רשתות חינוך גדולות המקבלות 18.5 מ' והשאר מוקצה למוסדות פטור ובתי ספר מוכרים אחרים. 1 פקודת התעבורה, תקנות התעבורה, צו הפקוח על מצרכים ושרותים (הסעה), חוק הסעה בטיחותית לילדים ופעוטות עם מוגבלות, תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים, תקנות הקייטנות רישוי ופקוח. 2 מופעלים בעיקר במגזר החרדי 3 נתוני חינוך חרדי אינם כוללים הקצאות להסעת תלמידי החינוך מיוחד במגזר החרדי המתוקצב בתקציב המוזכר לעיל. 16

17 נתוני מוסעים 4 על סמך מדגם בחלק מהרשויות המקומיות מפורטים בטבלה הבאה: טבלה מס' 1 נתוני מוסעים בהסעות תלמידים לפי סוג רשות ואמצעי תחבורה סוג רכב תחבורה ציבורית (כרטיסיות) מועצות אזוריות רשויות אחרות חינוך חרדי סה "כ 97,500 20,000 77, אוטובוסים 113,000 22,000 15,000 76,000 מידי /מיני 21,600 4,000 12,000 5,600 אוטובוס זעיר 33,000 17,000 12,500 3,500 מוניות ,000 1,800-17,800 סה "כ 282,900 63, ,000 86,900 כ"א העוסק בהסעה א) ב) נהגים רק נהגים בעלי התר רשאים להסיע ילדים. (קבלת ההיתר מחייבת השתתפות בקורס/השתלמות בנושא). מלווים בחלק מהסעות החינוך המיוחד, לטיולים ולקייטנות קימת חובה חוקית סוגי כלי רכב קיימים מס' ללווי הסעות. סוגי רכב המשמשים להסעות ילדים ובכללם: מידיבוסים, מוניות, "טרנזיטים" ואוטובוסים ציבוריים זעירים. טבלה מס' 2 נתוני כלי רכב אוטובוסים, מיניבוסים, נתוני כלי רכב המשמשים להסעות תלמידים בחתך סוג רשות (כיוון נסיעה אחד בממוצע) על סמך מדגם של מספר רשויות מקומיות. סה "כ חינוך חרדי רשויות אחרות מועצות אזוריות סוג רכב 2, ,150 אוטובוס מידי /מיני 1, אוטובוס זעיר 5,450 1,350 2,700 1,400 מוניות --- 5, ,100 4 המדגם כולל מועצות אזוריות ורשויות מקומיות אחרות כמפורט ירושלים, רמת גן, הרצליה, קריית אונו, מועצה מקומית אזור, מועצה אזורית מטה יהודה ומועצה אזורית לב השרון. גורמים אלו מהווים כ- 9% מתקציב מועצות אזוריות ו- 9% מתקציב ורשויות מקומיות אחרות. בנוסף, נאספו נתונים ממגזרים שונים של החינוך החרדי. 17

18 תקינת רכב המיועד להסעת ילדים אינה שונה מרכב המיועד למטרות הסעה אחרות. עפ"י דרישות משרד החינוך, גילו של אוטובוס המסיע ילדים לא יעלה על 10 שנים.דרישה זו נכללת בהסכמים הנחתמים עם חברות הסעה פרטיות לאוטובוסים הצהובים בבעלותן של המועצות האזוריות קיימת הגבלה של גיל הרכב עד 14 שנה. הסעות תלמידים בחינוך המיוחד מחויבות בהתקנת התקנים מיוחדים עפ"י מפרט טכני שנקבע ע"י משרד התחבורה. אכיפה האכיפה מבוצעת ע"י הגורמים הבאים: משטרת ישראל א. מפקחי משרד התחבורה ב. בקרים של משרד החינוך ג. קציני בטיחות ברשויות ד. קציני בטיחות בתעבורה המועסקים בחברות ההסעה ה. התיאום בין הגופים האוכפים הינו חלקי ועקב כך יעילות האכיפה אינה גבוהה. החרדי האכיפה הינה אף פחותה מאחר וחלק מהמסיעים אינם מעסיקים קציני בטיחות. במגזר 5 ממצאי תאונות דרכים לשם בדיקה יסודית של תאונות בהסעות ילדים, נבדקו כל תיקי התאונות בדרכים עירוניות ולא עירוניות בין השנים שבהן היה מעורב אוטובוס מכל סוג שהוא ושבהם נפצע ילד בגיל 18-0 באופן קשה או קטלני. במסגרת זו אותרו 141 תיקים רלבנטיים, מהם נבדקו 93 תיקים. יתר התיקים לא נמצאו בתחנות המשטרה בגלל דיון בבית המשפט או נמצאו לא רלבנטיים בשל טעויות. מתוך 93 תיקי התאונות שנבדקו נמצאו 19 תאונות שאירעו במסגרת הסעת תלמידים. שאר התאונות הן תאונות בהם היו מעורבים אוטובוסים בשרות העירוני והבין-עירוני הסדיר או תאונות בהם היו מעורבים אוטובוסים שבהן נפגע ילד, ללא קשר להסעת תלמידים. בנוסף כלל הניתוח תוצאות חקר של 5 תאונות קטלניות שנתונים עליהם התקבלו ממשרד החינוך. נעיר כי, יש לבחון נתונים אלו בזהירות הראויה שכן כידוע, קיימת בעיית תיעוד של תאונות. 5 תיאור מפורט של התאונות מופיע בנספח א' לדו"ח 18

19 א. תאונות קטלניות מחקר 5 התאונות בהן נהרגו ילדים עולה כי. הגורמים המרכזיים לתאונות הינם: 1) ירידה מכלי הרכב - בשלושה מקרים הנהג פגע בילדים שהיו בקרבת הרכב, תוך כדי תחילת הנסיעה (לאחר הורדת התלמידים מהרכב). בשניים מתוך שלושת המקרים, הנהג לא שם לב לפגיעה והמשיך בנסיעה. 2) התדרדרות רכב חונה - מיניבוס התדרדר ממצב של חניה ופגע בשני ילדים. במקרה זה בלמי הרכב לא היו תקינים, וחניית הרכב נעשתה ללא אמצעי זהירות מצד הנהג. 3) אי סריקה לאחר נסיעה - תלמידה נשארה באוטובוס סגור לאחר תום ההסעה דבר הביא למותה. מתוך דוחות המשטרה ניתן ללמוד כי הנהגים שהיו מעורבים בתאונות אלו (למעט התאונה האחרונה) היו בעלי עבירות קודמות והיו מעורבים בתאונות בעבר. ב. תאונות שגרמו לפציעות חמורות 1) דפוסי תאונות מתוך 19 התאונות הרלוונטיות: 2 תאונות אירעו בתחנה בעת ירידת הילדים מהאוטובוס (אוטובוס רגיל), 17 תאונות אירעו בנסיעה מתוכן 10 תאונות אירעו באוטובוס זעיר ו- 7 תאונות אירעו באוטובוס רגיל. טבלה מס' 3 נתוני תאונות דרכים בהסעות ילדים בשנים 2000 עד 2002 בתחנה / בנסיעה סוג אוטובוס בתחנה רגיל 2 בנסיעה בנסיעה זעיר רגיל מספר מקרים פירוט המקרים ילד החליק תוך כדי ירידה מהאוטובוס. אוטובוס התחיל לנוסע כאשר ילדה אחת לא סיימה לרדת מהאוטובוס נפילת נוסע מהרכב עקב פתיחת הדלת תוך כדי נסיעה תאונת רכב בודד סטייה מהדרך, התנגשות בעצם דומם/רכב חונה התנגשויות בין כלי רכב, לרוב לא באשמת נהג האוטובוס (פרט למקרה אחד) תאונת רכב בודד סטייה מהדרך, התנגשות בעצם דומם התנגשויות בין כלי רכב, לרוב לא באשמת נהג האוטובוס (פרט למקרה אחד, בו קיים ספק) 6 19

20 חיפוש הגורמים המשפיעים על היפגעות הילדים בתחנה תאונות תוך כדי הירידה בתחנה מאוטובוס רגיל בשני מקרים תלמידים נפצעו קשה בירידה בתחנת אוטובוס. במקרה הראשון הילד החליק ונפל בעת הירידה. במקרה השני לאחר הורדת תלמידים בתחנת אוטובוס, הנהג החל לנסוע לפני שאחת מהילדות סיימה לרדת; הילדה מעדה, נפלה ליד האוטובוס וגלגל האוטובוס עלה על רגלה. (2 בנסיעה אוטובוס זעיר - נפילה מאוטובוס זעיר (שתי תאונות בהן הילדים נפגשו קשה): במקרה אחד לא היה מלווה, לא היה שלט "ילדים נוסעים", הילדים לא היו חגורים, הדלת לא הייתה נעולה בכפתור הנעילה. במקרה השני, התאונה נגרמה עקב נפילת כסא גלגלים: הכסא לא היה קשור בתוך הרכב, הדלת לא הייתה נעולה והרכב לא התאים להסעת נכים. - התנגשויות של אוטובוס זעיר עם כלי רכב אחרים (6 מקרים, מתוכם 3 בלילה, בכביש בינעירוני) בשני המקרים היו פגיעות קשות, בפנים או בפלג גוף עליון של הילד. - תאונת רכב בודד של אוטובוס זעיר (שני המקרים בכביש בינעירוני): במקרה אחד פגיעה מהשמשה הקדמית (פגיעה קשה) כנראה עקב אי שימוש בחגורת בטיחות; במקרה אחר פגיעות בפנים, ראש, רגליים. בנסיעה - אוטובוס רגיל - התנגשויות של אוטובוס עם כלי רכב אחרים (6 מקרים, מתוכם 1 בלילה; 4 בכביש בינעירוני) כל הפגיעות קלות; פגיעות הילדים בפנים, ראש, צוואר. - במקרה אחד נמצאה תאונה עצמית של אוטובוס במקרה זה נסע נהג האוטובוס במהירות של 100 קמ"ש במזג אוויר סוער, על כביש רטוב בעקומה קלה, כשבאוטובוס היו באותה עת 40 תלמידים.הנהג איבד שליטה על הרכב, וכתוצאה מכך האוטובוס סטה מהכביש, התנגש בצלע ההר והתהפך. הנהג נהרג והילדים נפגעו באורח קל. ניתוח הממצאים מתאונות הדרכים בהם מעורבים ילדים הנוסעים בהסעות מראה בבירור כי מרבית התאונות שבהן מעורבים רכבי ההסעה הן תאונות קלות בהן הנפגע אינו מאושפז בבית החולים תקופה אשר עולה על 24 שעות. בשנים 2000,2001,2002 שנבדקו לעומק, נמצאו רק 19 תאונות רלבנטיות שבהן נפצע ילד באופן חמור. בחלק מתאונות אלה, הילד נפצע כאשר עלה או ירד מן הרכב, או כאשר היה מחוץ לרכב. ניתוח ממצאים אלה שימש את הועדה בעת הדיונים ובעת קבלת ההחלטות על אמצעי הבטיחות שראוי לנקוט להגברת בטיחות ההסעות. 20

21 סקר מצב קיים בעולם סקר מקיף ומעמיק בוצע במדינות הבאות: ארה"ב, גרמניה, אנגליה, אירלנד ואוסטרליה מדינות אלו נבחרו מהסיבות הבאות: א. ארה"ב: מדינה מובילה בעולם המפותח, מדינה המאופיינת בשיטת הסעות יחודית. ב. גרמניה,אנגליה: מדינות מובילות באירופה. ג. אירלנד,אוסטרליה: זמינות ממצאים. סקר כללי בוצע במדינות הבאות: ספרד, קנדה, בלגיה, פינלנד, צ'כיה, קוריאה, האמירויות, הודו והולנד. פירוט הנושאים שנסקרו בסקר הספרותחו"ל: חוקים ותקנות - חקיקה בנושא בטיחות - אביזרים המותקנים בכלי רכב - חקר תאונות והמלצות - נהלים - אחריות ואכיפה - נותני השירות - ההתקשרות, הבעלות ומזמיני ההסעה - סוגי כלי הרכב - דרישות מהמסיעים - כשירות נהגים והמלווים - הסעת נכים ומלוויהם - תקצוב ההסעות - סוגי ההסעות - ממצאי סקר הספרות בעולם קיים שוני מהותי בין הסעות תלמידים בארה"ב להסעות תלמידים במדינות אחרות. השוני מתבטא באוטובוסים המיוחדים להסעות תלמידים למוסדות החינוך, להוראות התנועה בעת הורדת/העלאת תלמידים, לתנאי הכשרת נהגים וכד'. בארצות אחרות מאפייני ההסעה דומים למאפיינים הקיימים במדינת ישראל כגון -כלי הרכב אינם ייחודיים להסעות ילדים,אין תנאי הכשרת נהגים ייחודיים להסעות ילדים. באנגליה הוקמה ועדה להסעות תלמידים,STAG שמטרתה להגדיל את מספר הילדים המגיעים לבתי ספר בכלי רכב ציבוריים על חשבון הסעות ברכבים פרטיים, הוועדה בחנה את כל מערך ההסעה באנגליה והמליצה על שיפורים בתחומים הבאים: הדרכות לכל הגורמים העוסקים בנושא, שימת דגש על שינוי התנהגות תלמידים בעת ההסעה, עידוד הסעות בכלי רכב ציבוריים על פני כלי רכב פרטיים בהתאם לממצאי וועדה ייעודית שהוקמה לצורך זה, בדיקת צורכי הסעות ספציפיים לילדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים

22 באירלנד הוחלט על שיפור ברמת השירות של הסעות ילדים גם בחינוך רגיל וגם בחינוך מיוחד כאשר ההורים נושאים בעלות השיפורים. השיפורים העיקרים הינם: בחינוך רגיל- הורדת המרחק המינימאלי לזכאות להסעה וקיצור זמני ההמתנה. בחינוך מיוחד תוספת מלווים, קיצור זמני הנסיעות והתאמת כלי הרכב. באוסטרליה הוחלט על תוכנית לשיפור הבטיחות בהסעות ע"י שיפור תוכניות הדרכה למורים, הורים ונהגים והפקת קוד אתי להתנהגות תלמידים בהסעה. כמו כן בחלק ממדינות אוסטרליה נדרשה תוספת איבזור לאוטובוסים והותקנה תקנה להורדת המהירות המותרת ליד בתי ספר. בנוסף הוחלט על הקמת בסיס נתונים על תאונות דרכים. 22

23 א ) שלב ב' - גיבוש המסגרת הכללית להספקת שירותי הסעות ילדים בישראל 5.1 סוגיות לבחינה בנושא הסעות ילדים.5 במהלך סקרי הספרות שבוצעו בארץ ובחו"ל, הראיונות וסיעור מוחות עם מומחים, הועלו סוגיות שונות הקשורות לנושא הסעת התלמידים. בחלק מן הסוגיות מתלבטות מדינות רבות, כגון סוגיית החובה לחגור חגורות בטיחות באוטובוסים והתנהגות הילדים בהסעה. סוגיות אחרות ייחודיות לארץ, וביניהן סוגיית ההסעות הלא מוסדרות במגזר החרדי. במהלך תהליך החשיבה מופו הבעיות הייחודיות להסעות תלמידים, אשר אין בהם דבר המעיד על הסעות בקרב יתר האוכלוסייה (כגון נוסעים מבוגרים בתחבורה ציבורית ו/או בהסעות מבוגרים) ולהלן עיקרי הדברים: רכב הסעות ילדים א. סוגי הרכב - בארה"ב קיים תקן מחייב לסוגי כלי הרכב המשמשים ספציפית להסעות ילדים. תקן זה הינו שונה מהתקנים לכלי תחבורה מקבילים המשמשים להסעות כלליות. במדינות אחרות, כולל ישראל, אין הבדל בתקינה של כלי הרכב המשמשים להסעות ילדים ובין התקינה של כלי רכב המשמשים להסעות אחרות במהלך דיוני הוועדה התעוררה השאלה האם כדאי לאמץ את התקנים המקובלים בארה"ב? ב. אביזרים - כלי הרכב המסיעים ילדים בארץ, אינם שונים מכלי רכב אחרים בכל הקשור לאביזרים המותקנים בהם. נשאלת השאלה האם יש לחייב רכב המסיע תלמידים בהתקנת אביזרים ייעודיים? ג. גיל כלי הרכב המסיעים ילדים קיימות סתירות בדרישות לגיל הרכב המשמש להסעות: דרישת משרד החינוך מהחברות חיצוניות המסיעות תלמידים היא שגיל הרכב לא יעלה על 10 שנים. דרישת משרד החינוך מהמועצות האזוריות היא כי גיל האוטובוסים המשמשים את המועצה לא יעלה על 14 שנים. ( סעיף קטן (5) לתקנות התעבורה המתייחסת בתקנה 281 לאוטובוסים המסיעים נוסעים נאמר כי הגיל המרבי של האוטובוסים לא יעלה על 20 שנה. ד. חגורות בטיחות - הדרישה לחובת חגירת בטיחות באוטובוס הינה נושא שנוי במחלוקת. אין ויכוח על מידת התרומה של חגורות הבטיחות לבטיחות הנוסעים אולם מתעורר ספק לגבי החגירה בפועל. יש לציין מס' סוגיות בהקשר זה:

24 חגורות בטיחות אגן - כתף אינן מתאימות לכל גיל וחגירתן בגיל צעיר מחייבת התאמת המושב ע"י כסא מגביה. חגורות אגן המתאימות לילדים בטוחות פחות. התקנת חגורות בטיחות היא חובה בכלי רכב ששנת הייצור שלהם היא 2003 ואילך. צי הרכב המשמש היום להסעת ילדים כולל לא מעט כלי רכב שאין בהם חגורות בטיחות. בתנאים הקיימים כיום כאשר לא קיים ליווי ברכב ההסעה אין יכולת מעשית לפקח כי הילדים יחגרו את חגורות בטיחות. קשה לשמור על תקינות חגורות הבטיחות לאורך זמן. סוגיות הקשורות למהלך ההסעה א. מספר הנוסעים - האם להשאיר את התקנה הקיימת לפיה, ככלל, ניתן להושיב שלושה ילדים שגילם עד 14 שנים, בספסל אחד באוטובוס או שיש לשנותה. ב. עליה וירידה מהאוטובוס - מתי ניתן להשתמש בדלת אחורית. ג. חציית כביש - קיים סיכון מוגבר בעת הורדת ילדים מהאוטובוס, במיוחד כאשר יעד חלק מהילדים הינו בכיוון הנגדי לנסיעת האוטובוס (כלומר חציית כביש). במקרים אלו: - האם חציית הכביש צריכה להתבצע לפני עזיבת הרכב את התחנה או לאחר נסיעתו? - אם החצייה תתבצע לפני הרכב או מאחוריו? - האם בעת ירידת ילדים מהאוטובוס יש להטיל מגבלות תנועה על רכבים אחרים? - יש לתת מענה לבעיה שילדים "נשכחים" ברכבי ההסעה. ד. הגבלת מהירות - האם יש להגביל את מהירות כלי רכב המסיעים ילדים? סוגיות הקשורות לכ"א א. נהגים לא קיימות דרישות סף לקבלת רשיון להסעת ילדים (דרישות שונות מנהגים המסיעים נוסעים אחרים). ואינן מספקות, הדרכה והשתלמויות לנהגים המסיעים ילדים אינן אחידות. גם אם קיים חומר הדרכה לנהגים, לא ברור כיצד הוא מופץ. בעיות התנהגות של ילדים משפיעות על תפקוד הנהג. כיוון שנהגי כלי רכב המסיעים תלמידים אינם נבדקים כדרך שגרה, אין מעקב אחר שימוש באלכוהול או סמים. לא קיים מנגנון דיווח או פיקוח על עבירת תנועה שביצעו נהגים העוסקים בהסעות ילדים

25 ליווי הגורמים העוסקים בהסעות הדגישו את הצורך בליווי. הצורך עולה מתוך בעיות התנהגות של תלמידים, בעיות בטיחותיות, צמצום מספר תאונות דרכים בעיקר בעליה וירידה מהאוטובוס, ובימים אלו גם בשל בעיות הביטחון השוטף. ליווי בתשלום כרוך בעלות גבוהה, עלות שיבוץ מלווים בכל הסעות הילדים באוטובוסים בלבד לבתי ספר יסודיים מוערך בכ- 65 מש"ח לשנה. שיבוץ מלווים בהסעות כרוך בהקמת מערך תפעולי רב היקף. הסעות בעולם מבוצעות בדר"כ ללא מלווה (למעט חינוך מיוחד). לא קיים מערך הדרכה למלווים. ב. ג. קציני בטיחות - ייתכנו מצב בו חברה פועלת מספר חודשים ללא פיקוח סדיר של קצין בטיחות, בעקבות פיטורי/התפטרות קצין הבטיחות לאחר קבלת הרשיון השנתי. בנוסף על האמור נשאלת השאלה כיצד ניתן לחייב בהעסקת קצין בטיחות בארגון המפעיל מספר קטן של רכבים. סוגיות בנושאים משולבים א. מחסור במידע - לא קיים בסיס מידע על תאונות. חוסר במידע מסודר מקשה על התמקדות בבעיות ובחינתן וכתוצאה מכך אין אפשרות לקיים תהליך סדור של הפקת לקחים. בעיות ארגוניות בעת מינוי הוועדה לא היה מיפוי של כלל הגורמים העוסקים ב. בהסעת ילדים כולל הגדרת תפקידים, סמכויות וקשרי גומלין ביניהם. בעיות נוספות ג. לא קיימת תוכנית הדרכה מספקת בבתי הספר. לא קיים כלי משוב על ביצוע ההסעות. לא קיימת אכיפה מספקת להסעות ילדים. לא קיימת מערכת ענישה לילדים המתפרעים בהסעה. אין דרישות הדרכה לנהגים מטעם חברות ההסעה. אין מעקב מוסדר על חברות ההסעה

26 5.1.5 סוגיות הקשורות לחינוך מיוחד הסעות ילדים בחינוך המיוחד היו אמורות להיות מוסדרות ע"פ חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים והתקנות מכוחו. בפועל, קיימות בעיות יישום רבות והצטברו תלונות רבות של הורים כמפורט: חוסר הכשרה למלווים ולנהגים המתבטא בין השאר בפציעות עקב רתימה שאינה מתאימה לצורכי הילד. כלי רכב שאינם מאובזרים כיאות ובמקרים אחרים חוסר שימוש מספק באביזרי ריתום ככל ואלו קיימם. סבבי הסעות ארוכים. הסעת ילדים במספר העולה על המותר. נסיעות ללא ליווי. בעיות באכיפה כולל אי בהירות לגבי מי הגורם האחראי על האכיפה. גיבוש מסגרת כללית לאור ניתוח המצב הקיים לאחר בחינת הממצאים כפי שהוצגו לעיל הגיעה הועדה למסקנה כי אין הצדקה לאמץ את הדגם האמריקאי כדגם כולל. הועדה סבורה כי יש לפעול לשיפור רמת הבטיחות בכל אחד ממרכיבי ההסעות אשר לגביהם קיים סיכון בהסעות הילדים. מרכיבים אלו יפורטו בפרק 6. מלבד הדרישות באותם נושאים, ממליצה הועדה על מסגרת כללית המפורטת להלן: 5.2 ליווי בין משרדי נושא הסעות ילדים ברכבי הסעה הינו נושא רב תחומי, בנוסף על כך מסתמן כי ישום השינויים יתבצע בפרקי זמן משתנים. לפיכך, יש לבחון אפשרות להקמת ועדה ייעודית, אשר תעסוק בנושא ההסעות באופן שוטף. הועדה תכלול נציגים ממשרד התחבורה, משרד החינוך, נציגי ועד הורים, שלטון מקומי וגופים העוסקים בבטיחות ילדים, נהגים ועוד. הועדה תורכב מנציגים כדוגמת משתתפי ועדת ההיגוי הנוכחית. תפקידה העיקרי של ועדה זו יהיה לדאוג ליישום ההמלצות שיתקבלו מתוך דוחות אלו, לבקר ולפקח על הגורמים המיישמים. מומלץ שהועדה תעסוק בפיתוח יוזמות חדשות באופן שוטף ותשקול דרכים לפיתוח המודעות לנושאים הקשורים להסעות התלמידים בארץ מידע על תאונות החוסר במידע על תאונות הוא רב. אי לכך אנו ממליצים כי האחריות על איסוף מידע תרוכז בידי ועדת הסעים ייעודית. נציג משרד החינוך בועדה ישמש כמרכז הועדה וירכז את המידע. הנציג יסתייע באנשי קשר מהמשטרה וממשרד התחבורה. בנוסף על האמור יהיה מרכז הועדה אחראי הנציג לביצוע וליווי של תחקירי תאונות דרכים ובכללם גם מקרי "כמעט ונפגע" (במסגרת הסעות התלמידים), המידע המתקבל ייאסף במאגר נגיש

