KESAN TERAPI RUQYAH DALAM MODIFIKASI TINGKAHLAKU MURID-MURID ADHD NIK ASILAH NIK ALI1 DR. MADYA ZAGEN GANESAN1 DR. GHAZALI DARUSALAM 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KESAN TERAPI RUQYAH DALAM MODIFIKASI TINGKAHLAKU MURID-MURID ADHD NIK ASILAH NIK ALI1 DR. MADYA ZAGEN GANESAN1 DR. GHAZALI DARUSALAM 2"

Transcription

1 KESAN TERAPI RUQYAH DALAM MODIFIKASI TINGKAHLAKU MURID-MURID ADHD NIK ASILAH NIK ALI1 DR. MADYA ZAGEN GANESAN1 DR. GHAZALI DARUSALAM 2 Jabatan Psikologi dan Bimbingan Kaunseling, Universiti Malaya.11 Jabatan Asas Kemanusiaan, Universiti Malaya.2 ABSTRAK Terapi Ruqyah adalah satu pendekatan alternatif dalam intervensi tingkah laku ADHD selain dari penggunaan terapi ubatan, terapi tingkah laku, terapi kognif tingkahlaku dan sebagainya. Menelusuri kajian- kajian lalu, pengkaji mendapati terapi Ruqyah berkesan untuk merawat kerasukan jin, gangguan emosi, mahkhluk halus, ketagihan dadah, kanser, masalah tidur dikalangan autistik muslim dan juga HIV /AIDS. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji kesan terapi ruqyah terhadap modifikasi tingkah laku murid-murid ADHD di Yayasan Quranic Faqeh di Petaling Jaya, Selangor yang menjalankan kaedah ini kepada murid muridnya. Kajian ini adalah kajian kualitatif dengan rekabentuk kajian kes. Data dikumpulkan melalui temubual, pemerhatian dan analisa dokumen. Data akan dianalisis secara thematik dan kategori. Hasil kajian menunjukkan pendekatan terapi ruqyah memberi kesan dalam modifikasi tingkah laku murid-murid hyperaktif khususnya dalam memberi ketenangan dan mengubah tingkahlaku seterusnya membolehkan mereka dapat mengikuti pelajaran dengan mudah disamping mengubah sikap menjadi seorang muslim yang soleh. Kajian ini membuktikan bahawa terapi ruqyah bukan sahaja relevan malahan mampu menjadi salah satu rawatan alternatif khususnya kepada murid-murid ADHD muslim. Kata Kunci: Terapi Ruqyah, modifikasi tingkah laku, ADHD Pengenalan Gangguan hiperaktif dan kurang tumpuan atau attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) merupakan salah satu kecelaruan psikiatri yang paling umum di kalangan kanak-kanak (Barkley, 2006). Gangguan hiperaktif dan kurang tumpuan atau ADHD dapat dilihat dengan begitu ketara pada sesetengah kanak-kanak terutamanya pada waktu prasekolah atau tadika dan murid-murid sekolah rendah terutama mereka berumur bawah tujuh tahun. Gejala ini menyebabkan kanak-kanak yang mengalaminya sukar mengawal tingkah laku mereka atau memberikan tumpuan yang sepenuhnya. Satu kajian menunjukkan terdapat antara 3% 1

2 hingga 5% kanak-kanak menghidap ADHD atau sekitar 3.5 juta orang kanak-kanak di dunia (Lewis Mehl-Madrona, 2008). Ini bermakna, di dalam sebuah kelas yang mengandungi 25 atau 30 orang murid, sekurangkurangnya seorang daripada mereka menghidap ADHD. Antara faktor penyebab yang boleh dikaitkan dengan pelakuan hiperaktif ialah seperti hubungan amalan merokok dan pengambilan alkohol semasa ibu mengandung, keadaan persekitaran yang mempunyai paras kandungan plumbum yang tinggi, pengambilan gula yang berlebihan oleh kanak-kanak dikatakan penyebab kepada kanak-kanak menjadi hyperaktif (Feingold, 1975). Kanak-kanak ADHD kebiasaanya menunjukkan tanda - tanda kurang tumpuan seperti gagal memberi tumpuan yang teliti kepada butir-butir terperinci atau cuai serta sering membuat kesilapan semasa membuat kerja sekolah atau aktiviti-aktiviti lain. Selain itu, kanak-kanak yang mengalami masalah kecelaruan ini juga sering bertingkah laku kerap mengelak, tidak suka atau keberatan melakukan sesuatu tugas yang memerlukan tumpuan yang lama seperti kerja sekolah atau kerja rumah. Pelbagai kaedah dan cara perawatan atau interversi bagi murid-murid ADHD. Antaranya kaedah terapi behavior, terapi ubatan, terapi cognitive behavior. Kajian ini dijalankan untuk melihat kesan perawatan alternatif terapi ruqyah dalam modifikasi tingkah laku dikalangan murid-murid ADHD. Menurut Ibnu Mandhur (t.t) al-ruqyah bererti bacaan tertentu bertujuan memohon perlindungan atau merawat orang sakit. Ruqyah juga didefinisi sebagai memohon perlindungan atau ayat-ayat, zikir-zikir, doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Abu Muaz Muhammad bin Ibrahim (t.t) menyatakan ruqyah sebagai penggunaan ayat-ayat al-quran, (jampi) dalam rawatan penyakit merupakan satu perawatan yang telah dimulai semenjak zaman Rasulullah lagi. Antara peristiwa yang pernah berlaku bagaimana seseorang yang bernama Abi Said al-khudri yang telah membacakan surah al-fatihah bagi membantu merawat seorang ketua kabilah yang telah disengat kala jengking dengan izin Allah ketua kabilah itu sembuh dan Rasulullah telah memperakui keberkesanan ayat tersebut. 2

