KURSUS PENDEK MICROSOFT OFFICE EXCEL KURSUS MICROSOFT OFFICE EXCEL Objektif : Setelah mengikuti modul ini, peserta diharapkan akan dapat :

Size: px
Start display at page:

Download "KURSUS PENDEK MICROSOFT OFFICE EXCEL KURSUS MICROSOFT OFFICE EXCEL Objektif : Setelah mengikuti modul ini, peserta diharapkan akan dapat :"

Transcription

1 Tajuk : Microsoft Excel 2003 KURSUS MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Objektif : Setelah mengikuti modul ini, peserta diharapkan akan dapat : 1. Memahami penggunaan asas Excel 2. Memformat sel, lembaran dan buku kerja 3. Menggunakan formula asas untuk membuat analisa Keperluan : Modul ini memerlukan : 1. Microsoft Excel Nota Bahan Kursus Masa : 6 jam Kandungan : Aktiviti 1 : Mengenal Komponen MS Excel (15 minit) Dalam bahagian ini, peserta akan dapat mengenali bahagian-bahagian Asas Excel. Aktiviti 2 : Menghasilkan Sebuah Aplikasi Sistem Yang Mudah (2 jam) Dalam bahagian ini, peserta akan didedahkan dengan kaedah untuk memformat sel, lajur, baris,lembaran, menambah data menggunakan teks, nombor, tarikh, dan sebagainya Aktiviti 3 : Mengenal dan menggunakan formula asas serta membuat graf melalui penghasilan Aplikasi Kewangan ( 2 jam ) Bahagian ini akan mendedahkan formula asas Excel untuk membuat Analisa dan graf. Aktiviti 4 : Mengenal dan menggunakan Fungsi Logik, Pivot Table dan Macro (1 jam 45 minit) Bahagian ini akan mendedahkan penggunaan fungsi Asas, pivot table dan macro KKSL

2 AKTIVITI 1 : MENGENAL KOMPONEN DI DALAM MICROSOFT EXCEL 1. PENGENALAN MICROSOFT EXCEL 1. Fail di dalam Microsoft Excel dikenali sebagai bukukerja (WorkBook) yang tergolong didalam kategori helaian eletronik (spreadsheet). Secara default, Excel menyediakan 3 lembaran kerja (sheet) yang boleh ditambah, dibuang, disalin dan dipindah. 2. Microsoft Excel berguna untuk menyimpan dan memanipulasikan data, pengiraan, ringkasan dan juga penganalisaan data, memasukkan gambar, carta dan data dari internet. 3. Satu lembaran sama seperti lejer akauntan yang disusun dalam lajur yang menegak (column) dan baris yang melintang (row). 4. Pertembungan diantara baris dan lajur dinamakan sel (cell). Setiap sel dirujuk dengan alamat (address) dan boleh mengandungi nombor, teks atau formula 2. MEMULAKAN WINDOWS DAN EXCEL 1. Klik butang Start untuk memulakan perisian Microsoft Excel. 3. Klik pada Microsoft Office 4. Klik pada Microsoft Office Excel Satu helaian kosong akan terpapar dan diberi nama Book1 secara automatik. KKSL

3 Minimize, Title Bar Standart Formating Bar Restore & Close Menu Bar Formula Bar Name Row Box Coloum Status Work Area (Lokasi Kerja) Task Title Bar Memaparkan nama applikasi (program) dan nama buku kerja (fail) yang dibuka dan terdapat 3 butang tetingkap : Mengandungi 3 butang kawalan skrin pada palang tajuk-minimize(mengecil), Maximize (Membesar) dan Close (Menutup) Menu Bar Terdapat 9 pilihan arahan iaitu:- File mengandungi semua arahan yang berkaitan dengan pengurusan fail (bina fail baru, simpan fail, buka dan tutup fail, memaparkan dan mencetak fail) Edit arahan berkaitan dengan proses pengubahsuaian fail excel (Copy, Paste, dan Find Word) View berkaitan dengan arahan merubah reka bentuk paparan fail. Insert berkaiatan dengan arahan proses penambahan elemen ke dalam sesuatu fail. Format berkaitan dengan proses pengubahsuaian format bagi fail. Tools berkaitan dengan proses penyemakan ke atas setiap teks yang di taip dalam fail. KKSL