27 אחת לתקופה (מומלץ בתדירות של אחת לחצי שנה) יוצגו תוצאות המידע הנאסף בפני הועדה. לאחר קבלת הממצאים תוכל הועדה לקבוע שינויים או תוספות להמלצות. קביעת קוד אתי להתנהגות ילדים בהסעות ועדת ההסעים תקבע קוד אתי להתנהגות ילדים בהסעות, משרד החינוך יפקח על הטמעתו ועל התנהגות הילדים בהתאם להנחיות הקוד. במקרה ותלמיד אינו ממלא אחר הוראות הקוד יהיה ניתן לטפל בו במנגנוני ענישה שיוגדרו שיטת ניקוד באחריות ועדת ההסעים לקבוע שיטת ניקוד ספציפית המתייחסת להסעות ילדים השיטה תונהג בנוסף לשיטת הניקוד הרגילה. סעיפים שלגביהם יקבע ניקוד הן בנושאי ההסעה והן בנושא התנהגות יוגבלו הסעות ילדים בלבד. מסיעים יחויבו בהסכם לקבל עליהם את שיטת הניקוד. כנגד נהגים שעברו רף שנקבע בשיטת הניקוד ינקטו אמצעים

28 6. שלב ג' - גיבוש דרישות בנושאים ספציפיים כללי הועדה מצאה צורך בשינוי חלק מהמרכיבים הקשורים להסעות ילדים וביניהם שינויים בכלי רכב, תנועה וכוח האדם העוסק בנושא. יש לפעול לשינוי בחלק מהמרכיבים כפי שיפורט להלן בטווח המידי ואילו חלק מהשינויים דורשים הליכי יישום מורכבים ולפיכך יש לאפשר את התאמתם לדרישות החדשות בפרק זמן ארוך יותר. המלצות בנושא כלי הרכב סוגי כלי הרכב הועדה אינה מוצאת מקום לחייב את מבצעי ההסעות בשימוש בכל רכב יעודיים להסעת תלמידים בדומה למקובל בארה"ב וזאת מטעמים הבאים: א. לא נמצא כי כלי רכב יעודיים יביאו לשיפור משמעותי בבטיחות מאחר ורוב הפגיעות בילדים אינן פגיעות במהלך תנועה, וממילא סוג כלי הרכב אינו רלוונטי לרוב התאונות שנבדקו על ידינו. ב. דגם האוטובוס המשמש להסעת תלמידים הינו יחודי לארה"ב ואינו נמצא בשימוש מדינות אחרות אימוץ תקינה של כלי רכב ייעודיים להסעות ילדים יביא להגדלה משמעותית בעלות ההסעות עקב הצורך בהגדלת צי הרכב המשמש להסעות ועקב העובדה כי לאוטובוסים אלו לא ימצא שימוש בשעות בהן הם אינם עוסקים בהסעות תלמידים התקנת אביזרים גיבוש הדרישות בנושא זה נעשה בתאום אגף הרכב במשרד התחבורה הדרישות מופיעות בטבלה מס' 4. השינויים המפורטים בטבלה יעוגנו במפרט טכני של דרישות חובה לאוטובוסים מסיעי ילדים המסתמכים על תקנה מיוחדת שתיקבע לכלי רכב המשמשים להסעות ילדים

29 להלן הנחות העבודה העומדות בבסיס ההמלצות להתקנת האביזרים השונים: וזאת לצורך שיפור ברכב המסיע ילדים, יש להתקין אביזרים ספציפיים א. בטיחות ילדים בנושאים ספציפיים אשר לגביהם סיכון הילדים הוא גבוה יחסית לנוסעים אחרים. חלק מהאביזרים יחויבו בהתקנה בצי כלי הרכב בהתקנה בכלי רכב חדשים בלבד. האביזרים אינם יחויבו הקיים וחלקם פוגעים במבנה הרכב ואינם משנים את הגדרת הרכב כרכב רב ייעודי. המומלצים להתקנה בכלי רכב קיימים-אוטובוסים עיקריים האביזרים ב. רגילים, אוטובוסים זעירים: מראות פנימיות אביזרים המיועדים לשיפור שדה ראיית הנהג בחלקה התחתון של הדלת, מערכת וחיצוניות, התקנת חלונות זכוכית חישני תנועה בצידי הרכב ומאחוריו. שילוט אלקטרוני ומחזירי אביזרים המיועדים לסימון ואזהרה אור,שלטי אזהרה, מערכת כריזה, מערכות איתות ויזואלי ואקוסטי הנותנות חווי לגבי מצב הדלתות. אביזרים המיועדים להבטחת עליה וירידה מהרכב- שפת סגירה מחומר גמיש, גלאי נפח, כיסוי גומי כנגד החלקה במדרגות. - התקנת מנגנון אביזרים למניעת סגירת הדלת באופן בלתי מבוקר שליטה בדלתות הזזה חשמליות ומכאניות התקנת מנגנון נעילה לדלת הזזה ומנגנון לפתיחה אוטומטית של דלת הזזה באוטובוס ציבורי זעיר, התקנת זכוכית בטחון בחלק התחתון של דלת אוטובוס רגיל. כלי רכב קיימים יחויבו בהתקנת האביזרים כאמור במהלך שלוש שנים מיום פרסום התקנות. בנוסף לאמור לעיל יש להוסיף למפרט של כלי רכב חדשים המיועדים בין ג. השאר להסעות ילדים דרישות שהעיקריות ביניהן: התקנת מושב מרופד בכל סוגי הרכב, התקנת מדרגת עליה נוספת בדלת הקדמית באוטובוס והתקנת מעטפת סופגת אנרגיה בפגוש אחורי באוטובוסים רגילים. העלות הכלכלית של האביזרים הנוספים הינה שולית. ד קימת חובת התקנת חגורות בטיחות החל משנת חגורות בטיחות ה. באוטובוסים. הועדה המליצה לבחון את האפשרות הטכנית של התקנת חגורות בטיחות באוטובוסים משנת יצור קודמת ל כמו גם את העלות הכספית הכרוכה בהתקנה. בעקבות הבחינה יש לקבוע תאריך יעד שלאחריו יתבצעו כל הסעות התלמידים כאשר התלמידים מרוסנים בחגורות בטיחות מסוג אגן. יודגש כי בחגירת חגורות בטיחות מסוג אגן אין צורך במושב מגביה לילדים נהג אינו יכול להיות אחראי לחגורת חגורות בטיחות ויש קטנים. יש לציין כי לסייג את החוק בתקנה שלפיה אוטובוס סיור שהותקן בו שלט במקום הנראה לעין המציין את חובת הנוסעים לחגור חגורות בטיחות, רשאי הנהג בו להסיעם גם אם אינם חגורים. 29

30 6.2.3 לוח זמנים האביזרים המפורטים בטבלה 4 א להל"ן יותקנו בכלל כלי הרכב כאשר לגבי כלי רכב הנוסעים על הכביש ההתקנה תהא במשך 3 שנים. האביזרים המפורטים בטבלה 4 ב להל"ן יותקנו לכלי רכב חדשים בלבד. כלי רכב שבהם לא יותקנו אביזרים אלו במהלך התקופה האמורה לעייל לא יורשו להסיע ילדים. 30

31 4 א- טבלה מס' - 4 אביזרים להתקנה בכלי רכב : אביזרים להתקנה בכלל כלי הרכב יישום באוטובוס הנושא פירוט הדרישה זעיר אחר מערכות אזהרה על הסעת ילדים שילוט אלקטרוני הניתן להפעלה ולכיבוי, ומחזירי אור מסביב לרכב המשמש להסעת ילדים, המעידים שהרכב מסיע ילדים. התקנת השילוט תענה לנדרש בפרק 9 בחוברת "דרישות חובה לאוטובוסים", בדבר התקנת אביזרים ומתקני עזר בתוך האוטובוס. מערכת כריזה מערכת כריזה המאפשרת לנהג להזהיר ילדים הנמצאים מחוץ לרכב מפני סכנה. + + דלת שירות מראות כיסוי גומי למדרגות גלאי נפח הערכת מחיר לביצוע ב- (לא כולל מע"מ) 3, , החלק התחתון של הדלת הקדמית תהיה מזכוכית בטחון מאושרת. החלק התחתון של משטח הזכוכית התחתונה בדלת הקדמית יהיה לא יותר מ- 89 ס"מ מהקרקע בכל הדלתות יותקנו פסי אטימה גמישים בנוסף למראות הפנימיות וחיצוניות המוגדרות בפרק 6 סעיף 6.8 "בדרישות חובה לאוטובוסים", תותקן מראה חיצונית שניתן לראות באמצעותה את חזית הרכב המדרגות יכוסו בכיסוי גומי מונע החלקה נפח הרכב יכוסה ע"י מערכת גלאי נפח שיתריעו עם מערכת אקוסטית על תנועה בתוך הרכב. באוטובוס זעיר ניתן להסתפק בגלאי אחד. באוטובוס אחר צריך שני גלאים לכל גלאי, בהנחה שמותקנת ברכב מערכת אזעקה בתא המטען יותקן לחצן מצוקה לחצן מצוקה 1,500 + מערכת חישנים המתריעה על תנועה בציידי הרכב ועל הימצאות עצם סטטי מאחורה. מערכת חישנים

32 ב- : אביזרים נוספים להתקנה בכלי רכב חדשים 4 הערכת מחיר יישום באוטובוס לביצוע ב- פירוט הדרישה הנושא זעיר אחר (לא כולל מע"מ) 2,000 לכל דלת + + בכל דלתות השרות בהם מותקן מנגנון שליטה מרחוק (ע"י הנהג-הידראולי, חשמלי, פנאומטי או משולב) יותקן מנגנון סגירה מבוקר הגורם לפתיחה אוטומטית של הדלת עם דלת שרות דבר מה נתפס בה. 4,000 + מנגנון שליטה חשמלי מרחוק דלת הזזה + פתיחה וסגירת דלת הזזה תהיה באמצעות הנהג או בצורה מכנית ע "י מבוגר בלבד ) ביטול אפשרות פתיחה או סגירה פנימית). דלת הזזה + הפגוש יעטוף את הפינות האחוריות של הרכב. פגוש אחורי + + גובה גב המושב יהיה כמוגדר בפרק 7 סעיף 7.13 בדרישות חובה לאוטובוסים, והוא ירופד לכל אורכו בחומר רך וגמיש מהסוג המוגדר בסעיפים 7.11 ו מושבים באוטובוסים ללא כריות אויר התקן עזר למדרגה הראשונה, שיבטיח שהמדרגה הראשונה 2, ס"מ מהקרקע. באוטובוסים עם כריות אויר לחצן 25.4 ס"מ עד תהיה בגובה של מדרגות עליה המאפשר הנמכת האוטובוס בעצירה. 31

33 6.2.1 גיל הרכב א. אין להגביל את גיל כלי הרכב המסיע ילדים מעבר לנדרש בתקנות התעבורה, מרכב חדש. וזאת כמו כן, מהטעם שרכב ישן המתוחזק כהלכה אינו בטוח איננו רואים שוני בין הסעת ילדים פחות להסעה רגילה המחייבת הגבלת גיל הרכב המסיע ילדים.יצוין כי הגבלת הגיל מביאה לעלייה בכמות כלי הרכב הדרושה לביצוע ההסעות שעלולה לגרום לגידול במספר תאונות הדרכים. ב. רישוי בעקבות שינוי דגשי תפקידי קציני הבטיחות מכלי רכב לכח אדם ובהנחה שתאומץ ההמלצה להסרת המגבלה על גיל הרכב יש לדרוש אישור ממוסך מורשה/מכון רישוי לתקינות של המכלולים הבטיחותיים בכלי הרכב בתדירות שלא תפחת: מאחת לשלושה חודשים בכלי הרכב בגיל 3-10 שנים. מאחת לחודשים בכלי רכב מעל 10 שנים. (הערה : המלצה זו תקפה גם להסעות כלליות). המלצות בנושאהסעה מספר המוסעים באוטובוסים א. על סמך בחינה שנעשתה ע"י וועדה ברשות אינג' ישעיהו רונן, נמצא כי אין פגיעה בבטיחות בהסעות שמספר המוסעים עולה על מספר המושבים (70 ילדים עד גיל 14 באוטובוס). צמצום מספר המוסעים באוטובוס למספר המושבים יחייב תוספת תקציב המוערכת בכ- 50 מיליון לשנה. ב. במהלך עבודת הוועדה התקבלו תלונות רבות כי קימות התפרעויות באוטובוסים המסיעים יותר מוסעים מכמות המושבים באוטובוס והועלה חשש כי עקב כך נפגעת יכולתו של הנהג לשלוט ברכב בעת ההסעה. ג. חלק מחברי הוועדה התלווה להסעות תלמידים בהם מספר הילדים עולה על כמות המושבים. בהסעות אלו היו מלווה/משמרות זה"ב. ההתנהגות בהסעות אלו היתה נאותה והתקבל הרושם כי אין קושי בהושבת 3 ילדים עד כיתה ד' - במושב. לעומת זאת התגלה קושי בהושבת 3 תלמידים מהכיתות הגבוהות יותר ) בעלי מבנה גוף רחב יותר מטבע הדברים ( במושב אחד. ד. בחינה ארגונומית המצורפת כנספח ב' לדו"ח זה, מלמדת כי קיים קושי בהושבת 3 ילדים שגילם עולה על 10 שנים במושב אחד, בחודשי החורף הבעיה אף מחריפה. ה. על סמך האמור לעיל הועדה ממליצה להוריד את רף הגיל המירבי בו מותרת הושבת 3 ילדים מושב מגיל- 14 לגיל 10. המשמעות הכספית של החלטה זו מוערכת בכ 28 מיליון לשנה