3 Khader Ahmad, Abdullah Yusof, Mohd Farhan Md Ariffin (2014). Antara ayat al Quran berkaitan dengan terapi ruqyah Maksudnya: Dan kami turunkan al-quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-quran itu tidaklah menambahkan kepada orang -orang yang zalim selain kerugian. (Al Israa:82) Melalui al-quran Allah SWT menyatakan pendiriannya bahawa kalam Allah itu mampu untuk memberi kesembuhan penyakit kepada manusia sama ada penyakit rohani ataupun jasmani (fizikal). Kajian Literatur Pengkaji telah mendapati banyak kajian yang telah dilakukan berkaitan ruqyah dalam merawat penyakit samada zahir mahupun batin antaranya seperti emosi (Nikmatun Khasanah 2006) dalam kajian menyatakan untuk menyembuhkan penyakit tidak cukup hanya melalui terapi perubatan moden melainkan dengan pendekatan spiritual, M.Darojat Ariyanto (2007) penyakit fisik jiwa dan gangguan jin, ruqyah juga didapati berkesan sebagai satu terapi untuk mengubati penyakit kanser. Fadlan Abu Yasir (2009) Model Psikoterapi Ruqyah, (Lokman Abdul Hamid 2013, Kahel 2010.), kemurungan Zainul Ariffin dan Zulkhair, (t.t), gangguan emosi (Ana Noviana 2010). Hasil kajian menunjukkan kesan kesembuhan terapi ruqyah kepada semua jenis penyakit yang disebut di atas. Shahril Nizam bin Zulkifli (2009) pula menganalisis hadith-hadith ruqyah sebagai alternative perubatan Islam di dalam kitab Sahih Muslim Hasil kajian Primadona (2010) turut menunjukkan bahawa ketenangan yang diperolehi dari zikir meningkatkan ketahanan tubuh, mengurangkan risiko penyakit jantung dan memanjangkan usia. Tanpa ketenangan tubuh menjadi lemah dan senang untuk dijangkiti virus serta membantu pembiakan sel-sel kanser. Perbahasan Aida Hidayah (2011) turut mendapati bahawa ayat- ayat al Quran mempunyai pelbagai fungsi selain sebagai nilai ibadah ia juga adalah ubat menyelesai semua masalah hidup. Cahaya Sabiq (2008) turut bersetuju bahawa terapi ruqyah mampu menyembuhkan penyakit yang berkaitan psikologi dan terapi berfungsi 3

4 mencegah penyakit yang sering hinggap kepada manusia. Fadzli Adam (2011) menyatakan rawatan alternatif seperti solat, solat taubat, muhasabah diri, kelas fardhu ain dan mengaji al Quran membantu dalam penyembuhan kes penagihan dadah. Iman Setyabudi (2012) dalam kajiannya mendapati zikir yang diberikan kepada pesakit AIDS berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan tahap kesan negatif dalam diri mereka dan memberi ketenangan kepada jiwa mereka. Namun kajian beliau terbatas pada konsep zikir kepada jiwa pesakit AIDS sahaja. Manakala Ana Noviana (2010) dalam kajiannya bertajuk Terapi Ruqyah Syar iyyah bagi penderita Gangguan emosi di Bengkel Rohani Ciputat menjadikan al Quran sebagai kaedah utama dalam rawatan, yang dibaca secara langsung kepada pesakit dan mendapati rawatan ruqyah memberi kesan kepada pesakit dari sudut ketenangan jiwa. Syarifah Norshah Bani Syed Bidin pula (2011) pula mengkaji peranan ayat-ayat al-quran sebagai terapi untuk kerasukan jin Seterusnya Lokman Abdul Hamid (2013) seorang pengasas kepada Pusat Rawatan Islam al Hidayah menjelaskan bahawa kanser dapat disembuhkan dengan dibacakan ayat al Quran serta mengamalkannya dengan membaca ayat ayat al Quran yang dikhaskan untuk mengubati kanser. Beliau menjelaskan bahawa ramai pesakit kanser yang sembuh dengan pendekatan ruqyah al Quran di Pusat Rawatan Islam al Hidayah. Mohd Zulkifli Mohd Yusof Zulkifli Haron (2014) cuba melihat metod ruqyah dalam pemikiran Ibn Qayyim al-jauziah dari sudut pemikiran perubatannya. Seterusnya antara kajian kajian lepas yang turut membicarakan berkaitan perubatan Islam dan yang seiring dengannya antaranya ialah, Useful Medicinal Flora Enlisted In Holy Quran And al-hadith oleh Mushtaq Ahmad, Mir Ajab Khan,Sarfaraz Khan Marwa, Jampi Syarie Dalam Menggunakan Ayat Ayat Al Quran oleh Hazlina Binti Abdullah (2010), Mardiana Bt Abdul Ghani (2004) dengan tajuk penggunaan Ayat Al Quran Dalam Bidang Perubatan Kajian di Darul Syifa Bangi, Realiti Dan Cabaran Dalam Rawatan Islam: Analisis Hadith -Hadith Tentang Pendekatan, Kaedah Rawatan Nabi S.A.W Merawat Penyakit Sihir Oleh Khadher Ahmad dan Prof Madya Dr. Ishak Hj. Suliaman, Pengaruh Zikir 4

