Khadher Ahmad * Ishak Suliaman ** Sedek Ariffin ***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Khadher Ahmad * Ishak Suliaman ** Sedek Ariffin ***"

Transcription

1 Khadher Ahmad * Ishak Suliaman ** Sedek Ariffin *** * ** *** Malaya. Malaya. Malaya. Published by Department of al-qur' n and al-hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur - Malaysia. 63

2 Keywords Sihir merupakan satu daripada pelbagai jenis penyakit yang dihadapi oleh manusia yang dijayakan melalui penglibatan makhluk halus. Nabi SAW pernah di sihir oleh seorang Yahudi bernama Lab d bin al-a am dengan menggunakan rambut Nabi SAW yang gugur ketika disikat. Sihir tersebut telah memberi suatu kesan kesakitan terhadap baginda sehingga menyebabkan baginda khayal dan tidak dapat memastikan sama ada telah melakukan sesuatu perkara itu ataupun tidak. Dalam riwayat yang lain menyebutkan bahawa Nabi SAW tidak dapat memastikan sama ada baginda telah mendatangi isteri baginda ataupun tidak. Permasalahan ini dibincangkan secara meluas oleh para ulama. Walaupun demikian, terdapat sebahagian ulama yang menafikan

3 Perspective And The Reality In Islamic Medical Centre In Malaysia: A Comparative Studies sihir yang telah berlaku kepada Nabi SAW dengan berdalilkan kepada kemaksuman seorang Nabi Allah yang terpelihara daripada sihir telah menjadi satu perbahasan yang dibincangkan oleh Ibn Qayyim dalam beberapa karya beliau. Ibn Qayyim al-jawziyyah telah berusaha mengulas hadith-hadith Nabi SAW yang menyebutkan peristiwa Nabi SAW disihir yang disertakan dengan pandangan para ulama serta berusaha menyangkal golongan yang tidak bersetuju bahawa Nabi SAW disihir dan sihir itu memberi kesan ke atas baginda. Dalam pada itu, beliau juga turut mengetengahkan kaedah dan pendekatan Nabi SAW dalam merawat dan menghadapi sihir yang dikenakan ke atas baginda. Artikel ini berusaha untuk mengumpulkan pandangan Ibn Qayyim tentang rawatan sihir melalui beberapa karya beliau seperti dan r, ج n. Hasil pandangan tersebut akan dibandingkan dengan hasil kajian terhadap praktikal rawatan sihir yang dijalankan di pusatpusat rawatan Islam di Malaysia yang menjadi sample kajian. Pengkaji melihat bahawa perbahasan tentang sihir dan rawatannya adalah sesuatu perbahasan yang serius yang sangat diberi penekanan oleh para ulama. Ibn Qayyim adalah salah seorang yang berusaha menjelaskan perkara ini sehingga dalam beberapa karya, beliau memberi tumpuan perbahasan yang khusus. Tambahan lagi, Ibn Qayyim bukan semata-mata memberi saranan dalam rawatan sihir, tetapi turut menjelaskan beberapa isu yang berkaitan dengan sihir seperti menjelaskan secara panjang lebar tentang peristiwa Nabi SAW disihir, jenis dan keadaan Rasulullah ketika baginda terkena sihir tersebut di samping beliau berusaha untuk menolak dakwaan sebahagian golongan yang mengikari Nabi SAW pernah disihir. Oleh yang demikian, dengan melihat kepada praktikal rawatan sihir yang dijalankan di pusat-pusat rawatan Islam, pengkaji akan dapat mengemukakan satu penilaian dari sudut realiti praktikal rawatan sihir dengan pandangan Ibn Qayyim dalam hal itu. Pada 65

4 akhir artikel ini dapat dikemukakan pendekatan dan kaedah rawatan menurut pandangan Ibn Qayyim dan bandingan dengan realiti rawatan sihir di pusat-pusat rawatan di samping menetapkan kaedah dan rawatan yang benar-benar dilebalkan sebagai rawatan terbaik untuk merawat sihir. Dalam kajian yang telah dilakukan selama tiga tahun, 1 pengkaji mendapati bahawa daripada 23 pusat rawatan yang dijadikan sebagai sample kajian, terdapat 20 kaedah dan pendekatan yang dipraktikkkan untuk rawatan sihir. Pusat rawatan Islam yang telah dipilih sebagai kajian adalah Persatuan Kebajikan Dan Pengubatan Islam Malaysia (DARUSSYIFA ), Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia (DARUSSALAM), Pusat Rawatan Islam Manarah (PRIM), Akademi Rawatan Islam Nur Ehsan (AKRINE), Sinar Rawatan Islam Gshahmisteri, Rawatan Islam Darul Manzil (RIDAM), Pusat Rawatan Ikhtiar Darul Syifa (PURIDAS), Pusat Rawatan Islam al-madani (PRIA), Pusat Rawatan Sinar Nur, Pusat Rawatan Teknologi 1 Pengkaji terlebih dahulu telah menjalankan kajian lapangan bagi mengenal pasti kaedah dan pendekatan rawatan yang dipraktikkan di pusat-pusat rawatan Islam di seluruh Malaysia. Maklumat terperinci berkaitan dengan pusat rawatan tersebut boleh dirujuk dalam tesis pengkaji. Lihat Khadher Ahmad, Analisis Hadith-Hadith Mengenai Rawatan Sihir Dalam : Aplikasi Di Pusat Rawatan Islam Di Malaysia (Tesis Ijazah Doktor 66