34 ו. ז. ח. הפתרון לבעיית התנהגות הילדים הצעירים במהלך ההסעה מצוי בתוספת מלווה באוטובוס כמפורט בסעיף 6.4 להלן. הועדה מצאה כי עלות הליווי זולה באופן משמעותי מהחלופה המחייבת תוספת משמעותית של אוטובוסים בגין ביטול גורף של האפשרות להסעת 3 ילדים במושב. רשות מקומית שתסיע ילדים מעל למספר המקומות באוטובוס תחויב בהתקנת מושבים אחודים ובהתקנת 3 חגורות למושב ירידה מההסעה א. לאחרונה הותקנה תקנה האוסרת ירידה מהדלת האחורית באוטובוס. הועדה סבורה כי ניתן לאפשר ירידה מהדלת האחורית באוטובוס, במקרים הבאים: כאשר בהסעה יש מלווה המפקח על הירידה מהדלת האחורית. בעת הגעה לבי"ס או למקום חניה עם מפרץ חניה מסודר כאשר ישנו אדם הקולט את האוטובוס ומשגיח על ירידת הילדים. ב. העלאת והורדת ילדים תבוצע תמיד מימין לדרך ישירות למדרכה. ג. חצית כביש המלצה זו מהווה שינוי מהוראות החצייה הקיימות. אימוץ המלצה זו מחייב התייחסות שונה של התנועה בסביבת התחנה הנושא נמצא כיום בדיון בועדת התאום לתקנות התעבורה. יודגש כי הועדה רואה בנהלים אלה חלק בלתי נפרד מהוראות הירידה מהאוטובוס כפי שפורטו לעיל ולפיכך סבורה כי יש לישמן כמקשה אחת: דגשים במקרה שיש צורך לחצות את הכביש לאחר הירידה: בעת העצירה הנהג ידליק את מערכת האזהרה במצב הבהוב. חציית הכביש ע"י הילד תתבצע לפני נסיעת הרכב. חציית הכביש תיעשה לפני הרכב (כשלושה מטר). נסיעת הרכב תהא לאחר שהילד חצה את הכביש למדרכה ממול או לאי תנועה). במקרים בהם מספר ילדים חוצים את הכביש,הנהג ימתין עד לגמר חצייתו של הילד האחרון. תנועת כלי הרכב תעצר בעת שילדים המורדים מרכבי הסעה חוצים את הכביש. כאמור, ישום שינוי זה יבוצע כמיקשה אחת ועד אז יש להמשיך בחציה ע"פ הנוהל הקיים דהיינו חצית הכביש לאחר נסיעת רכב ההסעה. 33

35 6.3.3 סריקת כלי הרכב ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תקנה המחייבת סריקת כלי הרכב לפני ובתום ההסעה. כל נהג יהא חייב להודיע למפעיל ההסעה כי כלי רכבו נסרק ביסודיות הדבר יתן מענה לתופעה של "שכחת ילדים באוטובוס". משמעויות כל ההמלצות בנושאי תנועה אינן דורשות הערכות מיוחדת למעט המלצות המתייחסות לחציית כביש ולעצירת תנועה בעת חצייה שאימוצה יחייב : תום הדיון ואישור הנושא בועדת התיאום לתקנות התעבורה. פעילות הסברה נרחבת. הדרכת כל הנוגעים בדבר- נהגים, ילדים, בתי ספר לנהיגה וכד'. אכיפה נרחבת של המשטרה ומטעם בתי הספר לכל הסעות בשלבים הראשונים של הפעלת התקנה עד להטמעתה המלצות בנושא כ"א נהגים יש לקבוע דרישות סף התחלתיות ותקופתיות לנהגים בהסעות ילדים; תנאי הסף יקבעו דרישות בנושאי הדרכה העדר רישום פלילי, 6 ופסיכולוגית ודרישת ותק מינימלי בנהיגה. חידוש רשיון נהיגה יעשה אחת לשנתיים וזאת לאחר שהנהג עמד מחדש בדרישות הסף. מבחני כשירות פיזית להסעת ילדים 6.4 הדרכת נהגים יש לקבוע מתכונת אחידה להדרכת נהגים הן במסגרת הדרכה ראשונית לנהגים המבקשים לקבל רשיון להסעת ילדים, והן במסגרת הדרכת רענון לנהגים המבקשים לחדש רשיונם. ההדרכה צריכה לכלול בעיקר תכנים העוסקים בהשפעות התנהגות ילדים על אופן הנסיעה כמו גם להתייחסות לטיפול בילדים בעלי מוגבלויות הן ברמה ההתנהגותית והן בשימוש באמצעי הריתום. נהגים ותיקים יחויבו בהדרכה בתוך 3 שנים מיום פרסום התקנות. קביעת נושאי ההדרכה ותכנית לימודים מפורטת תיעשה ע"י צוות שותף של משרדי החינוך, התחבורה והתמ"ת בסיוע גורמים המתמחים בהדרכה ובבטיחות. הועדה ממליצה כי משך ההדרכה המינימלי יהיה 16 שעות ובכללם שעתיים של נהיגה מעשית בהסעת ילדים בפיקוח קצב"ת. מבחן כשירות פיזית ינתן מרופאו האישי של הנהג. מבחן כשירות פסיכולוגי (מבחן התאמה) ינתן 6 מפסיכולוג מוסמך. 34

36 נמצא כי ביכולתו של מלווה לפתור חלק ניכר מהבעיות הבטיחותיות במהלך ההסעה ביניהן הקפדה על ישיבת התלמידים במהלך כל זמן הנסיעה, ירידה ועלייה בטיחותית מהרכב, פיקוח על חצייה בטוחה של הכביש במידת הצורך ומניעת התנהגות העלולה להפריע לנהג. בשל הקשיים הלוגיסטיים והכלכליים הכרוכים בביצוע המלצה זו מובאת להלן הצעה ליישום הליווי בהסעות תלמידים לבתי ספר יסודיים בשלבים כמפורט להלן: שלב - 1 חובת ליווי כאשר משך ההסעה עולה על 40 דקות. שלב - 2 חובת לווי כאשר מספר הילדים עד גיל 10 עולה על 20. שלב - 3 חובת ליווי בכל ההסעות לבתי ספר יסודיים (למעט אוטובוסים ציבוריים זעירים) שלב - 4 חובת ליווי באוטובוסים ציבוריים זעירים ליווי א. עלות הליווי מוערכת ב: שלב 1 כ- 20 מליון לשנה. שלב 2 כ- 30 מליון לשנה.(בנוסף לעלות שצוינה בשלב 1). 15 מליון לשנה. (בנוסף לעלויות שצוינו בשלבים כ- 3 שלב קודמים). שלב 4 כ- 90 מליון לשנה. (בנוסף לעלויות שצוינו בשלבים הקודמים). ב. עם זאת קרוב לודאי שעד להחלת שלב 4 יחולו שינויים בביצוע הסעות כך שהעלות האפקטיבית של שלב זה תהיה נמוכה יותר. ג. בנוסף להסעות תלמידים תהא חובת ליווי בהסעות ילדים הבאות: בקו שרות המגודר כקו תלמידים ברשיונו. הסעות ילדים למטרות שונות (טיול, קייטנה וכד'). באוטובוסים שניתן לפתוח את החלונות במלואם. האחריות על שיבוץ המלווה בהסעה תהא: בהסעת תלמידים על הרשות המקומית. בהסעת קו שרות המוגדר כהסעת תלמידים על חברת ההסעה. בהסעות למטרות שונות על מארגן ההסעה. באוטובוסים שניתן לפתוח בהם חלונות על חברת ההסעה. ד. 35

37 ה. תפקידי המלווה אחריות המלווה על הילדים נמשכת כל זמן הנסיעה (כולל חגירת חגורות בטיחות ברכבי הסעה), במהלך העלייה לרכב, והירידה מהרכב. כאשר יש צורך בחציית כביש- המלווה יחצה את הכביש עם הילדים ויחזור לרכב ההסעה. בכל הסעה שאינה הסעה קבועה לבי"ס וממנו, תפקיד המלווה לפקוד את התלמידים בתחילת נסיעה, כולל נסיעה לאחר עצירות ביניים. כמו כן המלווה יוודא שלא יישאר ילד ברכב לאחר גמר הנסיעה. באחריות המלווה לבדוק כי הן לנהג והן לרכב רישוי מתאים להסעת ילדים בטרם עלית הילדים לאוטובוס. למלווה יהיה דף קשר עם מזמין ההסעה ועליו לדווח על כל חריגה במהלך ההסעה למזמין. תנאי סף למלווה: העדר רישום פלילי, שליטה בשפות התלמידים המוסעים וקבלת הדרכה כמפורט להל"ן. ו. הדרכת מלווים משרד החינוך יפיק דף הנחיות למלווה. דף זה יופץ ב: בתי ספר. חברות ההסעה (באמצעות משרד התחבורה). קציני בטיחות (באמצעות משרד התחבורה). מחלקות תחבורה של רשויות מקומיות. דף ההנחיות יכלול הוראות פעולה במצבים שונים כולל מצבי חירום, דרכי התמודדות עם תלמידים, אופן ריתום לאמצעי ריתום בהסעות בכלל ובהסעות חינוך מיוחד בפרט, הנחיות ללוי תלמידים שהתנהגותם חריגה וכד'.כל מלווה יחתום בפני המזמין לפני התחלת עבודתו כי קרא את דף ההנחיות והבין את תוכנו. בנוסף לדף ההנחיות המלווה יקבל הדרכה יעודית מאחראי בביה"ס על נושא ההסעות. לוח זמנים לביצוע המלצות אלו לקראת שנת לימודים תשס"ו תותקן תקנה שתחייב מלווים עפ"י שלב 1. במהלך שנת לימודים תשס"ו ינותחו הממצאים בגין הפעלת שלב 1 ולפיהם יוחלט כיצד להפעיל את שלב 2. שלב 2 יופעל (בהתאם לניתוח לעיל) בשנת הלימודים תשס"ז. הפעלת השלבים הבאים תהא בהתאמה. ז. 36