5 (Membaca Al-Quran) Terhadap Perubahan Kadar Hormon T4 Tetraiodotironin) pada Qari di Iptiq Jakarta oleh Primadona (2010) dan Al- Ruqyah With The Qur an And The Du`A (The Prayer) In Islamic Medical Tradition oleh Nurdeen Deuraseh. Siti Patonah Mohamad, M.Y Zulkifli Mohd Yusof Duriyyah Sharifah Hassan Adli (2013) Terapi bunyi melalui bacaan Al-Quran bagi masalah emosi dan kemahiran motor pertuturan kanak-kanak autistik. Mohd Amzari Tumiran, Mohd Yaakub Zulkifli, Nazean Jomhari & Duriyyah Sharifah Hasan Adli (2014) Interversi tidur menggunakan terapi al-quran dalam menangani gangguan Tidur kanakkanak autistik muslim. Metodologi Kajian Kajian ini menggunakan pendekatan metod qualitatif dengan reka bentuk kajian kes yang dijalankan di Yayasan Pendidikan al-qur an bagi Anak Istimewa (Akademi Fakeh). Sample terdiri daripada 3 orang murid ADHD. Justifikasi lokasi ini dipilih kerana pusat ini telah lama menjalankan terapi ruqyah dalam interversi tingkahlaku pelajar. Metod temubual semi struktur digunakan bagi mendapatkan data secara langsung disamping juga data yang dikutip melalui pemerhatian secara langsung bagi mendapatkan data sokongan yang lebih mendalam (in-depth). Temubual bersemuka (langsung) telah dijalankan ke atas ibubapa pelajar dalam tempoh 5 bulan. Berikut latar belakang pelajar : Nama Murid Umur Tempoh perawatan Murid A 5 6 bulan Murid B 8 8 bulan Murid C bulan Data temu bual dianalisis mengikut pendekatan analisis kandungan kerana ia memberi tema, kategori dan makna (Merriam, 1998). Hasil Kajian Kajian ini cuba melihat kesan terapi ruqyah terhadap murid-murid ADHD dengan menggunakan terapi ruqyah. Kesan ini dapat dilihat melalui 5

6 perubahan tingkah laku terhadap ketiga-tiga sampel kajian berasaskan 3 aspek: 1. Gerak laku Hasil kajian menunjukkan perubahan tingkah laku daripada gelisah, tidak duduk diam, melompat dan bergerak tidak berhenti kepada tenang dan berada dalam keadaan terkawal. Malahan melalui temubual dan pemerhatian yang dijalankan dapat dilihat perubahan kanak-kanak-adhd setelah rawatan ini dijalankan sehingga tidak dapat membezakan dengan kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang lain. Hal ini selaras dengan kajian yang dijalankan oleh mengenai kehebatan al-quran sebagai terapi penenang kepada mereka yang mengalami gangguan emosi Ana Noviana (2010) 2. Minda dan hati Kajian juga mendapati selepas terapi ruqyah dijalankan minda kanakkanak ini lebih berfokus. Hal ini dapat dilihat apabila mereka dapat menumpukan kepada arahan arahan guru dan memberi reaksi kepada arahan tersebut. Hal ini disokong dengan kajian Cahaya Sabiq (2008) bahawa terapi ruqyah mampu menyembuhkan penyakit yang berkaitan psikologi yang berkaitan dengan hati dan minda manusia. Keindahan bacaan alquran terbukti berkesan dapat melembutkan hati manusia sebagaimana kisah Saidina Umar al-khatab sebelum keislamannya, Numani (2004). Kemampuan bacaan al-quran dapat menjana gelombang alfa EEG (electroencephalogram) serta mampu memberi ketenangan kepada individu yang mendengarnya berbanding dengan muzik (Abdullah & Omar, 2011) 3. Sikap Sikap yang lebih baik dari sebelumnya, semakin menunjukkan kemahiran sosial yang lebih baik, semakin berdisiplin serta menghormati rakan rakan, bersifat sabar serta semakin bertoleransi dengan rakan serta guru. Perbincangan Berdasarkan kajian-kajian lalu, terapi ruqyah mampu mengubah tingkah laku murid-murid ADHD dari aspek mental dan emosi dengan menggabungkan 5 deria semasa terapi ini dijalankan melalui pendengaran, 6

