MP HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MP HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD"

Transcription

1 S.No. Name Birth Qualification 1 SHRI M L TIWARI 1/12/1957 DCE 15/1/198 GEN 1/4/1981 Division Indore 3/9/27 2 SHRI SANJAY KUMAR JAIN 19/6/196 DCE 5/6/1981 GEN 5/6/1981 Circle Indore 28/6/21 3 SHRI I A QURESHI 2/4/196 DCE 19/6/1981 GEN 19/6/1981 Khandwa 18/3/215 4 SHRI AKHILESH SHRIVASTAVA 15/1/196 BE 3/6/1981 GEN 3/6/1981 Division 3 Bhopal 2/11/215 5 SHRI SATISH KUMAR SHARMA 16/11/196 DCE 22/6/1981 GEN 22/6/1981 Division Guna 4/5/215 6 SHRI S K PALIWAL 13/8/1961 DCE 19/6/1981 GEN 19/6/1981 Division Satna 22/6/215 7 SHRI J P PATWA 1/6/1956 SSLC,DCE 14/12/1981 GEN 14/12/1981 Bhopal 1/12/215 8 SHRI A K SHARMA 16/1/1963 DCE 27/11/1981 GEN 27/11/1981 Division Rewa 15/12/214 9 SHRI HARISH KUMAR MEHATO 5/7/196 DCE,HSC 3/11/1981 OBC 3/11/1981 Division Hoshangabad 25/4/21 1 SHRI SANJEEV SHRIVASTAVA 13/11/1956 HSC,DCE 18/11/1981 GEN 18/11/1981 Bhopal 1/1/ SHRI P N UPADHYAY 28/8/196 DCE 13/11/1981 GEN 13/11/1981 Barwani 28/6/ SHRI JAYANT KARPE 11/1/1956 DCE 23/11/1981 GEN 23/11/1981 Division Indore 6/3/ SHRI M S KUSHWAHA 1/7/1961 HSSC,DCE 3/11/1981 GEN 3/11/ SHRI ABDUL RAFIQUE SIDDHIQI 12/5/1957 MATRIC,DCE 28/11/1981 OBC 28/11/1981 Rivera Chhindwara 29/11/26 1/7/21 15 SHRI RAJESH SHRIVASTAVA 29/1/196 DCE,BA,BE,HSC 2/11/1981 GEN 2/11/1981 Circle 1 Bhopal 22/6/212 lh/kh 211 esa fohkkxh; lh/kh Hkjrh e-iz-jkti= ¼vlk/kkj.k½ Ø-

2 S.No. Name Birth Qualification 16 SHRI P S RATHORE 28/4/1961 BE,BE 7/11/1981 GEN 7/11/1981 Division Guna 1/1/ SHRI MANOHAR KULKARNI 12/5/1956 DCE 27/11/1981 GEN 27/11/ SHRI R K RAWAL 22/6/1961 DCE 23/11/1981 GEN 13/1/ SHRI SHAILENDRA SHUKLA 8/4/1961 BE 7/11/1981 GEN 7/11/ SHRI MOHAN LAL YADAV 29/5/196 DCE 9/3/1982 OBC 12/3/ SHRI BHAGWAN SINGH KUSHWAHA Project Division Indore Jabalpur Mandla 27/11/1981 lh/kh 2/6/ esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk 2/1/214 lh/kh 211 esa fohkkxh; 1/7/21 lh/kh Hkjrh 2/5/1963 DCE 9/3/1982 GEN 9/3/1982 Division Satna 9/3/ SHRI P K SAHU 23/2/1961 DCE 25/2/1982 GEN 25/2/ SHRI P K BHATT 28/12/1962 DCE 1/3/1982 GEN 1/3/ SHRI ANAND RAM MISTRI 2/6/1959 DCE 8/3/1982 OBC 8/3/1982 Mandsour Khargone 17/12/215 8/6/215 31/7/ SHRI A K CHOUHAN 21/6/196 DCE 6/3/1982 GEN 6/3/1982 Agar 23/12/ SHRI. AHESAN ALI SAYYAD 9/3/1961 DCE 24/2/1982 GEN 24/2/1982 Shivpuri 26/3/ SHRI K K JAIN 13/8/1959 DCE 4/3/1982 GEN 4/3/1982 Division Ujjain 4/3/ SHRI EKNATH R CHOUDHARI 23/8/1959 DCE 4/3/1982 GEN 4/3/ SHRI SANTOSH KUMAR PATIDAR Burhanpur 23/6/211 1/1/1959 DCE 6/3/1982 GEN 6/3/1982 Division Dhar 18/9/214 lh/kh Hkjrh e-iz-jkti= ¼vlk/kkj.k½ 211 esa fohkkxh; ys[kk 3 SHRI S K JOSHI 22/2/196 DCE 19/2/1982 GEN 19/2/1982 Division Indore 9/3/26

3 S.No. Name Birth Qualification 31 SHRI N K PATHEKAR 9/1/1961 HSSC,DCE 5/3/1982 GEN 5/3/1982 Division 5 Bhopal 12/3/ SHRI SHYAM KISHORE SINGH 1/7/1956 DCE 1/3/1982 GEN 1/3/1982 Project Division Indore 22/2/ SHRI B S NARVARIA 1/7/1958 DCE 1/3/1982 GEN 1/3/1982 Datia 26/7/22 34 SHRI R C SHARMA 1/6/1961 HSC,INTER,DCE 22/3/1982 GEN 22/3/1982 Division Morena 5/1/ SHRI N K GOYAL 23/9/1961 DCE 24/2/1982 GEN 24/2/ SHRI P S YADAV 1/5/1956 DCE 23/2/1982 OBC 23/2/ SHRI BIPIN K SHARMA 3/7/1963 DCE,BE 2/2/1982 GEN 2/2/ SHRI KAUSHALENDRA CHATURVEDI Division 2 7/11/214 6/8/29 9/1/214 2/1/1961 DCE 4/3/1982 GEN 4/3/1982 Division Morena 1/1/ SHRI SURJEET RAI 7/1/1956 DCE 5/3/1982 GEN 5/3/1982 Circle Jabalpur 1/12/214 lh/kh Hkjrh fohkkxh; lh/kh 211 esa fohkkxh; fohkkxh; 4 SHRI MUKESH K SAMADHIYA 23/9/1961 DCE 24/2/1982 GEN 24/2/1982 1/12/ SHRI DHAIRYA PRAKASH JAIN 31/3/1961 DCE 4/3/1982 GEN 4/3/1982 Division 4 Bhopal 13/3/ SHRI A K PATEL 9/1/196 SSLC,DCE 18/3/1982 GEN 18/3/1982 Division 2 Bhopal 18/3/ SHRI P K DUBEY 14/1/1956 SSLC,DCE 8/3/1982 GEN 8/3/1982 Division Ratlam 1/4/2 44 SHRI P K VERMA 12/1/196 DCE 25/3/1982 GEN 25/3/1982 Division 4 Bhopal 12/1/24 45 SHRI O P VAISH 5/5/1961 DCE 8/3/1982 GEN 8/3/1982 Division Satna 1/1/211

4 S.No. Name Birth Qualification 46 SHRI RAKESH KUMAR CHOUBEY 25/4/1961 HSC,DCE 8/3/1982 GEN 8/3/1982 Bhopal 15/1/ SHRI A K RATHORE 4/6/1956 DCE 5/3/1982 GEN 5/3/1982 Division 3 Bhopal 12/3/ SHRI RAKESH K JAIN 4/1/1959 DCE 5/3/1982 GEN 5/3/ SHRI NAND KISHORE AGRAWAL 1/2/1957 DCE 3/3/1982 GEN 3/3/ SHRI. AKHILESH SHRIVASTAVA 5/9/1963 DCE,BE 2/5/1984 GEN 2/5/1984 Damoh Division 2 Jabalpur Division 2 4/1/213 lh/kh Hkjrh 51 SHRI VEER SINGH KUSHWAHA 1/2/1961 DCE 26/3/1984 GEN 26/3/1984 Division Rewa 14/3/ MR. VIJAY SINGH SISODIYA 6/5/1963 SSLC,DCE 28/4/1984 GEN 28/4/ SHRI HARVEER SINGH RAGHUVANSHI Ratlam 11/8/1959 DCE 2/5/1984 GEN 2/5/1984 Division Guna 2/2/ SHRI RAJEEV HATHISHAH 25/1/1962 DCE 14/5/1984 GEN 14/5/1984 Division 5 Bhopal 2/11/ SHRI S S RAGHUVANSHI 8/8/196 BE,DCE 1/5/1984 GEN 1/5/1984 Project Division Indore 1/1/29 2/5/1984 lh/kh Hkjrh e-iz-jkti= ¼vlk/kkj.k½ Ø- o"kz 211 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk NRrhlx<+ jkt; 211 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk 18/7/212 lh/kh Hkjrh 8/1/ SHRI J S RAGHUWANSHI 4/1/1961 DCE 8/5/1984 GEN 8/5/1984 Division 2 Bhopal 13/7/ SHRI H S SHARMA 26/7/1962 DCE 17/5/1984 GEN 17/5/1984 Division Ujjain 2/7/ SHRI ISHWAR DAS BAIRAGI 1/1/1961 DCE,SSLC,DCE 5/5/1984 GEN 13/5/1984 Neemach 4/7/211 lh/kh 211 esa fohkkxh; lh/kh Hkjrh NRrhlx<+ jkt; vkoafvr lh/kh Hkjrh NRrhlx<+ jkt; vkoafvr lh/kh Hkjrh NRrhlx<+ jkt; vkoafvr SHRI MAHESH KUMAR 59 1/7/1957 HSC,DCE 7/2/1985 SC 7/2/1985 1/6/212 lh/kh Hkjrh MAHOBIA Vidisha 6 SHRI S D GOHE 21/1/1963 DCE 13/7/1987 SC 13/7/1987 Division Rewa 12/6/215 lh/kh 211 esa fohkkxh;