38 6.4.3 קציני בטיחות בתעבורה קצב"ת יעבור הדרכה בסיסית והדרכות רענון תקופתיות בדומה לנהגי ההסעות. כל קצב"ת יחויב בדיווח עיתי בנושאים הקשורים למצבת הנהגים, הכשרתם, מצבת כלי הרכב ומיתקוניהם. קצין הבטיחות יגיש תכנית ביקורת שנתית לרכבים ולנהגים שבפיקוחו וידווח על ביצוע התוכנית ועל ממצאיו. הועדה ממליצה כי כל נהג ובכלל זה נהגים עצמאיים ונהגים הפועלים במסגרת מערכת החינוך החרדי יחויבו בפיקוח קבלת שירותי קצב"ת באמצעות קצב"ת עצמאי כפי שמקובל בתחום ההובלות רכז הסעות בכל בי"ס בו מתקיימים הסעות מוסדרות ימונה רכז הסעות מצוות ביה"ס, רכז ההסעות יהיה הגורם המקשר בין בית הספר לחברות ההסעה רכז ההסעות יהיה אחראי לביצוע תוכניות הדרכה העוסקות בקוד האתי להתנהגות בהסעות. רכז ההסעות ידאג לשיבוץ אנשי צוות לקליטת ההסעות ולשילוחן בהתאם למספר האוטובוסים, ומיקום התחנות. רכז ההסעות ירכז ויטפל בתלונות הורים ומורים לגבי ביצוע ההסעות. הסתייגויות בפרק זה יפורטו הסתייגויות חברי הצוות לאמור בדו"ח הועדה 6.5 נציגי משרד החינוך מסתייגים מההמלצה לבטל את ההגבלות על גיל הרכב. לדעתם יש להשאיר את ההגבלות בעינן- 10 שנים לאוטובוס של חברת הסעות פרטית ו- 14 שנים לאוטובוס של רשות מקומית. כמו כן משרד החינוך הביע את הסתייגותו מהשלביות שנקבעה ביישום המלצות ליווי ההסעות. מאחר ולדעתם קיים קושי להעמיד מערכת בקרה אפקטיבית על יישום השלבים. נציגי משרד האוצר מסתייגים מההמלצות המחייבות תוספת מקורות משמעותית וביניהם ההמלצה המחייבת מלווים ברכבי הסעה כמפורט בסעיף וההמלצה לצמצום מספר המוסעים ברכב כמפורט בסעיף

מיהו המורה הנושר? מאפיינים דמוגרפיים,תעסוקתיים ומוסדיים של הנשירה מהוראה

מיהו המורה הנושר? מאפיינים דמוגרפיים,תעסוקתיים ומוסדיים של הנשירה מהוראה כנס חינוך משנה מציאות מכון מופ"ת המכללה ע"ש דוד ילין מיהו המורה הנושר? מאפיינים דמוגרפיים,תעסוקתיים ומוסדיים של הנשירה מהוראה ד"ר רינת ארביב-אלישיב ד"ר ורדה צימרמן 1 מבוא נשירת מורים היא תופעה חברתית המתרחבת

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. קיץ תשע"ד, מועד ב, 2014 מועד הבחינה: מספר השאלון: 416 016117, Thinking Skills נספח: כישורי

More information

פיזיקה של נהיגה מדריך למורה

פיזיקה של נהיגה מדריך למורה פיזיקה מערכות טכנולוגיות פיזיקה של נהיגה מדריך למורה כל הזכויות שמורות למורן הוצאה לאור אין לצלם או לשכפל מהספר 1 על תוכנית הלימודים פיזיקה של מערכות טכנולוגיות מבוא ההיבט הטכנולוגי של כל נושא פיזיקלי.

More information

מ ק ו מ ו ת 5 מ י נ ה ל כ ס פ י ו מ ו ר י ה ח ב ר ה ל פ י ת ו ח י ר ו ש ל י ם ב ע מ מ ב ו א כ ל ל י ב ש נ ת, ב מ ס ג ר ת ח ג י ג ו ת י

מ ק ו מ ו ת 5 מ י נ ה ל כ ס פ י ו מ ו ר י ה ח ב ר ה ל פ י ת ו ח י ר ו ש ל י ם ב ע מ מ ב ו א כ ל ל י ב ש נ ת, ב מ ס ג ר ת ח ג י ג ו ת י נ י ה ו ל פרויקט הקמת היכל הפיס י ר ו ש ל י ם תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 1 0 1 6 2 2 מ ב ו א תקציר מנהלים פירוט הממצאים 1 2 3 2 2 2 2 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 4 1 4 6 ליקויים מערכתיים ב נ י ה ו ל פרויקט

More information

מיקוד באנגלית. Module D. New Program in English Literature. Option 1 שאלון אינטרני מספר שאלון אקסטרני מספר 414

מיקוד באנגלית. Module D. New Program in English Literature. Option 1 שאלון אינטרני מספר שאלון אקסטרני מספר 414 ענת אברבנאל צביה אופנברג מיקוד באנגלית Module D New Program in English Literature Option 1 שאלון אינטרני מספר 016115 שאלון אקסטרני מספר 414 לעדכונים והשלמות אתר המיקודים אתכם לאורך כל הדרך ענת אברבנאל

More information

sharing food intro price & extra drinks * ניתן להזמין מנות כשרות בתאום מראש for good memories

sharing food intro price & extra drinks * ניתן להזמין מנות כשרות בתאום מראש for good memories sharing אירוע SPECIAL באוסקר ווילד הוא שילוב מדהים בין אוכל לשתיה FOOD & DRINKS תפריט מגוון מבחר משקאות מכל העולם ואווירת CASUAL שמאפיינת את האופי האותנטי של המקום מרכז שולחן פלטת ירקות אדממה נאצ וס כבד

More information

תוצאות סקר שימוש בטלפון

תוצאות סקר שימוש בטלפון מכון שריד שירותי מחקר והדרכה בע"מ Sarid Institute for Research and Consultation LTD תוצאות סקר שימוש בטלפון חכם בקרב ילדים מבוסס על פאנל "סמול טוק" פאנל ילדים ינואר 2015 מכון שריד מתמחה במתן פתרונות יישומיים

More information

הקיטסיגול הרבחה יעדמל בלושמה גוחה

הקיטסיגול הרבחה יעדמל בלושמה גוחה ניהול מערכות תובלה ושינוע זרימה ברשת עץ פורס מינימאלי Minimal Spanning Tree הבעיה: מציאת חיבור בין כל קודקודי גרף במינימום עלות שימושים: פריסת תשתית אלגוריתם חמדן (Greedy) Kruskal(1956) Prim(1957) השוואה

More information

הקיטסיגול הרבחה יעדמל בלושמה גוחה

הקיטסיגול הרבחה יעדמל בלושמה גוחה ניהול מערכות תובלה ושינוע ניתוב רכבים בעיית הסוכן הנוסע Traelig Salesperso Problem הבעיה: מעבר בכל הקודקודים (בשאיפה - קודקוד) במינימום עלות/זמן/מרחק נסיעה שימושים: סוכן נוסע, ביקור מהנדס שירות סיבוכיות

More information

טכנולוגיית WPF מספקת למפתחים מודל תכנות מאוחד לחוויית בניית יישומיי

טכנולוגיית WPF מספקת למפתחים מודל תכנות מאוחד לחוויית בניית יישומיי WPF-Windows Presentation Foundation Windows WPF טכנולוגיית WPF מספקת למפתחים מודל תכנות מאוחד לחוויית בניית יישומיי Client חכמים המשלב ממשקי משתמש,תקשורת ומסמכים. מטרת התרגיל : ביצוע אנימציה לאליפסה ברגע

More information

רגולציה מגוף ראשון: אתגרי רגולציה ביישום של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

רגולציה מגוף ראשון: אתגרי רגולציה ביישום של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אחיה קמארה וגבי אדמון ריק* רגולציה מגוף ראשון: אתגרי רגולציה ביישום של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עם הגברת פעולות האכיפה של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנוגע לאי הפעלת כריזה באוטובוסים,

More information

תהליך בחינה ואישור של טכנולוגיה ניידת לבדיקות רציפות של החזר אור מסימוני דרך

תהליך בחינה ואישור של טכנולוגיה ניידת לבדיקות רציפות של החזר אור מסימוני דרך תהליך בחינה ואישור של טכנולוגיה ניידת לבדיקות רציפות של החזר אור מסימוני דרך דצמבר 2017 2 תוכן העניינים 3 4 8 10 מבוא תנאי סף להשתתפות בתהליךהבחינה והאישור ניסוי השטח הוכחתיכולת תוכנית עבודה לתהליךהבחינה

More information

מקוון Sharing and Playing: Serious Games and Collaboration in Online Education

מקוון Sharing and Playing: Serious Games and Collaboration in Online Education שיתוף ומשחק : העתיד של לימוד מקוון Sharing and Playing: Serious Games and Collaboration in Online Education Sheizaf Rafaeli פרופ' שיזף רפאלי Sagy Center for Internet Research Univ. of Haifa http://rafaeli.net

More information

אסופת תקנות נגישות בניין קיים

אסופת תקנות נגישות בניין קיים מדינת ישראל, משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות دولة إسرائيل, وزارة العدل مفوضية مساواة حقوق األخشاا وو اإلاعاةة State of Israel, Ministry of Justice Commission for Equal Rights of Persons

More information

מסמך ג' - הגדרות הגדרות ופרשנות

מסמך ג' - הגדרות הגדרות ופרשנות מסמך ג' - הגדרות הגדרות ופרשנות המונחים "לרבות", "כולל", "בין היתר" ו/או "בפרט", משמעותם - אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לפניו. המונח "עד" בהקשר של זמן או מקום או במסגרת אזכור, משמעותו - עד וכולל. תקופת

More information

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2013

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2013 המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2013 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל - 2013 תשע ג ספר הזכויות שלי ליצירת קשר אנא חייגו: 1700-700-696 הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים

More information

קשירות.s,t V שני צמתים,G=(V,E) קלט: גרף מכוון מ- s t ל- t ; אחרת.0 אם יש מסלול מכוון פלט: הערה: הגרף נתון בייצוג של רשימות סמיכות.

קשירות.s,t V שני צמתים,G=(V,E) קלט: גרף מכוון מ- s t ל- t ; אחרת.0 אם יש מסלול מכוון פלט: הערה: הגרף נתון בייצוג של רשימות סמיכות. סריקה לרוחב פרק 3 ב- Kleinberg/Tardos קשירות.s,t V שני צמתים,G=(V,E) קלט: גרף מכוון מ- s t ל- t ; אחרת.0 אם יש מסלול מכוון פלט: הערה: הגרף נתון בייצוג של רשימות סמיכות. קשירות.s,t V שני צמתים,G=(V,E) קלט:

More information

חדשנות בייצור ויישום של פרוקי רגליים מועילים בחקלאות: אתגרים ומגמות שמעון שטיינברג, שאול בשיא, ביו-בי שדה אליהו בע"מ

חדשנות בייצור ויישום של פרוקי רגליים מועילים בחקלאות: אתגרים ומגמות שמעון שטיינברג, שאול בשיא, ביו-בי שדה אליהו בעמ חדשנות בייצור ויישום של פרוקי רגליים מועילים בחקלאות: אתגרים ומגמות שמעון שטיינברג, שאול בשיא, ביו-בי שדה אליהו בע"מ כנס,Agrinnovation רחובות, אוקטובר 2015 ביו-בי תחומי העיסוק של ביו-בי: הדברה ביולוגית

More information

Water Security in the Middle East Source of Tension or Avenue for Peace

Water Security in the Middle East Source of Tension or Avenue for Peace Water Security in the Middle East Source of Tension or Avenue for Peace Gidon Bromberg, Yana Abu Taleb Co-Directors EcoPeace Middle East Woodrow Wilson Center About EcoPeace Middle East Environmental peacemaking

More information

האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החברה

האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החברה האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החברה ביה"ס למדיניות ציבורית וממשל ע"ש פדרמן הגברת התחרות והשילוביות בענף התחבורה הציבורית: הילכו שניהם יחדיו? מקרה הבוחן של מערכת התחבורה הציבורית העירונית ורכבת

More information

מכונת מצבים סופית תרגול מס' 4. Moshe Malka & Ben lee Volk

מכונת מצבים סופית תרגול מס' 4. Moshe Malka & Ben lee Volk מכונת מצבים סופית תרגול מס' 4 1 מכונת מצבים סופית Finite State Machine (FSM) מודל למערכת ספרתית מכונת מצבים סופית: קלט: סדרה אינסופית של אותיות...,I3,I1,I2 בא"ב input out פלט: סדרה אינסופית של אותיות O

More information

Hebrew Adjectives. Hebrew Adjectives fall into 3 categories: Attributive Predicative Substantive

Hebrew Adjectives. Hebrew Adjectives fall into 3 categories: Attributive Predicative Substantive 1 Hebrew Adjectives fall into 3 categories: Attributive Predicative Substantive 2 Attributive Adjectives: Modify a noun; Agree in gender, number, and definiteness with the noun; Follow the noun they modify.