5 Perspective And The Reality In Islamic Medical Centre In Malaysia: A Comparative Studies dan Pusat Rawatan Qalbun Sakinah. 2 Hasil kajian tersebut, diringkaskan dalam bentuk jadual seperti di bawah: (Rujuk Jadual 1.0). Jadual 1.0: Pendekatan dan Kaedah Rawatan Sihir di Pusat Rawatan Islam Terpilih di Malaysia Nama Pusat Darussalam Sinar Nur 7 Puteri 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Kaedah Jampi dan Mantera Kaedah / / / / / / / / / / / / / / / / / / / (Diagnosis) Kaedah Tepukan / dan Sapuan Kaedah Pukulan / / / / / / / / / / / / Dengan Alatan / / / / / / / Tertentu Kaedah Mencari / / / / / / / Kaedah Membatalkan Sihir dan / / / / / / / Memusnahkan Kaedah Memberi Minum Air Jampi / Kaedah Memberi / / / / / / / / / / / / / / / / Minum Air Yang Dilarutkan Dari / / / / / / / Tulisan Ayat al- 10 Kaedah Mandi / / / / / / / / / / / / / / / / / / Kaedah Rawatan 11 / / / / / Kekuatan Jiwa Kaedah Ilmu 12 Sihir Untuk Merawat Sihir 13 / / / / Kaedah Rawatan Jarak Jauh / / / / / 2 Lihat Khadher,., h

6 15 Kaedah / / Membunuh Jin Kaedah Menarik 16 dan Menyedut / / / Keluar Jin Kaedah Memerangkap / / Jin Kaedah Terapi Solat Kaedah 19 Dialog dan Mengislamkan / Jin 20 Kaedah Terapi / / / / / / / / Daripada keseluruhan 20 kaedah dan pendekatan rawatan tersebut, terdapat beberapa kaedah yang sering dipraktikkan oleh semua pusat rawatan dan sebahagian lagi hanya diamalkan oleh pusat rawatan Islam tertentu sahaja. Antara kaedah yang banyak, Kaedah (Diagnosis), Kaedah Memberi Minum Air Jampi ( ), Kaedah Mandi dan Kaedah Tepukan dan Sapuan. Daripada sudut kekerapan penggunaan kaedah-kaedah rawatan tesebut di pusat rawatan Islam di Malaysia, pengkaji merumuskannya seperti dalam jadual 2.0 di bawah. Jadual 2.0: Kekerapan dan Peratusan Penggunaan Kaedah dan Pendekatan Rawatan Sihir di Pusat-Pusat Rawatan Islam di Malaysia Kaedah Jampi dan Mantera 1 3 Kaedah (Diagnosis) 5 6 Peratusan (%) Kaedah Tepukan dan Sapuan Kaedah Pukulan Dengan Menggunakan Alatan Tertentu Kaedah Membatalkan Sihir Dan 9 Kaedah Memberi Minum Air Jampi Kaedah Memberi Minum Air Yang Dilarutkan

7 Perspective And The Reality In Islamic Medical Centre In Malaysia: A Comparative Studies 10 Kaedah Mandi Kaedah Ilmu Sihir Untuk Merawat Sihir Kaedah Rawatan Jarak Jauh Kaedah Membunuh Jin 2 16 Kaedah Menarik dan Menyedut Keluar Jin Kaedah Memerangkap Jin Kaedah Terapi Solat 2 19 Kaedah Dialog dan Mengislamkan Jin Merujuk kepada Jadual 2.0 di atas, jelas menunjukkan bahawa kaedah bacaan adalah kaedah yang paling banyak digunakan dalam rawatan sihir. Sebanyak 22 daripada 23 pusat rawatan Islam yang menggunakan kaedah ini. Kemudian diikuti dengan kaedah dan kaedah mandi, masingmemberi minum air sama ada air ataupun air Zamzam dalam rawatan yang dijalankan. Manakala kaedah rawatan sihir menggunakan ilmu sihir adalah kaedah yang tidak diaplikasikan oleh mana-mana pusat rawatan Islam. Ia bertepatan dengan pengharaman penggunaan kaedah ini dalam Islam. 3 Di samping itu, kaedah mencari barang sihir, membatalkan sihir dan seterusnya memusnahkan bahan tersebut seperti mana dilakukan rawatan Islam sahaja. Ini bermakna, tidak semua pusat rawatan Islam mengaplikasikan pendekatan dan kaedah yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam merawat sihir. Antara pusat rawatan Islam yang jelas menggunakan kaedah ini adalah Darussyifa dan Darussalam. Manakala 3 Pengkaji tetap memasukkan kaedah rawatan sihir menggunakan ilmu sihir dalam senarai pendekatan dan kaedah rawatan sihir sekalipun ia tidak diaplikasikan oleh mana-mana pusat rawatan Islam yang dikaji. Hal ini disebabkan, pendekatan ini jelas disebutkan dalam hadith Nabi SAW sebagai kaedah yang diharamkan. Ia dikenali dengan istilah. 69

8 ini sedangkan melalui pemerhatian pengkaji kaedah ini jarang dilaksanakan. Walaupun AKRINE dan RIDAM turut mengaplikasikan dua kaedah ini, tetapi mereka telah menggabungkan kaedah batin bagi mencari dan mengambil barang sihir, seterusnya membatalkan sihir serta memusnahkan bahan sihir tersebut. Ulasan dan pandangan Ibn Qayyim tentang sihir dan pendekatan Nabi SAW dalam merawat sihir dapat diperhatikan dan diteliti melalui beberapa karya beliau. Antara karya-karya tersebut adalah seperti, ج dan r n. Dalam ج, Ibn Qayyim menjelaskan tentang pendekatan dan kaedah rawatan Nabi SAW dalam merawat yang mengatakan bahawa sihir tidak boleh berlaku ke atas Nabi SAW kerana ia menunjukkan kekurangan dan satu keaiban pada Nabi SAW. Lalu didatangkan hadith sahih yang menyebutkan tentang Nabi SAW disihir dan pendekatan Nabi SAW merawat yang ¼ Iy ¼ menyatakan bahawa sihir adalah suatu jenis penyakit dan diikuti dengan penjelasan pendekatan dan kaedah rawatan yang terbaik dalam merawat sihir sepertimana dilakukan oleh Nabi SAW. Perbahasan yang sama juga dikemukakan oleh beliau dalam. 5 Namun, dalam r n, Ibn Qayyim menjelaskan perbahasan tentang sihir terhadap ketiga-tiga karya ini, pengkaji mendapati bahawa Ibn Qayyim menjelaskan secara panjang lebar tentang sihir dalam karya beliau r n berbanding dengan dua karya ج yang lain. Walaupun demikian, dalam karya al-zur i,, (Makkah: Maktabah wa Matba ah al-nahdah al- 5 Zur i,