5 S.No. Name Birth Qualification 61 SHRI HARI OM SINGH RATHORE 3/7/1965 DCE 12/2/1988 GEN 12/2/1988 Project Division Indore 7/6/ SHRI GIRISH KUMAR JAISWAL 2/2/1956 DCE 22/6/1987 GEN 22/6/1987 Circle Ujjain 4/7/214 lh/kh Hkjrh 63 SHRI HARI RAM KOLI 8/9/1965 DCE 16/7/1987 SC 16/7/1987 Division Guna 6/4/28 64 SHRI RAJ KUMAR SINGH 15/7/1959 DCE 11/2/1988 GEN 11/2/1988 No 3 1/1/21 65 SHRI ARUN KUMAR AWASTHI 1/8/1964 DCE 1/2/1988 GEN 1/2/1988 Division Indore 2/8/ SHRI SUSHIL KUMAR JAIN 13/6/1962 DCE 15/2/1988 GEN 15/2/1988 Division Indore 5/5/21 lh/kh Hkjrh 67 SHRI R K KOKWANI 5/7/1962 DCE 11/2/1988 GEN 11/2/ SHRI PRASNNA KUMAR JAIN 3/8/1963 DCE 24/2/1988 GEN 8/5/ SHRI SHIVSHARAN SINGH CHOUHAN Shivpuri 7/11/214 8/5/215 3/7/1961 DCE 15/2/1988 GEN 15/2/1988 Division 3 Bhopal 7/7/29 7 SHRI MANGESH LAAD 28/5/196 DCE 15/2/1988 GEN 15/2/1988 Dhar 7/6/ SHRI P S BHARGAVA 22/2/1961 BE,DCE 18/2/1988 GEN 18/2/1988 Division Satna 1/9/ SHRI ASHOK KUMAR PANT 5/8/1965 DCE 13/5/1988 SC 13/5/1988 Division Guna 8/1/24 73 SHRI R K SHIVHARE 7/9/1963 DCE,HSSC,DCE 9/6/1988 GEN 9/6/1988 Division 2 Bhopal 26/12/ SHRI MANOJ KUMAR DWIVEDI 9/9/1964 DCE 1/8/1989 GEN 1/8/1989 Division Satna 1/8/ SHRI HARI OM SHARMA 17/7/1962 DCE 11/8/1989 GEN 11/8/ /8/214

6 S.No. Name Birth Qualification 76 SHRI SHIV NANDAN SINGH BHADORIA 4/4/196 DCE 11/8/1989 GEN 11/8/ SHRI ANUP KUMAR MAJUMDAR 25/5/1959 BE 11/8/1989 GEN 11/8/1989 Tikamgarh Jabalpur 11/8/ /8/ SHRI. SANJIV SAXENA 3/6/1961 DCE 19/1/1989 GEN 19/1/1989 Division Katni 19/1/ SHRI JAI SINGH THAKUR 3/5/1964 BSC,DCE 2/11/1989 GEN 2/11/ SHRI RAVINDRA KUMAR AMBADKAR SHRI PRAKASH NARAYAN GUPTA SHRI MAHENDRA PRATAP KHARE 1/12/29 16/11/1963 BE,LLB,DCE 4/11/1989 GEN 18/1/1989 Division 3 Bhopal 29/8/213 1/6/1965 DCE 1/11/1989 GEN 15/11/1989 Panna 13/3/215 22/1/1967 BE 1/11/1989 GEN 1/11/1989 Division 5 Bhopal 22/9/ SHRI VINOD UPADHYAY 17/3/1961 DCE 1/11/1989 GEN 1/11/1989 Ujjain 2/4/29 lh/kh Hkjrh 84 SHRI S P TAYAL 15/4/1965 DCE 23/1/1989 GEN 18/1/1989 Division Morena 2/9/ SHRI ANAND KUMAR JAIN 2/6/1966 BA,DCE,AMIE 1/11/1989 GEN 1/11/1989 Division Satna 31/12/ SHRI HIMANSHU VERMA 6/12/1967 DCE 2/11/1989 GEN 2/11/1989 Division Rewa 3/1/ SHRI CHANDRA KANT GUPTA 16/6/1963 DCE 1/11/1984 GEN 1/11/ /6/ SHRI BHARAT B PARASHAR 25/5/1962 DCE 1/1/199 GEN 1/1/199 MPRDC 8/2/28 89 SHRI JAYANT SINGH DESHMUKH 5/7/1969 DCE 26/2/199 GEN 26/2/199 Division Balaghat 31/3/21 9 SHRI PRADEEP KADBE 3/9/1966 DCE 26/12/199 SC 22/12/199 Bhopal 12/3/215 fohkkxh; lh/kh o"kz 211 esa fohkkxh; lh/kh 211 esa fohkkxh;

7 S.No. Name Birth Qualification 91 SHRI R K PANCHLANIA 26/1/1967 DCE 26/12/199 SC 26/12/199 Division Guna 16/7/ SHRI ASHA RAM AHIRWAR 11/1/1964 DCE 29/12/199 SC 29/12/ SHRI S K BALIA 21/12/1963 DCE 22/12/199 SC 22/12/199 Sagar 14/5/21 7/11/ SHRI B S MEHRA 16/8/1967 DCE 1/1/1991 SC 1/1/1991 Division Sagar 7/11/ SHRI SUNIL KUMAR BANSORE 15/1/1968 HSSC,DCE 27/12/199 SC 27/12/199 Division 5 Bhopal 2/7/21 96 SHRI KISHORE KUMAR GAJBHIYE 12/2/1961 HSC,DCE 2/1/1992 SC 2/1/1992 Bhopal 11/7/213 lh/kh Hkjrh 97 SHRI NAMDEV KHATARKAR 8/5/1965 DCE 13/1/1992 SC 13/1/ SHRI HARGYAN SINGH JATAV 14/7/1962 DCE 3/1/1992 SC 3/1/ /9/213 3/1/ SHRI MAHESH KUMAR BIJOLE 3/12/1958 DCE 9/1/1992 SC 9/1/1992 Division Guna 1/1/25 lh/kh Hkjrh 1 SHRI BHAGAWAN DAS GIDOLIA 1/1/1964 DCE 17/1/1992 SC 17/1/1992 Division 5 Bhopal 17/3/ SHRI G P AHIRWAR 3/6/1965 DCE 15/1/1992 SC 15/1/ /1/213 lh/kh Hkjrh 12 SHRI ROOP SINGH TRIPATHI 1/1/1963 DCE 9/1/1992 SC 9/1/1992 Division Morena 15/5/26 13 SHRI R P VERMA 15/1/1968 HSSC,DCE 24/1/1992 SC 24/1/ /8/ SHRI P N PANT 5/1/1965 DCE 1/2/1992 SC 1/2/1992 Division 4 Bhopal 8/11/25 15 SHRI GOVIND BIHARI JATAV 2/12/1966 DCE 2/1/1992 SC 2/1/1992 Division Morena 2/1/1992 fohkkxh;