7 pembacaan, penglihatan, sentuhan dan rasa yang diamalkan untuk memulih tingkahlaku. Walaupun murid-murid ADHD sesetengahnya belum dapat membaca al-quran, mereka mampu mendengar, melihat surah surah yang dibaca sambil diusap dan dipeluk ketika bacaan dijalankan. Begitu juga dengan penggunaan air yang dibaca ayat-ayat terapi serta diberi minum kepada murid murid. Kajian yang dijalankan oleh Mesaru Emoto (2004) menunjukkan pembentukan molekul air yang sempurna apabila dibacakan ayat-ayat yang baik dan begitu sebaliknya. Ini menunjukan air mampu menyerap bacaan. Begitu juga pelukan, bagaimana kisah semasa penurunan wahyu berlaku, nabi Muhammad S.A.W dipeluk oleh Malaikat Jibrail. Hal ini menunjukkan pelukan turut memainkan peranan penting dalam proses pemulihan tingkah laku kanak-kanak ADHD. Perubahan dapat dilihat keatas setiap sample yang dijalankan tidak sampai 12 bulan malahan semakin awal usia kanak-kanak semakin senang tingkahlaku dipulihkan. KESIMPULAN Kajian ini cuba mengkaji peranan terapi ruqyah dalam modifikasi tingkahlaku dikalangan kanak-kanak ADHD. Pendekatan alternatif ini dilihat dari sudut mekanisme menggabungkan kesemua deria serentak mampu memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku kanak-kanak ADHD. Kesimpulannya terapi ruqyah mampu mengubah tingkahlaku kanak-kanak ADHD jika dilaksanakan melalui metode dan cara yang betul serta keyakinan yang tinggi kepada Allah S.W.T. Kajian ini perlu diperhalusi lagi pada masa hadapan dengan menumpukan kepada cara pengukuran yang bersistematik untuk mengukur kesan perubahan tingkah laku terutamanya minda dan hati dengan lebih jelas dengan bantuan alatan teknologi terkini. Rujukan Abdullah A.A. & Omar, Z.(2011).The effect of temporal EEG signals listening to Quran recitation.international Journal on Advanced Science, Enginering and information Technology1(4) Abdul daim Kahel, (2010). Terapi Ayat Suci: Terapi Al Quran untuk Hidup Sihat. Ter: c Ilaj Nafsaka bi al-quran. Solehah Muhammad Kalim. Indonesia. Abdul Ghofar, Lutfiyah Ningsih. (t.t). The Influence Of Playing Therapy And Music Therapy (Listening Al-Qur an: Juz Amma) To Anxiety Respond At Toddler. 7