9 Perspective And The Reality In Islamic Medical Centre In Malaysia: A Comparative Studies dan, beliau lebih memfokuskan perbahasan tentang pendekatan Nabi SAW terhadap sihir serta penekanan terhadap kaedah berbekam dalam merawat sihir khususnya bagi sihir yang memberi kesan terhadap tubuh badan mangsa. Dalam r n, beliau bukan sahaja memperincikan perbahasan tentang Nabi SAW disihir melalui penjelasan hadith-hadith yang berhubung dengan perkara tersebut. sihir dengan beberapa perkara yang saling berkaitan seperti perbahasan tentang hasad yang mempunyai kaitan dengan sihir, menjelaskan perbezaan antara hasad, penyakit dan sihir, menjelaskan tentang sihir mempunyai hakikat dan ia dapat memberi suatu kesan terhadap manusia, dan meletakkan sihir sebagai salah satu daripada empat mempunyai kaitan rapat berhubung dengan Nabi SAW disihir. 6 Ibn Qayyim dalam ج dan, menukilkan pendapat ¼ al-q Iya¼ yang menyebutkan bahawa sihir adalah penyakit daripada pelbagai jenis penyakit manusia. Manakala dalam r n, beliau memetik satu pendapat yang mengatakan bahawa sihir yang berlaku ke atas Rasulullah SAW adalah satu penyakit daripada penyakit yang disembuhkan satu keaiban kepada Nabi SAW dan suatu penyakit itu harus untuk berlaku ke atas para Nabi Allah. Suatu penyakit yang menimpa para Nabi Allah, tidak lain melainkan suatu ujian buat mereka dan bertujuan untuk menambahkan kemuliaan dan meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Tambahan lagi, para Nabi Allah adalah dari kalangan mereka yang banyak diuji oleh Allah SWT seperti ancaman bunuh, dipukul, dicaci, dihina dan lain-lain. Oleh itu, antara ujian besar yang diterima oleh Nabi SAW daripada mereka yang memusuhi baginda adalah melalui sihir. 6 al-zur i,.

10 Oleh yang demikian, Ibn Qayyim telah mencadangkan tiga pendekatan yang terbaik dalam rawatan sihir iaitu: : Kaedah yang utama dan paling efektif iaitu mencari, mengeluarkan dan membatalkan sihir. 9 bahawa pendekatan ini jelas dilakukan oleh Nabi SAW dalam rawatan sihir. Dalam hadith disebutkan bahawa selepas baginda mengetahui bahawa baginda disihir, dan dua malaikat yang datang mengkhabarkan bahawa barang atau bahan yang digunakan untuk menyihir baginda terletak dalam telaga Zarwan. Lalu baginda segera menyuruh sahabat membantu mengambil dan mengeluarkan bahan sihir tersebut. Selepas dikeluar dan dibatalkan sihir itu, baginda merasakan seolah terlepas daripada suatu ikatan tali. Maka, pendekatan ini adalah yang perlu dilakukan dalam rawatan sihir bagi merungkaikan dan memutuskan yang menghubungkan dengan tukang sihir. Seperti disebutkan dalam hadith riwayat Aishah RA berhubung dengan dialog antara dua malaikat yang datang membantu Rasulullah SAW ketika baginda menanggung kesakitan dan kesan tidak baik akibat perbuatan sihir. Maksudnya: al-zur i,, (terj.) Penelope John Stone, (United Kingdom: 9 Perkara yang pertama ini adalah perkara yang utama dan perlu didahului dalam rawatan sihir sepertimana difahami daripada pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim. Lihat. 10 dalam. (al-riyad: Dar al-salam

11 Perspective And The Reality In Islamic Medical Centre In Malaysia: A Comparative Studies : Membersihkan atau menyucikan bahagian anggota badan yang sakit akibat kesan sihir. Menurut Ibn Qayyim sihir dapat memberi kesan secara semulajadi melalui percampuran antara bahan-bahan yang kotor atau bahan-bahan sihir tersebut ke atas tubuh badan. Apabila ia jelas kesannya pada angggota badan, maka membuang atau menyucikan bahagian anggota badan itu daripada bahan-bahan kotor tersebut adalah sangat bermanfaat untuk mencari kesembuhan. Oleh sebab itu, melalui pendekatan yang kedua ini, Ibn Qayyim mencadangkan bahawa pendekatan yang sesuai untuk menyucikan atau membuang bahan-bahan kotor dalam badan adalah melalui bahawa Nabi SAW berbekam di kepala ketika baginda disihir. Pendekatan bekam disebutkan oleh Ibn Qayyim al-jawziyyah dalam kitabnya dan ج sebagai menukilkan hadith dengan menyatakan bahawa: 11 Maksudnya: «ط ³ ج «11 h Ibn Hajar dalam mengatakan bahawa hadith ini diriwayatkan secara mursal kepada. Lihat Ibn Hajar, Al-Imam

12 sahih yang lain yang menjelaskan kelebihan dan manfaat orang yang berbekam khususnya dalam rawatan pelbagai penyakit. Diriwayatkan daripada Ibn Abb s RA, daripada Nabi SAW bersabda: Maksudnya: Alasan yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim berhubung dengan pendekatan berbekam sesuai dalam rawatan sihir adalah merujuk kepada keadaan Nabi SAW ketika baginda terkena sihir. Sihir tersebut menyebabkan baginda dalam kaedaan khayal dan menyangka baginda melakukan sesuatu sedangkan tidak disebabkan oleh bahan sihir yang dikenakan ke atas Nabi SAW terhenti di kepala Nabi SAW. Ibn Qayyim juga membawa satu pendapat yang menyatakan bahawa Nabi SAW berbekam sebelum baginda SAW diwahyukan oleh Allah SWT mengkhabarkan tentang baginda telah disihir oleh seorang Yahudi. Ia merupakan suatu ikhtiar yang dilakukan oleh baginda untuk mengubatikan kesakitan yang dialami. Tambahan lagi, berbekam adalah kaedah perubatan yang sangat baik dalam mengubati penyakit sedemikian. Oleh sebab itu, selepas baginda mengetahui disihir, barulah baginda mengambil, mengeluarkan dan membatalkan sihir tersebut sepertimana disebutkan sebelum ini. Hamad, (al-riyad: Sahib al-sammiw al-maliki al-amir Sultan bin Abd al- Aziz 13., h.133.

