ISU DAN PERMASALAHAN MUALAF (CINA) DI MALAYSIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ISU DAN PERMASALAHAN MUALAF (CINA) DI MALAYSIA"

Transcription

1 1095 ISU DAN PERMASALAHAN MUALAF (CINA) DI MALAYSIA SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN MARIAM BINTI ABDUL MAJID MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH FAKHRI BIN SUNGIT ZULKIFLI BIN ABD. HAMID HANIS NAJWA BT SHAHARUDDIN Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) ABSTRAK Kertas kerja ini membincangkan beberapa isu dan permasalahan mualaf dalam kalangan kaum Cina di Malaysia. Kajian ini bertujuan mengenal pasti isu dan permasalahan yang dihadapi oleh golongan mualaf Cina dan dalam proses usaha membantu dan menanganinya. Proses ini memerlukan suatu usaha menyusun perancangan serta pendekatan berstrategi untuk membantu golongan mualaf ini agar matlamat untuk menjinakkan hati mereka untuk kuat berpegang dengan akidah Islam dapat dicapai. Kajian ini menggunakan kajian kualitatif iaitu kajian kepustakaan berkaitan isu-isu dan permasalahan mengenai mualaf Cina. Data kajian ini dikemukakan hasil perkongsian kajian-kajian yang telah dilakukan serta isu dan permasalahan mualaf yang berlaku kebelakangan ini. Sehubungan dengan itu, menjadi tanggungjawab semua pihak sebagai saudara seislam untuk mengatur usaha menerusi pendekatan berstrategi dengan mengambil kira permasalahan dan elemen yang mendominasi diri golongan mualaf ini. Kata Kunci: Isu dan Permasalahan, Mualaf Cina, Malaysia PENGENALAN Istilah mualaf adalah sinonim dengan panggilan saudara kita, saudara baru atau saudara muslim di kalangan masyarakat di Malaysia (Mujaini Tarimin et al., 2010). Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, saudara baru Cina, saudara baru India atau lain-lain masyarakat dirujuk dan diistilahkan sebagai ' mualaf ' oleh masyarakat Islam amnya dan masyarakat Melayu khasnya (Anuar Puteh, 1999). Mualaf atau saudara baru diertikan sebagai orang-orang yang dipujuk dan dijinakkan hatinya dengan harapan dapat menguatkan pegangan mereka terhadap Islam atau supaya tertarik untuk memeluk Islam (Amran Kasimin, 1985). Daripada pengertian di atas dapat disimpulkan mualaf, saudara baru dan saudara kita adalah golongan yang sama. Mereka telah yang dijinakkan hati untuk menerima Islam dan telah melafazkan dua kalimah syahadah sebagai pembuktian pengislaman. Terdapat beberapa kajian telah dilakukan berkaitan golongan mualaf antaranya bertajuk Saudara Baru di Wilayah dan Selangor (Amran Kasimin,1995), Mengapa Kami Memeluk Islam (Nawi Jusoh, 2001), Faktor Kecenderungan Saudara Kita Memeluk Islam: Satu Kajian Di Darul Ukhuwah, Tampoi, Johor (Taqiyah Abdul Hadi, 2004), Saudara Baru 1181

2 Tentang Penerimaan Masyarakat Islam Terhadap Mereka: Kajian Kes Di Darul Ukhuwah Johor Bahru (Fa`izah binti Paijalah, 2004), Muslim Converts In Malaysia: The Problem Of Cultural Adjustment, (Osman Chuah Chuah Hock Leng & Abdul Salam Muhamad Shukri, 2008). Keperluan Memahami Psikologi Saudara Muslim (Nur A`thiroh Masyaa`il binti Tan Ai Pao & Fariza Md Sham,2009). Khidmat Nasihat Dalam Menangani Masalah Saudara Baru (Anuar Puteh., 2006). Terdapat juga kajian luar negara berkaitan mualaf yang pernah dilakukan antaranya Religious Conversion:The Personal Experience Of The Muslim Converts (Rafic Ali Al-Banawi,1994), Conversion to Islam in the United States: A Case Study in Denver, Colorado. (Patrick D. Bowen, 2009) dan The Increasing Conversion to Islam since 9/11: A Study of White American Muslim Converts In Northwest Ohio (Khaled Esseissah, 2011). Antara kajian khusus berkaitan golongan mualaf Cina adalah kajian bertajuk Nilai, Persepsi Jangkaan Saudara Baru Cina Terhadap Masyarakat Dan Agama Islam (Iran Herman, 1998), Program Dakwah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Kepada Saudara Muslim: Kajian Tentang Persepsi dan Keberkesanannya (Nur A thiroh Masyaa il Tan Binti Tan Ai Pao, 2013) Interaction and Integration of Chinese Muslim Converts in Malaysia: A Historical Background (Razaleigh Bin Kawangit, Anuar Puteh, Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Abdul Ghafar Don, 2011) Social and Religious Integration of Chinese Muslim Converts with Malays in Malaysia: An Empirical Study (Razaleigh Bin Kawangit et. al., 2010), Penerimaan Islam Oleh Masyarakat Cina: Satu Kajian Kes Di Kampung Tirok, Kuala Terengganu, Terengganu (Azita Binti Abdullah,1999) Program Kefahaman Islam Saudara Baru Cina Kuala Lumpur (Anuar Puteh, 1999) dan Integrasi Mualaf Cina Terhadap Kebudayaan Masyarakat Melayu di Negeri Selangor (Syarul Azman bin Shaharuddin, 2015). Terdapat juga kajian luar negara berkaitan mualaf Cina yang pernah dilakukan antaranya Migration and Assimilation of Rural Chinese in Trengganu dalam Malayan and Indonesia Studies. Ed. John Bastin and R. Roolvink. London: Oxford University Press (Gosling L.A.P., 1964). OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk mengemukakan isu dan permasalahan golongan mualaf Cina dalam usaha menyusun perancangan dan pendekatan berstrategi bagi membantu golongan 2181