8 Abu Muadz Muhammad bin Ibrahim, (t.t). Risalah fi Ahkam al-ruqa Wa Tanaim Wa Sifat al-ruqyah al-syariyyat Saudi Arabia, Mesir : Maktabah al- Ummah. Aida Hidayah, (2011). Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Sebagai Metode Pengobatan Bagi Penyakit Jasmani. Skripsi Thesis, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ana Noviana, (2010). Terapi Ruqiyah Syar iyyah Bagi Penderita Gangguan Emosi di Bengkel Rohani Ciputat. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. Aslam Khan, Tamoor Ul Hassan and Shazia Sultana, (2009). American- Eurasian. J. Agric. & Environ. Sci., 5 (1): , Useful Medicinal Flora Enlisted in Holy Quran and Ahadith. Department of Plant Sciences Quaid-i-Azam University, Islamabad, Department of Arabic, Islamic Studies and Research Gomal University, Dera Ismail, Khan, Pakistan. Cahaya Sabiq, (2008). Metode Ruqyah Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan. Tesis. Stain Pekalongan. Edward G.Browne, (2001). Islamic Medicine. New Delhi : Goodword Press. Fadlan Abu Yasir, (2009). Model Psikoterapi Ruqyah,Tesis Sarjana, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, Ibnu Madhur, (t.t). Lisan al-arab. jil.4, Mesir Ibnu Yusuf, Jaurani Abi Al Aliyah Muhammad al-, (2007). al-ruqyah al Syar c iyyah, Min Kitab wa al- Sunnah al-nabawi. Mesir : Dar al- Nafaaes. Al-Ardhan. Iman Setyabudi, (2012). Perkembangan Metod Efektivitas Dzikir Untuk Menurunkan Stress dan Efek Negatif Pada Penderita Stadium AIDS. Jurnal Psikologi, Vol 10. No 2. Jakarta : Universiti Esa Unggul. Jauziah, Ibnu Qayyim al-, (2013). Trj. Perubatan Rasulullah: Kenapa Rasulullah Sentiasa Sihat?. Selangor : al- Hidayah Publishing. Khader Ahmad, Abdullah Yusof, dan Mohd Farhan Md Ariffin, (2014). Signifikan Pengggunaan Ruqyah Berasaskan Al-Quran Dalam Rawatan Penyakit: Satu Analisis, Tajdid in Quranic Studies, Jakarta. Lokman Abdul Hamid, (2013). Perubatan Al Quran Rawatan Kanser Mustread. Kuala Lumpur. Lutfi Kiram Az Zumaro & Norhanis Hashim, (2013). Aktiviti Energi Doa dan zikir khusus untuk kecerdesan super (otak dan hati). Kuala Lumpur : Synergi Media. M. Darojat Ariyanto, (2007), Terapi Ruqyah Untuk Penyakit Fisik, Jiwa Dan Gangguan Jin.Jurnal SUHUF.vol 19.No 1. Mei 2007; 48-49; Mehl-Madrona, L., (2008). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD ) in Children: Theories about the causes of ADHD. Diagnosis and alternative treatment for ADHD/ADD, conventional, Innovative and alternative Therapies for the 21 st Century Merriaem, S.B., (1998). Qualitatif Research And Case Study Application In Education. 2 nd ed. San Francisco: Jossey Boss. Mesaru Emoto, (2004). The Hidden Massage In Water translated by David A. Thayne, USA : Beyond Word Publishing, Hillsboro Oregon. Mohd Amzari Tumiran, Mohd Yakub Zulkifli, Nazean Jomhari & Duriyyah Syarifah Hasan Adli, (2014). Tajdid in Quranic Studies, Universiti Malaya : Akademik Pengajian Islam. Mohd Najib & Ahmad Shauqi Abd Rahman, (2000). Panduan merawat penyakit Mengikut al-quran dan al-sunnah. Kuala Lumpur : Jasmine Musdar Bustamam Tambusai, (2013). Halal Haram Ruqyah. Kuala 8

9 Lumpur : Pustaka Al Mushtaq Ahmad, Mir Ajab Khan, Sarfaraz Khan Marwat, Muhammad Zafar, Muhammad dan Mustamir Abdullah, (2011). Quranic Super Healing, Sembuh dan Sihat dengan Mukjizat al-quran. Selangor : PTS Millenea. Nurdeng Deuraseh, (2013). Book of Medicine in Sahih Bhukari. Serdang : UPM Nikmatun Khasanah, (2006). Konsep Penangguhan AIDS Menurut Dadang Hawari. Bandung : Y.Nukman.Dzikra. Siti Patonah,M.Y.Zulkifli Mohd Yusof & Duriyyah Sharifah Hasan Adli. (2013) Terapi Bunyi Melalui Bacaan Al-Quran Bagi Masalah Emosi dan kemahiran motor pertuturan kanak-kanak Austistik..QURANICA International Of Quranic Research, Vol 5, Issue 2, Dec 2012, Pp

10 10 10

AL-HIKMAH. Jilid 7 ISSN M No H

AL-HIKMAH. Jilid 7 ISSN M No H AL-HIKMAH Jilid 7 ISSN 1985-6822 2015M No. 1 1436 H TOLERANSI BERAGAMA DAN HUBUNGANNYA DENGAN AMALAN PELA GANDONG DALAM KALANGAN MUSLIM DAN KRISTIAN DI AMBON 3-16 Mu alim, Jaffary Awang & Ibrahim Abu Bakar

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

ASSOCIATE EDITORS. Department of Al-Quran & Al-Hadith Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia

ASSOCIATE EDITORS. Department of Al-Quran & Al-Hadith Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia i ASSOCIATE EDITORS Mohd Yakub @Zulkifli Bin Mohd Yusoff Monika@Munirah Binti Abd Razak Mustaffa Bin Abdullah Ahmad K Kasar Faisal Bin Ahmad Shah Thabet Ahmad Abdallah Abu-Alhaj Selamat Amir Muhamad Alihanafiah

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

Khadher Ahmad * Ishak Suliaman ** Sedek Ariffin ***

Khadher Ahmad * Ishak Suliaman ** Sedek Ariffin *** Khadher Ahmad * Ishak Suliaman ** Sedek Ariffin *** * ** *** Malaya. Malaya. Malaya. Published by Department of al-qur' n and al-hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH Mohd Rasyidi Ali 1, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 2, Abdul Hadi Awang 3, Muhammad Faiz

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

KEPENTINGAN PENGAJARAN AL-QURAN UNTUK PERKEMBANGAN PSIKOLOGI ANAK-ANAK AUTISME

KEPENTINGAN PENGAJARAN AL-QURAN UNTUK PERKEMBANGAN PSIKOLOGI ANAK-ANAK AUTISME KEPENTINGAN PENGAJARAN AL-QURAN UNTUK PERKEMBANGAN PSIKOLOGI ANAK-ANAK AUTISME Salmihah Che Mud Fariza Md Sham Manisah Mohd Ali Zuliza Mohd Kusrin ABSTRAK Peningkatan kadar kelahiran anak-anak autisme

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

THE ABSURDITY OF BEING AS REFLECTED IN FRANZ KAFKA S THE METAMORPHOSIS NOVELLA (1915): AN EXISTENTIALISM APPROACH.