4 Data arahan yang berkaitan dengan data di dalam fail excel Window arahan berkaitan dengan kaedah paparan maklumat bagi fail dan hamparan. Help arahan berkaitan dengan kemudahan bantuan yang disediakan oleh Microsoft Excel XP. Standart Toolbar Mengandungi ikon/gambar kecil iaitu jalanpintas untuktugasan utama seperti save, print, copy dan print preview Formating Toolbar - Arahan yang dipaparkan untuk memudahkan proses pengubahsuaian format di laksanakan. Formula Bar Petak yang memaparkan data yang dimasukkan ke dalam sel Work Area dipanggil Wooksheet yang mana terdiri daripada baris (ROW) dan Lajur (COLOUM) Row Header - Melabelkan lajur (row) dengan angka Column Header- melabelkan lajur(column) dengan huruf Name Box - Memaparkan alamat sel yang aktif Status Bar - Memaparkan arahan terpilih atau status kerja spt Num, Cap & Scroll Lock 3. MENCIPTA BUKU KERJA BARU Terdapat 3 cara: 1. Menggunakan menu File : New.. 2. Klik butang New di Palang Alatan (Toolbar) 3. Tekan kekunci Cara Pintas Ctrl+N. Tekan kedua-dua butang Ctrl dan N. 4. MEMASUKKAN DATA 1. Klik sel untuk dimasukkan data. 2. Taip data (teks, nilai, formula atau function) 3. Tekan kekunci Enter atau Tab. Enter atau butang bawah akan memasukkan data mengikut jalur (ke bawah) dan Tab atau butang kanan akan memasukkan data mengikut baris (ke kanan). Shift+Enter akan mengaktifkan sel di atas (sebelumnya) dan Shift+Tab akan mengaktifkan sel kiri. 4. Tekan Esc atau butang Cancel untuk membatalkan kemasukan data. KKSL

5 Teks (Labels) Teks atau label merupakan huruf, nombor, ruang kosong dan aksara bukan numerik Secara lalaian (default) teks akan dijajar (align) ke sebelah kiri. Satu sel boleh menerima sehingga 255 aksara (character). Nilai (Value) 1. Terdiri dari aksara-aksara berikut: ( ), / $ % E e 2. Letakkan simbol - atau ( ) untuk nilai negative 3. Secara lalaian, nombor akan dijajar ke sebelah kanan sel 4. Menerima hanya 15 digit nombor 5. Letakkan di hadapan nombor untuk menjadikan nombor sebagai teks atau formatkan sel tersebut sebagai teks. Format: Cells : Number : Text 5. MENGEDIT/MEMBETULKAN DATA Terdapat 3 cara: 1. Aktifkan sel yang hendak diedit. Taip data yang betul dan tekan Enter. 2. Aktifkan sel yang hendak diedit. Lakukan pembetulan di Formula Bar 3. Aktifkan sel yang hendak diedit. Tekan Butang F2. Lakukan pembetulan di sel berkenaan. 6. MEMILIH ATAU MENANDAKAN JULAT SEL Dua atau lebih sel yang bersempadan berbentuk empatsegi dipanggil julat sel (cell range) Terdapat beberapa cara untuk menandakan (highlight) julat sel. Contohnya A1:B Menggunakan Tetikus (Mouse) : Klik dan tahan tetikus pasa sel permulaan (A1) dan seret tetikus ke sel terakhir (B10). 2. Kekunci (Keyboard) : Aktifkan sel pertama (A1). Tahan Shift. Guna kekunci anak panah bawah dan kanan untuk gerakkan ke sel terakhir (B10). 3. Tetikus dan Kekunci : Klik sel pertama. Tahan Shift. Klik sel terakhir. 4. Kotak Nama (Name Box) : Taipkan julat sel yang berkenaan (A1:B10) ke dalam kotak nama dan tekan Enter. Sesuai untuk julat yang besar saiznya. Nota: Boleh juga ditaip a1.b10 kerana excel akan menukarkannya kemudian. KKSL

6 5. MENAMBAH KAWASAN JULAT SEL Untuk membesar atau mengecilkan kawasan pemilihan, misalnya membesarkan julat sel A1:B10 sehingga C11, gunakan salah satu cara di bawah: 1. Kekunci : Tahan Shift dan tekan anak panah kanan dan bawah ke sel C Tetikus dan kekunci : Tahan Shift dan klik C MENANDAKAN KAWASAN TERPISAH Untuk memilih 2 kawasan julat yang berlainan pada masa yang sama, contohnya A1:B10 dan E2:E5, terdapat 2 cara: 1. Tetikus dan kekunci : Pilih (highlight) dahulu A1:B10. Tahan Ctrl. Pilih julat sel E2:E5 2. Kotak Nama : Taip di Name Box dan pisahkan dengan koma. A1:B10,E2:E5 (Nota: Pemilihan bersambung menggunakan Shift, pemilihan terpisah menggunakan Ctrl KKSL

7 7. MEMILIH KESELURUHAN LAJUR/BARIS Perlu untuk memformat keseluruhan lajur atau baris dengan format yang sama. 1. Untuk memilih keseluruhan lajur/baris, klik di tengah-tengah kepala lajur/baris. 2. Untuk memilih beberapa lajur/baris, klik kepala lajur/baris pertama dan seret hingga kepala kolum/baris terakhir. AKTIVITI 2 : MEMBINA APLIKASI SITEM MAKLUMAT MENGGUNAKAN EXCEL Pengenalan Dalam Aktiviti ini dan aktiviti seterusnya, kita akan cuba menghasilkan sebuah system maklumat pekerja di sebuah syarikat mengikut jabatan. Dalam bab ini, kita akan mempelajari beberapa kemahiran yang boleh memudahkan perkerjaan anda sekalian semasa di tempat kerja. Sebagai seorang pekerja disebuah syarikat yang memegang jawatan HR didalam sesebuah jabatan, kita diminta menghasilkan satu aplikasi system maklumat pekerja yang boleh digunapakai disetiap jabatan yang ada di syarikat tersebut. Dengan kemahiran yang bakal kita belajar sebentar lagi, mungkin kita akan Berjaya menghasilkan sebuah aplikasi system maklumat pekerja dengan cara mudah dengan menggunakan Microsoft Excel. KKSL