More information

דיבור בטלפון בזמן נהיגה אינו מגדיל משמעותית את הסיכוי לתאונה

דיבור בטלפון בזמן נהיגה אינו מגדיל משמעותית את הסיכוי לתאונה ע"פ מאמר בכתב העת הרפואי המוביל בעולם, :The New England Journal of Medicine דיבור בטלפון בזמן נהיגה אינו מגדיל משמעותית את הסיכוי לתאונה Virginia Tech במחקר חדש שבוצע על ידי מכון המחקר של אוניברסיטת במימון

More information

של מכרז לבעל תעודת זכאות של מחוסר דיור על פי הקריטריונים של משרד הבינוי, ישולמו לרשות דמי חכירה מהוונים מופחתים כלהלן: נוסח משולב

של מכרז לבעל תעודת זכאות של מחוסר דיור על פי הקריטריונים של משרד הבינוי, ישולמו לרשות דמי חכירה מהוונים מופחתים כלהלן: נוסח משולב 1505 16/1/17 : : מספר החלטה תאריך מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל מיום ט"ז בטבת תשע"ז (16 בינואר 2017) לתקן את החלטת

More information

נתונים ויתרונות:

נתונים ויתרונות: הזמנת מזקק מים MegaHome דגם משופר היה שווה לחכות! מזקק מגה-הום האיכותי בהזמנה ישירה לישראל מהאתר האמריקאי DrCousensGlobal.com ערכה משופרת שכוללת כל מה שצריך בשביל להתחיל לשתות את המים הכי איכותיים. מגה-הום

More information

בדיקת היתכנות של שימוש בסוגי רכב חלופיים )קלנועיות( לצורכי בטיחות וניידות של אוכלוסיית הקשישים בישראל

בדיקת היתכנות של שימוש בסוגי רכב חלופיים )קלנועיות( לצורכי בטיחות וניידות של אוכלוסיית הקשישים בישראל בדיקת היתכנות של שימוש בסוגי רכב חלופיים )קלנועיות( לצורכי בטיחות וניידות של אוכלוסיית הקשישים בישראל ד"ר ויקטוריה גיטלמן אינג' רובי כרמל פאני פיסחוב פרופ' שלמה בכור במימון קרן מחקרים בענייני ביטוח ליד

More information

כיווני ההתפתחות בחינוך המיוחד בישראל:

כיווני ההתפתחות בחינוך המיוחד בישראל: כיווני ההתפתחות בחינוך המיוחד בישראל 171 כיווני ההתפתחות בחינוך המיוחד בישראל: פרספקטיבה בינלאומית 1. מבוא וסיכום מלכה מרגלית חינוך מיוחד מוגדר כהוראה המעוצבת בצורה מיוחדת כדי לענות לצרכים המיוחדים של

More information

מאזן חובות אקדמיים לתאריך (כולל) בשעות 06:00-18:00.

מאזן חובות אקדמיים לתאריך (כולל) בשעות 06:00-18:00. מידע-נט מערכת רישום שנתי לקורסים באמצעות האינטרנט תשע"ח בשנת הלימודים תשע"ח נמשיך עם הרישום השנתי לקורסים. כל סטודנט/ית יירשם לכל הקורסים אותם הוא מתכנן ללמוד הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'. הרישום לקורסים

More information

ביקורת בנושא הסדרי חניה ציבורית בתחומי הרשות המקומית והפעלתם

ביקורת בנושא הסדרי חניה ציבורית בתחומי הרשות המקומית והפעלתם Municipality of Qiryat Bialik עיריית קריית ביאליק היחידה לביקורת פנים ופניות הציבור רחוב שד' ירושלים 16, קריית ביאליק 27100 טלפון: 04-8780808 פקס: 04-8781705 תאריך: 6/10/15 מספרנו: 27704 ביקורת בנושא הסדרי

More information

th Maccabiah ספר מיתוג

th Maccabiah ספר מיתוג 2017 20th Maccabiah המכביה ה 20 Brand Book ספר מיתוג 01 OUR MISSION MACCABIAH 2017 Dear Chaverim, Shalom! The Organizing Committee proudly presents this 20TH MACCABIAH BRAND BOOK, created after wide and

More information

הקשר שבין צדק ארגוני, התנהגות אזרחית

הקשר שבין צדק ארגוני, התנהגות אזרחית הקשר שבין צדק ארגוני, התנהגות אזרחית ארגונית (OCB) ויצירתיות בארגון ויינברג אבי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה" אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי החברה בית

More information

נוהל הגשת ערעור לנתוני מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח

נוהל הגשת ערעור לנתוני מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח נוהל הגשת ערעור לנתוני מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח נוסח מאושר על ידי הפיקוח על הביטוח )עודכן יוני 2015( רקע )להלן: "החוזר"( נקבע כי: של המפקח על הביטוח: 1.1 בשער 6 חלק 2 סעיף 3.2.2 )ו'( לחוזר המאוחד

More information

איתנו תגיעו גבוה! משרות פתוחות אוגוסט Brightman Almagor Zohar & Co.

איתנו תגיעו גבוה! משרות פתוחות אוגוסט Brightman Almagor Zohar & Co. איתנו תגיעו גבוה! משרות פתוחות אוגוסט 2015 מבט על Deloitte Deloitte נמנית על ארבע הפירמות הגדולות בעולם למתן שירותים מקצועיים )4 )BIG ומהמשרדים המובילים בישראל לשירותי חשבונאות וביקורת, מס וייעוץ. באמצעות

More information

T H E S U N F L O W E R L I M I T S T O F O R G I V E N E S S

T H E S U N F L O W E R L I M I T S T O F O R G I V E N E S S T H E S U N F L O W E R L I M I T S T O F O R G I V E N E S S Time needed Age range Background of teen Set up 30 mins Any teen Any background Classroom style Goals: The Jewish approach to forgiveness,

More information

קרא בעיון וסע בבטחה הקדמה אזהרה

קרא בעיון וסע בבטחה הקדמה אזהרה MAXIMA ספר נהג הקדמה אנו מברכים אותך על שהצטרפת למשפחה ההולכת וגדלה של בעלי רכב ניסאן. אנו מוסרים לך רכב זה מתוך ביטחון מלא בטיבו. הוא יוצר בטכניקות החדישות ביותר, ועבר בהצלחה מערכת מחמירה של ביקורת איכות.

More information

מבוא. ראו: United Nations General Assembly, forty-eight session, resolution 48/96, of

מבוא. ראו: United Nations General Assembly, forty-eight session, resolution 48/96, of נושאים מערכתיים 135 שילוב אנשים בעלי מוגבלות בחברה ובעבודה מבוא בשנת 1998 קיבלה הכנסת את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 (להלן - חוק השוויון). חוק השוויון, מבוסס על עקרון יסוד, אשר לפיו

More information

תרבויות בית ספר אבי קפלן ומרטין ל' מאהר* תרבות בית הספר

תרבויות בית ספר אבי קפלן ומרטין ל' מאהר* תרבות בית הספר תרבויות בית ספר אבי קפלן ומרטין ל' מאהר* ותר מעשור חלף מאז נתפרסם הספר אומה בסיכון Risk( A). Nation at רבים מאלה המתבוננים כיום במצב החינוך רואים את "הזרם הגואה של הבינוניות" מוסיף לגאות. יש לציין כי סיבת

More information

לצפייה בפתרון בווידאו לתרגילים שבחוברת, כנסו ל "סטטיסטיקה והסתברות" בשאלון 802 שבאתר

לצפייה בפתרון בווידאו לתרגילים שבחוברת, כנסו ל סטטיסטיקה והסתברות בשאלון 802 שבאתר 11 סטטיסטיקה 802 1. לפניכם ההתפלגות של יבול עגבניות בטונות, במספר מסוים של חלקות שדה: 9 7 8 12 7 7 6 8 4 x יבול בטונות שכיחות ממוצע היבול לחלקה הוא 7 טון. מצאו בכמה חלקות שדה יבול העגבניות היה 4 טון? א.

More information

פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(, 1938 תוכן ענינים

פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(, 1938 תוכן ענינים פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(, 1938 רשויות ומשפט מנהלי רשויות מקומיות מסי שלטון מקומי מסים מסי שלטון מקומי סעיף 1 סעיף 2 סעיף 3 סעיף 4 סעיף 5 סעיף 5 א סעיף 5 ב סעיף 5 ג סעיף 14 סעיף 16 סעיף 17

More information

כיורי גרניט כיורי מטבח עשויים גרניט להתקנה שטוחה, עמידות מלאה בפני שריטות וכתמים, עמידות בחום עד C ניקוי קל ומהיר צבע שאינו דוהה

כיורי גרניט כיורי מטבח עשויים גרניט להתקנה שטוחה, עמידות מלאה בפני שריטות וכתמים, עמידות בחום עד C ניקוי קל ומהיר צבע שאינו דוהה כיורי מטבח המטבח - הלב הפועם של הבית והמשפחה. כיורי מטבח של חמת - פריט עיצובי ושימושי המשתלב במרחב הפעיל של הבית. מגוון כיורים מחומרים, גדלים וסגנונות שונים ביחרו את הכיור החדש למטבח שלכם, כזה המתאים לאופי

More information

מסמך מידע לאשלים: ילדים ובני נוער חרדים: סוגיות במערכת השירותים בתחומי הרווחה והבריאות

מסמך מידע לאשלים: ילדים ובני נוער חרדים: סוגיות במערכת השירותים בתחומי הרווחה והבריאות מסמך מידע לאשלים: ילדים ובני נוער חרדים: סוגיות במערכת השירותים בתחומי הרווחה והבריאות 1 הסתר פאס 1 רונלי רותם 1 דליה בן-רבי 1 מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ירושלים אוקטובר 2011

More information

התהליכים הדמוגרפיים בארץ ( ) עדכון נייר העמדה יעקב פייטלסון אב תשע"ג אוגוסט 2013

התהליכים הדמוגרפיים בארץ ( ) עדכון נייר העמדה יעקב פייטלסון אב תשעג אוגוסט 2013 שן התהליכים הדמוגרפיים בארץ (1800-2013) ישראל 1 עדכון נייר העמדה יעקב פייטלסון אב תשע"ג אוגוסט 2013 המכוןלאסטרטגיהציוניתהואגוף עצמאיהפועללמעןשמירתצביונההיהודיוהדמוקרטישלמדינתישראלעל פיעקרונותמגילתהעצמאות.

More information

The gifted child in school

The gifted child in school חנה דויד הילד המחונן ובית הספר פסיכולוגיה עברית 1 The gifted child in school Hanna David, Ph.D 2014 כל הזכויות שמורות לפסיכולוגיה עברית, ת.ד 5239 פרדס חנה-כרכור www.hebpsy.net אין לשכפל, להעתיק, לצלם,

More information

אינדיקאטורים הנוגעים סקירת ספרות

אינדיקאטורים הנוגעים סקירת ספרות 1 אינדיקאטורים הנוגעים לנושא פערים ואי שוויון (*) במערכות החינוך סקירת ספרות מאת: נחום בלס ירושלים - ינואר 2009 (*) סקירה מדעית זו הוזמנה על ידי ועדת מומחים לנושא אינדיקטורים למערכת החינוך מטעם היזמה למחקר

More information

סיום הכיסוי הסיעודי במסגרת הביטוח הקבוצתי "מקדם בריאות" ההמשכיות והאפשרויות

סיום הכיסוי הסיעודי במסגרת הביטוח הקבוצתי מקדם בריאות ההמשכיות והאפשרויות סיום הכיסוי הסיעודי במסגרת הביטוח הקבוצתי "מקדם בריאות" ההמשכיות והאפשרויות הסיעוד הקבוצתי הסתיים בהתאם להחלטת הממונה על הביטוח ושוק ההון "המפקח על הביטוח", החל מ- 1.1.18 בוטל הכיסוי הסיעודי הקבוצתי. כל

More information

מדריך למשתמש בשירות. yes MultiRoom

מדריך למשתמש בשירות. yes MultiRoom מדריך למשתמש בשירות yes MultiRoom תוכן עניינים מבוא 3 תנאיסףלהצטרפותלשירות 3 ה ג ד ר ו ת 3 השימושבשירות 4 הגבלות 7 שאלותנפוצות 8 מבוא שירות yes MultiRoom מאפשר צפייה בתכנים המוקלטים שלכם ובתכני ה - VOD

More information

כל הזכויות שמורות לעמותת "אור ירוק"

כל הזכויות שמורות לעמותת אור ירוק ג'-ד' 45 הסבר על חוברת "דרכים" חוברת "דרכים" הינה חוברת פעילויות המיועדת לכלל תלמידי בית הספר היסודי. לכל שכבת גיל פעילות שונה המותאמת לגיל הילדים ולנושאי החינוך לזהירות ובטיחות בדרכים בחיי היום יום שלהם.