8 S.No. Name Birth Qualification 16 SHRI SARYU PRASAD PRAJAPATI 1/3/1965 HSSC,DCE 15/1/1992 SC 15/1/1992 Division Singroli 8/9/ SHRI DADU RAO KAPSE 15/4/1966 HSC,DCE 21/1/1992 SC 21/1/1992 Hoshangabad 26/12/21 18 SHRI CHIRONJI LAL MAHAUR 15/7/1966 DCE 2/1/1992 SC 2/1/1992 Datia 19/7/21 19 SHRI R C MANDORAI 6/4/1965 DCE 15/1/1992 SC 15/1/ SHRI RAM CHARAN AHIRWAR 15/3/1966 DCE 13/1/1992 SC 13/1/1992 Burhanpur Tikamgarh 1/9/215 2/3/ SHRI MAHESH KUMAR SHARMA 14/1/1969 SSLC,DCE 12/1/1993 OBC 12/1/1993 Division Ujjain 28/8/ esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk 112 SHRI MANOJ KUMAR SHIVHARE 26/3/1964 DCE 19/1/1993 GEN 19/1/1993 Division Balaghat 1/1/213 lh/kh o"kz 211 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk lh/kh Hkjrh 113 SHRI MANISH KHARE 6/7/1966 SSLC,DCE 12/1/1993 HANDI 12/1/1993 Division Ratlam 12/1/ esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk lh/kh 114 KU. VAISHALI TRIVEDI 5/6/1969 DCE 19/1/1993 GEN 19/1/1993 Division Khandwa 1/12/ esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk SHRI SANTOSH KUMAR 115 8/7/1969 DCE 11/8/1993 GEN 11/8/1993 Division 3 Bhopal 1/1/1995 lh/kh CHATURVEDI 116 SHRI ASHOK KUMAR JAIN 4/6/1964 DCE 11/1/1993 GEN 11/1/1993 Damoh 1/4/1994 lh/kh o"kz 211 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk 117 SHRI VINOD KUMAR GUPTA 5/7/1967 DCE 11/1/1993 GEN 11/1/1993 Division Morena 7/1/23 lh/kh o"kz 211 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk 118 SHRI MAHESH DATT AWASTHI 1/6/1967 DCE 12/1/1993 GEN 12/1/ SHRI PRATAP SINGH LODHI 15/8/1964 DCE 11/1/1993 GEN 11/1/ Maharajpur 2/7/215 lh/kh o"kz 211 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk 11/1/1993 lh/kh 12 SHRI N R TRIPATHI 6/7/1961 DCE 19/1/1993 GEN 19/1/1993 Division Sagar 7/11/214 lh/kh o"kz 211 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk

9 S.No. Name Birth Qualification 121 SHRI ASHOK KUMAR MAHORE 16/11/1968 DCE 2/2/1996 SC 2/2/ SHRI SHAILENDRA SINGH BAGHEL SHRI CHANDRA SHEKHAR KESARI 24/6/1971 DCE 2/3/1996 SC 2/3/ /6/1967 DCE 2/3/1996 SC 2/3/ SHRI PRAVEEN KUMAR VYAS 31/8/1973 HSC,DCE 29/3/1996 SC 29/3/1996 Division 2 Project Division Indore Mandsour 22/7/213 1/1/29 lh/kh 211 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk 17/2/29 27/1/ SHRI VIJAY KATARE 1/1/1972 HSC,HSSC,DCE 2/3/1996 SC 2/3/1996 Division Ratlam 24/7/ SHRI MAHA BALI PATEL 14/11/1967 SSLC,DCE 17/5/1996 OBC 16/5/1996 Division Singroli 1/7/ SHRI KRISHNA JAYANT PACHORI SHRI RAM NIWAS SINGH GURJAR lh/kh 211 esa fohkkxh; o"kz 211 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk 2/1/1961 DCE,ITI,DCE,ITI 2/3/1996 GEN 2/3/1996 Division Morena 7/1/ esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk 6/6/1965 DCE 7/9/1996 GEN 7/9/ SHRI P K YADAV 14/7/1966 HSC,DCE 11/9/1996 OBC 7/9/ SHRI JAHUR BAKSH 24/5/1966 DCE 16/9/1996 OBC 16/9/ Vidisha Seoni 7/9/1996 8/6/ /4/ MR. DILIP ROKDE 16/7/1985 MATRIC,HSC,BE 23/4/212 SC 11/4/212 Division Ujjain 25/3/ MR. JITENDRA AHIRWAR 1/1/1988 BE,HSSC,INTER 1/4/212 SC 11/4/212 Division 2 Bhopal 18/3/ MS. MANORAMA SINGH JATAV 1/11/1992 BE 28/4/212 SC 11/4/212 Purwa Jabalpur 16/12/ MR. VIMAL KUMAR DAWAR 25/12/1985 BE 11/4/212 ST 11/4/212 Division Dhar 1/9/ MR. VIKAS ALWA 5/6/1987 BE 11/4/212 ST 11/4/212 Division Ujjain 11/4/212 fohkkxh; fohkkxh; fohkkxh; fohkkxh; fohkkxh;

10 S.No. Name Birth Qualification 136 MR. KRASHAK SINGH MAKWANA 5/6/1975 BE,HSC,HSSC 11/4/212 ST 11/4/212 Mandsour 26/6/ MR. RAJENDRA CHOUHAN 13/12/1982 DCE 11/4/212 ST 11/4/212 Division 6 Bhopal 11/4/ MS. SHWETA ACHALE 1/1/1985 DCE 4/11/212 ST 24/4/212 Dhar 24/4/ MRS. ROSHANI WASKALE 12/3/1986 BE 11/4/212 ST 11/4/212 Khargone 11/4/ MR. ARJUN SINGH GOUR 5/1/1988 DCE,HSSC 16/4/212 ST 11/4/212 Division 2 Bhopal 24/3/ MR. JAGIR KSHATRIYA 28/1/1988 DCE,HSC 19/3/213 ST 19/3/ MR. ESHRAM DAWAR 1/4/1984 BSC,DCE 3/4/213 ST 7/3/213 Burhanpur 19/3/213 7/3/ MR. HEMANT KHOTE 5/9/1983 DCE 2/4/213 ST 7/3/213 Division Dhar 7/3/ MR. KUNWAR SINGH DAWAR 25/5/ /3/213 ST 7/3/213 Division Ujjain 7/3/ MR. MURARI MORE 2/6/1987 HSC,HSSC,DCE 22/3/213 ST 7/3/213 Division Hoshangabad 28/12/215 fohkkxh; fohkkxh; fohkkxh; fohkkxh; lh/kh 216 esa fohkkxh; tuojh 216 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk tuojh 216 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk tuojh 216 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk tuojh 216 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk tuojh 216 esa fohkkxh; ys[kk ijh{kk Chief Administrative Officer M.P. Housing and Infrastructure Development Board 1

Union Public Service Commission

Union Public Service Commission Union Public Service Commission Contact Details EPABX No : 23098591 Facilitation Counter No. : 23385271, 23098543, 23381125 Examination Fax No. : 23387310, 23384472 Name/Designation of the Officer Contact

More information

SHRI JI BABA INSTITUTE, N.H.-2, SEMARI, CHHATA, MATHURA List of Allotted Candidates (B.ED )

SHRI JI BABA INSTITUTE, N.H.-2, SEMARI, CHHATA, MATHURA List of Allotted Candidates (B.ED ) SHRI JI BABA INSTITUTE, N.H.-2, SEMARI, CHHATA, MATHURA List of Allotted Candidates (B.ED. 15-17) Branch Name Sr No. Category Roll No Name Father's Name QUALI. PARCEN TAGE Category STATE RANK Allottment

More information

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Name and Telephone No. of Central Public Information Officer nominated in the Hon'ble Allahabad and its Lucknow Bench as well as in the Subordinate Courts under the

More information

Result of M.Sc. (Mathematics) Final Examination

Result of M.Sc. (Mathematics) Final Examination of M.Sc. (Mathematics) Final Examination 2016-17 1 ANITA JOSHI SURESH CHAND JOSHI SINGH EDUCATION SOCIETY HOSHANGABAD 2 ARTI JAIN GULAB CHANDRA JAIN BHOPAL DEGREE COLLEGE BHOPAL 3 BAIJNATH WAGHMARE GENDRAO

More information

Kendriya Vidyalaya Kanpur Ca

Kendriya Vidyalaya Kanpur Ca List Kendriya Vidyalaya Kanpur Ca LIST OF REGISTERED CANDIDATE FOR CLASS II to V [2017-18] Date: 18 April 2017 CLASS -V [SESSION 2017-18] Candidate Name Gender D.O.B General/SC/ST/OBC Parent Name Occupation

More information

Recruitment Examination for REVIEW OFFICER RECRUITMENT EXAMINATION 2016 ROLL NO. WISE COMBINED LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES

Recruitment Examination for REVIEW OFFICER RECRUITMENT EXAMINATION 2016 ROLL NO. WISE COMBINED LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES Sr No AppSeqNo Roll No Candidates Name Fathers Name Date of Birth 1 1000239 111110003 TEJBIR SINGH RANA RANVIR SINGH RANA 19-Jun-86 General Yes 2 1000250 111110004 SACHIN KUMAR MUNNA LAL VASHISHTHA 11-Feb-92

More information

S.NO E.CODE NAME OF THE OFFICIAL DESG. DATE OF INTERVIEW ABHAY PANDEY S/O SH. VINOD KUMAR PANDEY CHOWKIDAR 18-JUN-10

S.NO E.CODE NAME OF THE OFFICIAL DESG. DATE OF INTERVIEW ABHAY PANDEY S/O SH. VINOD KUMAR PANDEY CHOWKIDAR 18-JUN-10 INTERVIEW SCHEDULE FOR THE POST OF LDC (DEPARTMENTAL) OF THE GROUP-D EMPLOYEE WORKING UNDER THE ESTBLISHMENT OF ADMINISTRATIVE CIVIL JUDGE, CENTRAL DISTRICT, DELHI IS GOING TO BE HELD AT CHAMBER OF ROOM.