8 Menghasilkan sebuah aplikasi system maklumat pekerja yang mudah Untuk menghasilkan sebuah aplikasi system maklumat yang mudah, sila ikut langkahlangkah berikut :- 1. Pastikan perisian Excel anda masih terbuka di skrin computer masing-masing 2. kemudian, pastikan sel A1 berada dalam keadaan Aktif dan taipkan sebarang teks yang sesuai di dalam sel tersebut sepertitaipkan perkataan MAKLUMAT PEKERJA DI SYARIKAT ABC SDN BHD dan tekan ENTER arau klik pada sel seterusnya dan taipkan maklumat seperti di bawah pada worksheet excel anda. 3. Setelah selesai menaip,ubahsuai lebar setiap jalur sehingga fail anda kelihatan lebih bersesuaian seperti yang berikut dengan klik tetikus tanpa lepas pada garis pemisah itu dan seret tetikus kekana sehingga lebar jalur yang diubahsuai bersesuaian dengan data yang akan disi nanti. KKSL

9 KAEDAH MENYIMPAN FAIL 4. Kemudian simpan fail hamparan yang dibina dengan Klik File > Save As seperti yang berikut akan dipaparkan. Klik disini untuk memilih lokasi untuk disimpan 5. Setelah memilih lokasi simpanan, klik pada ruangan File name untuk menamakan nama bagi fail tersebut. Sebagai contoh Book 1 telah digantikan dengan nama SISTEM CAPAIAN MAKLUMAT SYARIKAT ABC SDN BHD seperti yang berikut : KKSL

10 6. Setelah selesai, Klik butang Save dan fail tersebut akan disimpan. 7. Seterusnya anda akan mempelajari bagaimana untuk menambah data pelbagai bentuk dalam fail hamparan. KAEDAH MENGGUNAKAN ARAHAN FILL HANDLE 8. Anda akan menggunakan arahan Fill Handle untuk membina siri nombor berturutan. 9. Mula-mula taipkan nombor 1 dan 2 pada sel A4 dan A5 dan gunakan fill handle. Aktifkan sel A4 dan A5 dan dapatkan penunjuk tetikus dihujung bawah kanan fill handle dan tarik ke sel A Hasilnya seperti berikut KKSL

11 11. Seterusnya, anda akan mempelajari bagaimana untuk menambah data dalam bentuk teks. MENAMBAH DATA DALAM BENTUK TEKS 12. Melalui paparan yang sedia ada, aktifkan sel B4 dan taipkan nama pekerja sehingga satu senarai nama pekerja seperti yang berikut dapat dibina 13. Seterusnya, anda akan mempelajari bagaimana untuk menambah data dalam bentuk nombor. MENAMBAH DATA DALAM BENTUK NOMBOR 14. Melalui paparan yang sedia ada, aktifkan sel C4 dan taipkan no, kad pengenalan pekerja sehingga satu senarai no. kp pekerja seperti yang berikut dapat dibina KKSL

12 15. Seterusnya, anda akan mempelajari bagaimana untuk menambah data dalam bentuk tarikh. MENAMBAH DATA DALAM BENTUK TARIKH 16. Dalam keadaan fail yang masih terbuka di skrin computer masing-masing, taipkan pula data di bawah Coloum Tarikh Lahir bermula dari sel D4 agar fail anda kelihatan seperti yang berikut. 17. Kelihatan, dimana tarikh harinya melebihi nilai 12 disusun pada arah kiri Coloum dan tarikh harinya yang kurang dari nilai 12 disusun pada arah kanan KKSL

13 Coloum. Ini adalah kerana perbezaan bentuk penulisan tarikh diantara Negara barat dan Malaysia. Sebagai contoh :- Penulisan tarikh mengikut Negara barat : 12/2/2001 (Bulan/Hari/Tahun) Penulisan tarikh mengikut Malaysia : 2/12/2001 (Hari/Bulan/Tahun) Penulisan diantara kedua-dua tarikh tersebut mewakili satu tarikh yang sama tetapi kedudukan Hari dan Bulan adalah bertentangan. 18. Jadi untuk menyelesaikan masalah di atas adalah seperti berikut. 19. Mula-mula tukar bentuk penulisan tarikh agar ia berbentuk seperti berikut : (Bulan/Hari/Tahun) 20. Aktifkan sel D4 hingga D13 dan klik pada kekanan tetikus pada semua sel yang diaktifkan sehingga pilihan menu berikut dipaparkan. KKSL