More information

eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1]

eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1] eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

More information

תוכן עניינים

תוכן עניינים תוכן עניינים 2 3 4 10 11............... א. ב. ג. ד. ה.... תקציר מנהלים... חברי הוועדה הצורך בתוכנית לאומית לצמצום העישון ונזקיו...... פעילות הוועדה לצמצום העישון ונזקיו... רקע לעבודת הוועדה המלצות הוועדה

More information

משפט האו"ם סילבוס תאריך עדכון אחרון נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים

משפט האום סילבוס תאריך עדכון אחרון נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים סילבוס משפט האו"ם - 62502 תאריך עדכון אחרון 08-03-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר ב' שפת

More information

תרגומון אנגלי-עברי למונחים מקצועיים בניהול פרויקטים

תרגומון אנגלי-עברי למונחים מקצועיים בניהול פרויקטים תרגומון אנגלי-עברי למונחים מקצועיים בניהול פרויקטים עברי מונח A Acceptance Criteria Accepted Deliverables Accuracy Accountability Acquire Project Team Acquiring Organization Acquisition Activity Activity

More information

מחקרי פלורסהיימר האוניברסיטה העברית בירושלים

מחקרי פלורסהיימר האוניברסיטה העברית בירושלים נחום בן- אליא משק המים התאגידי החדש: האם הרפורמה הוכרעה? מחקרי פלורסהיימר האוניברסיטה העברית בירושלים מחקרי פלורסהיימר המכון ללימודים עירוניים ואזוריים האוניברסיטה העברית בירושלים משק המים התאגידי החדש:

More information

008, LDR מי צריך את זה? אלחנן אדלר

008, LDR מי צריך את זה? אלחנן אדלר וכד': 008, LDR מי צריך את זה? אלחנן אדלר קודם כל קצת היסטוריה תקן MARC נוצר כדי לאפשר העברה של רשומות קיטלוג ממחשב למחשב תוך: זיהוי שדות המידע השונות זיהוי תת-שדות אבחנה בין שדות תקניים למקומיים קידוד

More information

הנחיות לתכנון מעברי חירום בדרכים בין-עירוניות - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

הנחיות לתכנון מעברי חירום בדרכים בין-עירוניות - החברה הלאומית לדרכים בישראל בעמ הנחיות לתכנון מעברי חירום בדרכים בין-עירוניות מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ דצמבר 2006 צוות העבודה אינג' רן זילברשטיין אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ אינג' גלי ישראל אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ

More information

בתעסוקה לפי ת"י M.S.s

בתעסוקה לפי תי M.S.s מדריך יישום ומנחה להטמעת מערכות לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה לפי ת"י 18001 והקווים המנחים של ארגון העבודה הבינלאומי ILO-OSH-2001 כתיבה ועריכה: ד"ר אבי גריפל בקרה מקצועית: M.S.s יורם גולדברג מחלקת פרוייקטים

More information

סה"כ נקודות סה"כ 31 נקודות סה"כ 21 תוכן עניינים של פתרון המבחן. לולאת for )נתון אלגוריתם... מעקב, פלט

סהכ נקודות סהכ 31 נקודות סהכ 21 תוכן עניינים של פתרון המבחן. לולאת for )נתון אלגוריתם... מעקב, פלט מבחן 0220 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

More information

Expressions (ex 8) Wild World (ex 7) Cars (ex 9)

Expressions (ex 8) Wild World (ex 7) Cars (ex 9) תר גול שי עור י ב ית 12 חזרה ע ל שא לו ת חשו בו ת מ שי ע ורי הבי ת ת וכנה 1 ס מ ס טר א' תשס"ז 1 סט ודנט י ם יקרים, אנא הקדישו מעט מזמנכם היקר ומלאו את סקר ההוראה. הסקר חשוב מאד כפידבק למרצים ולמתרגלים,

More information

פקידי הסעד לחוק הנוער בישראל: תפקידים, דרכי עבודה ואתגרים

פקידי הסעד לחוק הנוער בישראל: תפקידים, דרכי עבודה ואתגרים מרכז אנגלברג לילדים ולנוער פקידי הסעד לחוק הנוער בישראל: תפקידים, דרכי עבודה ואתגרים טלל דולב רחל סבו-לאל דליה בן-רבי המחקר בוצע ביוזמת משרד הרווחה והשירותים החברתיים - השירות לילד ולנוער דמ- 8-512 פקידי

More information

הזדמנויות לרשויות מקומיות להשתתפות בתכנית הורייזון 2020 ד"ר נילי מנדלבליט, מנהלת מחלקת תחבורה-חלל-חומרים, איסרד 11 בינואר 2018, אוניברסיטת תל אביב

הזדמנויות לרשויות מקומיות להשתתפות בתכנית הורייזון 2020 דר נילי מנדלבליט, מנהלת מחלקת תחבורה-חלל-חומרים, איסרד 11 בינואר 2018, אוניברסיטת תל אביב הזדמנויות לרשויות מקומיות להשתתפות בתכנית הורייזון 2020 תחבורה ד"ר נילי מנדלבליט, מנהלת מחלקת תחבורה-חלל-חומרים, איסרד 11 בינואר 2018, אוניברסיטת תל אביב איסרד )ISERD( מי אנחנו? ISERD - ISrael Europe Research

More information

תסמונת הניכור ההורי מאת: ד"ר דניאל גוטליב *

תסמונת הניכור ההורי מאת: דר דניאל גוטליב * תסמונת ההורי 2,1 מאת: ד"ר דניאל גוטליב * תקציר שיעור הגירושין הגבוה מביא בעקבותיו עליה במספר הילדים המתגוררים אצל הורה אחד, ונאלצים לקיים קשר עם ההורה השני באמצעות הסדרי ראייה הנקבעים על ידי בית המשפט.

More information

SPACE STAR ספר הוראות הפעלה לנהג

SPACE STAR ספר הוראות הפעלה לנהג SPACE STAR ספר הוראות הפעלה לנהג הקדמה אנו מודים לך על בחירת מוצר מיצובישי כמכוניתך החדשה. ספר הוראות הפעלה זה יתרום להבנתך ולהנאתך המלאה ממגוון התכונות המשובחות של מכונית זו. ספר זה מכיל מידע שנועד לערוך

More information

התקנים המקצועיים הבינלאומיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית )IIA(

התקנים המקצועיים הבינלאומיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית )IIA( התקנים המקצועיים הבינלאומיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית )IIA( התקנים המקצועיים הבינלאומיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית )IIA( משמשים בעבודתם כ- 091 אלף מבקרים פנימיים חברי ה-,IIA בכ- 081 מדינות.

More information

קידום לימודי מדעי הרוח בישראל

קידום לימודי מדעי הרוח בישראל קידום לימודי מדעי הרוח בישראל י"ז בתמוז תשע"ז 11 ביולי 2017.1 לבקשת ועדת המדע והטכנולוגיה של, ולקראת דיון הוועדה בנושא "עתיד לימודי מדעי הרוח במערך ההשכלה הגבוהה בישראל" שיתקיים ב- 12 ביולי 2017, יובאו

More information

מושגים בסיסיים תלמידים והורים יקרים,

מושגים בסיסיים תלמידים והורים יקרים, אחוזים מושגים בסיסיים תלמידים והורים יקרים, לפניכם קובץ ובו מושגים בסיסיים בשאלות אחוזים. הקובץ מכיל 12 מושגים. רצוי לעבור על חומר הלימוד לפני המעבר על המבחנים. ניתן להדפיס קובץ זה כדי שיהיה לפני התלמיד/ה

More information

ניהול בטיחות במערכות חשמל

ניהול בטיחות במערכות חשמל ניהול בטיחות במערכות חשמל ד ר אינג אלכס טורצקי במאמר זה אנסה להציג מנקודת מבטי את מערך ניהול בטיחות במתקן או במערכת החשמל. עיקרי הניהול הם זיהוי סיכונים על ידי סקר סיכונים במערכות חשמל והכנת מערך נהלים.

More information

הגנת חיית הבר תוכן ענינים

הגנת חיית הבר תוכן ענינים הגנת חיית הבר תוכן ענינים הגדרות סעיף 1 איסור צידה סעיף 2 רשיון והיתר צידה סעיף 3 מקומות אסורים סעיף 4 שיטות אסורות סעיף 5 כניסה לרשות הזולת סעיף 6 סמכויות רשויות מקומיות סעיף 7 מסחר, החזקה והעברה של חיית

More information

מבוא אזהרה זהירות הערה הקדמי.

מבוא אזהרה זהירות הערה הקדמי. NV200 ספר נהג 1 מבוא אנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחה המתרחבת בהתמדה של בעלי כלי רכב ניסאן. אנו מוסרים לך רכב זה מתוך ביטחון מלא בטיבו. הוא יוצר בטכניקות החדישות ביותר, ועבר בהצלחה מערכת מחמירה של ביקורת

More information

INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS ן - י- ן אמנה בינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות \ י.. -_ ' י; י ^ 13 י 1 געשתה במם 16 בדצמבר, 1966 1 נחתמה ביום 19 בדצמבר, 1966 י ז < אושררה בירושלים ביום 3 באוקטובר, 1991 INTERNATIONAL

More information

The Chidon-HaTanakh Book

The Chidon-HaTanakh Book 1 The Chidon-HaTanakh Book 100 Free Sample Question This is the 5th year of creating quality material for Chidon Hatanach. In the previes years more than 90% of the official questions appeared in my books!

More information

Education at a Glance 2010: OECD Indicators

Education at a Glance 2010: OECD Indicators Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Hebrew מבט על החינוך 60202 תקציר בעברית אינדיקטורים של ה- OECD ממשלות ברחבי מדינות ה- OECD, מבקשות לגבש מדיניות שתהפוך את החינוך ליעיל יותר, ובו בזמן

More information

Revisionist History: 4 Rabbi Isaac Elchanan Theological Seminary The Benjamin and Rose Berger CJF Torah To-Go Series Av 5774

Revisionist History: 4 Rabbi Isaac Elchanan Theological Seminary The Benjamin and Rose Berger CJF Torah To-Go Series Av 5774 Revisionist History: Was there one exile or two? Rabbi Etan Moshe Berman Rebbe, Stone Beit Midrash Program, Yeshiva University Rabbi, Cong. Bais Alter Chaim Tzvi, Pomona, NY Both of our Holy Temples were

More information

A-level BIBLICAL HEBREW

A-level BIBLICAL HEBREW SPECIMEN MATERIAL A-level BIBLICAL HEBREW Paper 1 Translation, Comprehension and Composition Specimen Morning Time allowed: 3 hours Materials For this paper you must have: Source booklet and answer book.

More information

October 21, Marheshvan 5778 HIR The Bayit Steven Exler Lessons from Babel: Language, Coexistence, and Speaking Hebrew

October 21, Marheshvan 5778 HIR The Bayit Steven Exler Lessons from Babel: Language, Coexistence, and Speaking Hebrew October 21, 2017 1 Marheshvan 5778 HIR The Bayit Steven Exler Lessons from Babel: Language, Coexistence, and Speaking Hebrew The English-speaking beginner s Hebrew student inevitably encounters a strange

More information

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

קבוצת שגריר שירותי רכב בעמ קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ דוח ליום ולשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ערוך לפי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 1970 תוכן עניינים פרק ראשון פרק שני פרק שלישי פרק רביעי פרק חמישי תיאור

More information

מחוון עיצוב קורסים מקוונים

מחוון עיצוב קורסים מקוונים מחוון עיצוב קורסים מקוונים https://goo.gl/yiutzz https://goo.gl/forms/xoqqotysck6hrdef3 מחוון זה יסכם עבורכם ציון כולל על סמך הציונים שתיתנו לכל היבט. ליצירת עותק: משוב על המחוון: אדום (לא מספק) צהוב (סביר)

More information

, ² ª ʧʥʸʤ ʺʩʢʸʰʠ ʬʥʶʩʰ ʬʠʸʹʩʡ

, ² ª ʧʥʸʤ ʺʩʢʸʰʠ ʬʥʶʩʰ ʬʠʸʹʩʡ 23 ', 23 19.12.2011 () 1978 -,,-,..,,.,...,.. ".,,,,, : " -... ' " ' ",-. 32000,, : 04-8231889 :,04-8232329 : www.neaman.org.il :,info@neaman.org.il :" ניצול אנרגית הרוח בישראל סיכום והמלצות דיון פורום

More information

מבוא לרשתות - תרגול מס' 11 Transparent Bridges

מבוא לרשתות - תרגול מס' 11 Transparent Bridges מבוא לרשתות - תרגול מס' 11 Transparent Bridges גשרים: מוטיבציה המטרה: חיבור של כמה רשתות מקומיות ) LAN -ים( לרשת מורחבת אחת על מנת לאפשר תקשורת בין מחשבים שאינם מחוברים לאותה רשת מקומית.?)ports עם מס'

More information

מדיניות החינוך לדמוקרטיה

מדיניות החינוך לדמוקרטיה הרבה מעבר לתואר תיקון העולם משמעו תיקון החינוך כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך מדיניות החינוך לדמוקרטיה יום שלישי 2.6.2015 ט ו בסיוון תשע ה קריית האוניברסיטה הפתוחה רעננה הכנס בשיתוף תוכן העניינים 3 5 פורום

More information

ועדה קרואה קורעת את הדמוקרטיה?!