13 Perspective And The Reality In Islamic Medical Centre In Malaysia: A Comparative Studies : Menggunakan Untuk Merawat Orang Yang Disihir di antara ubat atau penawar yang bermanfaat untuk rawatan sihir adalah iaitu penawar-penawar daripada doa-doa tertentu. Hal ini kerana sihir adalah daripada kesan roh-roh jahat lagi kotor yang meracuni anggota bahan mangsa. Demikian juga disebabkan oleh jiwa yang lemah, hati yang lalai dan dipenuhi dengan nafsu syahwat. Dari itu dengan berserah diri kepada Allah, berdoa, berzikir dan memohon perlindungan dari Allah SWT, akan dapat menolak jiwa yang kotor dan jahat tersebut dan seterusnya membersihkan serta menyucikan jiwa tersebut. 15 Dalam r n pula, Ibn Qayyim memetik pendapat Ibn Abb s dan ishahك RA yang menyebutkan bahawa seorang budak suruhan dari kalangan Yahudi yang menjadi khadam Rasulullah SAW telah mengambil rambut dan beberapa gigi sikat yang digunakan untuk menyikat rambut Rasulullah dan diberikan kepada orang Yahudi tersebut yang digunakan oleh Lab d bin al- A am untuk menyihir Rasulullah SAW. Maka peristiwa ini menjadi sebab nuzul kepada dua surah ini (iaitu n-surah al- (- s 16 Demikian juga disebutkan dari pendapat yang mengatakan bahawa Allah SWT menurunkan dua dan 6 ayat surah al-n s). Apabila Nabi SAW membaca kedua-dua surah ini, terungkailah segala ikatan sehingga Nabi SAW bangun seolah-olah terlepas daripada suatu tambatan atau ikatan yang mengikat diri baginda. Ada pendapat yang mengatakan baginda menghadapi keadaan tersebut (kesan disihir) selama enam bulan, dan bersangatan sakit selama tiga hari. Lalu diturunkan n. Selain dari itu, Ibn Qayyim juga membawa hadith yang menyebutkan tentang kedatangan malaikat Jibr l AS membantu menjampi (me ) Nabi SAW selepas baginda dikenalpasti

14 terkena sihir. Daripada Abi Sa id RA berkata: Maksudnya: Ibn Qayyim mengatakan bahawa jampi ini telah menjadi sebab terhapusnya kesakitan yang dihadapi oleh Nabi SAW akibat daripada kesan sihir tersebut. 19 Melalui penelitian terhadap 20 kaedah yang dijalankan di pusatpusat rawatan Islam tersebut, pengkaji mendapati bahawa sebahagian pendekatan rawatan yang dipraktikkan mempunyai dalil yang jelas dan sebahagian yang lain tidak mempunyai dalil sehingga ada yang diragui penggunaannya. Lihat jadual 2.0 di sebelah: Hadith riwayat Muslim [Kitab al-salam, ( Lihat Muslim, dalam, 2000,, h.1066 dan 19.

15 Perspective And The Reality In Islamic Medical Centre In Malaysia: A Comparative Studies Jadual 2.0: Ketepatan Kaedah dan Pendekatan Rawatan Sihir di Pusat-Pusat Rawatan Islam di Malaysia Mengikut Sunnah Nabi SAW Dalil Dalil Hadith (Ketiadaan 1 / / - - Kaedah Jampi dan 2 Mentera 3 Kaedah (Diagnosis) Kaedah Tepukan Dan Sapuan Kaedah Pukulan 5 Dengan Alatan Tertentu / / - / / / - 6 Kaedah Mencari - / Kaedah Membatalkan Sihir dan Sihir Kaedah Memberi Minum Air Jampi Kaedah Memberi Minum Air Yang Dilarutkan Dari - / - - / / / - Atau Doa 10 Kaedah Mandi / / - -

16 11 Kekuatan Jiwa / Kaedah Ilmu Sihir 12 Untuk Merawat Sihir / / - Kaedah Rawatan Jarak Jauh / 15 Kaedah Membunuh Jin / Kaedah Menarik dan 16 Menyedut Keluar Jin / Kaedah Memerangkap Jin / Kaedah Terapi Solat / Kaedah Dialog dan 19 Mengislamkan Jin / 20 Kaedah Terapi al / tiga kaedah dan pendekatan yang berasaskan kepada dalil alkaedah mandi dan kaedah memberi minum air jampi. Kaedah bacaan merujuk kepada firman Allah SWT dalam surah almenjadi penyembuh (apabila dibacakan sebagai pelbagai rawatan penyakit. 20 ) terhadap Sementara kaedah mandi dan memberi minum air pula adalah merujuk kepada perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Ayyub AS berdasarkan kepada arahan Allah telah mandi dan minum air yang terpancar selepas baginda menghentak kaki ke tanah bagi menghilangkan penyakit yang dihidapi itu. Perkara ini jelas diceritakan dalam firman Allah Firman Allah SWT: ( ) Maksudnya: 21 ( ( ) ( ) ). Maksudnya:.