14 21. Klik pada pilihan Format Cell dan anda akan dipaparkan pada tetingkap yang berikut. Format cell juga boleh dicapai di bar menu menerusi arahan Format > Cell 22. Seterusnya, klik pada pilihan Date di ruangan Category dan pilihan pelbagai bentuk penulisan tarikh akan kelihatan di tetingkap tersebut. 23. Pelbagai bentuk penulisan tarikh tersbut bergantung kepada penetapan lokasi pada ruangan locate iaitu English (united State) 24. Jadi untuk mendapatkan penulisan tarikh mengikut Negara Malaysia anda hendaklah klik pada anak panah kebawah tanpa lepas sehingga pilihan Malay (Malaysia) di temui dan kemudian di bahagian Type akan mengeluarkan bentuk penulisan tarikh untuk Malaysia dan pilih bentuj tarikh contohm 14 Mac 2001 dan seterusnya klik butang OK seperti tetingkap berikut. KKSL

15 25. Kesannnya, bentuk paparan tarikh seperti yang berikut akan diperolehi di skrin computer masing-masing; 26. Kelihata hanya sebilangan tarikh sahaja yang dapat dilihat dan sebilangan lagi bertanda #########. Ini adalah untuk memberitahu anda yang bentuk penulisan tarikh melebihi panjang yang telah disediakan oleh sel. 27. Untuk membolehkan masalah tersebut diselesaikan, ubahsuai saiz panjang sel iaitu lebar coloum.setelah saiz lajur dibesarkan, paparan tarikh akan dipaparkan dalam format yang dikehendaki tanpa tanda ##### lagi seperti yang berikut : 28. Seterusnya, anda akan mempelajari bagaimana untuk menambah data dalam format ringgit KKSL

16 MENAMBAH DATA DALAM FORMAT RINGGIT 29. Berdasarkan data yang berada di dalam coloum GAJI pada paparan anda masing-masing, anda akan mempelajari langkah memasukkan format ringgit. Format penulisan ringgit boleh diubahsuai menerusi tetingkap Format Cell. 30. Aktifkan sel I4 hingga I13 dan klik pada kekanan tetikus pada semua sel yang diaktifkan sehingga pilihan menu berikut dipaparkan. 31. Klik pada pilihan Format Cell dan anda akan dipaparkan pada tetingkap yang berikut. Format cell juga boleh dicapai di bar menu menerusi arahan Format > Cell KKSL

17 32. Pilihan arahan Custom pada ruangan Category seperti paparan berikut: 33. Seterusnya, pilih bentuk penulisan #,##0.00 pada ruangan Type dan masukan tanda ringgit di hadapan tanda #,##0.00 agar kelihatan seperti paparan berikut : KKSL

18 34. Setelah selesai, Klik OK dan hasil paparan seperti berikut : 35. Seterusnya, anda akan mempelajari bagaimana untuk menambah data menggunakan arahan List. MENAMBAH DATA MENGGUNAKAN ARAHAN LIST 36. Pergi ke Sheet3 yang boleh anda dapat di bahagian bawah worksheet anda dan paparan worksheet baru muncul seperti paparan berikut. 37. Sheet 3 ini anda akan jadikan sebagai rujukan untuk data yang akan melibatkan arahan List nanti. 38. Pastikan anda masih berada dalam Sheet3 di skrin computer masing-masing dan sila isikan data yang perlu ada seperti paparan berikut : KKSL

19 39. Setelah selesai mengisi data berikut, Aktifkan sel A1 hingga A87 kemudian halakan penunjuk tetikus anda pada Name Box dan klik di Name Box tersebut dan tuliskan nama sel yang diaktifkan tadi kepada nama UMUR dan Enter. Klik > taipkan UMUR > Enter 40. Seterusnya, ikut langkah yang diatas tadi untuk mengisi maklumat Jantina, Jabatan dan Kelayakan. Maklumat jantina :- Aktif Cel C2 hingga C3 > pergi ke Name Box > Klik > Taip nama JANTINA > Enter Maklumat Jabatan :-Aktif Cel E2 hingga E5 > pergi ke Name Box > Klik > Taip Nama JABATAN > Enter Maklumat Kelayakan :-Aktif Cel G2 hingga G8 > pergi ke Name Box > Klik > Taip Nama KELAYAKAN > Enter KKSL

20 41. Setelah selesai, Klik pada anak panah kebawah di ruangan Name Box dan anda akan lihat nama yang anda taipkan tadi akan disimpan di Name Box seperti paparan berikut : 42. Seterusnya, kembali semula ke Sheet1 anda tadi dan anda akan mempelajari langkah-langkah menambah data menggunakan List 43. Anda diminta melihat pada bahagian Column Umur dan Aktif kan Sel E4. Kemudian Klik Data pada Menu Bar dan pilih arahan Validation seperti paparan berikut : 44. Apabila kekotak Data Validation dipaparkan, pilih List didalam pilihan Allow KKSL

21 45. Apabila List dipilih, pergi keruangan Source dan Klik pada bahagian kotak tersebut untuk memilih sumber yang anda hasilkan tadi di Sheet3 iaitu berdasarkan nama yang anda simpan di Name Box tadi. (kalau Umur =UMUR ),Kalau Jantina =JANTINA ) dan seterusnya. 46. Setelah selesai mengisi data pada bahagian Source tadi, Klik OK dan paparan adalah seperti berikut: KKSL