3 mualaf ini agar matlamat untuk menjinakkan hati mereka untuk kuat berpegang dengan akidah Islam dapat dicapai. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan kajian kepustakaan dalam mengenal pasti isu isu dan permasalahan yang dihadapi oleh golongan mualaf Cina. DAPATAN KAJIAN Terdapat beberapa sumbangan kertas ini. Pertama, kertas ini menyumbang kepada sumbangan keilmuan khususnya dalam bidang dakwah terhadap mualaf, Kedua meningkatkan usaha penerokaan terhadap aspek perancangan dan pendekatan berstrategi terhadap golongan mualaf Cina khususnya. Ketiga, dapatan ini berupaya melancarkan usaha dakwah agar lebih berpengaruh dengan strategi baru dalam mendekati golongan mualaf Cina di Malaysia. Topik perbincangan kertas difokuskan terhadap isu dan permasalahan yang dikategorikan berdasarkan beberapa aspek iaitu: I. Perkauman di Malaysia. Masalah integrasi kebudayaan Islam di negara kita sukar berkembang pada umumnya jika kita melihat kepada masyarakat yang mempunyai pelbagai etnik, ianya disebabkan munculnya isu-isu perkauman di negara kita yang perlu diselesaikan dengan kadar segera. Isu-isu perkauman dan pelbagai anggapan seolah-olah telah dapat mempengaruhi perasaan, pemikiran dan tindakan antara golongan. Maka masalah pencapaian integrasi nasional sentiasa mendapat perhatian utama dalam pembinaan sejak awal kemerdekaan hingga sekarang (Sanusi Osman, 1986:3-4). II. Isu : Pendidikan 3181

4 Masyarakat di Malaysia terperangkap dengan sifat c asabiyyah 1 kaum akibat dari polisi dan sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh pihak British. Peraturan ini adalah tidak baik untuk integrasi kebudayaan memandangkan ia membahagikan kepada bangsa masing-masing seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya (Mahayudin Yahaya, 1998). Sejak kemerdekaan, pendidikan di peringkat Sekolah Rendah dan Kebangsaan diubah dan disatukan semua bangsa Melayu, Cina, India dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sekolahsekolah yang berunsurkan etnik masih wujud di kalangan kaum. Cina dan India. Begitu juga pondok yang hanya menempatkan golongan Muslim sahaja Justeru itu, pengasingan etnik terhadap golongan individu masih lagi dirasai seperti Melayu untuk Melayu atau Cina untuk Cina (Shamsul Amri Baharuddin, 2007: 33). III. Bimbang melupakan keturunan Cina - Masuk Islam, Masuk Melayu Atas dasar inilah, kesan yang mendalam jika diri seseorang yang bukan-melayu memeluk Islam. Masyarakat bukan Islam menganggap golongan mualaf ini telah mengkhianati asalusul, keturunan, budaya, warisan dan agama nenek moyang mereka. Ibu bapa mereka merasa marah akibat dari perbuatan mereka masuk Melayu adalah sama seperti meninggalkan kehidupan silam mereka (Che Ku Shalihah Bt Che Ku Abdul Satar, 2004). Seterusnya kajian yang dilakukan oleh Razaleigh Bin Kawangit, Anuar Puteh, Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Abdul Ghafar Don (2011), bertajuk Interaction and Integration of Chinese Muslim Converts in Malaysia: A Historical Background memberi penekanan mengenai integrasi sosial dan keagamaan di antara golongan mualaf di kalangan kaum Cina dan kaum Melayu khususnya di Kuala Lumpur. Fokus kajian ini ialah berkisar mengenai dilema yang dialami oleh kaum Cina apabila mereka memeluk Islam, termasuklah perubahan dari segi tingkah laku, pengamalan gaya hidup, kehidupan sosial dan sebagainya. Hasil dari kajian ini, didapati, masyarakat Cina Muslim mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap etnik mereka. IV. Isu Perubahan Identiti 1 Penjelasan mengenai isu ini terdapat dalam bab 2, isu integrasi pendidikan. 4181