17 Perspective And The Reality In Islamic Medical Centre In Malaysia: A Comparative Studies Manakala apabila dirujuk pula kepada hadith-hadith Nabi SAW dalam, pengkaji mendapati bahawa Nabi SAW menggunakan empat pendekatan dan kaedah utama dalam rawatan sihir iaitu kaedah, kaedah tepukan dan sapuan pada tempat yang sakit, kaedah mencari dan mengambil barang sihir dan kaedah membatalkan sihir. Keempat-empat kaedah ini adalah yang paling bertepatan dengan pengamalan Nabi SAW dalam merawat sihir termasuk dua kaedah lain iaitu kaedah mandi dan memberi minum air yang sesuai untuk pelbagai jenis penyakit termasuk sihir. Daripada pengamatan pengkaji, apabila barang sihir ditemui, kesan sihir dapat dibatalkan. Dengan itu, perantaraan antara tukang sihir dengan mangsanya akan terputus sekali gus kesan sihir itu dapat dihapuskan. Ibn Qayyim al-jawziyyah juga menyarankan agar merawat masalah sihir melalui pendekatan utama iaitu menggunakan ayat-ayat Allah SWT, diikuti dengan mencari dan mengambil barang-barang sihir itu dan seterusnya membatalkan kesan sihir pada barang tersebut. 22 Kemudian, apabila diteliti kepada pandangan Ibn Qayyim terhadap rawatan sihir, didapati bahawa beliau hanya menyarankan tiga kaedah utama sahaja iaitu: 1. Mencari, mengeluarkan dan membatalkan sihir yang bertepatan dengan dua kaedah yang dipraktikkan di Sihir. Kaedah pertama yang disarankan oleh Ibn Qayyim ini menyamai dua pendekatan yang dilakukan di pusat Sihir dan Kaedah Membatalkan Sihir dan Memusnahkan pusat rawatan Islam menggunakan kaedah ini dalam. 22, h.121.

18 2. rawatan yang mengaplikasikan kedua-dua kaedah tersebut. Sedangkan, jika diteliti kepada nas dan amalan Nabi SAW, kedua-dua kaedah tersebut adalah yang paling baik untuk membatalkan kesan sihir ke atas pesakit. Antara sebab yang dikemukakan adalah kerana dari sudut praktikalnya adalah sukar bagi perawat mencari barang sihir yang disembunyikan oleh tukang sihir kerana ia selalunya disembunyikan melalui pertolongan jin. Pendekatan membersihkan atau menyucikan bahagian dengan pendekatan yang disarankan oleh Ibn Qayyim ini, pengkaji melihat bahawa ia sangat berkaitan dengan rawatan sihir melalui kaedah berbekam yang dipraktikkan satunya yang mengulas dalam karya beliau bahawa pendekatan bekam dalam membersih dan menyucikan bahagian anggota badan pesakit yang disihir adalah salah satu pendekatan yang boleh membantu mendapatkan kesembuhan. Hal ini kerana, melalui bekam, segala kekotoran dalam anggota badan seperti darah kotor dapat dikeluarkan agar tidak lagi mendatangkan kemudaratan serta kesakitan kepada pesakit tersebut. Dari sudut praktikalnya, hanya empat pusat rawatan Islam yang bersetuju penggunaan kaedah bekam dalam rawatan sihir iaitu RIDAM, PRAINS, TIAF dan Terapi Hikmah. yang mempraktikkan kaedah bekam, namun pada mereka ia lebih kepada rawatan bekam yang tidak melibatkan penyakit yang disebabkan oleh sihir. 3. Menggunakan kaedah untuk merawat orang yang disihir. Pendekatan adalah pendekatan yang terbaik dalam rawatan sihir dan rawatan Qayyim telah menegaskan bahawa hanya melalui iaitu terdiri daripada ayat-ayat al-

19 Perspective And The Reality In Islamic Medical Centre In Malaysia: A Comparative Studies melihat bahawa daripada 23 pusat rawatan Islam yang dikaji, 22 daripadanya menggunakan pendekatan yang menunjukkan bahawa kaedah adalah kaedah utama dan terbaik dalam rawatan sihir. Satu-satunya pusat rawatan Islam yang tidak mempraktikkan kaedah ini adalah Jauhar Syifa yang lebih memberi penekanan kepada aspek solat sebagai pendekatan rawatan sihir yang terbaik. Daripada keseluruhan perbahasan, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa Ibn Qayyim banyak tertumpu penjelasannya tentang rawatan sihir berdasarkan kepada perbahasan hadith-hadith seperti kisah Nabi Ayyub AS yang merawat penyakit baginda dengan mandi dan minum air yang terpancar selepas baginda menghentak kaki atas arahan Allah SWT. Demikian juga, penggunaan kaedah rawatan yang lain seperti kaedah tepukan dan sapuan ke atas anggota badan pesakit dan kaedah pukulan menggunakan alatan tertentu yang turut dipraktikkan oleh Nabi SAW sekali bukan dalam rawatan sihir. Namun, kaedah tersebut dibenarkan dan pernah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Keseluruhannya pengkaji melihat bahawa Ibn Qayyim hanya berusaha untuk menjelaskan rawatan sihir yang pada pandangan beliau adalah yang paling mujarab dan mampu untuk membantu menyembuhkan pesakit yang terkena sihir. Dengan mengaplikasikan ketiga-tiga kaedah utama tersebut, dengan izin Allah SWT akan dapat membantu menyembuhkan pesakit yang disihir itu. Namun, tidak boleh hanya sekadar membacakan ke atas pesakit semata-mata, tetapi memerlukan usaha untuk mencari bahan sihir dan merungkaikannya dengan tujuan untuk membatalkan sihir tersebut serta berikhtiar dengan rawatan berbentuk fizikal iaitu dengan berbekam bagi mengeluarkan kotoran dalam badan. Apabila ketiga-tiga elemen ini digabungkan, telah memadai untuk merawat pesakit yang disihir tersebut. Rujuk jadual 3.0 untuk melihat perbandingan rawatan yang disarankan oleh Ibn Qayyim dengan praktikal di pusat rawatan Islam di Malaysia.