THE ABSURDITY OF BEING AS REFLECTED IN FRANZ KAFKA S THE METAMORPHOSIS NOVELLA (1915): AN EXISTENTIALISM APPROACH. THE ABSURDITY OF BEING AS REFLECTED IN FRANZ KAFKA S THE METAMORPHOSIS NOVELLA (1915): AN EXISTENTIALISM APPROACH. Submitted as a Partial Fulfillment of the Requirements for Getting Bachelor Degree in

More information

KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT

KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT Mazlina Che Malek, Suhaidah Ibrahim, Nadwatul Husna Mustapha mazlinamalek@kuis.edu.my, suhaidah_ibrahim90@yahoo.com, nadwatul@kuis.edu.my

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

APLIKASI MODUL TERAPI JIWA DALAM KALANGAN PESAKIT MENTAL DAN FAEDAHNYATERHADAP KESIHATAN JIWA MOHD NASIR BIN MASROOM

APLIKASI MODUL TERAPI JIWA DALAM KALANGAN PESAKIT MENTAL DAN FAEDAHNYATERHADAP KESIHATAN JIWA MOHD NASIR BIN MASROOM APLIKASI MODUL TERAPI JIWA DALAM KALANGAN PESAKIT MENTAL DAN FAEDAHNYATERHADAP KESIHATAN JIWA MOHD NASIR BIN MASROOM Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi svarat penganugerahan ijazah Doktoi Falsafali

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: x

Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: x Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: 1823-884x PENGARUH ASPEK SPIRITUALITI TERHADAP STRATEGI DAYA TINDAK GOLONGAN WANITA DEWASA AWAL (The Effects of Spirituality Aspect towards Coping Strategies among Early

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA

PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA i PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA SKRIPSI Oleh: RAPOLO LUMBAN GAOL 121201093/BUDIDAYA HUTAN

More information

BAB 1: PENGENALAN. mendapati ada wanita yang sanggup melakukan perkara di luar norma masyarakat atau

BAB 1: PENGENALAN. mendapati ada wanita yang sanggup melakukan perkara di luar norma masyarakat atau BAB 1: PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap individu tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan kerana manusia itu dijadikan dengan kekuatan dan kelemahan. 1 Oleh itu, bukanlah sesuatu yang luar biasa

More information

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD A project report

More information

Penguasaan dan Kesalahan Bacaan dalam Surah Al-Fatihah di kalangan Pelajar DKA 1A Sesi Dis 2012 : Satu Kajian Tindakan

Penguasaan dan Kesalahan Bacaan dalam Surah Al-Fatihah di kalangan Pelajar DKA 1A Sesi Dis 2012 : Satu Kajian Tindakan Prosiding Seminar Pertama Pendidikan Islam (SePPIM`13) Penguasaan dan Kesalahan Bacaan dalam Surah Al-Fatihah di kalangan Pelajar DKA 1A Sesi Dis 2012 : Satu Kajian Tindakan Mohd Faizal Mat Pesa Fakulti

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT Oleh Zaharin Bin Liam zaharin_liam@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini bertujuan menambah baik amalan pengajaran

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023)

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) AKTIVITI INDIVIDU 1 Disediakan untuk: DR. NOR AZMAN BIN ISMAIL Disediakan Oleh: AFIZA BINTI ABDUL WAHAB SX090417CJJ03 811125-07-5882 ANALISIS KEBERKERSANAN LAMAN

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah

Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah 209 Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah Syar Meeze Mohd Rashid cikgumeeze@ukm.edu.my Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Hanafi Mohd

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS MELISSA JOHANNIE YUSOH GSM 2013 9 APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH

More information

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FUNDAMENTALS ENTREPRENEURSHIP ETR 300) DAMAI SAUJANA HOMESTAY AGENCY PREPARED FOR: ASSOC. PROF. DR. ISMAIL BIN AB. WAHAB PREPARED BY: MUSA BIN TOMPANG MASLIANA BINTI MOHAMAT

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

DOSIMETRIC PROPERTIES OF LITHIUM MAGNESIUM BORATE GLASSES DOPED WITH DYSPROSIUM AND PHOSPHORUS OXIDE FOR RADIATION DOSE MEASUREMENT