5 Golongan mualaf juga terpaksa bersedia untuk menerima perubahan identiti seperti menukar nama dan tabiat lama mereka seperti makanan, permainan, perayaan dan sebagainya. Dari segi perkahwinan pula, golongan Muslim hanya boleh mengahwini Muslim sahaja dan ini merupakan ketetapan hukum yang terdapat dalam undang-undang kekeluargaan Islam (Yusuf al-qaradawi, 2005). Di Malaysia, sudah menjadi kebiasaan bagi seorang Muslim untuk berkahwin dengan golongan etnik mereka sendiri. Memang terdapat di Malaysia perkahwinan antara dua etnik namun jumlahnya amat sedikit. Kajian kes yang dibuat oleh Rafic Ali al-banawi (1994), iaitu Religious Conversion: The Personal Experience Of The Converts melihat pengalaman golongan mualaf setelah memeluk Islam. Seramai 14 orang informen telah ditemubual dan kajian difokuskan terhadap 2 dimensi umum iaitu berkaitan faktor golongan mualaf memeluk Islam dan keadaan selepas Islam meliputi hubungan antara pertukaran agama dan kesihatan mental, peranan efektif dalam pertukaran agama, tempoh memeluk Islam serta peranan pertukaran agama dalam membentuk personaliti dan sosial. Hasil kajian mendapati terdapat pelbagai faktor yang mencetuskan dorongan dalam memeluk Islam dan pertukaran agama mempengaruhi personaliti dan sosial malahan seluruh aspek kehidupan mereka. V. Isu Kurang Kefahaman dan Penerimaan Terhadap Integrasi Budaya Masyarakat Melayu/Islam Kajian yang dibuat oleh Gosling L.A.P. (1964) bertajuk Migration and Assimilation of Rural Chinese in Trengganu dalam Malayan and Indonesia Studies. Ed. John Bastin and R. Roolvink. London: Oxford University Press. Dalam kajian ini menceritakan bahawa masyarakat Cina di Malaysia dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu; Pertama- Masyarakat Cina yang mengasimilasikan diri mereka ke dalam sosio-budaya masyarakat Melayu, disamping mengekalkan agama dan ciri-ciri kepercayaan asal mereka. Mereka ini seperti orang-orang Cina Baba Melaka dan orang-orang Cina Baba di Kuala Terengganu. Kedua- Masyarakat Cina yang mempunyai persamaan agama dengan orang Melayu iaitu beragama Islam, tetapi masih mengekalkan sosio-budaya Cina seperti yang terdapat di kalangan orangorang Cina berketurunan Yunnan di Kuala Terengganu. 5181

6 Berdasarkan Syarul (2015), menyatakan bahawa tahap kefahaman para golongan mualaf Cina berada pada tahap sederhana iaitu min keseluruhan = Manakala penerimaan golongan mualaf Cina juga berada pada tahap sederhana iaitu min keseluruhan = Ini menunjukkan isu kefahaman dan penerimanaan golongan mualaf Cina masih berada pada tahap sederhana dan perlu dipertingkatkan lagi bagi membantu para mualaf Cina terhadap integrasi kebudayaan masyarakat Melayu/Islam. VI. Isu Kurang Erat Hubungan Mualaf Dengan Masyarakat Islam Kajian Razaleigh Bin Kawangit et. al. (2010), bertajuk Social and Religious Integration of Chinese Muslim Converts with Malays in Malaysia: An Empirical Study. Kajian ini memberi penekanan mengenai integrasi sosial dan keagamaan di antara golongan mualaf di kalangan kaum Cina dan kaum Melayu khususnya di Kuala Lumpur. Fokus kajian ini ialah berkisar mengenai dilema yang dialami oleh kaum Cina apabila mereka memeluk Islam, termasuklah perubahan dari segi tingkah laku, pengamalan gaya hidup, kehidupan sosial dan sebagainya. Hasil dari kajian ini, didapati bahawa masyarakat Cina yang memeluk Islam di Kuala Lumpur kurang berlaku integrasi sosial di kalangan masyarakat Melayu. VII. Isu Program Pendidikan Mualaf Kurang Bersistematik Mohamad Zaid Bin Mohd Zain (2004) pula dalam kajiannya bertajuk, Kesan Pengajaran dan Pendidikan Agama di Kalangan Saudara Baru: Kajian di PERKIM Negeri Sembilan mengatakan bahawa program pengajaran dan pendidikan agama di kalangan saudara baru yang dijalankan di PERKIM Bahagian Negeri Sembilan dan juga aktiviti pendidikan yang perlu dilaksanakan untuk memenuhi keperluan dan kehendak saudara baru. Hasil kajian menunjukkan kesan pendidikan agama di kalangan saudara baru masih belum mencapai tahap yang boleh dibanggakan. Perkara ini, pihak PERKIM perlu merancang program pendidikan yang lebih sistematik dan juga menyelaras modul pendidikan untuk saudara baru. VIII. Isu Kurang Usaha Mensosialisasikan Integrasi Mualaf Kajian Hasan Basri bin Syahidin (2006) berjudul Integrasi Sosial Masyarakat Majmuk: Suatu Kajian di Kota Medan. Kajian memfokuskan kepada tahap integrasi sosial di kalangan masyarakat majmuk di kota Medan. Tumpuan kajian kepada aspek bahasa, pemukiman, 6181