20 Jadual 3.0: Pendekatan Rawatan Sihir di Pusat Rawatan Islam di Malaysia dan Perbandingannya Dengan Pendekatan Rawatan Yang Disarankan oleh Ibn Qayyim. Amalan di Saranan Kaedah Jampi dan Mentera / Kaedah (Diagnosis) / Kaedah Tepukan Dan Sapuan / Kaedah Pukulan Dengan Alatan Tertentu Kaedah Membatalkan Sihir dan Kaedah Memberi Minum Air Jampi / Kaedah Memberi Minum Air Yang Dilarutkan Dari Tulisan Ayat al- / Kaedah Mandi / Kaedah Ilmu Sihir Untuk Merawat Sihir Kaedah Rawatan Jarak Jauh / Kaedah Membunuh Jin / Kaedah Menarik dan Menyedut Keluar Jin Kaedah Memerangkap Jin / Kaedah Terapi Solat / Kaedah Dialog dan Mengislamkan Jin / / / / / / / / / / / / / /

21 Perspective And The Reality In Islamic Medical Centre In Malaysia: A Comparative Studies Kesimpulan memperlihatkan bahawa Ibn Qayyim al-jawziyyah adalah seorang tokoh yang hebat dan merupakan seorang ilmuan dan ulama yang telah banyak mencurahkan keilmuan yang dimiliki. Melalui karya-karya yang dihasilkan, beliau bukan sahaja berusaha untuk menyampaikan ilmu dan berkongsi dengan masyarakat seluruhnya, tetapi cuba mendidik masyarakat untuk agar dekat dengan sunnah Nabi SAW. Sekalipun Ibn Qayyim hanya mengemukakan tiga pendekatan dalam rawatan sihir, hakikatnya beliau telah mengemukakan pendekatan yang utama yang benar-benar mengikut sunnah Nabi beliau meskipun dipraktikkan di pusat-pusat rawatan Islam, adalah dibolehkan selagi menepati kehendak syarak dan tiada unsur yang meragukan atau cenderung kepada amalan perbomohan. Akhirnya, cadangan dan saranan yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim dalam merawat masalah sihir adalah berpandukan kepada pengamalan Nabi SAW sendiri. Pengkaji melihat bahawa pendekatan yang disarankan dan dibincangkan oleh Ibn Qayyim adalah sangat dekat dengan sunnah Nabi SAW. Oleh itu, sangat wajar kepada semua umat Islam khususnya yang menghadapi permasalahan sihir untuk mengaplikasikan pendekatan rawatan yang telah disarankan oleh Ibn Qayyim tersebut.

22

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 Dihadapan : Y.A. DATO' RASIDAH BINTI HJ. CHIK Pengerusi (Bersidang Berseorangan)

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza.

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza. 1 GOH AH BA & LAU AH KEAT lwn. TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI, MALAYSIA & SATU LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD PERMOHONAN JENAYAH NO. 44-17-90 & NO. 44-20-90 6 JULAI 1990 [1990]

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023)

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) AKTIVITI INDIVIDU 1 Disediakan untuk: DR. NOR AZMAN BIN ISMAIL Disediakan Oleh: AFIZA BINTI ABDUL WAHAB SX090417CJJ03 811125-07-5882 ANALISIS KEBERKERSANAN LAMAN

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

PANDUAN DOA QUNUT & SUJUD SAHWI. Oleh Imer Imran A Blog About Life. Panduan Ringkas Tetapi Mudah Difahami

PANDUAN DOA QUNUT & SUJUD SAHWI. Oleh Imer Imran  A Blog About Life. Panduan Ringkas Tetapi Mudah Difahami Oleh Imer Imran http://robottuxedo.net A Blog About Life PANDUAN DOA QUNUT & SUJUD SAHWI Panduan Ringkas Tetapi Mudah Difahami Sunat Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai doa qunut, terlebih dahulu

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information

ANALISIS TEMATIK KALIMAH MASJID DI DALAM AL-QURAN

ANALISIS TEMATIK KALIMAH MASJID DI DALAM AL-QURAN ANALISIS TEMATIK KALIMAH MASJID DI DALAM AL-QURAN Sahlawati Abu Bakar Fakulti Pengajian Peradaban Islam Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor sahlawati@kuis.edu.my ABSTRAK Kajian ini akan menganalisis

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

Malam nisfu syaaban. 10/25/2017 Pavithra parthan 10/26/2017. How do you re rock meth 10/27/2017

Malam nisfu syaaban. 10/25/2017 Pavithra parthan 10/26/2017. How do you re rock meth 10/27/2017 Malam nisfu syaaban 10/25/2017 Pavithra parthan 10/26/2017 How do you re rock meth 10/27/2017 -Best buy ipod touch 32 -Five nights at freddys 4 unblocked full game 10/29/2017 Proxy server list 2017 Apakah

More information

Ulasan Buku / Book Review

Ulasan Buku / Book Review ULASAN BUKU : Muslims, Christians and Jesus Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 135-140 www.ukm.my/jhadhari Ulasan Buku / Book Review Muslims, Christians and Jesus oleh Carl Medearis. 2008. Minnesota, Amerika

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

ASSOCIATE EDITORS. Department of Al-Quran & Al-Hadith Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia

ASSOCIATE EDITORS. Department of Al-Quran & Al-Hadith Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia i ASSOCIATE EDITORS Mohd Yakub @Zulkifli Bin Mohd Yusoff Monika@Munirah Binti Abd Razak Mustaffa Bin Abdullah Ahmad K Kasar Faisal Bin Ahmad Shah Thabet Ahmad Abdallah Abu-Alhaj Selamat Amir Muhamad Alihanafiah

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH Mohd Rasyidi Ali 1, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 2, Abdul Hadi Awang 3, Muhammad Faiz

More information

Abstrak. R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Hairani Sani

Abstrak. R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Hairani Sani 46 R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hairani Sani hairani_sani@moe.edu.sg Ibrizi Ishak ibrizi_ishak@moe.edu.sg Sekolah Rendah Woodlands Abstrak Tugasan penulisan yang berdasarkan

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information

KESAN PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP ALAM SEKITAR. Menganggu Keseimbangan Ekosistem

KESAN PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP ALAM SEKITAR. Menganggu Keseimbangan Ekosistem KESAN PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP ALAM SEKITAR Menganggu Keseimbangan Ekosistem Pengurusan sampah sarap yang tidak teratur di kawasan Kampung Rampaian akan menyebabkan pelbagai kesan yang negatif sehingga