More information

GRADATION LIST OF : REVIEW OFFICER

GRADATION LIST OF : REVIEW OFFICER HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD GRADATION LIST OF : REVIEW OFFICER VI Pay Commission Pay Scale (Pay Band) Grade Pay PB 2 9300-34800 4800 Sl. 1. 3046 MOHD. UMAR INTER 01.09.1954 31.08.2014 16.08.1978

More information

Merit List of Online Registration for Admission in AYUSH Stream

Merit List of Online Registration for Admission in AYUSH Stream Merit List of Online Registration for Admission in AYUSH Stream UP State Rank All India Rank AIAPGET Reg.No State Reg.No CandidateName FatherName Marks Secured Percentage Quota Category 1 1 1701012021

More information

S.NO.AER/2012/ UNIVERSITY OF DELHI M.A.PART II EXAMINATION,

S.NO.AER/2012/ UNIVERSITY OF DELHI M.A.PART II EXAMINATION, M.A.PART II EXAMINATION, 2012. ----------- POLITICAL SCIENCE ----------------- S.NO.AER/2012/429 -- The result of the following candidates of Part II Examination held in May, 2012, are declared to have

More information

Pranveer Singh Institute of Technology, Bhauti, Kanpur College Code- 164

Pranveer Singh Institute of Technology, Bhauti, Kanpur College Code- 164 Pranveer Singh Institute of Technology, Bhauti, Kanpur College Code- 164 List of Passed-out students whose Degrees have been received from AKTU 1 1316410009 ABHISHEK PATHAK 2 1316410012 ADITYA SAXENA 3

More information

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (NCTE)

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (NCTE) NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (NCTE) (A Statutory Body of the Government of India) HANS BHAWAN, (WING II), 1, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI - 110 002. TELEPHONE DIRECTORY Name Of Officials

More information

Result of M.A.(Sociology) Previous Examination

Result of M.A.(Sociology) Previous Examination Page No. (1-10) 1 1 VIKASH KUMAR PANDEY RAVINDRA NATH PANDEY BHOPAL DEGREE COLLEGE BHOPAL BHOPAL 15/001137775 296 Passed Nil 2 NEETA VERMA MANSINGH VERMA SWAMI VIVEKANAND EDUCATION SOCITY SEHORE 15/006137777

More information

HUMAN RESOURCE DIVISION. No. MECL/HR(Rectt./DR-17/AM(Geo)/715/Rev.00/758 Date:

HUMAN RESOURCE DIVISION. No. MECL/HR(Rectt./DR-17/AM(Geo)/715/Rev.00/758 Date: MINERAL EXPLORATION CORPORATION LIMITED (A Government of India Enterprise) (AN ISO 9001: 2008 CERTIFIED COMPANY) Registered Office: Dr. Babasaheb Ambedkar Bhavan, Highland Drive Road, Seminary Hills, Nagpur

More information

GRADATION LIST OF : ASSISTANT REVIEW OFFICER

GRADATION LIST OF : ASSISTANT REVIEW OFFICER HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD As on : 12th April, 2012 GRADATION LIST OF : ASSISTANT REVIEW OFFICER VI Pay Commission Pay Scale (Pay Band) Grade Pay P.B.-2 9300-34800 4200 appointment 1. 3218 MOHD.

More information

LIST OF TELEPHONE NUMBERS OF HUDA OFFICERS /DIRECTARY HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTORITY, C-3, SECTOR-6, PANCHKULA

LIST OF TELEPHONE NUMBERS OF HUDA OFFICERS /DIRECTARY HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTORITY, C-3, SECTOR-6, PANCHKULA LIST OF TELEPHONE NUMBERS OF HUDA OFFICERS /DIRECTARY HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTORITY, C-3, SECTOR-6, PANCHKULA Fax 1 Manohar Lal Khattar Hon ble Chief Minister 0172-2749396, cum- Chairman 0172-2749409,

More information

ROLL NUMBER Applicant Full Name Father's Full Name D.O.B. SEX Categor y

ROLL NUMBER Applicant Full Name Father's Full Name D.O.B. SEX Categor y S.No APPLIED CITY Page 1 of 18 APP. SEQ. No. ROLL NUMBER Applicant Full Name Father's Full Name D.O.B. SEX Categor y Sub_Cate gory 1 RAMPUR 100991993 731229140105 TRIVENDRA BELWAL PURAN CHANDRA BELWAL

More information

Cabinet Ministers of India and their Constituencies

Cabinet Ministers of India and their Constituencies Cabinet Ministers of India and their Constituencies (As on 3 rd September 2017) Prime Minister Shri Narendra Modi Constituency Varanasi, Uttar Pradesh Personnel, Public Grievances and Pensions Department

More information

M.P. BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

M.P. BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL STUDY CENTRE : REGIONAL CENTRE, MPBOU, BHOPAL (MP) (0113) 150113256002 SONAL PARASHAR DINESH SITOKE PASS 0264/0400 1M35400001 160113256001 NARAYAN SUNDER LAL PASS 0270/0400 2M35400002 160113256002 HANSA

More information

(TOP 3 POSITIONS) Secretary Board of Secondary Education Bhopal, M.P.

(TOP 3 POSITIONS) Secretary Board of Secondary Education Bhopal, M.P. DIST: MORENA Page: 1 NIDHI GUPTA 151144757 573 1 112057 BIHARI CONVENT HIGH SCHOOL, MORENA ANIL KANT GUPTA BHAVESH GOLE 151146335 573 1 112192 EMANUAL HIGH SCHOOL, MORENA RAMBRAJ GOLE DEVESH AGRAWAL 151146432

More information

[FRESH (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]

[FRESH (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES] DROP NOTE:- No. SUPREME COURT OF INDIA Registrar Court No. 1 MR. KAPIL MEHTA, REGISTRAR (TIME : 11:00 AM) Case No. Petitioner/Respondent Advocate 3 C.A. No./6113/2016 11 S.L.P.(C)...CC No./15932/2016 14

More information

SHANKER SINGH-R RAJESH PANWAR AAG-R SHYAM PALIWAL-R SS BHANDAWAT-R 0505 (STAY) 31/03/ :41:49PM Page 1 of 11

SHANKER SINGH-R RAJESH PANWAR AAG-R SHYAM PALIWAL-R SS BHANDAWAT-R 0505 (STAY) 31/03/ :41:49PM Page 1 of 11 RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR High Court WebSite :- http://hcraj.nic.in Supplementary Causelist(Filtered) Court No :2 HON'BLE MR. JUSTICE GOPAL KRISHAN VYAS HON'BLE MR. JUSTICE RAMCHANDRA SINGH JHALA ADMISSION

More information

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD PERSONAL ASSISTANT EXAMINATION, 2008

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD PERSONAL ASSISTANT EXAMINATION, 2008 THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD PERSONAL ASSISTANT EXAMINATION, 2008 Date of Examination : 9th AUGUST 2009 Time of Examination : 10.00 A.M. TO 1.00 P.M. Place of Examination : ISHWAR SHARAN DEGREE

More information

List of Lucky winners of "Zero Balance Draw" held on 12th Feb, 2016

List of Lucky winners of Zero Balance Draw held on 12th Feb, 2016 List of Lucky winners of "Zero Balance Draw" held on 12th Feb, 2016 S.No Division CA. No Winner Consumer Name 1 Alaknanda 100084668 Krishan Lahiri 2 Alaknanda 150263244 Shamim Khan 3 Alaknanda 101668840

More information

Draft containing 17 manuals in respect of NHHM as listed under section 4(1)(b) of Right to Information Act, 2005

Draft containing 17 manuals in respect of NHHM as listed under section 4(1)(b) of Right to Information Act, 2005 Draft containing 17 manuals in respect of NHHM as listed under section 4(1)(b) of Right to Information Act, 2005 (i). The Particulars of Organization, Functions and Duties The Particulars of Organization:-

More information

m-iz- jktf kz V.Mu eqdr fo ofo ky;] bykgkckn

m-iz- jktf kz V.Mu eqdr fo ofo ky;] bykgkckn m-iz- jktf kz V.Mu eqdr fo ofo ky;] bykgkckn ih-th- fmiyksek bu ;ksxk dk;zøe ds ijh{kkffkz;ksa gsrq egroiw.kz lwpuk,oa vko ;d funsz k,rr~}kjk ih-th- fmiyksek bu ;ksxk dk;zøe ds vurxzr fo ofo ky; eq[; ifjlj

More information

Secretary Board of Secondary Education Bhopal, M.P.