ועדה קרואה קורעת את הדמוקרטיה?! אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לפוליטיקה וממשל ועדה קרואה קורעת את הדמוקרטיה?! על המקום של וועדה קרואה בחברה דמוקרטית חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך למדעי החברה

More information

קבלת החלטות בבריאות הציבור: אקדמיה, פוליטיקה ומה שביניהם פרופ' איתמר גרוטו ראש שירותי בריאות הציבור אוקטובר 2015

קבלת החלטות בבריאות הציבור: אקדמיה, פוליטיקה ומה שביניהם פרופ' איתמר גרוטו ראש שירותי בריאות הציבור אוקטובר 2015 קבלת החלטות בבריאות הציבור: אקדמיה, פוליטיקה ומה שביניהם פרופ' איתמר גרוטו ראש שירותי בריאות הציבור אוקטובר 2015 נושאי ההרצאה מערכת בריאות הציבור )עם דגש על "מערכת"( שיקולים בקבלת החלטות בתהליכי מדיניות

More information

תקנון הפעילות לתחרות ","2017 WOWJOBיולי 2017

תקנון הפעילות לתחרות ,2017 WOWJOBיולי 2017 תקנון הפעילות לתחרות ","2017 WOWJOBיולי 2017 מסמך זה הינו מסמך משפטי ואם הינכם מתחת לגיל 18 אנא קראו את תקנון זה יחד עם ההורים שלכם וקבלו הסכמתם על השתתפותכם בפעילות לפני שאתם נרשמים לפעילות באתר חובה

More information

שיתוף פעולה בין בית הספר לסביבה מוטי טליאס

שיתוף פעולה בין בית הספר לסביבה מוטי טליאס מוטי טליאס מבוא מיפוי השותפים מיפוי מטרות סוגי מטרות פרקטיקות לדוגמא היערכות ארגונית לשיתוף פעולה עם הסביבה שאלון למנהל: שיתוף פעולה של בית הספר עם הסביבה קישורים שיקולים מנחים בהחלטה על שיתופי פעולה ביבליוגרפיה

More information

תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ תוימוקמה תויושרב םישדח תועוצקמ לארשיב ןייטשנזלפ לאינדו רנזולק-רנא'ג דיוד 1997 רבמצד,םילשורי

תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ תוימוקמה תויושרב םישדח תועוצקמ לארשיב ןייטשנזלפ לאינדו רנזולק-רנא'ג דיוד 1997 רבמצד,םילשורי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות מקצועות חדשים ברשויות המקומיות בישראל דויד ג'אנר-קלוזנר ודניאל פלזנשטיין ירושלים, דצמבר 1997 THE FLOERSHEIMER INSTITUTE FOR POLICY STUDIES New Professions in Local Authorities

More information

מסמך עמדה בנושא הכשרת כח אדם במערכת החינוך הפנימייתי בישראל-

מסמך עמדה בנושא הכשרת כח אדם במערכת החינוך הפנימייתי בישראל- מסמך עמדה בנושא הכשרת כח אדם במערכת החינוך הפנימייתי בישראל- 1. מבוא מוגש לפורום הציבורי - כפרי הנוער והפנימיות בישראל על ידי ד"ר עמנואל גרופר כתב עמדה זה נכתב במטרה לסייע בידי הפורום הציבורי - כפרי הנוער

More information

מדריך שימוש בדואר האלקטרוני

מדריך שימוש בדואר האלקטרוני מדריך שימוש בדואר האלקטרוני Live@Edu UserName@Campus.haifa.ac.il תוכן עניינים א. מבוא... 2 מהי מערכת? Live@edu... 2 קבלת פרטי כתובת הדואר האלקטרוני:... 2 ב. כניסה ראשונית לחשבון הדואר האלקטרוני... 2 השלמת

More information

רשומות הצעות חוק ה כ נ ס ת עמוד

רשומות הצעות חוק ה כ נ ס ת עמוד רשומות הצעות חוק ה כ נ ס ת כ"ב בשבט התשס"ח 29 202 בינואר 2008 עמוד הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 24( )עסקה לתקופה קצובה ומשלוח חשבוניות בעסקה בתשלומים(, התשס"ח 2008.................................................................

More information

Chapter 11 (Hebrew Numbers) Goals

Chapter 11 (Hebrew Numbers) Goals Chapter 11 (Hebrew Numbers) Goals 11-1 Goal: When you encounter a number in a text, to be able to figure it out with the help of a lexicon. Symbols in the apparatus Ordinal Numbers written out in the text

More information

המצאת מסמכי בית משפט

המצאת מסמכי בית משפט המצאת מסמכי בית משפט Hotline: (212) 343.1122 Website: www.liftonline.org מדוע אני צריך להמציא מסמכי בית משפט? כדי להתחיל תיק בבית משפט למשפחה, עליך להגיש עתירה petition) - "פה-טי-שאן"). עתירה היא בקשה

More information

GRAND CHEROKEE מנוע בנזין הספק כ"ס / סל"ד מומנט קג"מ / סל"ד מהירות מירבית )קמ"ש( תצרוכת דלק )נתוני יצרן( מנוע דיזל

GRAND CHEROKEE מנוע בנזין הספק כס / סלד מומנט קגמ / סלד מהירות מירבית )קמש( תצרוכת דלק )נתוני יצרן( מנוע דיזל v3/17 TRAILHAWK LIMITED LAREDO GRAND CHEROKEE מנוע בנזין בנזין 3,604 סמ"ק V6 VVT Pentastar תזמון שסתומים משתנה, 24 שסתומים 6350/282 הספק כ"ס / סל"ד 4300/35.4 מומנט קג"מ / סל"ד 9.1 תאוצה 100-0 )שניות( 206

More information

Finding insights of love, dignity, and social commitment in the Torah s narrative and laws. Fast Forward. On the Status of Minor Fasts

Finding insights of love, dignity, and social commitment in the Torah s narrative and laws. Fast Forward. On the Status of Minor Fasts Torah Ve-Ahava ת ור ה ו א ה ב ה Finding insights of love, dignity, and social commitment in the Torah s narrative and laws Rabbi Haim Ovadia Page 1 Fast Forward On the Status of Minor Fasts In the Talmudic

More information

Rule: A noun is definite or specific by 3 means: If it is a proper noun, that is, a name.

Rule: A noun is definite or specific by 3 means: If it is a proper noun, that is, a name. 1 Rule: A noun is definite or specific by 3 means: If it is a proper noun, that is, a name. If it has an attached possessive pronoun like my, his, their, etc. If it has the definite article. 2 As I just

More information

תוחלת חיים בלידה מהות האינדיקטור בסיס הנתונים ניתוח המגמות שיטת איסוף וחישוב שנות ההתייחסות: עקב מגבלות הנתונים והשלכותיהן

תוחלת חיים בלידה מהות האינדיקטור בסיס הנתונים ניתוח המגמות שיטת איסוף וחישוב שנות ההתייחסות: עקב מגבלות הנתונים והשלכותיהן תוחלת חיים ב תוחלת חיים בלידה מהות האינדיקטור תוחלת חיים בלידה 26 מוגדרת כמספר הממוצע של שנות חיים הצפוי לאדם בעת לידתו, והיא מהווה מדד לבחינת בריאות האוכלוסייה. תוחלת חיים היא אינדיקטור עקיף מקובל לבחינת

More information

תוכן העניינים: פרק סדרות סיכום תכונות הסדרה החשבונית:... 2 תשובות סופיות:...8 סיכום תכונות הסדרה ההנדסית:...10

תוכן העניינים: פרק סדרות סיכום תכונות הסדרה החשבונית:... 2 תשובות סופיות:...8 סיכום תכונות הסדרה ההנדסית:...10 תוכן העניינים: פרק סדרות סיכום תכונות הסדרה החשבונית: שאלות לפי נושאים: 3 שאלות העוסקות בנוסחת האיבר הכללי: 3 שאלות העוסקות בסכום סדרה חשבונית: 4 שאלות מסכמות: 5 תשובות סופיות: 8 סיכום תכונות הסדרה ההנדסית:

More information

בשבילי הזכויות אחריות אזרחית - בדרך לחברת מופת דיון באמנת זכויות הילד/ה בהיבטים מוסריים וחברתיים

בשבילי הזכויות אחריות אזרחית - בדרך לחברת מופת דיון באמנת זכויות הילד/ה בהיבטים מוסריים וחברתיים בשבילי הזכויות אחריות אזרחית - בדרך לחברת מופת דיון באמנת זכויות הילד/ה בהיבטים מוסריים וחברתיים 1 פתיחה מיכל כהן, המנהלת הכללית פיתוח וכתיבה טובה בן ארי, מפקחת ארצית ליישום חוק זכויות התלמיד רונית דינור,

More information

OPEL INSIGNIA THE NEW. The Beauty of Your Power

OPEL INSIGNIA THE NEW. The Beauty of Your Power OPEL INSIGNIA THE NEW The Beauty of Your Power TIME FOR THE NEW LEADERS הדור הבא של רכבי המנהלים האופל אינסיגניה החדשה מובילה את קטגוריית רכבי המנהלים עם מגוון ייחודי של חידושים עדכניים ותוספות ברמה הגבוהה

More information

מר אהרון סליגמן - מנהל טכני תרמוטק פקס: EMC Engineering and Safety נתונים אדמיניסטרטיביים ותקציר מנהלים

מר אהרון סליגמן - מנהל טכני תרמוטק פקס: EMC Engineering and Safety נתונים אדמיניסטרטיביים ותקציר מנהלים כח אדר תשס"ט 24 מרץ 2009 RADHAZ-ELF /מזמין מוסדי/ 434 מר אהרון סליגמן - מנהל טכני תרמוטק פקס: 09-7464888 הנדון: סקר שדות מגנטיים, הנוצרים מחימום תת-רצפתי סימוכין: 1) Guidelines on the Limits of Exposure

More information

רגולציה במערכת הבריאות: השליטה על פעילותן של קופות החולים

רגולציה במערכת הבריאות: השליטה על פעילותן של קופות החולים המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים - טיוטה לדיון - רגולציה במערכת הבריאות: השליטה על פעילותן של קופות החולים ניסים כהן, פברואר 1 4102 תקציר פרק זה בוחן את הרגולציה הממשלתית על

More information

CHILDRENS THEATRE: METHODS AND TOOLS

CHILDRENS THEATRE: METHODS AND TOOLS Syllabus CHILDRENS THEATRE: METHODS AND TOOLS - 20460 Last update 07-02-2014 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: Department of Theatre Studies Academic year: 2 Semester:

More information

ניפוי שגיאות )Debug( מאת ישראל אברמוביץ

ניפוי שגיאות )Debug( מאת ישראל אברמוביץ ניפוי שגיאות )Debug( מאת ישראל אברמוביץ בדף העבודה יש תירגול בסביבת העבודה לשפת #C לסביבות עבודה אחרות. )2015 )Visual Studio אך היא מתאימה גם לשפת Java וגם o 1. ריצה של כל התוכנית ועצירה בסוף יש לבחור

More information

התמודדות עם אלימות במערכת החינוך מדיניות, יעדים ופעולות

התמודדות עם אלימות במערכת החינוך מדיניות, יעדים ופעולות התמודדות עם אלימות במערכת החינוך מדיניות, יעדים ופעולות חנה שדמי, אלה אלגרסי ובלהה נוי תקציר מאמר זה סוקר את התמודדותה של מערכת החינוך עם אלימות במוסדות החינוך. המאמר מציג בהרחבה את מקורות הלמידה ותהליך

More information