7 perkahwinan, interaksi dan toleransi antara kelompok yang ada di kota ini. Kota Medan tersebut merupakan tempat bertemu dan berkumpulnya pelabgai etnik. Oleh itu berlaku interaksi antara mereka yang dianggap berpotensi berlaku konflik, kecurigaan antara etnik, golongan dan agama disebabkan wujudnya pandangan yang sering tidak wajar terhadap golongan lain.kajian ini mendapati bahawa tahap integrasi sosial masyarakat di kota ini boleh dikatakan secara relatifnya bagus. Namun beberapa faktor telah dikenalpasti sebagai penghalang wujudnya tahap integrasi sosial yang lebih baik. Dapatan kajian juga mendapati kurangnya peranan para tokoh masyarakat dan agama untuk mensosialisasikan integrasi terutama dibidang pemukiman. IX. Isu Kurang Tenaga Dai Yang Dapat Menguasai Kehidupan Kaum Cina Kajian oleh Anuar Puteh (1999) yang bertajuk: Program Kefahaman Islam Saudara Baru Cina Kuala Lumpur. Dalam kajian ini penulis memfokuskan untuk meneliti programprogram yang dapat membantu menerapkan kefahaman Islam saudara baru Cina Kuala Lumpur. Kajian ini juga turut melihat beberapa masalah yang dihadapi oleh pertubuhanpertubuhan berkaitan saudara baru Cina di Kuala Lumpur serta mencadangkan beberapa saranan yang difikirkan sesuai bagi memantapkan usaha dakwah bagi golongan yang terbabit. Melalui kajian ini didapati beberapa buah pertubuhan seperti JAWI 2, PERKIM 3 dan MACMA 4 telah memainkan peranan penting dalam memberikan didikan dan bimbingan keagamaan kepada saudara baru Cina di Kuala Lumpur. Pelbagai program telah dilaksanakan meliputi program harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Kajian ini mendapati 2 Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) ditubuhkan pada peringkat awalnya dengan nama Urusetia Majlis dengan tujuan untuk melancarkan perjalanan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Ia diwujudkan pada 1 Februari Sejak awal penubuhannya, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) tidak pernah menoleh ke belakang malah terus berkembang hingga ke hari ini dengan kewujudan 2 cawangan iaitu Cawangan Labuan diwujudkan pada 16 April 1984 manakala Cawangan Putrajaya pula diwujudkan pada 1 Ogos 2001 ( 2012). 3 PERKIM ditubuhkan oleh al-marhum YTM Tunku Abdul Rahman Putra al-haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama pada tahun PERKIM ialah singkatan daripada nama penuh Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia atau dalam bahasa Inggeris Muslim Welfare Organisation Malaysia ( 2012). 4 Persatuan Cina Muslim Malaysia (MACMA) telah ditubuhkan pada 8 September 1994 (No. Pendaftaran 1964/94). MACMA merupakan badan gabungan PERKIM dan mempunyai 3 orang wakil yang dilantik dalam Majlis Kebangsaan PERKIM. Saudara Johari Yap pernah dilantik oleh MACMA Malaysia sebagai Ahli Majlis Kebangsaan PERKIM dari tahun Selain itu, MACMA juga adalah badan gabungan RISEAP (Regional Islamic Da wah Council of South East Asia and Pasific) dan ahli kepada pertubuhan WAMY (World Assembly of Muslim Youth) berpengkalan di Riyad, Arab Saudi ( 2012). 7181