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD A project report

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

APLIKASI MODUL TERAPI JIWA DALAM KALANGAN PESAKIT MENTAL DAN FAEDAHNYATERHADAP KESIHATAN JIWA MOHD NASIR BIN MASROOM

APLIKASI MODUL TERAPI JIWA DALAM KALANGAN PESAKIT MENTAL DAN FAEDAHNYATERHADAP KESIHATAN JIWA MOHD NASIR BIN MASROOM APLIKASI MODUL TERAPI JIWA DALAM KALANGAN PESAKIT MENTAL DAN FAEDAHNYATERHADAP KESIHATAN JIWA MOHD NASIR BIN MASROOM Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi svarat penganugerahan ijazah Doktoi Falsafali

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

THE ONLINE JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION July 2017, Vol. 5, Issue 1

THE ONLINE JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION July 2017, Vol. 5, Issue 1 IMPLIMENTASI TALAQQI DAN MUSHAFAHAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN QIRA AT WARSH AN NAFI Mohd Abdul Nasir Abd Latif, Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi, Muhammad Hasbi Abdul Rahman, Muhammad Nadzir Ibrahim

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

PELAKSANAAN TUGASAN DIALOG TENTANG ISLAM MENERUSI FACEBOOK DALAM KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAKWAH

PELAKSANAAN TUGASAN DIALOG TENTANG ISLAM MENERUSI FACEBOOK DALAM KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAKWAH ISSN 2232-0431 / e-issn 2504-8422 VOL. 11 (OCT) 2017: pp 95-108 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Journal of Islamic Social Sciences and Humanities مجلة الثقافة اإلسالمية واإلنسانية Submission date: 15/06/2017

More information

ISTIHSAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORARI

ISTIHSAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORARI ISTIHSAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORARI Disediakan Oleh: Mohd Hafiz Jamaludin Calon Sarjana Jabatan Syariah Dan Undang-undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Pembentangan di:

More information

Tekanan Perkataan Arab Sebagai Bahasa Asing dalam Kalangan Penutur Melayu

Tekanan Perkataan Arab Sebagai Bahasa Asing dalam Kalangan Penutur Melayu 87 Tekanan Perkataan Arab Sebagai Bahasa Asing dalam Kalangan Penutur Melayu Kaseh Abu-bakar kaseh@ukm.edu.my Universiti Kebangsaan Malaysia Muhammad Faiz Abdullah ibnu_abdullah79@yahoo.com Kementerian

More information

AL-HIKMAH. Jilid 7 ISSN M No H

AL-HIKMAH. Jilid 7 ISSN M No H AL-HIKMAH Jilid 7 ISSN 1985-6822 2015M No. 1 1436 H TOLERANSI BERAGAMA DAN HUBUNGANNYA DENGAN AMALAN PELA GANDONG DALAM KALANGAN MUSLIM DAN KRISTIAN DI AMBON 3-16 Mu alim, Jaffary Awang & Ibrahim Abu Bakar

More information

Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar Makruf Nahi Mungkar Amar Makruf Nahi Mungkar Kamarul Azmi Jasmi Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, qamar@utm.my Suggested Citation: Jasmi, Kamarul Azmi. (2016). Amar Makruf Nahi Mungkar. In Kamarul Azmi

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN Jurnal Pengajian Islam ISSN: 1823 7126 E-ISSSN: 0127-8002 2017, Bilangan 10, Isu II, Halaman 68-87 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN

More information

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Abd Ganing Laengkang e-mel:abdulganing@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. ABSTRAK

More information

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT Oleh Zaharin Bin Liam zaharin_liam@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini bertujuan menambah baik amalan pengajaran

More information

Penguasaan dan Kesalahan Bacaan dalam Surah Al-Fatihah di kalangan Pelajar DKA 1A Sesi Dis 2012 : Satu Kajian Tindakan

Penguasaan dan Kesalahan Bacaan dalam Surah Al-Fatihah di kalangan Pelajar DKA 1A Sesi Dis 2012 : Satu Kajian Tindakan Prosiding Seminar Pertama Pendidikan Islam (SePPIM`13) Penguasaan dan Kesalahan Bacaan dalam Surah Al-Fatihah di kalangan Pelajar DKA 1A Sesi Dis 2012 : Satu Kajian Tindakan Mohd Faizal Mat Pesa Fakulti

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

PENERAPAN ELEMEN AL-TADARRUJ DALAM MODUL PENGAJARAN SAUDARA BARU

PENERAPAN ELEMEN AL-TADARRUJ DALAM MODUL PENGAJARAN SAUDARA BARU PENERAPAN ELEMEN AL-TADARRUJ DALAM MODUL PENGAJARAN SAUDARA BARU Noraini Mohamad 1 Mariam Abdul Majid 2 Badlihisham Mohd Nasir 3 ABSTRAK Al-tadarruj merupakan satu konsep daripada manhaj dakwah Rasulullah

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4-292/15 ANTARA NAVINATHAN A/L DORAISAMY DAN BEKAERT SOUTHERN WIRE SDN. BHD. AWARD NO.

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4-292/15 ANTARA NAVINATHAN A/L DORAISAMY DAN BEKAERT SOUTHERN WIRE SDN. BHD. AWARD NO. MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4-292/15 ANTARA NAVINATHAN A/L DORAISAMY DAN BEKAERT SOUTHERN WIRE SDN. BHD. AWARD NO. 453 TAHUN 2017 Dihadapan : Y.A. DATO' RASIDAH BINTI HAJI CHIK Pengerusi (Bersidang

More information

Abstrak. Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video

Abstrak. Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video 44 Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video Eity Norhyezah Asyurah Eity_norhyezah_asyurah@moe.edu.sg Hayati Murni Mohamed Yacob hayati_murni_mohamed_yacob@moe.edu.sg

More information

ANALISIS STRUKTUR FOKUS DALAM KOMUNIKASI ARAHAN GURU DALAM BILIK DARJAH

ANALISIS STRUKTUR FOKUS DALAM KOMUNIKASI ARAHAN GURU DALAM BILIK DARJAH 346 ANALISIS STRUKTUR FOKUS DALAM KOMUNIKASI ARAHAN GURU DALAM BILIK DARJAH FARAH NUR A.HAMID Universiti Kebangsaan Malaysia farahnur_abd_hamid@yahoo.com.my MASLIDA YUSOF Universiti Kebangsaan Malaysia