22 Klik di sini, senarai umur 15 hingga 100 akan dipaparkan 47. Kemudian gunakan Fill Handle, tarik hingga ke sel E13 abgi membolehkan setiap Row mempunyai List yang sama. KKSL

23 48. Seterusnya anda sudah boleh menambah data di Coloum Umur seperti yang berikut : 49. Seterusnya, Ulang langkah diatas untuk Maklumat Jantina, Jabatan dan Kelayakan pula. 50. Seterusnya anda akan mempelajari bagaimana untuk mengubahsuai susun atur atau justifikasi data di dalam sel agar ia kelihatan lebih menarik dan kemas. KKSL

24 MENGUBAHSUAI SUSUN ATUR ATAU JUSTIFIKASI DATA 51. Untuk bahagian ini anda akan ditunjukkan menggunakan 3 arahan di Formating Toolbar seperti berikut : Align Center Align Right Align Left Merge & Center Bold Italic Underline 52. Aktifkan sel A1 hingga J1 > klik Arahan Align Merge & Center > Klik arahan Bold 53. Berikut anda akan ditunjukkan langkah bagaimana untuk menggunakan Arahan Align Right,Left & Center. 54. Aktifkan sel A4 hingga A13 dan klik Format Align Right, Left atau Center mengikut kesesuaian citarasa anda. Cth Kedudukan Align Left Cth Kedudukan Align Centre Cth Kedudukan Align Right KKSL

25 55. Jadi, anda sudah boleh mengubahsuai fail anda berdasarkan paparan berikut. 56. Seterusnya, anda akan mempelajari menetapkan spesifikasi dan mengubahsuai jadual. MENETAPKAN SPESIFIKASI DAN MENGUBAHSUAI JADUAL 57. Aktifkan sel A3 hingga J13 dengan menggunakan tetikus masing-masing. Seterusnya klik pada tanda anak panah kebawah yang berada di sebelah kanan ikon Borders pada Formating Bar dan anda akan 58. dipaparkan dengan pelbagai jenis bingkai yang disediakan. KKSL

26 59. Klik pula pada bahagian bingkai All Border dan hasil yang dipaparkan berikutnya diperolehi. 60. Selain menggunakan formatting bar diatas, pengubahsuaian jadual boleh juga dilakukan di Menu Bar : Format > Cell > Border 61. Seterusnya, anda akan mempelajari bagaimana untuk mewarnakan sel-sel yang membentuk jadual bagi menceriakan lagi jadual anda. KKSL

27 MEWARNAKAN SEL-SEL YANG MEMBENTUK JADUAL 62. Aktifkan Sel A3 hingga J3, seterusnya klik pada anak panah ke bawah pada ikon Fill Color pada Formating Bar 63. Kemudian Klik pada pilihan warna yang sesuai seperti paparan berikut: 64. Selain itu, untuk mewarnakan sel juga boleh dibuat pada Menu Bar iaitu Klik Format > Cell > Patterns KKSL

28 65. Seterusnya, anda akan mempelajari bagaimana hendak mengubahsuai susunan data menerusi kemudahan sorting. MENGUBAHSUAI SUSUNAN DATA MENERUSI KEMUDAHAN SORTING 66. Aktifkan Sel B4 hingga B13 pada Coloum Nama dan Klik arahan Sort pada Formating Bar 67. Klik Sort Ascending dan paparan berikut akan muncul KKSL

29 68. Plih Expand the selection kerana sel lain akan terut berubah sama dan Klik butang Sort seperti paparan berikut Coloum nama telah disusun secara berturutan bermula dari pangkal A 69. Seterusnya anda akan mempelajari bagaimana menggunakan kemudahan Filter dalam worksheet anda dimana kemudahan filter ini akan memaparkan factor tertentu sahaja. MENGGUNAKAN KEMUDAHAN FILTER 70. Aktifkan sel A3 hingga J3 dan pergi ke Menu Bar DATA > FILTER > AUTO FILTER dan seperti paparan berikut : KKSL

30 71. Klik anak panah ke bawah pada Coloum Jantina dan anda akan dipaparkan dengan pilihan Jantina yang terdapat di dalam jadual 72. Klik pada pilihan L dan hasil nya seperti paparan berikut Hanya paparan Maklumat Pekerja Lelaki sahaja yang dipaparkan KKSL

31 73. Seterusnya anda akan mempelajari bagaimana untuk menghilangkan Grid Line MENGHILANGKAN GRID LINES 74. Klik pada arahan Tool > Option > lihat pada Grid Line pada ruangan window option > Klik OK MENGENAL LEMBARAN 75. Mengenal Lembaran (Sheet). Lihat rajah. 76. Pada asasnya hanya 3 sheet sahaja yang dibekalkan pada setiap bukukerja baru yang dibuka. Kita boleh menambah, mengurang bilangannya, menamakannya semula dan menyusun mengikut keperluan. KKSL