DOSIMETRIC PROPERTIES OF LITHIUM MAGNESIUM BORATE GLASSES DOPED WITH DYSPROSIUM AND PHOSPHORUS OXIDE FOR RADIATION DOSE MEASUREMENT DOSIMETRIC PROPERTIES OF LITHIUM MAGNESIUM BORATE GLASSES DOPED WITH DYSPROSIUM AND PHOSPHORUS OXIDE FOR RADIATION DOSE MEASUREMENT MOHAMMAD HASAN SALMAN ABU MHAREB A thesis submitted in fulfilment of

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA Mohamad Marzuqi Abdul Rahim Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Malaysia marzuqi@fsk.upsi.edu.my Ahmad

More information

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja ZAKIAH BINTI KHOLIB Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor,

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

STUDENTS DIFFICULTIES IN READING COMPREHENSION AT THE EIGHTH GRADE OF MTS NURUL ISLAM BANJARMASIN YEAR 2013/2014

STUDENTS DIFFICULTIES IN READING COMPREHENSION AT THE EIGHTH GRADE OF MTS NURUL ISLAM BANJARMASIN YEAR 2013/2014 STUDENTS DIFFICULTIES IN READING COMPREHENSION AT THE EIGHTH GRADE OF MTS NURUL ISLAM BANJARMASIN YEAR 2013/2014 THESIS Presented to Antasari State Institute for Islamic Studies Banjarmasin In partial

More information

LAPORAN TEKNIKAL RALAT PENDISPENSAN UBAT DI FARMASI HOSPITAL

LAPORAN TEKNIKAL RALAT PENDISPENSAN UBAT DI FARMASI HOSPITAL LAPORAN TEKNIKAL RALAT PENDISPENSAN UBAT DI FARMASI HOSPITAL Mohd Bokhari Mohamed Nor Sarjana Sistem Maklumat Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor

More information

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6  MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE ON EDUCATION IN ISLAMIC CIVILIZATION AND THE ROLE OF ISLAMIC CIVILIZATION

More information

ABSTRAK FARIZA MD SHAM 3 AZYYATI MOHD NAZIM 1. Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, UKM Bangi, Selangor, Malaysia.

ABSTRAK FARIZA MD SHAM 3 AZYYATI MOHD NAZIM 1. Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, UKM Bangi, Selangor, Malaysia. Jurnal Hadhari 7 (2) (2015) 63-73 www.ukm.my/jhadhari PENDEKATAN PSIKOLOGI DAKWAH DALAM MENANGANI REMAJA BERISIKO: FOKUS PENDEKATAN BIMBINGAN JIWA (Psychology of Da wah to Deal Adolescents at Risk: Focusing

More information

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL 69 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 69-73 Gaya Kepimpinan Ketua Platun PALAPES Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kepuasan Kerja dalam Fasa Medan Pertahanan: Kajian Kes di Mempaga, Bentong Pahang

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT. Oleh

PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT. Oleh PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT Oleh Shahidatul Akmal binti Ahmady sweetsyaieda89@gmail.com ABSTRAK Penyelidikan

More information

Oleh. Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip ABSTRAK

Oleh. Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip ABSTRAK KESAN PENGGUNAAN TEKNIK 2P BERBANTUKAN VARIASI LEMBARAN KERJA DALAM MENGATASI MASALAH KESILAPAN MENULIS HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT Oleh Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip syed_lihin@yahoo.com

More information

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 1 BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan dapatan daripada analisi kajian. Pengkaji membuat rumusan dengan member ulasan tentang keputusan analisa bagi setiap instrument kajian

More information

MENINGKATKAN KEMAHIRAN HAFAZAN AL-QURAN MURID TAHAP 2 DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TALAQQI DAN MUSYAFAHAH. Oleh ABD RAZAK B.

MENINGKATKAN KEMAHIRAN HAFAZAN AL-QURAN MURID TAHAP 2 DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TALAQQI DAN MUSYAFAHAH. Oleh ABD RAZAK B. MENINGKATKAN KEMAHIRAN HAFAZAN AL-QURAN MURID TAHAP 2 DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TALAQQI DAN MUSYAFAHAH Oleh ABD RAZAK B. MOHAMED TALIB SEKOLAH KEBANGSAAN KITOU TAMBUNAN SABAH ( 013-2250178 ) 2013/1434H

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN Jurnal Pengajian Islam ISSN: 1823 7126 E-ISSSN: 0127-8002 2017, Bilangan 10, Isu II, Halaman 68-87 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN

More information

PENGGUNAAN SUPER AYAT DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA SECARA MEKANIS MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Norhadi Anwar bin Tamit

PENGGUNAAN SUPER AYAT DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA SECARA MEKANIS MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Norhadi Anwar bin Tamit PENGGUNAAN SUPER AYAT DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA SECARA MEKANIS MURID TAHUN EMPAT Oleh Norhadi Anwar bin Tamit adikrs149@gmail.com ABSTRAK Penyelidikan tindakan ini dijalankan untuk mengkaji