Secretary Board of Secondary Education Bhopal, M.P. DIST: 11 Page: 1 RISHAV BANSAL 271138513 474 01 112193 CITY MONTESSARY H S SCHOOL, MORENA MOHAN BANSAL ARYAN AGARWAL 271143138 474 01 112138 T.R.GANDHI H.S.SCHOOL, MORENA V K AGRAWAL DEEPANSHI CHAUHAN

More information

CLASS D : 1022 Candidate Mapping ALLAHABAD HIGH COURT 15April2015

CLASS D : 1022 Candidate Mapping ALLAHABAD HIGH COURT 15April2015 Category REVISED Srl.No Appseq No Roll No Category Sub_Category Revised City Offered Candidates Name Father's Name Date of Birth Domicile of State mapping POST 1 1366968 214480508 OBC GEN Allahabad OP

More information

PT. B.D. SHARMA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES ROHTAK RESULT GAZETTE OF MBBS 2ND PROF. ANNUAL EXAMINATION JAN.-2015

PT. B.D. SHARMA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES ROHTAK RESULT GAZETTE OF MBBS 2ND PROF. ANNUAL EXAMINATION JAN.-2015 Page 22 of 33 181631 12-BPS-01 AAKANKSHA SIWACH MUKESH KUMAR 375/550 181632 12-BPS-02 ADITI PUNIA KULDEEP SINGH PUNIA 338/550 181633 12-BPS-03 ADITI VATS PRABODH KRISHAN VATS 382/550 181634 12-BPS-04 AKANSHA

More information

19 Shilpa Pandya MD Paediatrics UR Nutan Textorium, Anuradha Gali, Sadar Bazar, Guna MP

19 Shilpa Pandya MD Paediatrics UR Nutan Textorium, Anuradha Gali, Sadar Bazar, Guna MP Students Admitted From State Quota in The Year 2013 (MD/MS) Sr.No. Name Subject Category Address Mobile 1 Dileep Kumar Awasya MS ENT ST Village Kirmohi Post Fatiyapur Tehsil Theekri Distt-Badwani 9098965091

More information

B.A.-III Cut List for March, 2018 Examinations

B.A.-III Cut List for March, 2018 Examinations 11121018 CHNITA DEVI 10-KL-658 TEK SINGH 11126989 VARSHA SHARMA 10-AN-408 VIJAY SHARMA 11139491 VISHAL 09-GCM-268 VIPIN CHANDER 11145674 HAR DEI 10-TDC-75 DOGRA RAM 11150207 TEHA SINGH 10-CCB-277 VED RAM

More information

Upgraded Seat Allotment List B.Tech 2015

Upgraded Seat Allotment List B.Tech 2015 Madan Mohan Malaviya University of Technology Gorakhpur 273010 (U.P.) India S.No. Roll No. Student Name 1 9040404 UTKARSH 2 4120159 SIDDHARTH 3 9030747 ABHISHEK Upgraded Seat Allotment List B.Tech 2015

More information

Sub.: State Republic Day Celebrations 2010 at Dr. Ambedkar Stadium, Delhi Gate.

Sub.: State Republic Day Celebrations 2010 at Dr. Ambedkar Stadium, Delhi Gate. GOVT. OF N.C.T OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION (PHYSICAL EDUCATION BRANCH) CHHATRASAL STADIUM GATE No.1: MODEL TOWN: DELHI - 110009 No. F.4/5/DE/PE/2008/ 18811-19061 Dated:1.1.2010 CIRCULAR Sub.: State

More information

Centre for Distance and Open Learning Jamia Millia Islamia, New Delhi

Centre for Distance and Open Learning Jamia Millia Islamia, New Delhi Centre for Distance and Open Learning Jamia Millia Islamia, New Delhi-110025 LIST of Admitted Candidates of Indian Air Force in BAG (Distance) SESSION 2017-2018 Note: The following admitted candidates

More information

DRAW OF SPECIFIC FLATS NUMBER IN SECTOR-73 FOR EWS UNDER SCHEME CODE NO (H) (03) HELD ON

DRAW OF SPECIFIC FLATS NUMBER IN SECTOR-73 FOR EWS UNDER SCHEME CODE NO (H) (03) HELD ON 1 1 RAM SUNDER PURNWASI 78B 20 2 34 YASHPAL CHANDER MOHAN 1C 1 3 35 RAMESH CHAND MURLI DHAR 237A 60 4 75 SANJAY KUMAR JAY BHAGWAN 133C 34 5 90 SAMSUL HUK MIR ALI 135C 34 6 94 PRADEEP KUMAR RANVIR SINGH

More information

Jiwaji University, Gwalior Study Center: SOS Distance Education Programme- M.A (Pervious) English Literature Provisional Admission List Year

Jiwaji University, Gwalior Study Center: SOS Distance Education Programme- M.A (Pervious) English Literature Provisional Admission List Year Jiwaji University, Gwalior Study Center: SOS Distance Education Programme- M.A (Pervious) Literature Provisional Admission List Year 2012-13 S/no. Admission Code Student Name /Addresses Medium Requirement

More information

KENDRIYA VIDYALAYA IIT KANPUR REGISTRATION LIST FOR ADMISSION IN CLASS I ( )

KENDRIYA VIDYALAYA IIT KANPUR REGISTRATION LIST FOR ADMISSION IN CLASS I ( ) KENDRIYA VIDYALAYA IIT KANPUR REGISTRATION LIST FOR ADMISSION IN CLASS I (2016-17) REG NO NAME OF STUDENT FATHERS NAME GEN DOB CAT AD.C. 1 AKARSH PANDEY MALAY PRAKASH PANDEY M 23/8/2010 GEN VI 2 RISHIT

More information

AU U ANUBHAV UPADHYAY K P UPADHYAY NEELAM UPADHYAY Passed AU U ANURAG SINGH SACHENDRA PRATAP SING A

AU U ANUBHAV UPADHYAY K P UPADHYAY NEELAM UPADHYAY Passed AU U ANURAG SINGH SACHENDRA PRATAP SING A AU 40004 I1120014 ABHISHEK KUMAR DUBEY HARI SHANKER DUBEY RAMMANI DUBEY 57 52 55 43 50 58 64 379 Passed AU 40005 U1220017 ABHISHEK KUMAR MISHR SUBASH CHANDRA MISHR MAYA MISHRA 58 60 58 53 53 55 65 402

More information

Pradhan mantri aawas yojna-2022 Date (831) Pratham charan-831 zone no - 01

Pradhan mantri aawas yojna-2022 Date (831) Pratham charan-831 zone no - 01 Sno. Pradhan mantri aawas yojna-2022 Date-31-03-2018 (831) Pratham charan-831 zone no - 01 beneficiary name slum name ZONE WARD 1st inst 2nd inst 1 AASHISH/KELASH 19/07/17 2 AMBESH KUMAR/ JAGANATH 3 ANTRA

More information

II Time Back Paper Result

II Time Back Paper Result II Time Back Paper Result B.C.A. I SEMESTER 2009-12 BATCH Subjects and Codes: Programming in 'C' (TBC101), Fundamental of Computers (TBC102), Mathematical Foundation of Computer Science (TBC103), Business

More information

M.P. BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL

M.P. BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL STUDY CENTRE : REGIONAL CENTRE, MPBOU, BHOPAL (MP) (0113) 150113251013 DIGVIJAY SINGH KEDAR SINGH PASS WITH GRACE M35000001 1 150113251024 UMESH PATEL NIRBHAY SINGH PATEL FAIL M35000002 2 150113251056

More information

Food Safety &Drug Administration, Uttar Pradesh Details of Officials (Drug Wing) (updated )

Food Safety &Drug Administration, Uttar Pradesh Details of Officials (Drug Wing) (updated ) 1 Sh. Lalit Kumar Singh Drug Inspector 10-10-1984 Maharajganj 26-02-1957 Dehradun 1984 1988 Bareilly 1988 1994 Kanpur 1994 Jun, 2000 Head Quarter 10-06-2000 05-01-2002 Lucknow 05-01-2002 July, 2007 Shrawasti

More information

F.No.21-26/ /- IA Government of India Archaeological Survey of India Institute of Archaeology

F.No.21-26/ /- IA Government of India Archaeological Survey of India Institute of Archaeology F.No.21-26/2017-18/- IA Government of India Archaeological Survey of India Institute of Archaeology Red Fort, Delhi-110006 Dated.02.11.2017 Following candidates have been selected to appear in the written

More information

KENDRIYA VIDYALAYA, REFINERY NAGAR, MATHURA ( U. P.)

KENDRIYA VIDYALAYA, REFINERY NAGAR, MATHURA ( U. P.) KENDRYA DYALAYA, REFNERY NAGAR, MATHURA ( U. P.) - 800 The Following candidates have been provisionally selected for admission in Class st in Date: 0.0.0 in KV MRN for the academic session 0- as per Kendriya

More information

F. No. A-32012/2/2011-AD.VI Government of India Ministry of Finaoce Department of Revenue Central Board of Direct Taxes ORDER NO.