32 77. Semua ini boleh dilakukan dengan mengklik kanan pada mana-mana sheet yang diingini. 78. Klik kanan Sheet 1, dan pilih Insert. Pilih Worksheet dan klik OK.Ia akan menambah satu lagi sheet yang diberi nama Sheet Untuk menamakan sheet, klik kanan sheet dan pilih Rename. Atau dwiklik pada sheet yang dikehendaki dan taipkan nama baru. KKSL

33 80. Namakan Sheet 4 kepada Latihan 4. Sheet 1 kepada Latihan 1, Sheet 2 kepada Latihan 2 dan Sheet 3 kepada Latihan Klik dan heret Latihan 4 dan bawa ke sebelah Latihan 3. Ini adalah untuk menyusun lembaran-lembaran tersebut. KKSL

34 Nota: Dapat diperhatikan setiap lembaran mempunyai ruang kerjanya sendiri. 82. Cuba anda buang Latihan 4 dengan klik kanan dan memilih Delete. Nota: Sepertimana perisian Office yang lain, anda boleh mengubah Font, Saiz, Warna Font dan Warna Sel mengikut kesesuaian masing-masing. 83. Simpan fail anda. Save As Latihan 1 Excel. Freeze Panes 84. Sekiranya kita mempunyai worksheet yang besar, tajuk pada lajur dan barisnya akan hilang sekiranya discroll ke bawah. Dengan menggunakan fungsi Freeze panes, tajuk akan sentiasa kelihatan.cara penggunaanya adalah seperti berikut. 85. Klik pada baris dibawah tajuk yang hendak dipaparkan. KKSL

35 86. Pilih menu Window / Freeze Pane dari bar menu. Tajuk akan sentiasa kelihatan walaupun ia telah discroll ke bawah.ntuk menghilangkan fungsi tersebut, klik pada menu Windows / Unfreeze Panes KKSL

36 Menambah Worksheet, ROW dan COLOUM 87. Menambah Worksheet, gunakan arahan : Insert / Worksheet dari menu bar 88. Menambah ROW, gunakan arahan : Insert / Rows atau pilih baris yang dikehendaki, klik tetikus sebelah kanan dan pilih arahan insert KKSL

37 89. Hasilnya, satu tambahan ROW terhasil seperti berikut : 90. Menambah COLOUM, gunakan arahan : Insert / Columns atau pilih lajur yang dikehendaki, klik tetikus sebelah kanan dan pilih arahan Insert KKSL

38 91. Hasilnya satu tambahan COLUMN terhasil seperti berikut. 92. Taipkan STATUS pada Sel G3 dan isikan maklumat dalam column tersebut seperti maklumat berikut : KKSL

39 93. Untuk memahirkan diri dalam menambah Coloum atau Row, sila lakukan arahan berikut :- Anda diminta untuk menambah satu Coloum di sebelah Coloum STATUS dan namakan Coloum tersebut dengan nama KAUM dan seterusnya isikan maklumat tersebut. KKSL

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR Version History Project ID Project Name LAMAN WEB KOMUNITI MANUAL Document Status Draft Version Date Author Version Summary 23

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 8 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan Inductively

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah membina rekod item bahan terbitan bersiri bercetak yang telah dijilid dan sedia berjilid. Meliputi jurnal berjilid dan sedia berjilid yang dilanggan.

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023)

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) AKTIVITI INDIVIDU 1 Disediakan untuk: DR. NOR AZMAN BIN ISMAIL Disediakan Oleh: AFIZA BINTI ABDUL WAHAB SX090417CJJ03 811125-07-5882 ANALISIS KEBERKERSANAN LAMAN

More information

MANUAL PANDUAN PENGGUNA

MANUAL PANDUAN PENGGUNA MANUAL PANDUAN PENGGUNA MODEL : PMS9-1310 PMS9v3-2 2 1 6 S/N : http://www.promas.com.my http://www.promas.biz PMS-9 / PMS-9v3 : FUNGSI (PAPARAN BIASA) 1. Memaparkan Kalendar Tarikh (Masehi dan Hijrah berselang-seli).

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 9 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini dtubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan JEOL NMR

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011

SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011 MESYUARAT MAJLIS KE-117 SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011 1 SU Peperiksaan Seni Visual Puan Shama Cameela binti Mohammad Nama Panel: 1.

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Application [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Application [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CPT114 Logic & Application [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 1998/99. April 1999

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 1998/99. April 1999 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 1998/99 April 1999 CAP102/CMP102 - Pengaturcaraan Lanjutan dan Struktur Data CSC122 - Penyelesaian Masalah dan Pengaturcaraan

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 Tujuan Garis panduan ini bertujuan memberi penerangan tentang klasifikasi bahan rosak, kaedah memproses bahan rosak untuk dihantar ke Penjilidan, proses kerja setelah bahan dibaikpulih oleh Penjilidan,

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM No Permohonan/ Polisi Application/ Policy No Pemilik Polisi Policy Owner No. K.P. Pemilik Polisi Policy Owner s I.C. No Sila tandakan di tempat yang berkenaan. Please

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN Masa: 2 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

LAMAN WEB PERBANDINGAN HARGA PAKAIAN. Ainul Suhana Binti Abd. Rahim Dr. Umi Asma Binti Mokhtar