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod. Abstrak

Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod. Abstrak 27 Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod Asiyah Sheik Mohamed Ismail asiyah_sheik_mohamed_ism@moe.edu.sg Khaziah Yem khaziah_yem@moe.edu.sg Sekolah Rendah Eunos Abstrak Murid-murid

More information

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ESTIMATION AND DISTRIBUTION OF EXHAUST SHIP EMISSION FROM MARINE TRAFFIC IN THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE USING AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) DATA HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

KAEDAH DAN FAKTOR KEBERKESANAN PERUBATAN ISLAM RUQYAH: KAJIAN KES DR. JAHID SIDEK

KAEDAH DAN FAKTOR KEBERKESANAN PERUBATAN ISLAM RUQYAH: KAJIAN KES DR. JAHID SIDEK KAEDAH DAN FAKTOR KEBERKESANAN PERUBATAN ISLAM RUQYAH: KAJIAN KES DR. JAHID SIDEK Phayilah Yama, Ikmal Zaidi Hashim, & Farhah Zaidar Mohamed Ramli phayilah@kuis.edu.my, ikmalzaidi@kuis.edu.my, & farhahzaidar@kuis.edu.my

More information

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA BAB LIMA KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA 5.1 Pengenalan I- merupakan satu instrumen pelaburan berlandaskan syariah yang memberi peluang baru kepada pelabur untuk melabur di dalam hartanah. Kewujudan

More information

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA AL-BANJARI, hlm. -7 Vol. 6, No., Januari-Juni 7 ISSN (Print) 4-957 ISSN (Online) 57-6778 PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK,

More information

KEDUDUKAN HADITH DALAM BUKU DOA-DOA MUSTAJAB HARIAN YANG DI PETIK DARIPADA HADITH DAN AL-QURAN: KAJIAN TAHRIJ HADITH

KEDUDUKAN HADITH DALAM BUKU DOA-DOA MUSTAJAB HARIAN YANG DI PETIK DARIPADA HADITH DAN AL-QURAN: KAJIAN TAHRIJ HADITH AL-BANJARI, hlm. 296-306 Vol. 16, No.2, Juli-Desember 2017 ISSN (Print) 1412-9507 ISSN (Online) 2527-6778 KEDUDUKAN HADITH DALAM BUKU DOA-DOA MUSTAJAB HARIAN YANG DI PETIK DARIPADA HADITH DAN AL-QURAN:

More information

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM 28 Oktober 2016 28-30 Oktober 2016 9.30 am 12.10 pm 2.30 pm 3.00 pm Berkumpul di KLIA Berlepas ke Brunei Darussalam dengan penerbangan Royal Air Brunei

More information

BAB PENDAHULUAN. Al-Qur an merupakan kitab suci yang memberikan petunjuk kepada seluruh manusia.

BAB PENDAHULUAN. Al-Qur an merupakan kitab suci yang memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. BAB PENDAHULUAN 0.1 Latar Belakang Kajian Al-Qur an merupakan kitab suci yang memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Kandungannya adalah menyeluruh iaitu merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia

More information

LAPORAN TEKNIKAL RALAT PENDISPENSAN UBAT DI FARMASI HOSPITAL

LAPORAN TEKNIKAL RALAT PENDISPENSAN UBAT DI FARMASI HOSPITAL LAPORAN TEKNIKAL RALAT PENDISPENSAN UBAT DI FARMASI HOSPITAL Mohd Bokhari Mohamed Nor Sarjana Sistem Maklumat Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor

More information

Persepsi Wanita Buddha dan Wanita Muslim terhadap Dialog Agama: Kajian di Kuala Lumpur

Persepsi Wanita Buddha dan Wanita Muslim terhadap Dialog Agama: Kajian di Kuala Lumpur Jurnal al-hikmah 4 (2012): 131-147 Persepsi Wanita Buddha dan Wanita Muslim terhadap Dialog Agama: Kajian di Kuala Lumpur Mustafa Kamal Amat Misra Jaffary Awang Abstrak Kajian ini berkenaan persepsi wanita

More information

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja ZAKIAH BINTI KHOLIB Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor,

More information

Oleh. Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip ABSTRAK

Oleh. Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip ABSTRAK KESAN PENGGUNAAN TEKNIK 2P BERBANTUKAN VARIASI LEMBARAN KERJA DALAM MENGATASI MASALAH KESILAPAN MENULIS HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT Oleh Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip syed_lihin@yahoo.com

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd WAN SURAYA WAN HASSIN Jabatan Perakaunan Dan Kewangan, Fakulti Pengurusan

More information

PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT. Oleh

PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT. Oleh PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT Oleh Shahidatul Akmal binti Ahmady sweetsyaieda89@gmail.com ABSTRAK Penyelidikan

More information

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara.

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Sepanjang tahun 2014, Bahagian Latihan telah melaksanakan beberapa program kerjasama latihan kebombaan. Antaranya

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

BAB 1: PENDAHULUAN 1.0 PENGENALAN. Islam telah berkembang dengan pesat ke seluruh pelusuk dunia yang mempunyai latar

BAB 1: PENDAHULUAN 1.0 PENGENALAN. Islam telah berkembang dengan pesat ke seluruh pelusuk dunia yang mempunyai latar BAB 1: PENDAHULUAN 1.0 PENGENALAN Islam telah berkembang dengan pesat ke seluruh pelusuk dunia yang mempunyai latar belakang sosio-budaya masyarakat yang berbeza di antara satu tempat dengan tempat yang

More information

BAB SATU PENGENALAN. merupakan petunjuk kebenaran yang sebenar bagi umat yang bertakwa.

BAB SATU PENGENALAN. merupakan petunjuk kebenaran yang sebenar bagi umat yang bertakwa. BAB SATU PENGENALAN 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH KAJIAN Umat Islam disyariatkan supaya menerima Islam secara keseluruhannya. Menerima keseluruhan Islam bererti mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah

More information

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM No Permohonan/ Polisi Application/ Policy No Pemilik Polisi Policy Owner No. K.P. Pemilik Polisi Policy Owner s I.C. No Sila tandakan di tempat yang berkenaan. Please

More information