F. No. A-32012/2/2011-AD.VI Government of India Ministry of Finaoce Department of Revenue Central Board of Direct Taxes ORDER NO. OCT-25-2013 13:35 From: To:23593359 P.1/1 F. No. A-32012/2/2011-AD.VI Government of India Ministry of Finaoce Department of Revenue Central Board of Direct Taxes ORDER NO. 211 OF 2013 New Delhi, 12th November,

More information

1. ADARSH SANGEET MAHAVIDHYALAY, SAGAR

1. ADARSH SANGEET MAHAVIDHYALAY, SAGAR SANGEET KALA PRAVESHIKA FIRST 1 KATHAK RE A-160001 DA/S/15/24 KANUPRIYA TIWARI ARVIND TIWARI NAVITA TIWARI 2 KATHAK RE A-160002 DA/S/15/19 MADHURI RAJAK VEERENDRA RAJAK LEELA RAJAK 3 KATHAK RE A-160003

More information

18 th Annual Convention of Brahman Samaj of North America, Houston, TX

18 th Annual Convention of Brahman Samaj of North America, Houston, TX 18 th Annual Convention of Brahman Samaj of North America, Houston, TX BSNA Press Release by Convention Director and BSNA President The Eighteenth Annual Convention of Brahman Samaj of North America (BSNA)

More information

~ ~, ~ m~. 'C'RSlo1\3? I

~ ~, ~ m~. 'C'RSlo1\3? I ~ '('(4>'( ~, ~ ~Cf)~C cwn ~ si'qic~ (~ 3tR >mrefut. fcn:rrrt) c;itq; ~ 'BCf, cfr:rr qc;f ~ ~,~ ~- 0003 ~ 22 3lfu;f 2003 :L- 4 - :Lto~ \Jm m g''p I d

More information

m0iz0 jktkdh; lsok esa ugh gsa vr% th ns; ugh gsa

m0iz0 jktkdh; lsok esa ugh gsa vr% th ns; ugh gsa List of Eligible Applicants General Category(-04) Eligibility Draw Date 17.12.2013 REGISTRATION FOR S.F.S. HOUSING SCHEME-2013 SIDHARTH VIHAR YOJNA, (BRAHAMPUTRA ENCLAVE) SECTOR-7, GHAZIABAD Sl.No. Form

More information

ENVIS Madhya Pradesh Newsletter

ENVIS Madhya Pradesh Newsletter ENVIS Madhya Pradesh Newsletter Vol. 5, No. - 2 March - April, 2007 DIRECTOR S MESSAGE ARCHEOLOGY OF MADHYA PRADESH This newsletter is targeted to the Archeology of Madhya Pradesh. Through this we would

More information

Centre for Distance & Open Learning Jamia Millia Islamia, New Delhi

Centre for Distance & Open Learning Jamia Millia Islamia, New Delhi Centre wise List of candidates taking Examination under Distance Mode for CDOL, who have completed /submitted Exams form as per Indian Naval Units. Roll No ENROLLMENT Ragistration. Service No. Centre Name

More information

Name/Father's Name D.O.B. Trade Category Placed at the disposal of Order S.No. Order No./Date

Name/Father's Name D.O.B. Trade Category Placed at the disposal of Order S.No. Order No./Date 1 2 3 4 5 6 8 9 11 14 15 16 18 3411 3413 3414 24 25 2742 26 27 3416 3417 32 35 2746 36 37 40 41 42 44 45 46 2751 48 49 50 2230 2752 2753 3420 53 54 55 60 1570 3421 AABUJ KUMAR SINGH PARAMATMA SINGH AARBDEEN

More information

De- Recogni tion / Accepta nce Date

De- Recogni tion / Accepta nce Date K.M.JAIN STOCK BROKERS PVT.LTD. (Trade : K.M.JAIN STOCK BROKERS PVT.LTD.) Branch Office : INDORE C-308,SILVER MALL 8,R.N.T.MARG Address INDORE-452001 Phones 731-5040027 Fax 731-529104 Sr. No. 1 Sub Broker

More information

Arya Institute of Engg.&Technology, Kukas, Jaipur. Final MBA Degree Data list. Degree received from RTU 1 06MAIXX601 ABHINAV GOYAL YES

Arya Institute of Engg.&Technology, Kukas, Jaipur. Final MBA Degree Data list. Degree received from RTU 1 06MAIXX601 ABHINAV GOYAL YES Final MBA Data list 1 06MAIXX601 ABHINAV GOYAL YES 2 06MAIXX602 ABID HUSSAIN NASIR YES 3 06MAIXX603 ALOK RANJAN YES 4 06MAIXX606 ARTI KUSHWAH YES 5 06MAIXX607 ARVIND MISHRA YES 6 06MAIXX609 DAVENDRA SINGH

More information

rollno name fname dob gender upcategory upsubcategory neetmarks neetpercentile neetrank feestatus UP STATE MERIT

rollno name fname dob gender upcategory upsubcategory neetmarks neetpercentile neetrank feestatus UP STATE MERIT rollno name fname dob gender upcategory upsubcategory neetmarks neetpercentile neetrank feestatus UP STATE MERIT 910026023 SANJEEV KUMAR HUSAINY PRASAD 1/1/1993 Male BC OP 415 93.604444 69218 Y 10001 910044579

More information

(MITRA-2018) 6-7 April, 2018

(MITRA-2018) 6-7 April, 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE on Perspectives of MAKE IN INDIA (Trends, Route and Approach) (MITRA-2018) 6-7 April, 2018 Convener Prof. Dr. Rakesh Kumar Saxena Co Convener Er. Abhinav Sharma Organized by NORTHERN

More information

VARANASI LOCAL AUTHORITY ELECTORAL ROLL 2016 No. & Name of Polling Center : 15 District Board Meeting Hall Area included in Polling Center:Kachahari

VARANASI LOCAL AUTHORITY ELECTORAL ROLL 2016 No. & Name of Polling Center : 15 District Board Meeting Hall Area included in Polling Center:Kachahari VARANASI LOCAL AUTHORITY ELECTORAL ROLL 2016 No. & Name of Polling Center : 15 District Board Meeting Hall Area included in Polling Center:Kachahari Sl. No. Name & Surname of Electors Name & Sur Name of

More information

Selected AI Category. Al SubCategory

Selected AI Category. Al SubCategory AI Al Sub Sub or 1025726 1030202026 SHIVAM Male 418 NLU Lucknow AI 1009718 1160111575 ANGELIKA AWAHI Female 429 NLU Lucknow AI 1004383 1340228886 NITANSHA NEMA Female 456 NLU Lucknow AI 1003634 1360232627

More information

KANYA VIDYA DHAN YOJANA

KANYA VIDYA DHAN YOJANA 1 GHAZIPUR 5635830 SHIVALIKA SINGH MANOJ SINGH AJAI SHANKER SINGH F GEN 472 2 GHAZIPUR 5635834 MANSI MISHRA SEEMA MISHRA HARISHANKER MISHRA F GEN 470 3 GHAZIPUR 5636169 GUNJAN YADAV PUSHPA DEVI HEMANT

More information

Combined Paramedical Entrance Examination Deficiency found in application form

Combined Paramedical Entrance Examination Deficiency found in application form Combined Paramedical Entrance Examination 2017 Deficiency found in application form Sl. No. Name of Candidate Father Name 301 MANJU KUMARI HRIDAY NARAYAN 302 PRITEE KUMARI RANJEET RAY 303 SNEHLATA KRISHNA

More information

No- EDN-H (19) B (1)/ 08- Seniority Directorate of Higher Education Himachal Pradesh. Dated: Shimla , the 17 th Feb 2012

No- EDN-H (19) B (1)/ 08- Seniority Directorate of Higher Education Himachal Pradesh. Dated: Shimla , the 17 th Feb 2012 No- EDN-H (19) B (1)/ 08- Seniority Directorate of Higher Education To Subject: - Dated: Shimla -171001, the 17 th Feb 2012 All the Dy. Director of Higher Education in HP All the Principals,DIETs in HP

More information

F.No.21-26/ /- IA Government of India Archaeological Survey of India Institute of Archaeology

F.No.21-26/ /- IA Government of India Archaeological Survey of India Institute of Archaeology F.No.21-26/2017-18/- IA Government of India Archaeological Survey of India Institute of Archaeology Red Fort, Delhi-110006 Dated.02.11.2017 Following candidates with their assigned Roll Nos. have to appear

More information

Govt. of Bihar Social Security and Disability Directorate (Social Welfare Department)

Govt. of Bihar Social Security and Disability Directorate (Social Welfare Department) Govt. of Bihar Social Security and Disability Directorate (Social Welfare Department) FORMAT FOR PREPARATION OF DATABASE OF PENSIONERS Indira Gandhi Rastriya Virdha Pension (60 Years) Nagar Nigam, District-

More information

ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY, PATNA

ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY, PATNA ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY, PATNA Pre Registration Test (PRT) Entrance Exam Result 2017 Examination Held on 09/07/2017 and Exempted students are eligible for the Interview. The date and time of interview

More information

SN Roll No.Students Total Weightage CRE Weightage Project WeightageTotal Test ITest IITest IIITest IV Test V Total (best of 3)