8 bahawa program-program tersebut mampu memberikan kefahaman pada golongan sasaran. Hasil kajian mendapati beberapa masalah yang dihadapi oleh pertubuhan-pertubuhan berkaitan seperti masalah tenaga pendakwah, komunikasi, kewangan, sikap prejudis dan sebagainya dapat dikurangkan. X. Isu Ugutan, Hilang Sumber Kewangan Ekoran Dibuang Keluarga Dan Majikan Antara permasalahan lain yang dihadapi oleh para mualaf iaitu isu ugutan dan kewangan selepas dibuang keluarga selepas memeluk agama Islam. Satu petikan daripada Fuadah Johari et al, 2013 menyatakan : There are a lot of stimuli around them that they are not used to, being thrown out of family,society, friends as well as loss their job and loss their financialsources. Often, Mualaf might look uncomfortable because theyare not used to their surroundings. Thus, they need help and mentors from Muslims community to teach them, support them,and guide them through their new journey as a Muslim. Whenthey have someone that has warned them about these issues andis constantly helping them, teaching them, and answeringquestions, they feel supported and confident that they havesomeone to go back to. SARANAN DAN CADANGAN Terdapat beberapa saranan dan cadangan untuk isu dan permasalahan yag dihadapi oleh golongan mualaf Cina. Antaranya daripada Syarul, 2015: 1. Pihak pengurusan perlu bertanggungjawab menyusun program dakwah dalam setiap lapisan masyarakat. Ia akan memudahkan penyelarasan dan pemantauan serta penambahbaikan kualiti setiap program yang dilaksanakan. 2. Perlu memilih metodologi yang tepat dalam melaksanakan dakwah kepada masyarakat yang terdiri dari pelbagai bangsa, budaya dan kaum. 3. Tidak dinafikan bahawa mempengaruhi seseorang individu untuk meninggalkan amalan dan budaya sendiri bukannya mudah oleh itu adalah disarankan agar usaha merangka dan 8181

9 melaksanakan strategi melalui kepelbagaian pendekatan dipergiatkan untuk menarik kepada golongan bukan Muslim kepada Islam. 4. Peranan yang perlu dimainkan oleh MAIS dalam memperkenalkan kebudayaan masyarakat Melayu kepada golongan mualaf di Selangor. Jelasnya, perlu diingat bahawa metod dan wasilah dakwah adalah pelbagai bukan hanya terhad kepada satu manhaj sahaja. Oleh itu, memperkenalkan budaya masyarakat Melayu yang jelas tidak bertentangan dengan Islam amatlah dialu-alukan. 5. Golongan mualaf perlu memainkan peranannya supaya memberi pemahaman dan menjelaskan kepada ahli keluarga yang belum Islam mengenai budaya masyarakat Melayu. RUJUKAN Amran Kasimin 1995, Saudara Baru Cina di Wilayah dan Selangor, Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia Anuar Puteh 1999 yang bertajuk: Program Kefahaman Islam Saudara Baru Cina Kuala Lumpur. Anuar Puteh 2006, Khidmat Nasihat Dalam Menangani Masalah Saudara Baru, Da\wah Dan Kunseling di Malaysia, Bangi: UKM. Fa`izah binti Paijalah 2004, Persepsi Saudara Baru Tentang Penerimaan Masyarakat Islam Terhadap Mereka: Kajian Kes Di Darul Ukhuwah Johor Bahru, (Tesis, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia). Fuadah Johari, Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, Mohd Faisol Ibrahim & Ahmad Fahme Mohd Ali Zakat Distribution and Programme for Sustaining Mualaf Belief and Thought. Jurnal Teknologi (Social Science), Gosling L.A.P Migration and Assimilation of Rural Chinese in Trengganu dalam Malayan and Indonesia Studies. Ed. John Bastin and R. Roolvink. London: Oxford University Press. Iran Herman Nilai, Persepsi Jangkaan Saudara Baru Cina Terhadap Masyarakat Dan Agama Islam, Dakwah Kepada Non-Muslim Di Malaysia: Konsep, Metode dan Pengalaman, Bangi:UKM. 9181

10 Khaled Esseissah The Increasing Conversion To Islam Since 9/11: A Study of White American Muslim Converts In Northwest Ohio (Tesis Master of Arts, Graduate College Of Bowling Green State University). Mariam Abd. Majid Mualaf di Negeri Selangor Darul Ehsan: Kajian Tentang Kepuasan Diri Dalam Anutan Islam. Tesis Dr. Falsafah Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Universiti Malaya. Muhammad Nur Manuty, Dr., "Permasalahan Imej Islam Di Dunia Moden", Kefahaman Orang-Orang Bukan Islam Tentang Islam Pembangunan Imej Islam (Sirl Bengkel Kefahaman Islam. Kuala Lumpur, IKIM Mujaini Tarimin et al Agihan Zakat Dan Program Pembangunan Mualaf: Statistik Lembaga Zakat Selangor, Prosiding Seminar Dakwah Kebangsaan Saudara Kita: Isu Dan Cabaran Semasa, Pulau Pinang: USM., h Nawi Jusoh Mengapa Kami Memeluk Islam, Shah Alam: DNJ Consultant Sdn. Bhd. Nur A`thiroh Masyaa`il binti Tan Ai Pao dan Fariza Md Sham. 2009, Keperluan Memahami Psikologi Saudara Muslim, Jurnal Hadhari, Bil.2, Osman Chuah Chuah Hock Leng & Abd. Salam Muhamad Shukri 2008,.Muslim Converts In Malaysia: The Problem Of Cultural Adjustment, Gombak: Int. Islamic Univ. Malaysia Press. Patrick D. Bowen Conversion to Islam in the United States: A Case Study in Denver, Colorado, Intermountain West Journal of Religious Studies, v.1, no.1. Azita Binti Abdullah Penerimaan Islam Oleh Masyarakat Cina: Satu Kajian Kes Di Kampung Tirok, Kuala Terengganu, Terengganu Nur A thiroh Masyaa il Tan Binti Tan Ai Pao Program Dakwah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Kepada Saudara Muslim: Kajian Tentang Persepsi dan Keberkesanannya Rafic Ali Al-Banawi 1994, Religious Conversion:The Personal Experience Of The Muslim Converts (Tesis Doktor Falsafah, School Of Education, Indiana Universiti). Razaleigh Bin Kawangit et al Social and Religious Integration of Chinese Muslim Converts with Malays in Malaysia: An Empirical Study Syarul Azman B. Shaharuddin Integrasi Mualaf Cina Terhadap Kebudayaan Masyarakat Melayu di Negeri Selangor. Tesis Dr. Falsafah Institut Islam Hadhari (HADHARI). Bangi: UKM