More information

ANALISIS STRUKTUR FOKUS DALAM KOMUNIKASI ARAHAN GURU DALAM BILIK DARJAH

ANALISIS STRUKTUR FOKUS DALAM KOMUNIKASI ARAHAN GURU DALAM BILIK DARJAH 346 ANALISIS STRUKTUR FOKUS DALAM KOMUNIKASI ARAHAN GURU DALAM BILIK DARJAH FARAH NUR A.HAMID Universiti Kebangsaan Malaysia farahnur_abd_hamid@yahoo.com.my MASLIDA YUSOF Universiti Kebangsaan Malaysia

More information

Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi

Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi Faizah Abd Majid Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, Malaysia faiza404@salam.uitm.edu.my Abstrak Fokus

More information

METAPHORS CORRESPONDENCES OF SOURCE AND TARGET DOMAIN ON THE GOSPEL OF JOHN

METAPHORS CORRESPONDENCES OF SOURCE AND TARGET DOMAIN ON THE GOSPEL OF JOHN METAPHORS CORRESPONDENCES OF SOURCE AND TARGET DOMAIN ON THE GOSPEL OF JOHN Putu Vicka Valleria Angelina, Ni Nyoman Tri Sukarsih University of Dhyana Pura ABSTRACT This study purposed at researching the

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

Abstrak. Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video

Abstrak. Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video 44 Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video Eity Norhyezah Asyurah Eity_norhyezah_asyurah@moe.edu.sg Hayati Murni Mohamed Yacob hayati_murni_mohamed_yacob@moe.edu.sg

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 Dihadapan : Y.A. DATO' RASIDAH BINTI HJ. CHIK Pengerusi (Bersidang Berseorangan)

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH Proceeding of ICECRS, 1 (2016) 663-676 ISSN. 2548-6160 International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA, 25-27 October 2016, Universiti Utara Malaysia, Malaysia. Available online:

More information

KEBERKESANAN KURIKULUM QIRAAT DI KALANGAN PELAJAR DARUL QURAN: SATU TINJAUAN AWAL

KEBERKESANAN KURIKULUM QIRAAT DI KALANGAN PELAJAR DARUL QURAN: SATU TINJAUAN AWAL KEBERKESANAN KURIKULUM QIRAAT DI KALANGAN PELAJAR DARUL QURAN: SATU TINJAUAN AWAL Zainora binti Daud Jabatan Tahfiz al-quran dan al-qiraat Akademi Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

More information

KESAN DRAMA HIBUR-DIDIK DAN DOKUMENTARI DALAM MEMPENGARUHI NIAT UNTUK MENDERMA ORGAN: SATU EKSPERIMEN BERTERASKAN MODEL ELABORATION LIKELIHOOD

KESAN DRAMA HIBUR-DIDIK DAN DOKUMENTARI DALAM MEMPENGARUHI NIAT UNTUK MENDERMA ORGAN: SATU EKSPERIMEN BERTERASKAN MODEL ELABORATION LIKELIHOOD Jurnal Komunikasi KESAN DRAMA HIBUR-DIDIK DAN DOKUMENTARI DALAM MEMPENGARUHI NIAT UNTUK MENDERMA ORGAN: SATU EKSPERIMEN BERTERASKAN MODEL ELABORATION LIKELIHOOD Suraini Ghazali, Hasrina Mustafa & Bahiyah

More information

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin ISLAMIYYAT 38(2) 2016: 155-163 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2016-3802-08) Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin The Level of Student

More information

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Abd Ganing Laengkang e-mel:abdulganing@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. ABSTRAK

More information

THE ONLINE JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION July 2017, Vol. 5, Issue 1

THE ONLINE JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION July 2017, Vol. 5, Issue 1 IMPLIMENTASI TALAQQI DAN MUSHAFAHAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN QIRA AT WARSH AN NAFI Mohd Abdul Nasir Abd Latif, Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi, Muhammad Hasbi Abdul Rahman, Muhammad Nadzir Ibrahim

More information

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA AL-BANJARI, hlm. -7 Vol. 6, No., Januari-Juni 7 ISSN (Print) 4-957 ISSN (Online) 57-6778 PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK,

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod. Abstrak

Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod. Abstrak 27 Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod Asiyah Sheik Mohamed Ismail asiyah_sheik_mohamed_ism@moe.edu.sg Khaziah Yem khaziah_yem@moe.edu.sg Sekolah Rendah Eunos Abstrak Murid-murid

More information

PENILAIAN TERHADAP PENDERAAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA: SATU KAJIAN KES DI ENAM BUAH NEGERI

PENILAIAN TERHADAP PENDERAAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA: SATU KAJIAN KES DI ENAM BUAH NEGERI 1 PENILAIAN TERHADAP PENDERAAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA: SATU KAJIAN KES DI ENAM BUAH NEGERI Noor Zulaika Binti Zulkhifli Merican Universiti Pendidikan Sultan Idris iekamerican13@gmail.com Ridzuan Bin Hussin

More information