SN Roll No.Students Total Weightage CRE Weightage Project WeightageTotal Test ITest IITest IIITest IV Test V Total (best of 3) National University of Study & Research in Law, Ranchi Continuous Assessement Family Law II [Code: L108] Semester IV B.A. LL.B.(Hons), Batch 2015 (Section A) SN Roll No. Students Total Weightage CRE Weightage

More information

S. No. Roll No. Name Fathers/Husband Name 1 ECA SUMIT DUSAD JAGDISH PRASAD DUSAD 2 ECA VINOD KUMAR JEENAGAR SATYA NARAYAN JEENAGAR

S. No. Roll No. Name Fathers/Husband Name 1 ECA SUMIT DUSAD JAGDISH PRASAD DUSAD 2 ECA VINOD KUMAR JEENAGAR SATYA NARAYAN JEENAGAR S. No. Roll No. Name Fathers/Husband Name 1 ECA-24-001 SUMIT DUSAD JAGDISH PRASAD DUSAD 2 ECA-24-002 VINOD KUMAR JEENAGAR SATYA NARAYAN JEENAGAR 3 ECA-24-003 KAMAL JOSHI P.C. JOSHI 4 ECA-24-004 RAKESH

More information

Mahatma Jyotiba Fule Ayurveda Mahavidyalaya Harota, Chomu, Jaipur Details of Teaching Staff

Mahatma Jyotiba Fule Ayurveda Mahavidyalaya Harota, Chomu, Jaipur Details of Teaching Staff Mahatma Jyotiba Fule Ayurveda Mahavidyalaya Harota, Chomu, Details of Teaching Staff S. Code 1 Dr.Deepali Mukund Giri Sh. Muknd Giri MD., BAMS 13 Years 17.08.1974 (I-32460A-I) AYURS0546 2 Rachana Sharir

More information

PT. B.D. SHARMA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES ROHTAK RESULT GAZETTE OF MBBS 2ND PROF. SUPPLE. EXAMINATION APRIL-2015

PT. B.D. SHARMA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES ROHTAK RESULT GAZETTE OF MBBS 2ND PROF. SUPPLE. EXAMINATION APRIL-2015 6001 PT. B.D. SHARMA P.G.I.M.S., ROHTAK Page 1 of 6 204401 12-PGIMS-272 SHREYA KATARIA DINESH KUMAR KATARIA 304/550 204402 12-PGIMS-281 VIJISHA KIRAR SURESH CHANDER 337/550 204403 12-PGIMS-294 DEEPAK RAMNIWAS

More information

RESULT OF PH.D. MANAGEMENT ONLINE ENTRANCE EXAMINATION HELD ON

RESULT OF PH.D. MANAGEMENT ONLINE ENTRANCE EXAMINATION HELD ON RESULT OF PH.D. MANAGEMENT ONLINE ENTRANCE EXAMINATION HELD ON 27.04.2014 Roll No Roll No App No Name Father Name Category Date of Birth Max Marks Marks Obtained 1 3292014 6918 SHOYAIB S HAQ SHAMSUL HAQ

More information

RESULT OF WALK-IN-INTERVIEW HELD ON 3 rd JANUARY, 2018 ADVERTISEMENT NO. 01/2018 (Recruitment of Project Staff/Research Intern)

RESULT OF WALK-IN-INTERVIEW HELD ON 3 rd JANUARY, 2018 ADVERTISEMENT NO. 01/2018 (Recruitment of Project Staff/Research Intern) RESULT OF WALK-IN-INTERVIEW HELD ON 3 rd JANUARY, 2018 ADVERTISEMENT NO. 01/2018 (Recruitment of Project Staff/Research Intern) No. CSIO/2(287)/2013-Rectt. Dated: 08.01.2018 The following candidates have

More information

1 R Aayush Sh. B. B. Agarwal. 2 R Aazad Wahid Sh. Shahjad Khan. 3 R Abdul Aziz Mohammad

1 R Aayush Sh. B. B. Agarwal. 2 R Aazad Wahid Sh. Shahjad Khan. 3 R Abdul Aziz Mohammad RAJASTHAN HIGH COURT BAR ASSOCIATION JAIPUR High Court Building, Bhagwan Dass Road, JAIPUR-302005, Final General Voter List Sr No Enrollment No Member Name Father's Name 1 R-429-2015 Aayush Sh. B. B. Agarwal

More information

Tender Notification for BSES YAMUNA POWER LTD (BYPL) FOR RENEWAL OF GROUP TERM ASSURANCE POLICY. Tender No: CMC/BY/17-18/RB/SB/058 IMPORTANT NOTE

Tender Notification for BSES YAMUNA POWER LTD (BYPL) FOR RENEWAL OF GROUP TERM ASSURANCE POLICY. Tender No: CMC/BY/17-18/RB/SB/058 IMPORTANT NOTE Tender Notification for BSES YAMUNA POWER LTD (BYPL) FOR RENEWAL OF GROUP TERM ASSURANCE POLICY Tender No: CMC/BY/17-18/RB/SB/058 DATE OF SUBMITTING OF BIDS DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID - 25 th Jan.

More information

Dayalbagh Educational Institute (Deemed University) Dayalbagh, Agra

Dayalbagh Educational Institute (Deemed University) Dayalbagh, Agra Dayalbagh Educational Institute (Deemed University) Dayalbagh, Agra 282005 Short listed Candidates Called for Aptitude/ Trade or Typing Test The following candidates have been called for Aptitude / Trade

More information

You hold the Thunderbolt and Flag in your hand. You wear the Sacred Thread across your Shoulder. Executive Board.

You hold the Thunderbolt and Flag in your hand. You wear the Sacred Thread across your Shoulder. Executive Board. HINDU SANDESH HARI OM MANDIR Hindu Society of Metropolitan Chicago Non Profit Organization under IRS Sec. 501 (3) VOL. 68 No. 10, October 2015 6 NORTH 20 MEDINAH ROAD, PO BOX 433, MEDINAH IL 60157 Phone:

More information

3 DECEMBER 2016 DIET LAKHIMPUR KHERI UP

3 DECEMBER 2016 DIET LAKHIMPUR KHERI UP ROLL 34038108 04014314 MUKESH KUMAR HET SINGH 1971-07-26 116 34068758 06014265 SANDEEP GAUR RAJENDRA BABU GAUR 1975-11-06 116 34076447 12019335 PRAMOD KUMAR SINGH RAJENDRA PRASAD SINGH 1976-01-08 116 34042763

More information

Name of Party Personnel s for Performance Audit. Performance Audit

Name of Party Personnel s for Performance Audit. Performance Audit Name of Party Personnel s for Performance Audit. Party Personnel Sri. Ajay Kushwaha, AAO Sri Devendra Dixit, AAO Sri Gaurav Kumar, AAO Sri Pawan Kumar Jaiswal, AAO Supervising Officer Sri Ravindra Singh,

More information

Name of Employee Designation Place of Posting

Name of Employee Designation Place of Posting Sl. No Name of Employee Designation Place of Posting Remarks 1. Shri N.C. Saxena Assistant VPH DOR-31.10.2015 2. Shri M.C. Sinha Assistant LES 3. Shri Mohd. Saleem Assistant DPS 4. Shri J.C. Sati Assistant

More information

Name of Counsel. Cause Title. SN Case No.

Name of Counsel. Cause Title. SN Case No. SN Case No. HP State Consumer Disputes Redressal Commission Block No. 33, SDA Complex, Kasumpti, Shimla. (FOR WEDNESDAY THE 28 February 2018 AT 10:30 A.M.) Date of Filing Cause Title Court No:1 BEFORE:

More information

BETET 2017 AUTHORIZATION LETTER NOT UPLOADED

BETET 2017 AUTHORIZATION LETTER NOT UPLOADED 1001020 Paper- II UDAY KUMAR RAMASHISH RAM SHABO DEVI 01-Feb-91 Male SC 1001115 Both (TET- I & TET- II) PRIYANKA MISHRA SHANKAR SHARAN MISHRA AMOLA MISHRA 09-Oct-88 Female General 1001152 Paper- II UTTAM

More information

Govt GULAB SINGH BELA COLLEGE OF EDUCATION ANDAWA ALLAHABAD

Govt GULAB SINGH BELA COLLEGE OF EDUCATION ANDAWA ALLAHABAD UP BTC DELEd College List Allahabad feyrh&tqyrh QthZ Website ls lko/kku jgs ges kk Type djs 1277 350002 D.I.E.T. ALLAHABAD,ALLAHABAD(350002)[Co- Govt. 1278 350003 GULAB SINGH BELA COLLEGE OF EDUCATION

More information

LIST OF BIOTECH ELIGIBLE CANDIDATES OF B.TECH. BIOTECH AND B.TECH. WHO HAVE TO REPORT AT IET LUCKNOW CAMPUS ON AT 9:00AM FOR SPOT COUNSELLING