LAMAN WEB PERBANDINGAN HARGA PAKAIAN. Ainul Suhana Binti Abd. Rahim Dr. Umi Asma Binti Mokhtar LAMAN WEB PERBANDINGAN HARGA PAKAIAN Ainul Suhana Binti Abd. Rahim Dr. Umi Asma Binti Mokhtar Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Inflasi telah memberi impak yang

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN 1951 Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank. Tajuk ringkas dan pemakaian [31hb Disember 1951]

More information

Jamalludin Bin Harun & Khairun Nisak Binti Basaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Jamalludin Bin Harun & Khairun Nisak Binti Basaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Pembangunan Sistem Pembelajaran Menerusi Web Bagi Mempelajari Topik Teknologi Multimedia Menerusi Web Dengan Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah Jamalludin Bin Harun & Khairun Nisak

More information

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI Noor Azean Atan & Mohd Ariff Bin Badarudin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

PENGAJARAN Menggunakan pembolehubah dan operator matematik dalam atur cara yang dibangunkan.

PENGAJARAN Menggunakan pembolehubah dan operator matematik dalam atur cara yang dibangunkan. PENGAJARAN 22 4.0 KOD ARAHAN 4.1 Kod Arahan 4.1.1 Menggunakan pembolehubah dan operator matematik dalam atur cara yang dibangunkan. Kandungan Muka Surat Rancangan Pengajaran 326 Lembaran Kerja 22-1 329

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM

GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 TUJUAN 2 2.0 SKOP 2 3.0 RUJUKAN 2 4.0 KONSEP 2 5.0 PERANCANGAN DAN STRUKTUR PERLAKSANAAN LAMAN WEB 5.1

More information

VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR

VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR Siti Nur Atikah Binti Mohd Asri Dr. Tengku Siti Meriam Binti Tengku Wook Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti

More information

DASAR PERPUSTAKAAN UTM

DASAR PERPUSTAKAAN UTM DASAR PERPUSTAKAAN UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2014 SEKSYEN B : DASAR PENTADBIRAN DAN TEKNIKAL xii. Pembatalan Langganan 61 3.1.3 Perolehan Bahan Hadiah & Pertukaran 62 a. Bahan Hadiah & Pertukaran

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

SISTEM PENJADUALAN SYIF. Nurul Iddayu Bahari Idrus. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

SISTEM PENJADUALAN SYIF. Nurul Iddayu Bahari Idrus. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK SISTEM PENJADUALAN SYIF Nurul Iddayu Bahari Idrus Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengurusan operasi harian merupakan satu aspek penting dalam sesebuah organisasi

More information

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Lawn Bowls Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SUKFAC) 2017. 2. PERATURAN 2.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut

More information

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib Bab 1 Modul PdP Melalui "Key Point" 1.1 Asas komputasional ialah suatu proses pemikiran bagi menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan

More information

Sistem Permohonan Pinjaman Perkhidmatan dan Kemudahan Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa (HEMA)

Sistem Permohonan Pinjaman Perkhidmatan dan Kemudahan Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa (HEMA) Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: 2 Year: 2017 ISBN: 978-967-0194-95-7 1 Sistem Pinjaman Perkhidmatan dan Kemudahan Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa (HEMA)

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengiraan objek dalam imej bermaksud mengira objek yang terdapat dalam imej.

More information

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 25 Mac 2015 25 March 2015 P.U. (A) 54 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 MEDICAL (SETTING OF EXAMINATION

More information

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2007 12008 April 2008 AGE464 - lslamic Accounting [Perakaunan Islam] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

KERTAS PENERANGAN (INFORMATION SHEET)

KERTAS PENERANGAN (INFORMATION SHEET) PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST ) PETI SURAT 7012 JALAN PETANI 19/1 SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN KERTAS PENERANGAN (INFORMATION SHEET) KOD DAN NAMA PROGRAM / PROGRAM

More information

SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA. Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub

SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA. Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem e-pelaporan

More information

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati dari awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda memahami

More information

Oleh. Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip ABSTRAK

Oleh. Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip ABSTRAK KESAN PENGGUNAAN TEKNIK 2P BERBANTUKAN VARIASI LEMBARAN KERJA DALAM MENGATASI MASALAH KESILAPAN MENULIS HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT Oleh Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip syed_lihin@yahoo.com

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS:

PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS: PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS: NORAZILA BINTI ANIAH Penilaian Stok Dalam Perakaunan Penulis:

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical Chemistry,

More information

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM 28 Oktober 2016 28-30 Oktober 2016 9.30 am 12.10 pm 2.30 pm 3.00 pm Berkumpul di KLIA Berlepas ke Brunei Darussalam dengan penerbangan Royal Air Brunei

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH KURIKULUM KURSUS COURSE CURRICULUM TEL : 03 8769 2100 FAX : 03 8926 2900 URL : www.niosh.com.my

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini memperincikan cara mengurus drug/produk di Farmasi Utama UVH menurut prosedur UPM/OPR/FPV/P005, langkah 6.2 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi proses pengurusan

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus secara elektronik. Prosedur ini merangkumi semua

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

*PMY1NOMFRM* Notification For Appointment Of Nominees And Trustees Pemberitahuan Perlantikan Penama-penama Dan Pemegang-pemegang Amanah.