11 Taqiyah Abdul Hadi Faktor Kecenderungan Saudara Kita Memeluk Islam: Satu Kajian Di Darul Ukhuwah, Tampoi, Johor. Tesis, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia 11181

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

TRANSFORMASI HUBUNGAN KEKELUARGAAN SAUDARA KITA DARI SUDUT EMOSI SELEPAS MEMELUK ISLAM DI JOHOR

TRANSFORMASI HUBUNGAN KEKELUARGAAN SAUDARA KITA DARI SUDUT EMOSI SELEPAS MEMELUK ISLAM DI JOHOR TRANSFORMASI HUBUNGAN KEKELUARGAAN SAUDARA KITA DARI SUDUT EMOSI SELEPAS MEMELUK ISLAM DI JOHOR Nur Najwa Hanani Abd Rahman 1, Razaleigh Muhamat @ Kawangit 1, Siti Aishah Yahya 2, Mohd Sufiean Hassan 2

More information

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara.

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Sepanjang tahun 2014, Bahagian Latihan telah melaksanakan beberapa program kerjasama latihan kebombaan. Antaranya

More information

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin ISLAMIYYAT 38(2) 2016: 155-163 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2016-3802-08) Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin The Level of Student

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine Tamadun Islam dan Tamadun

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

SUMBANGAN ORGANISASI CINA-MUSLIM DALAM KEHARMONIAN BERAGAMA DI MALAYSIA: TINJAUAN TERHADAP PERANAN DAN CABARAN PERKIM DAN MACMA

SUMBANGAN ORGANISASI CINA-MUSLIM DALAM KEHARMONIAN BERAGAMA DI MALAYSIA: TINJAUAN TERHADAP PERANAN DAN CABARAN PERKIM DAN MACMA SUMBANGAN ORGANISASI CINA-MUSLIM DALAM KEHARMONIAN BERAGAMA DI MALAYSIA: TINJAUAN TERHADAP PERANAN DAN CABARAN PERKIM DAN MACMA Mohd Faridh Hafez Mhd Omar 1, Dr Sharifah Hayaati Syed Ismail al-qudsy 2

More information

International Journal of Islamic and Civilizational Studies. Pengalaman Toleransi Beragama Belia Pelbagai Etnik

International Journal of Islamic and Civilizational Studies. Pengalaman Toleransi Beragama Belia Pelbagai Etnik UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies Full Paper Article history Pengalaman Toleransi Beragama Belia Pelbagai Etnik (Religious Tolerance Experience Among Multiethnic Youth)

More information

ISLĀMMIYYĀT 36(1) 2014: Dakwah PERKIM kepada Etnik Cina di Malaysia

ISLĀMMIYYĀT 36(1) 2014: Dakwah PERKIM kepada Etnik Cina di Malaysia ISLĀMMIYYĀT 36(1) 2014: 63-70 Dakwah PERKIM kepada Etnik Cina di Malaysia (PERKIM Propagation to Chinese Ethnic in Malaysia) NUR HIEADAYAH ABDUL RAHIM IDRIS ZAKARIA ABSTRAK PERKIM adalah salah sebuah organisasi

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

e-jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

e-jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR e-jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn 2289-7909 KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR VOL. 4 NO.2 (SEPTEMBER 2017): pp 285-303 PERCERAIAN RUMAH TANGGA DI NEGERI SELANGOR

More information

PERSEPSI MUALAF TERHADAP PENGISIAN PENGISLAMAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MUALAF: KAJIAN DI NEGERI SEMBILAN 1