LIST OF BIOTECH ELIGIBLE CANDIDATES OF B.TECH. BIOTECH AND B.TECH. WHO HAVE TO REPORT AT IET LUCKNOW CAMPUS ON AT 9:00AM FOR SPOT COUNSELLING LIST OF BIOTECH ELIGIBLE CANDIDATES OF BIOTECH AND Stream rank rollno name fname mname DOB Gender subcategoryli st 612 4084682 KM SHASHI PRABHA MISHRA VIRENDRA KUMAR MISHRA havingrural Weightage PUSHPA

More information

Allotted CPF Number till 06 th September, 2016

Allotted CPF Number till 06 th September, 2016 Allotted CPF Number till 06 th September, 2016 CPF_No Employee_Name Designation Project Unit_Name Sex Religion Fathers_Name Mothers_Name M_Status Husbands_Name DT_OF_Birth DT_Joining 3425 Gyanendra Kumar

More information

M.J.P. ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

M.J.P. ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY Bareilly College, Bareilly 1. Abhay Kumar Sri Suresh Kumar 150513 2. Manoj Sri Ram Shankar 150573 3. Vikash Chandra Sri Jagdeesh Prasad 150958 4. Jyoti Sharma Sri Dal Chandra Sharma 151077 5. Ayushi Gupta

More information

All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh

All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh Ref Advt. 21/01/2014-(RIS)/ADMN/563 Dated: 05.03.2014 Technical Assistant / Technician (Post Serial : 22) 1 Rammanoj Mr. Vijender Prasad 2 Prashant Kumar Mr. Babu Singh 3 Sunil Kumar Mr. Prem Singh 4 Parmod

More information

BENCH NO - 1 HON'BLE MR. JUSTICE VEERENDR SINGH SIRADHANA SH. J.P.GOYAL 2 CW /1785 /2002 MADAN MANDIR & ORS SUNIL MEHRISHI,S LADDHA-P

BENCH NO - 1 HON'BLE MR. JUSTICE VEERENDR SINGH SIRADHANA SH. J.P.GOYAL 2 CW /1785 /2002 MADAN MANDIR & ORS SUNIL MEHRISHI,S LADDHA-P RAJASTHAN HIGH COURT LEGAL SERVICE COMMITTEE, JAIPUR NATIONAL LOK ADALAT ( DATE 10.02.2018 ) ( PLACE : RAJ HIGH COURT CAMPUS ) TIME: 10.00 AM TO 05.00 PM ) DAILY CAUSE LIST BENCH NO - 1 HON'BLE MR. JUSTICE

More information

Library Collection having Department as 'Hindi'

Library Collection having Department as 'Hindi' Title Authr Publisher ClassN TH840 Mahadevi Verma ka srijanatmak gadya Gpal G. Pradhan Ratan Kumar. TH1014 Ramdarash Mishra ke kavya mein prakriti ka swarp: ek alchanatmak adhyayan S.P. Singh Chauhan Mishra,

More information

QUARTER II (APRIL JUNE 2018)

QUARTER II (APRIL JUNE 2018) QUARTER II (APRIL JUNE ) 1. Jalandhar (Transit Halt) Hamirpur As Chief Guest inaugurate the 9 th Indian Youth Science Congress April 7, 1. SHRI N. YUVARAJ, PS TO VPI 2. SHRI RAJEEV SHEKHAR, TOUR 1. SHRI

More information

DAV PUBLIC SCHOOL SRESHTHA VIHAR, DELHI CBSE RESULT SYNOPSIS CLASS-XII

DAV PUBLIC SCHOOL SRESHTHA VIHAR, DELHI CBSE RESULT SYNOPSIS CLASS-XII CBSE RESULT SYNOPSIS CLASS-XII No. Of Students Appeared 290 No. Of Students Passed 290 Pass Percentage 100 School Average 83.56 Highest Percentage 97.60 Students securing 100% marks in subject 16 Students

More information

RAJASTHAN HIGH COURT, JAIPUR BENCH, JAIPUR

RAJASTHAN HIGH COURT, JAIPUR BENCH, JAIPUR RAJASTHAN HIGH COURT, JAIPUR BENCH, JAIPUR High Court WebSite :- http://hcraj.nic.in RAJASTHAN HIGH COURT, BENCH, JAIPUR NOTICE DATED: 04.12.2017 It is notified to all concerned that Division Bench comprising

More information

No. Name and Reservation Status of Assembly Constituency :

No. Name and Reservation Status of Assembly Constituency : ELECTORAL ROLL 2017, STATE- (U05) DELHI No. and Reservation Status of Assembly Constituency : No. and Reservation Status of Parliamentary Constituency (ies) in which the assembly constituency is located

More information

Roll No. S.No Ms. Kamana Sh. Digambar Singh Mr. Manoj Kumar Prabhakar Sh. Kailash Prasad Kant

Roll No. S.No Ms. Kamana Sh. Digambar Singh Mr. Manoj Kumar Prabhakar Sh. Kailash Prasad Kant 1 001 Ms. Kamana Sh. Digambar Singh 2 002 Mr. Manoj Kumar Prabhakar Sh. Kailash Prasad Kant 3 003 Mrs. Priyanka Nagar Sh. Balram Singh Nagar 4 004 Mr. Nagsen Raibhan Shelke Sh. Raibhan Barkuji Shelke 5

More information

001A ABU DHABI INDIAN SCHOOL ABU DHABI PAGE N0 1 (U.A.E.) THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NEW DELHI 17TH JANUARY, 2016 NO.

001A ABU DHABI INDIAN SCHOOL ABU DHABI PAGE N0 1 (U.A.E.) THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NEW DELHI 17TH JANUARY, 2016 NO. 001A ABU DHABI INDIAN SCHOOL ABU DHABI PAGE N0 1 (U.A.E.) 1 100001 MANASA SATESH MENON 2 2 100005 FATHIMA HAMZA 2 3 100020 VILONA VERGHESE CHANDY 2 4 100023 ROHAN RAMESH KRISHNAN 2 -- 1 063A THE INDIAN

More information

GREATER NOIDA HOUSING SCHEME :: DEFAULTERS AS ON 13/06/2018 REGN NO NAME AMOUNT (IN Rs.) REMARKS CALLED PAID DUE GNC3639 RABINDRA NATH SINGH

GREATER NOIDA HOUSING SCHEME :: DEFAULTERS AS ON 13/06/2018 REGN NO NAME AMOUNT (IN Rs.) REMARKS CALLED PAID DUE GNC3639 RABINDRA NATH SINGH GNC3639 RABINDRA NATH SINGH 3280158 3236772 43386 GNC5926 SHALINI MIGLANI 3280158 3186772 93386 GNC1912 BRAJ KISHORE TRIPATHY 3280158 3069225 210933 GNC5694 PRABHAT RANJAN SINGH 3280158 3036772 243386

More information

Executive Board. Board of Trustees. Indrajit Sarkar President Ayodhia Salwan Chairman

Executive Board. Board of Trustees. Indrajit Sarkar President Ayodhia Salwan Chairman HINDU SANDESH HARI OM MANDIR Hindu Society of Metropolitan Chicago Non Profit Organization under IRS Sec. 501 (3) VOL. 68 No. 04, April 2015 6 NORTH 20 MEDINAH ROAD, PO BOX 433, MEDINAH IL 60157 Phone:

More information

Kkiu. fo"k;%& eyvh VkfLdax LVkQ dh HkrhZ ijh{kk&2016] nlrkostks a dk lr;kiu ckor~a

Kkiu. fok;%& eyvh VkfLdax LVkQ dh HkrhZ ijh{kk&2016] nlrkostks a dk lr;kiu ckor~a la[;k 3@1@2017 ijh{kk ¼eiz{ks½ Hkkjr ljdkj dezpkjh p;u vk;ksx ¼e iz {ks=½ dkfezd yksd f kdk;r,oa is ku ea=ky; ts&5] vuqie uxj] jk;iqj ¼N-x-½&492007 Qksu ua- 2282507] 2282678 Kkiu fnukad 24-02-2018 fo"k;%&

More information

ADM NO STUDENT NAME FATHER NAME T C NUMBER DATE OF ISSUE OF TC

ADM NO STUDENT NAME FATHER NAME T C NUMBER DATE OF ISSUE OF TC ADM NO STUDENT NAME FATHER NAME T C NUMBER DATE OF ISSUE OF TC 1735/13 KRISHA MANISH DHIR 03/283 04/04/2015 1765/13 KRISHA RAY KAMLENDER KR RAY 03/284 06/04/2015 1704/13 SANSKRITI MUNNA LAL MOURYA 03/285

More information

HIGH COURT AT CALCUTTA APPELLATE SIDE Memo No. 3497/1 RG Dated, the 17 th day of August, 2017

HIGH COURT AT CALCUTTA APPELLATE SIDE Memo No. 3497/1 RG Dated, the 17 th day of August, 2017 HIGH COURT AT CALCUTTA APPELLATE SIDE Memo 3497/1 RG Dated, the 17 th day of August, 2017 In terms of Advertisement 3025-RG dated 19/07/2017 regarding filling up of two vacancies in the post of driver,

More information