*PMY1NOMFRM* Notification For Appointment Of Nominees And Trustees Pemberitahuan Perlantikan Penama-penama Dan Pemegang-pemegang Amanah. *PMY1NOMFRM* *PMY1NOMFRM* Policy Number / Nombor Polisi Notification For Appointment Of Nominees And Trustees Pemberitahuan Perlantikan Penama-penama Dan Pemegang-pemegang Amanah Please put extra Policy

More information

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN TAJUK MENINGKATKAN PENGHASILAN KAJIAN TINDAKAN DALAM KALANGAN PEMIMPIN SEKOLAH MELALUI PORTAL E- PEMBELAJARAN (ep) PENYELIDIK: 1. SULIMAN BIN

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini memperincikan cara mengurus drug/produk di Farmasi Utama UVH menurut prosedur UPM/OPR/FPV/P005, langkah 6.2 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi proses pengurusan

More information

KEPERLUAN PERKONGSIAN MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN MELALUI MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT SYSTEM (MOSS) DIKALANGAN WARGA NUKLEAR MALAYSIA.

KEPERLUAN PERKONGSIAN MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN MELALUI MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT SYSTEM (MOSS) DIKALANGAN WARGA NUKLEAR MALAYSIA. KEPERLUAN PERKONGSIAN MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN MELALUI MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT SYSTEM (MOSS) DIKALANGAN WARGA NUKLEAR MALAYSIA Radhiah Jamalludin 1, Manisah Saedon 2, Siti Nurbahyah Hamdan 1, Sufian

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 Dihadapan : Y.A. DATO' RASIDAH BINTI HJ. CHIK Pengerusi (Bersidang Berseorangan)

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

TONG SAMPAH PINTAR BERASASKAN INTERNET PELBAGAI PERKARA (IOT)

TONG SAMPAH PINTAR BERASASKAN INTERNET PELBAGAI PERKARA (IOT) TONG SAMPAH PINTAR BERASASKAN INTERNET PELBAGAI PERKARA (IOT) Nur Hidayah Binti Rizuan Prof. Dr. Salwani Abdullah Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Internet pelbagai

More information

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza.

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza. 1 GOH AH BA & LAU AH KEAT lwn. TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI, MALAYSIA & SATU LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD PERMOHONAN JENAYAH NO. 44-17-90 & NO. 44-20-90 6 JULAI 1990 [1990]

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

Pengelasan Bahasa Kesat Menggunakan Pemberat Istilah Sebagai Pemilihan Ciri Bagi Kandungan Laman Web

Pengelasan Bahasa Kesat Menggunakan Pemberat Istilah Sebagai Pemilihan Ciri Bagi Kandungan Laman Web Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: I Year: 2016 ISBN: 978-967-0194-82-0 1 Pengelasan Bahasa Kesat Menggunakan Pemberat Istilah Sebagai Pemilihan Ciri Bagi

More information

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Peneraju : PEJABAT BURSAR Kelulusan Mesyuarat: MESYUARAT PENGURUSAN, PEJABAT BURSAR Kali ke- 4/2015 Tarikh: 29 April 2015 Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:

More information

FAHAM FIQH AL-AQSA : MEDIUM ALTERNATIF E- PEMBELAJARAN BERCIRIKAN UTILITARIAN BERKAITAN MASJID AL-AQSA DAN BAITUL MAQDIS

FAHAM FIQH AL-AQSA : MEDIUM ALTERNATIF E- PEMBELAJARAN BERCIRIKAN UTILITARIAN BERKAITAN MASJID AL-AQSA DAN BAITUL MAQDIS FAHAM FIQH AL-AQSA : MEDIUM ALTERNATIF E- PEMBELAJARAN BERCIRIKAN UTILITARIAN BERKAITAN MASJID AL-AQSA DAN BAITUL MAQDIS Ahmed S.A.AlQodsi E-mel : ahmedalqodsi@unisza.edu.my Sharifah Norshah Bani Syed

More information

KAJIAN AWAL PENGGUNAAN TEKNIK FONIK DALAM PEMBANGUNAN APLIKASI MOBIL FONIK: BACALAH SAYANG

KAJIAN AWAL PENGGUNAAN TEKNIK FONIK DALAM PEMBANGUNAN APLIKASI MOBIL FONIK: BACALAH SAYANG KAJIAN AWAL PENGGUNAAN TEKNIK FONIK DALAM PEMBANGUNAN APLIKASI MOBIL FONIK: BACALAH SAYANG Farhana Abdullah Asuhaimi, Amalia Ahmad, Helyawati Baharuddin, Shakirah Mohd Sofi, farhana@kuis.edu.my, amalia.ahmad96@yahoo.com,

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus. Prosedur ini merangkumi semua perolehan Universiti

More information

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 7 April 2014 7 April 2014 P.U. (A) 93 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN

More information