PERSEPSI MUALAF TERHADAP PENGISIAN PENGISLAMAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MUALAF: KAJIAN DI NEGERI SEMBILAN 1 PERSEPSI MUALAF TERHADAP PENGISIAN PENGISLAMAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MUALAF: KAJIAN DI NEGERI SEMBILAN 1 Azman, A.R 2, Irwan, M.S 3, Mahazan, A.M 4, Wan Mohd. Fazrul Azdi, W.R 5, Nuradli Ridzwan Shah,

More information

Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor

Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor ISLAMIYYAT 38(1) 2016: 25-34 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2016-3801-03) Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor The Zakat Distribution Management of Majlis Agama

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

AKADEMIKA. Journal of Humanities and Social Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia KANDUNGANICONTENTS

AKADEMIKA. Journal of Humanities and Social Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia KANDUNGANICONTENTS AKADEMIKA Journal of Humanities and Social Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia Number Bilangan 26 January Januari 1985 KANDUNGANICONTENTS Nota Editor Pengaruh Kelembapan Ke Atas Kekeruhan Atmosfera

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS MELISSA JOHANNIE YUSOH GSM 2013 9 APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

BUTIRAN PERIBADI

BUTIRAN PERIBADI BUTIRAN PERIBADI 2011-2016 PAGE 2 MUSTAFA KAMAL BIN AMAT MISRA Tempat lahir: Kluang, Johor Tarikh lahir: 10 September 1986 Jantina Kewarganegaraan Lelaki Malaysia No Kad Pengenalan 860910235213 Pendidikan

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

16 Hubungan Etnik Di Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik

16 Hubungan Etnik Di Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik 16 Hubungan Etnik Di Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik Buku 10 - Bab 2.indd 16 3/10/09 5:58:28 PM Teori Dan Pemikiran Mengenai Hubungan Etnik 17 2 TEORI DAN PEMIKIRAN MENGENAI HUBUNGAN ETNIK ROSMAN

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM 28 Oktober 2016 28-30 Oktober 2016 9.30 am 12.10 pm 2.30 pm 3.00 pm Berkumpul di KLIA Berlepas ke Brunei Darussalam dengan penerbangan Royal Air Brunei

More information

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6  MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE ON EDUCATION IN ISLAMIC CIVILIZATION AND THE ROLE OF ISLAMIC CIVILIZATION

More information

CURRICULUM VITAE. Akmar Hayati Ahmad Ghazali. Name of School / Institution obtained

CURRICULUM VITAE. Akmar Hayati Ahmad Ghazali. Name of School / Institution obtained PERSONAL DETAIL Full Name Designation Specialization CURRICULUM VITAE Akmar Hayati Ahmad Ghazali Senior Lecturer Journalism Title: Dr Department/Faculty Jabatan Komunikasi, Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi,Universiti

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

More information

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 4.2 STAFF RECEIVING NATIONAL / INTERNATIONAL RECOGNITION AND AWARDS Target : 20% of Staff Received Recognition and Awards Achievement : 49.3% (Formula = 36 staff

More information

SOCIAL SCIENCES & TECHNOLOGY

SOCIAL SCIENCES & TECHNOLOGY Vol. 9, No. 2, December 2013 EDITORIAL BOARD ESTEEM ACADEMIC JOURNAL VOLUME 9, NUMBER 2, DECEMBER 2013 Universiti Teknologi MARA (Pulau Pinang) SOCIAL SCIENCES & TECHNOLOGY ADVISORS Tan Sri Prof. Ir. Dr.

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK

DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK Burhanuddin Jalal Amnah Saayah Ismail Sayuti Ab Ghani ABSTRACT The world is so advanced and Islamic dakwah facing many challenges especially intensifies

More information

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA ABSTRACT

PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA ABSTRACT PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA Azman A.R 1, Mohamad Yazis Ali Basah 2, Mohammad Noorizzuddin Nooh 3, Mahdhir Abdullah 4, Ahmad Anis Mohd Fauzi

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

DIALOG AGAMA LWN DIALOG KEHIDUPAN: MEMBINA KEFAHAMAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBEZA KEPERCAYAAN.

DIALOG AGAMA LWN DIALOG KEHIDUPAN: MEMBINA KEFAHAMAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBEZA KEPERCAYAAN. DIALOG AGAMA LWN DIALOG KEHIDUPAN: MEMBINA KEFAHAMAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBEZA KEPERCAYAAN. Azarudin Bin Awang Pusat Pemikiran Dan Kefahaman Islam, UiTM Terengganu azaru154@tganu.uitm.edu.my Khadijah

More information

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015)

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 121-133 www.ukm.my/jhadhari RELIGIO-HERMENEUTIK SEBAGAI MODEL PENYELIDIKAN DALAM KAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN (Religious-Hermeneutics as a Research Model in the Field of

More information

PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI?

PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI? Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil. 1 (2009) 89-112 Shariah Journal, Vol. 17, No. 1 (2009) 89-112 PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI? Hairunnizam Wahid

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

Cabaran Isu Perlembagaan Dan Hak Asasi Dalam Dakwah Di Malaysia

Cabaran Isu Perlembagaan Dan Hak Asasi Dalam Dakwah Di Malaysia Prosiding Bicara Dakwah kali ke 15: Pengurusan Dakwah Kontemporari Disunting oleh: Muhamad Faisal Ashaari, Abu Dardaa Mohamad, Ahmad Irdha Mokhtar. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian

More information

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD A project report

More information

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ESTIMATION AND DISTRIBUTION OF EXHAUST SHIP EMISSION FROM MARINE TRAFFIC IN THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE USING AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) DATA HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2007 12008 April 2008 AGE464 - lslamic Accounting [Perakaunan Islam] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

KONSEP HISBAH DAN PENGURUSAN HAL EHWAL ISLAM MAIS DAN JAIS DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

KONSEP HISBAH DAN PENGURUSAN HAL EHWAL ISLAM MAIS DAN JAIS DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN Jurnal AL-ANWAR, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT) Volume 1(3), June 2017: 51-66 KONSEP HISBAH DAN PENGURUSAN HAL EHWAL ISLAM MAIS DAN JAIS DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN ABSTRAK Abdul Qahhar

More information

PELAKSANAAN KELAS PENGAJIAN ASAS FARDHU AIN KEPADA MUALLAF DI KEDAH DAN CABARANNYA

PELAKSANAAN KELAS PENGAJIAN ASAS FARDHU AIN KEPADA MUALLAF DI KEDAH DAN CABARANNYA Volume: 3 Issue: 9 [March, 2018] pp.25-37] Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com PELAKSANAAN KELAS PENGAJIAN ASAS FARDHU AIN KEPADA MUALLAF

More information

KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH Proceeding of ICECRS, 1 (2016) 663-676 ISSN. 2548-6160 International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA, 25-27 October 2016, Universiti Utara Malaysia, Malaysia. Available online:

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL Azman Ab. Rahman Profesor Madya, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia. E-mel:

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL 69 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 69-73 Gaya Kepimpinan Ketua Platun PALAPES Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kepuasan Kerja dalam Fasa Medan Pertahanan: Kajian Kes di Mempaga, Bentong Pahang

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja ZAKIAH BINTI KHOLIB Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor,

More information

e-jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

e-jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn 2289-7909 KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR VOL. 4 NO.2 (SEPTEMBER 2017): pp 250-266 STRATEGI PENERAPAN ELEMEN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU Strategy in

More information

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Vol. 10, No. 2 (2015) 286-296, ISSN: 1823-884x PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Ahmad Rizal Mohd Yusof,

More information

Nurul Asmak Liana Binti Bakar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor

Nurul Asmak Liana Binti Bakar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor Jurnal Ulwan Ulwan s Journal Jilid 1 2017 : 43-62 HALANGAN PELAKSANAAN SOLAT FARDHU DALAM KALANGAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) PENGLIHATAN DI PERSATUAN ORANG-ORANG CACAT PENGLIHATAN ISLAM MALAYSIA (PERTIS)

More information

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

*Corresponding author. Keywords: Students Perception, hadith status, textbook, Islamic Educational, Form One and 2 KBSM, SMAP Kajang

*Corresponding author. Keywords: Students Perception, hadith status, textbook, Islamic Educational, Form One and 2 KBSM, SMAP Kajang The Understanding of Hadith Status In Form One And Form Two Islamic Education Textbook KBSM: A Case Study in Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Kajang, Selangor Kefahaman Status Hadis dalam BukuTeks

More information

Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi

Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi Faizah Abd Majid Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, Malaysia faiza404@salam.uitm.edu.my Abstrak Fokus

More information

PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI NEGERI UTARA SEMENANJUNG : TUMPUAN PADA ASPEK PERUNDANGAN PUSAKA ( A : A

PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI NEGERI UTARA SEMENANJUNG : TUMPUAN PADA ASPEK PERUNDANGAN PUSAKA ( A : A 29 KANUN 109 PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI NEGERI UTARA SEMENANJUNG 1950 2016: TUMPUAN PADA ASPEK PERUNDANGAN PUSAKA (A Study of the Development of the Administration of Islamic Law in

More information

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Abd Ganing Laengkang e-mel:abdulganing@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. ABSTRAK

More information

vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN v ABSTRAK Pembangunan Koridor merupakan salah satu langkah kerajaan bagi membangunkan kawasan luar bandar serta mengurangkan kadar ketaksamaan wilayah. Di Sarawak, Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak

More information

KESEJAHTERAAN DIRI MUALAF: ISU DAN CABARAN

KESEJAHTERAAN DIRI MUALAF: ISU DAN CABARAN KESEJAHTERAAN DIRI MUALAF: ISU DAN CABARAN Azammuddin Zainuddin Salleh Amat Noriah Mohd Ishak ABSTRAK Kertas ini membincangkan masalah yang dihadapi oleh mualaf di Selangor yang boleh menjejaskan tahap

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information